6. a 7. září 2017 se v Lublani uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů pěti středoevropských agentur podporujících základní výzkum

6. a 7. září 2017 se v Lublani uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů pěti středoevropských agentur podporujících základní výzkum. Předsedové József Györkös (ARRS, Slovinsko), Klement Tockner (FWF, Rakousko), Alice Valkárová (GA ČR, Česká republika), Zbigniew Błocki (NCN, Polsko) a József Pálinkás (NKFIH, Maďarsko) se dohodli na dalším posilování středoevropských vazeb v oblasti podporování vědy vyplývajících ze společného bohatého kulturního dědictví. Účastníci setkání vyjádřili závazek podporovat vzájemnou spolupráci mezi předními badateli a výzkumnými institucemi regionu. Zároveň také vyslovili zájem o posílení společného hlasu na evropské úrovni a slaďování hodnoticích procesů mezi jednotlivými agenturami. Partnerské organizace v budoucnu plánují rozšíření této iniciativy o další středoevropské státy. (Slovensko a Chorvatsko)