JavaScript je vypnutý

Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

 • Aktuální složení kontrolní rady GA ČR

 • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (předsedkyně)
 • prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředsedkyně)
 • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
 • prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
 • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
 • doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
 • prof. Ing. Jan Roda, CSc.
 • doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
 • Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Přílohy