Mezinárodní aktivity a spolupráce

Jednou z dlouhodobých priorit GA ČR je udržování i další rozvoj aktivit na poli mezinárodní spolupráce. Na globální úrovni je mezinárodní spolupráce realizována v rámci členství GA ČR v Global Research Council (GRC), na celoevropské úrovni potom zejména na základě členství v nadnárodní organizaci Science Europe (SE). Na základě bilaterálních dohod GA ČR úzce spolupracuje s Německem, Rakouskem, Tchaj-wanem, Jižní Koreou, Ruskem a brazilským státem São Paolo.

Bilaterální spolupráce

GA ČR v rámci dvoustranných dohod uzavřených s partnerskými agenturami podporuje vytváření mezinárodních vědeckých týmů spolupracujících v oblasti základního výzkumu na bilaterálních vědeckých projektech. Tímto způsobem GA ČR úzce spolupracuje s těmito partnerskými organizacemi:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Jižní Korea
  • Russian Foundation for Basic Research (RFBR), Rusko
  • São Paulo Research Foundation (FAPESP), São Paulo

Více informací

Projekty hodnocené na principu Lead Agency

  • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko

LA spolupráce

Grantová agentura ČR (GA ČR) podepsala dne 27. 5. 2013 v Berlíně při příležitosti GRC Summitu smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Tato smlouva přináší českým badatelům a výzkumným týmům možnost podávat návrhy projektů základního výzkumu spolu s rakouskými kolegy a umožňuje tak vznik zcela nové skupiny grantových projektů, která funguje na principu Lead Agency.

Více informací

Evropská výzkumná rada (ERC)

Posláním ERC je podporovat špičkový evropský výzkum té nejvyšší kvality a to ve všech vědních disciplínách. Nejdůležitějším kritériem je vědecká excelence. ERC klade velký důraz na to, aby se jednalo o hraniční výzkum, který je iniciován a řízen samotnými vědci tzv. ‚bottom-up‘ frontier research. ERC ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími financování základního výzkumu v národním měřítku také usiluje o podporu a rozvoj výzkumného potenciálu napříč členskými zeměmi Evropské unie.
Více informací

Science Europe (SE)

Science Europe (SE) bylo založeno v roce 2011 a sídlí v Bruselu. Představitelé GAČR se účastní pravidelného zasedání řídících a výkonných orgánů SE. Hlavním posláním SE je strategická koordinace evropských organizací podporujících výzkum s cílem zvýšení konkurenceschopnosti evropské vědy a výzkumu na globální úrovni. V rámci SE se GAČR zejména soustředí na problematiku Open Access, přeshraniční spolupráce a správy výzkumných dat.

Více informací

Global Research Council (GRC)

Tato organizace byla založena v roce 2012. GRC sdružuje národní agentury podporující základní výzkum z Evropy, Asie, Afriky, Latinské Ameriky a USA. Hlavní myšlenkou, která motivovala založení této organizace, bylo vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci mezi národními agenturami, prosazování společných zájmů a principů financování základního výzkumu, sdílení zkušeností s financováním základního výzkumu v různých zemích, koordinace sdílení informací a dat, podpora excelentního výzkumu a excelentních výzkumných týmů napříč světadíly.

Více informací

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR