JavaScript je vypnutý
O GA ČR

O GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Důležité termíny

Důležité termíny

 • Mon
  30
  Listopad
  2015

  Končí lhůta pro nominaci kandidátů do hodnoticích panelů GA ČR

 • Mon
  18
  Leden
  2016

  Termín odevzdání dílčích zpráv

 • Mon
  01
  Únor
  2016

  Termín odevzdání závěrečných zpráv

GA ČR

Novinky

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2016

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2016 hodnocení návrhů projektů.Pokračovat

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.Pokračovat

Český výzkum jadérka může pomoci v určení vývojového potenciálu lidských embryí

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu k výzkumu Josefa Fulky z Výzkumného ústavu živočišné výroby.Pokračovat

Novinky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu/Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2016.Pokračovat

Kmenové buňky rostoucí na nanovláknech zachraňují zrak

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili zprávu k výzkumu Vladimíra Holáně z Ústavu experimentální medicíny.Pokračovat

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv projektů

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2015. Příslušný dokument je umístěn v příloze této zprávy.Pokračovat

Novinky

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Lhůta pro nominaci kandidátů končí 30. listopadu 2015. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2016. Detaily se zobrazí po rozkliknutí zprávy.Pokračovat

Archeolog, chemik, ekolog a biolog oceněni za nejlepší výzkum

Praha 1. října 2015 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Získal ji archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí, chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství, ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země a biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC za studium vzniku nekódujícíPokračovat

Cena za výzkum temné hmoty genomu

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu biologa Richarda Štefla, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Novinky

Vědci připravili nové materiály pro pěstování lidských buněk

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu chemika Václava Švorčíka, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Zjištění českých ekologů mohou pomoci při předvídání globálních změn

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili informace k výzkumu ekologa Davida Storcha, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Šance pro mladé vědecké talenty

Upozorňujeme na konání mezinárodní soutěže Falling Walls Labs určené pro studenty, mladé vědce, zaměstnance nebo podnikatele do 35 let. Bude se konat 17. září 2015 v prostorách Goethe-Institutu v Praze, Masarykovo nábřeží 32. Akci pořádají Informační centrum DAAD Praha a Goethe-Institut v Praze.Pokračovat

Novinky

Oceněn archeolog, který výzkumem přemyslovských Čech zaujal Ameriku

V záložce Vynikající projekty jsme zveřejnili detailní informace k výzkumu archeologa Jana Klápště, který se stal letošním laureátem Ceny předsedy Grantové agentury ČR.Pokračovat

Informace o nové výzvě Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání zveřejnilo výzvu směřující na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy. Termín pro podání projektů je do 18. září 2015.Pokračovat

GA ČR zveřejňuje prezentace a videozáznam ze semináře "Mezinárodní publikační praxe v oborech SHV"

Grantová agentura ČR uspořádala ve středu 20. května 2015 v prostorách Akademie věd ČR seminář s názvem "Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd".Pokračovat

Novinky

Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku

Švýcarská národní grantová agentura (Swiss National Science Foundation – SNSF) informovala vedení Grantové agentury ČR o svém záměru posílit výzkumné systémy ve východoevropských členských státech EU.Pokračovat

Předseda GA ČR Ivan Netuka vystoupil na Akademickém sněmu AV ČR

Přepis proslovu předsedy Grantové agentury ČR Ivana Netuky na Akademickém sněmu AV ČR naleznete zde:Pokračovat

Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.Pokračovat

Novinky

Rozhovor s předsedou GA ČR v Akademickém bulletinu

Akademický bulletin, časopis Akademie věd ČR, zveřejnil ve svém dubnovém vydání rozhovor s předsedou Grantové agentury ČR Ivanem Netukou. Celé znění najdete zde: http://abicko.avcr.cz/2015/04/05/index.htmlPokračovat

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.Pokračovat

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.Pokračovat