JavaScript je vypnutý

Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.
  • Složení kontrolní rady od 19. 10. 2017

  • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. (předsedkyně)
  • prof. Ing. Mária Režňáková CSc. (místopředsedkyně)
  • JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.
  • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  • prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc
  • prof. Ing. Jan Roda, CSc.
  • doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.