Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy grantových projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží si můžete stáhnout již nyní ve formátu PDF v příloze zprávy.

  • Standardní projekty
  • Juniorské projekty

Předsednictvo GA ČR na svém zasedání dne 1. 12. 2014 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů vyhodnotilo na národní úrovni vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsaných mezinárodních dohod je GA ČR v případě shody hodnocení u partnerských agentur připravena financovat grantové projekty uvedené níže v přílohách – DFG, MOST a NRF.