Mezinárodní aktivity a spolupráce

 

Jednou z dlouhodobých priorit GA ČR je udržování i další rozvoj aktivit na poli mezinárodní spolupráce. Na globální úrovni je mezinárodní spolupráce realizována v rámci členství GA ČR v Global Research Council (GRC), na celoevropské úrovni potom zejména na základě členství v nadnárodní organizaci Science Europe (SE). Na základě bilaterálních dohod GA ČR úzce spolupracuje s Německem, Rakouskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem, USA, Lucemburskem, Tchaj-wanem, Jižní Koreou, a brazilským státem São Paolo.

Bilaterální spolupráce

GA ČR v rámci dvoustranných dohod uzavřených s partnerskými agenturami podporuje vytváření mezinárodních vědeckých týmů spolupracujících v oblasti základního výzkumu na bilaterálních vědeckých projektech. Tímto způsobem GA ČR úzce spolupracuje s těmito partnerskými organizacemi:

  • NSTC (National Science and Technology Council), Tchaj-wan (dříve MOST)
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea
  • São Paulo Research Foundation (FAPESP), São Paulo

Více informací

Projekty hodnocené na principu Lead Agency

  • National Science Foundation (NSF, Spojené státy americké)
  • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF, Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG, Německo)
  • National Science Centre (NCN, Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARIS (původně ARRS), Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF, Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR, Lucembursko)

LA spolupráce

Grantová agentura ČR (GA ČR) se podílí na projektech fungujících na principu Lead Agency už od roku 2013, kdy uzavřela smlouvu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Tato forma mezinárodní spolupráce prošla na konci roku 2020 změnou a výrazným rozšířením, a to díky vzniku iniciativy Weave, do které je zapojeno celkem dvanáct evropských organizací zabývajících se financováním vědy, mezi nimi i GA ČR. S částí členů Weave již GA ČR spolupracuje díky iniciativě CEUS, se zbylými spolupráci naváže během následujících pěti let. Hlavním cílem je usnadnění a zefektivnění mezinárodní vědecké spolupráce napříč Evropou.

Více informací

Evropská výzkumná rada (ERC)

Posláním ERC je podporovat špičkový evropský výzkum té nejvyšší kvality a to ve všech vědních disciplínách. Nejdůležitějším kritériem je vědecká excelence. ERC klade velký důraz na to, aby se jednalo o hraniční výzkum, který je iniciován a řízen samotnými vědci tzv. ‚bottom-up‘ frontier research. ERC ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími financování základního výzkumu v národním měřítku také usiluje o podporu a rozvoj výzkumného potenciálu napříč členskými zeměmi Evropské unie.
Více informací

Science Europe (SE)

Science Europe (SE) bylo založeno v roce 2011 a sídlí v Bruselu. Představitelé GA ČR se účastní pravidelného zasedání řídících a výkonných orgánů SE. Hlavním posláním SE je strategická koordinace evropských organizací podporujících výzkum s cílem zvýšení konkurenceschopnosti evropské vědy a výzkumu na globální úrovni. V rámci SE se GA ČR zejména soustředí na problematiku Open Access, přeshraniční spolupráce a správy výzkumných dat.

Více informací

Global Research Council (GRC)

Tato organizace byla založena v roce 2012. GRC sdružuje národní agentury podporující základní výzkum z Evropy, Asie, Afriky, Latinské Ameriky a USA. Hlavní myšlenkou, která motivovala založení této organizace, bylo vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci mezi národními agenturami, prosazování společných zájmů a principů financování základního výzkumu, sdílení zkušeností s financováním základního výzkumu v různých zemích, koordinace sdílení informací a dat, podpora excelentního výzkumu a excelentních výzkumných týmů napříč světadíly.

Více informací

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR