JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Důležité termíny

Důležité termíny

žádný termín

GA ČR

Novinky

Archeolog, chemik, ekolog a biolog oceněni za nejlepší výzkum

Praha 1. října 2015 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Získal ji archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí, chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství, ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země a biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC za studium vzniku nekódujícíPokračovat

Cena za výzkum temné hmoty genomu

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu biologa Richarda Štefla, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Vědci připravili nové materiály pro pěstování lidských buněk

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu chemika Václava Švorčíka, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Novinky

Zjištění českých ekologů mohou pomoci při předvídání globálních změn

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu ekologa Davida Storcha, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Šance pro mladé vědecké talenty

Upozorňujeme na konání mezinárodní soutěže Falling Walls Labs určené pro studenty, mladé vědce, zaměstnance nebo podnikatele do 35 let. Bude se konat 17. září 2015 v prostorách Goethe-Institutu v Praze, Masarykovo nábřeží 32. Akci pořádají Informační centrum DAAD Praha a Goethe-Institut v Praze.Pokračovat

Oceněn archeolog, který výzkumem přemyslovských Čech zaujal Ameriku

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili detailní informace k výzkumu archeologa Jana Klápště, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Novinky

Informace o nové výzvě Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání zveřejnilo výzvu směřující na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy. Termín pro podání projektů je do 18. září 2015.Pokračovat

GA ČR zveřejňuje prezentace a videozáznam ze semináře "Mezinárodní publikační praxe v oborech SHV"

Grantová agentura ČR uspořádala ve středu 20. května 2015 v prostorách Akademie věd ČR seminář s názvem "Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd".Pokračovat

Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku

Švýcarská národní grantová agentura (Swiss National Science Foundation – SNSF) informovala vedení Grantové agentury ČR o svém záměru posílit výzkumné systémy ve východoevropských členských státech EU.Pokračovat

Novinky

Předseda GA ČR Ivan Netuka vystoupil na Akademickém sněmu AV ČR

Přepis proslovu předsedy Grantové agentury ČR Ivana Netuky na Akademickém sněmu AV ČR naleznete zde:Pokračovat

Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.Pokračovat

Rozhovor s předsedou GA ČR v Akademickém bulletinu

Akademický bulletin, časopis Akademie věd ČR, zveřejnil ve svém dubnovém vydání rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou. Celé znění najdete zde: http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/index.htmlPokračovat

Novinky

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.Pokračovat

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Novinky

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Předsednictvo GA ČR upozorňuje na odpověď zveřejněnou v sekci FAQ týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů.Pokračovat

Krátkodobá odstávka aplikace pro podávání návrhů projektů

Aplikace pro podávání návrhů grantových projektů bude dnes v čase od 19:00 hodin na přibližně 60 minut dočasně odstavena. Důvodem této odstávky je nutnost přípravy aplikace za účelem zvýšení spuštění nové soutěže.Pokračovat

Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu o výzkumu Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR.Pokračovat

Novinky

GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Tato prezentace kromě praktických informací obsahuje i vzorové příklady výpočtu osobních nákladů.Pokračovat

Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015.Pokračovat

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRISPokračovat