JavaScript je vypnutý

2351/2015/GAČR/SMS

Attachments

Dne 24. června 2015 byla GA ČR doručena žádost o informace, zaevidovaná pod č.j. 2299/2015/GAČR/SMS. Informace byla žadateli zaslána dne 13. července 2015.

admin