Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

  • Složení kontrolní rady od 19. 10. 2017

  • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (předsedkyně)
  • prof. Ing. Mária Režňáková CSc. (místopředsedkyně)
  • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc
  • prof. Ing. Jan Roda, CSc.
  • doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
203 KB Datum přidání: 5. 12. 2017
200 KB Datum přidání: 5. 12. 2017
200 KB Datum přidání: 5. 12. 2017
342 KB Datum přidání: 31. 5. 2017
446 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
470 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
354 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
356 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
456 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
353 KB Datum přidání: 30. 5. 2017
272 KB Datum přidání: 9. 5. 2016
95 KB Datum přidání: 9. 5. 2016
331 KB Datum přidání: 9. 5. 2016
306 KB Datum přidání: 9. 5. 2016
239 KB Datum přidání: 9. 5. 2016
263 KB Datum přidání: 3. 11. 2015
194 KB Datum přidání: 3. 11. 2015
192 KB Datum přidání: 3. 11. 2015
141 KB Datum přidání: 3. 11. 2015
17 KB Datum přidání: 21. 1. 2015
200 KB Datum přidání: 8. 4. 2015
272 KB Datum přidání: 8. 4. 2015
191 KB Datum přidání: 8. 4. 2015
193 KB Datum přidání: 8. 4. 2015
80 KB Datum přidání: 14. 10. 2014
79 KB Datum přidání: 14. 10. 2014
90 KB Datum přidání: 14. 10. 2014
92 KB Datum přidání: 14. 10. 2014
143 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
131 KB Datum přidání: 14. 10. 2014
80 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
127 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
136 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
85 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
84 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
85 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
107 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
143 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
97 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
100 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
102 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
98 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
101 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
100 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
83 KB Datum přidání: 3. 6. 2014
© 2019 GA ČR