JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Důležité termíny

Důležité termíny

  • Thu
    01
    Říjen
    2015

    Předávání Ceny předsedy Grantové agentury ČR za rok 2015

GA ČR

Novinky

Oceněn archeolog, který výzkumem přemyslovských Čech zaujal Ameriku

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili detailní informace k výzkumu archeologa Jana Klápště, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Informace o nové výzvě Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání zveřejnilo výzvu směřující na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy. Termín pro podání projektů je do 18. září 2015.Pokračovat

GA ČR zveřejňuje prezentace a videozáznam ze semináře "Mezinárodní publikační praxe v oborech SHV"

Grantová agentura ČR uspořádala ve středu 20. května 2015 v prostorách Akademie věd ČR seminář s názvem "Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd".Pokračovat

Novinky

Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku

Švýcarská národní grantová agentura (Swiss National Science Foundation – SNSF) informovala vedení Grantové agentury ČR o svém záměru posílit výzkumné systémy ve východoevropských členských státech EU.Pokračovat

Předseda GA ČR Ivan Netuka vystoupil na Akademickém sněmu AV ČR

Přepis proslovu předsedy Grantové agentury ČR Ivana Netuky na Akademickém sněmu AV ČR naleznete zde:Pokračovat

Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.Pokračovat

Novinky

Rozhovor s předsedou GA ČR v Akademickém bulletinu

Akademický bulletin, časopis Akademie věd ČR, zveřejnil ve svém dubnovém vydání rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou. Celé znění najdete zde: http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/index.htmlPokračovat

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.Pokračovat

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Novinky

Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Předsednictvo GA ČR upozorňuje na odpověď zveřejněnou v sekci FAQ týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů.Pokračovat

Krátkodobá odstávka aplikace pro podávání návrhů projektů

Aplikace pro podávání návrhů grantových projektů bude dnes v čase od 19:00 hodin na přibližně 60 minut dočasně odstavena. Důvodem této odstávky je nutnost přípravy aplikace za účelem zvýšení spuštění nové soutěže.Pokračovat

Novinky

Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu o výzkumu Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR.Pokračovat

GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Tato prezentace kromě praktických informací obsahuje i vzorové příklady výpočtu osobních nákladů.Pokračovat

Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015.Pokračovat

Novinky

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRISPokračovat

Rozhodnutí o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015. Níže je zveřejněn kompletní seznam návrhů projektů, kterým je udělena podpora. Úspěšnost u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015 je 27,1 %. U projektů s počátkem řešení v letech 2013 a 2014 byla úspešnost v průměru 17,5 %.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Novinky

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.Pokračovat

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.Pokračovat

Nová zjištění o vzniku chromozomálních vad u vajíček savců

GA ČR zveřejnila v záložce "Vynikající projekty" informaci o výzkumu vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Jižní Koreje a USA. Přinesl nové poznatky o takzvané aneuploidii, tedy chromozomální vadě vajíčka, která je hlavní příčinou předčasně ukončených těhotenství u lidí.Pokračovat
GAČR