Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.

Předsednictvo Grantové agentury ČR na svém zasedání dne 20. 11. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o financování:

  • Standardních projektů
  • Juniorských grantů

Předsednictvo Grantové agentury ČR také na národní úrovni vyhodnotilo vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsaných mezinárodních dohod je GA ČR v případě shody hodnocení u partnerských agentur připravena financovat grantové projekty realizované ve spolupráci s:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan

Projekty podané do soutěže vyhlášené v rámci spolupráce s agenturou National Research Foundation of Korea nebyly doporučeny partnerskou organizací k financování.

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 27,1 % projektů, v juniorských grantech pak 26,5 %.
Vznikne-li finanční rezerva, budou v únoru 2016 uděleny další granty. V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit.

Hodnocení návrhů projektů bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS v nejbližších dnech, o přesném termínu bude Grantová agentura ČR informovat na webových stránkách.

 

Seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích,
a jimž byla přidělena podpora, najdete zde:

V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.

[table “15” not found /]
[table “14” not found /]
[table “12” not found /]
[table “13” not found /]