JavaScript je vypnutý

2233/2015/GAČR/SMS

Attachments

Dne 6. června 2015 byla GA ČR doručena žádost o informace, zaevidovaná pod č.j. 1177/2015/GAČR/SMS. Informace byla žadateli zaslána dne 23. června 2015.

admin