JavaScript je vypnutý

1038_2016_GAČR_SMS

Attachments

Dne 8. března 2016 byla GA ČR doručena žádost o informace, zaevidovaná pod č.j. 1038/2016/GAČR/SMS. Informace byla žadateli zaslána dne 29. března 2016.

admin