Seznam podpořených projektů

Grantová agentura České republiky ke dni 25. 11. 2019 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu:

Standardní projekty 2020 (SGA0202000001) a Juniorské granty 2020 (SGA0202000002) a rozhodla o poskytnutí podpory na grantové projekty.

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDélkaOborová komise
20-00483Sdoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazáníVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
20-00624Sdoc. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.Studie vlivu elektromagnetického pole na chování rozptýlené výztuže v cementovém kompozituČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-00630SIng. Miroslav Čekon, Ph.D.Klimaticky adaptivní prvky integrované ve vývoji energeticky a ekologicky efektivní obálky budovyVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
20-00653Sprof. Ing. Robert Černý, DrSc.Fyzikální a chemické procesy v nízkocementových tepelně odolných kompozitechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-00676Sdoc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D.Vliv mechano-chemické aktivace na proces vzniku, strukturu a stabilitu vybraných slínkových minerálůVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
20-00761Sdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.Vliv materiálových vlastností korozivzdorných ocelí na spolehlivost mostních konstrukcíÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-01090SIng. Martin Štumpf, Ph.D.Interakce pulsního EM pole s tenkovrstvými strukturamiVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
20-01233SIng. Jiří Brus, Dr.Racionální design pokročilých měkkých funkčních materiálů řízený pokročilou NMR spektroskopií pevného stavu a vysoce výkonnou elektronovou mikroskopiíÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-01280SDr. Alberto Viani, Ph.D.Kontrola reakční rychlosti a morfosyntézy v hořečnatofosfátových cementech: vliv aditivÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-01504SIng. Jan Kočí, Ph.D.Využití teorie fuzzy řízení při tepelně-technickém návrhu obytných budovČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-01536Sdoc. RNDr. Anton Trník, Ph.D.Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastnostíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-01639Sdoc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitéhoUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
20-01641Sdoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Degradovatelná nanocelulóza jako nová podpůrná struktura pro tkáňové inženýrstvíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-01673SIng. Petr Dvořák, Ph.D.Plazmonická digitální holografie pro kvantitativní zobrazování fáze s rozlišením pod difrakční limitVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
20-01734Sprof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D.Pravděpodobnostně orientovaná globální citlivostní měření konstrukční spolehlivostiVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
20-01768SProf. Ing. Martin Orendáč, CSc.Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-01781Sdoc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.Modelování nejistot při hodnocení spolehlivosti betonových konstrukcíČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3Technické vědy
20-01866SIng. Ondřej Jankovský, Ph.D.Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriályVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-02046SProf. Ing. Miloš Mazánek, CSc.Anténní řady s kvantizovaným řízenímČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-02120SIng. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D.Q-uhlík, příprava unikátních uhlíkových nanostrukturVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-02154Sdoc. Ing. Libor Váša, Ph.D.Metody reprezentace a zpracování trojrozměrných dynamických tvarůZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
20-03253Sprof. Ing. David Sedmidubský, Dr.Fázové rovnováhy, proměnlivá stechiometrie a fyzikální vlastnosti oxidů přechodných kovůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-03564SRNDr. Markéta Zukalová, Ph.D.Nové hostitelské materiály a struktury pro pokročilé baterie lithium-síraÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-04408SRNDr. Jan Demel, Ph.D.Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovůÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-05903Sprof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturamiFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-06264SIng. Pavel Izák, Ph.D., DSc.Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulaceÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-06374SRNDr. Eva Mihóková, CSc.Nízkodimenzionální scintilační struktury pro biomedicínské aplikace.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-06825Sprof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.Využití iontových kapalin k dělení azeotropních směsí: Experiment, simulace a modelováníÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-07015SMgr. Antonín Brož, Ph.D.Magnetické kompozitní materiály pro neinvazivní stimulaci buněk v tkáňovém inženýrstvíFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-07487Sprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.Škálovatelné techniky pro analýzu komplexních vlastností počítačových systémůVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3Technické vědy
20-07833SIng Petra Cuřínová, Ph.D.Nové nanomateriály pro separaci aniontůÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-08130Sdoc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.Role entropie v materiálovém výzkumu: Segregace příměsí na hranicích zrnVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
20-08452SMgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-08679SRNDr. Jan Svoboda, Ph.D.Studium počáteční self-assembly fáze tvorby biomimetických kotvících vrstevÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-09914Sprof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakceUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
20-09980Sprof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.Mikrofluidní reaktory s vloženými semi-permeabilními membránami pro přípravu speciálních chemikáliíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
20-10251SMgr. Lubomír Košťál, Ph.D.Optimalita neuronální komunikace: informačně-teoretický pohledFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-10280SDr. rer. nat. Martin SaskaSpolehlivé kompaktní skupiny miniaturních vzdušných robotů proměnného tvaru řízené senzorickým vnímánímČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-10417Sprof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.Auto-ionizované kationty nepřechodných prvků jako katalyzátory ROP reakcíUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
20-11140Sprof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.Základní prvky diamantové výkonové elektronikyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-11186SIng. Tomáš Suchý, Ph.D.Mechanika tepenné delaminace a šíření trhlinyÚstav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-11321Sprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitináchÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-11537SIng. Jan Lepičovský, DrSc.Experimentální výzkum budicí funkce flutteru v turbostrojíchÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-11635Sprof. Dr. Ing. Josef KrýsaPokročilé oxidické polovodičové fotoelektrody pro konverzi sluneční energie a úpravu vodyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-12099SMgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.Pokročilá charakterizace aktivních center v nových zeolitových katalyzátorechUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
20-12166SIng. Miloš Jerman, Ph.D.Charakterizace kompozitních materiálů na bázi povrchově modifikované řepkové slámy a ekologicky šetrných lepidelČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-12624Sdoc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.Pokročilá laserově-ultrazvuková charakterizace strukturních přechodů v kovech – analýza mimo platnost předpokladu homogenityÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-12735SRNDr. Ota Bludský, CSc.Výzkum zeolitů s nanostrukturní architekturou: synergie experimentu a teorieÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-12885SValentyn Laguta, DrSc.Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-12941SMgr. Pavla Ryparová, Ph.D.Růst plísní na povrchové vrstvě rostlého dřeva za proměnných okrajových podmínekČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-13142Sdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.Vliv granulometrického složení na proudění hrubozrnných suspenzíÚstav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-14114SRNDr. Petr Šittner, CSc.Úpravy mikrostruktury podpovrchových vrstev slitin s tvarovou pamětí NiTi pro zlepšení únavových vlastnostíFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-14237Sprof. RNDr. Karel Maca, Dr.Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístupVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
20-14506SIng. Lenka Scheinherrová, Ph.D.Metody pro zastavení hydratace cementu, vápna a sádryČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-15217Sdoc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Nové metalurgické postupy pro nové „přírodní slitiny“Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-16130SRNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.Multifunkční vlastnosti práškovaných intermetalických slitin Ni-Mn-SnFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-17720Sdoc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.Pokročilé modely směsí pro slepou extrakci signálůTechnická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií3Technické vědy
20-19170Sdoc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.Mikrostruktura a mechanické vlastnosti pásů ze slitiny Al-Li-Mg-Cu-Sc-Zr plynule odlévaných mezi rotující válce.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
20-19353SIng. Jan Storch, Ph.D.Příprava a charakterizace hybridních plazmonických nanostruktur se silnou chirální odezvouÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-19686Sdoc. Ing. Mattia Butta, Ph.D.Analýza původu šumu u senzorů typu fluxgateČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-20096Sprof. Ing. Bořek Patzák, Dr.Modelování procesu 3D tisku a dalších aditivních technologiíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-20123SEng. Stella Vallejos Vargas, Ph.D.Snímací prvky s nízkou spotřebou energie pro systémy monitorivání plynů a par (LP-GaS)Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
20-20175Sprof. Ing. Martin Trunec, Dr.Nanokrystalická keramika z tetragonálního oxidu zirkoničitého s vysokou lomovou houževnatostí a pevnostíVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
20-20201SBahareh KhezriMikromotory na bázi 2D materiálů pro biomedicinální a environmentální aplikaceVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
20-20335Sdoc. Ing. František Rejl, Ph.D.Studium fázového rozhraní kapalina-plyn pomocí termografieVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
20-20873SIng. Hynek Hadraba, Ph.D.Vývoj ODS ocelí odolných účinkům tekutých kovů pro využití v nových systémech v oblasti jaderného štěpení i fúzeÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-21069SIng. Ján Lančok, Ph.D.Extrémní zvýšení Faradayovy rotace kombinací magnetických a plasmonických jevů ve fluoridových vrstváchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-21263SIng. Zdeněk Slouka, Ph.D.Analýza elektrodialýzy v milifluidních průtočných systémechVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
20-21864SMgr. Alexandr Stupakov, Ph.D.Výzkum tenkých vrstev a vícevrstvých struktur niklanů pro vývoj nových elektrooptických systémůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-22092Sdoc. Ing. Václav Klika, Ph.D.Víceškálová termodynamika: okrajové podmínky, integrace a aplikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Technické vědy
20-23482Sdoc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.Původ vzniku kvílivého hluku v kontaktu kola a kolejnice za modifikovaných třecích vlastnostíVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
20-24234SIng. Petr Pokorný, Ph.D.Nová generace ekologických protikorozních povlaků konvenční výztuže betonu na bázi funkčních nanodisperzních organosilanůČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3Technické vědy
20-24366SMgr. Roman Jackiv, Ph.D.Studium mechanizmů transportu náboje přechodu grafen-polovodičÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-24563Sdoc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.Metody globální analýzy pro štíhlé konstrukce z korozivzdorných ocelí a dalších ocelí s nelineárním pracovním diagramemČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-25486SDr. Alexander MozalevAnodická oxidace superponovaných kovových vrstev: od nanostrukturovaných polovodičů k nanokompozitním dielektrikůmVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
20-25995Sprof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.Vylepšení účinnosti rozražečů pro bezpečnostní přelivyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
20-26779SIng. Luděk Pešek, CSc.Výzkum nestabilit dynamického stall flutteru a jejich následků na aplikace turbostrojů pomocí matematických, numerických a experimentálních metodÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-26849Sprof. Dr. Ing. Zdeněk KolkaNové algoritmy pro přesnou, efektivní a robustní analýzu rozsáhlých systémůVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
20-26896SIng. Vlastimil Bílek, Ph.D.Cesta k vývoji organických přísad pro systémy na bázi alkalicky aktivované struskyVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
20-27150Sprof. Ing. Pavel Ripka, CSc.NanoFluxGateČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-27653Sprof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.Vliv vývoje plic u novorozenců a dětí na charakteristiky proudění a depozici aerosolů – výpočtové modelování a experimentální validaceVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
20-27939Sdoc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.Bayesovské metody pro nelineární slepé inverzní úlohyÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
20-28093SIng. David Kubička, Ph.D., MBANosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3Technické vědy
20-28573Sprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.Lokalizovaná plazmonicky zesílená absorpce v režimu silné vazbyVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
20-28732Sdoc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Koloidní systémy pro topické formulace. Pickeringovy emulze a koloidy na bázi polymerů.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
20-29009Sdoc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.Restaurace degradovaných audiosignálů založená na sluchové percepciVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
20-29260Sprof. Ing. Filip Železný, Ph.D.Sdružené učení a optimalizace portfoliíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-29531SIng. Karel Zimmermann, Ph.D.Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
20-00150SDr. Michaela KrausStruktura a vývoj hvězdných výtryskůAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-00726SIng. Karel Klepárník, CSc.Výzkum nových funkcí kaspáz pomocí jejich simultánní kvantifikace v jednotlivých buňkáchÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-00735SMgr. Jaroslav Malina, Ph.D.Využití kovových supramolekulárních helikátů pro kondenzaci a transport DNABiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-00788Sprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.Obtížně kvantifikovatelné procesy ovlivňující vodní bilanci lesních povodí pramenných oblastí mírného pásmaČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Vědy o neživé přírodě
20-00918Sprof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního heliaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-01074Sprof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DScAdaptivní metody pro numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic: analýza, odhady chyb a iterativní řešičeUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-01159Sdoc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.Interakce mezi pigmenty pro účinný sběr světla a fotoprotekci ve fotosyntézeUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-01472SDoc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.NMR krystalografie neuspořádaných systémůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-01527SMgr. Filip Kadlec, Ph.D.Vzájemné interakce molekul vody lokalizovaných v krystalech směřující k jejich orientačnímu uspořádáníFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-01589Sdoc. Dr. Ing. Tomáš NavrátilNové strategie pro zlepšení senzorových vlastností nových elektrodových materiálů prostřednictvím jejich předúpravy či modifikace povrchuÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-03187SMgr. Hana Pivoňková, Ph.D.Studium elektrochemických a adsorpčních dějů na nanostrukturovaných sp2 a sp3 uhlíkových površích ve vztahu k jejich fyzikálně chemickým vlastnostemMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
20-03426Sprof. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D., M.Sc.Ověření a zlepšení bezpečnosti kryptografie eliptických křivekMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
20-03899SRNDr. Václav Kašička, CSc.Afinitní kapilární elektrokinetické metody pro selektivní analýzu biopolymerů a metabolitů a pro studium jejich interakcíÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-04431SMgr. Petr Pravec, Dr.Fyzikální a dynamické vlastnosti asteroidů cílených kosmickými sondami, a jejich evoluční dráhyAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-04567Sprof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.Struktura efektivně řešitelných případů těžkých algoritmických problémů na grafechMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
20-04790SRNDr. Tomáš Etrych, PhD., DrSc.Polymerní terapeutika založená na antimikrobiálních peptidech pro léčbu infekcí způsobených rezistentními bakteriemiÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-04800SLinus WulffIntegrabilni deformaceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-05421Sprof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.Přesné prostoročasy v Einsteinově teorii, kvadratické gravitaci a dalších zobecněníchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-05872Sdoc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.Oceánografická záhada Mediterán-Paratethys v období langhu - hydrografie a paleoceánografie na základě izotopů neodymu ve schrákách foraminiferUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-06134SRNDr. Jiří Kvaček, CSc.Paleoprostředí prvních angiosperm během střední křídy, případová studie na materiálu z Iberského poloostrova a střední EvropyNárodní muzeum3Vědy o neživé přírodě
20-06887SRNDr. Luděk Klimeš, DrSc.Seismické vlny v nehomogenních anizotropních viskoelastických prostředíchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-07313SIng. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.Porozumět “šeptaní” na rozhraní bioaktivních polymerních kartáčůÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-07350SRNDr. Jan Langmaier, CSc.Elektrochemické a analytické aspekty transportu návykových a psychotropních látek přes modelové biologické barieryÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-07378SRNDr. Jakub Velímský, Ph.D.Trojrozměrný model elektrické vodivosti zemského pláště získaný z geomagnetických variací v magnetosféře, ionosféře a z oceánských slapůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-07851Sdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.Fuzzy relační struktury v přibližném usuzováníOstravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování3Vědy o neživé přírodě
20-08218SMgr. Josef Ďurech, Ph.D.Algoritmy strojového učení aplikované na rekonstrukci tvaru planetek v éře velkých datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-08468SJan M. SwartLimity interagujících stochastických modelů na velkých škáláchÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-08667Sprof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Chemie thiacalixarenů na bázi phenoxathiinu a příbuzných látekVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
20-08772Sdoc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. DSc.Objevování základních principů struktury proteinů a protein-ligandových komplexů pokročilými metodami kvantové chemieÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-09126Sdoc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.Využití ionizací v plynné fázi za atmosferického tlaku pro hmotnostní spektrometrii peptidůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-09212Sprof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.Využití supramolekulárních interakcí ke zlepšení fotodynamických vlastností fotosensitizérůUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Vědy o neživé přírodě
20-09525Sprof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.Strukturální vlastnosti tříd grafů charakterizovaných zakázanými podgrafyZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Vědy o neživé přírodě
20-09671SIng. Ivana Kolmašová, Ph.DVýzkum bleskových výbojů na velkých i malých škáláchÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
20-09998Sprof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.DYNAMICKÉ PROJEVY KVANTOVÝCH FÁZOVÝCH PŘECHODŮ PRO EXCITOVANÉ STAVYUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-10144Sprof. RNDr. Petr Bouř, DSc.Vývoj metod chirální spektroskopie pro studie mezimolekulárních interakcíÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-10377Sdoc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.Jevy v heterostrukturách oxidů přechodových kovů vyvolané dopováním a rozhranímMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-10845SIng. Tomáš Riedel, Ph.D.Individuální variabilita a patofyziologie krevní plasmy a jejich vliv na interakci s umělými povrchy potlačujícími nespecifické interakceÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-10907SRNDr. Pavel Koten, Ph.D.Klastry meteorů: svědectví o rozpadech meteoroidů v meziplanetárním prostoruAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-11460SMgr. Juraj Fedor, Ph.D.Dynamika pohybu jader indukovaného elektrony v studených molekulachÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-11473Sdoc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.Symetrie a invariance v analýze, geometrickém modelování a teorii optimálního řízeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-11571SIng. Petr Beier, Ph.D.Butenolidy s neuroprotektivními účinky vyskytující se v kouři z rostlinného materiálu a jejich syntetické derivátyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-11846Sprof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikaceMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-11898SMgr. Jakub Švenda, Ph.D.Syntéza a biologické testování analogů přírodních antibiotik bactobolinůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-11949SMgr. Jakub Plášil, Ph.D.UNanoCryst: krystalografie a mineralogie supergenních produktů zvětrávání uraninitu v nanoměřítkuFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-12289SIng. Miroslav Lísa, Ph.D.Spojení superkritické fluidní chromatografie a hmotnostní spektrometrie jako nový nástroj pro charakterizaci lipidů a polárních metabolitůUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-13573Sdoc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.Studium nanostruktur nesených na CeO2: Modelové katalyzátory v in situ / operado podmínkáchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-13644Sdoc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.Silicity a karbonáty jako geochemické indikátory vzniku stratigrafie oceánských desek a paleoenvironmentálních změnGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-13745SMgr. Jiří Kaleta, Ph.D.Mohou světlem poháněné molekulární motory pohybovat mikroskopickými objekty?Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-13778Sdoc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.Symetrie, duality a aproximace v derivované algebraické geometrii a teorii reprezentacíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-13922Sprof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.Monofunkcializované bambusurily a jejich supramolekulární vlastnostiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-14292Sdoc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.Rtuť - přehlížená hrozba v ekosystémech České republiky reagujících na globální změnuGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-14736SRNDr. Pavel Krejčí, CSc.Modelování hystereze v matematickém inženýrstvíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Vědy o neživé přírodě
20-15576Sprof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.Nakrývání grafů: Symetrie a složitostUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-15818SRNDr. Jan Burjánek, Ph.D.Určování trojdimenzionálních lokálních efetků ze seismického šumuGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-15825Sprof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.Přesná výpočetní spektroskopie: Spojení kvantové mechaniky a statistických přístupůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
20-16554Sprof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.Molekulové modelování RNA molekul a jejích komplexů: Úloha strukturní dynamikyBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-16577Sprof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Hybridní kvantová fyzika při nízkých teplotáchUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-17490SIng. Michal Malinský, Ph.D.Náznaky nové fyziky z pohledu kalibračních rozšíření Standardního modeluUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-17636SPh.D. Alberto NaldoniPlasmonická katalýza s nanokrystaly nitridu titanu pro udržitelné chemické reakceUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-17765SMgr. Karel Lemr, Ph.D.Kvantová komunikace s využitím teleportační kvantové sítěUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-18392Sdr Andrzej KądzielawaModifikace teplotní stability slitin na bázi W-Cr pro aplikaci ve fúzních reaktorechVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations3Vědy o neživé přírodě
20-18725SRNDr. Ondřej Šipr, CSc.Rentgenová absorpční a dichroická spektra nízko-dimenzionálních systémů: popis a interpretaceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-18741SMgr. Martin Švec, Ph.D.Luminiscence a vibrace molekulárních obvodůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-19297Sdoc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matricUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Vědy o neživé přírodě
20-19655SMgr. Květa Kalíková, Ph.D.Strategie pro on-line štěpení proteinů s následnou separací v mix-mode chromatografiiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-19854SDr. Anabella AraudoStudium urychlení částic v astrofyzikálních výtryscíchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-20152SRNDr. Robert Vacha, Ph.D.Proteinová přitažlivost a selektivita pro buněčné membrányMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
20-20229SMgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.Biofyzikální charakterizace guaninových kvadruplexů v RNA genomu viru klíšťové encefalitidy a objasnění jejich role v replikačním cyklu viruBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-20240SRNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.Dopady klimatické změny na tání sněhu a ledu v oblasti Antarktického poloostrovaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-20621Sdoc. Štěpán Holub, Ph.D. et Ph.D.Formalizace kombinatoriky na slovechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-21179SIng. Miroslav KrůsStudium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzůÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
20-21855Sprof. Pavel KroupaDynamika hustých hvězdokup s primordiálními dvojhvězdami a černými veledíramiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-21903SDoc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.Segmentová dvourozměrná kapalinová chromatografieMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-22000Sdoc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.Reakce aniontu OH– v mezihvězdném prostředí, experimentální astrochemieUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-22276Sdoc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.Unifikovaná správa multi-model datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-23363SRNDr. Petr Štorch, DrSc.Biostratigrafie a dynamika pelagických faun siluru pražské pánve v kontextu velkých environmentálních výkyvů a změnGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-23566SRNDr. Irena G. Stará, CSc.Syntéza a vlastnosti polycyklických inherentně chirálních aromátůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-24155SRNDr. Jan Heyda, Ph.D.Studium preferenčních interakcí, přemosťování, a efektu kononsolvence na polymer PNIPAM pomocí experimentální a výpočetní termodynamikyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
20-26018Sprof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.Obrazce šíření hypocenter zemětřesení jako klíč k pochopení spouštěcích mechanismůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta2Vědy o neživé přírodě
20-26798SMgr. Jiří Míšek, Ph.D.Chemoenzymatický přístup k obecné asymetrické přípravě sloučenin se stereogenními centry na atomu síryUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-27994Sprof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.Manipulace s kvantovou informací a termodynamické procesy s ultrachladnými atomyUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-28126Sdoc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.Světlem iniciované chemické síťování a uvolnění elektronu: metody pro strukturně funkční studium proteinůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-28161SPriv. Doz. Dr. David TskhakayaKinetická studie okrajového plazmatu v tokamacích COMPASS a COMPASS-UÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
20-28231SRNDr. Petr Jurečka, Ph.D.Komplexy protein-DNA a vývoj empirického potenciáluUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-28525SDr. Alexander VikmanSilná gravitace jako mikroskop pro temný vesmírFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
20-28560Sdoc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelechÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
20-28980Sprof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., HDRElektricky čtené kvantové diamantové sensory pro nukleární magnetickou resonanci a chemickou detekciČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství3Vědy o neživé přírodě
20-29336Sdoc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.Enantioselektivní transformace katalyzované Brønstedovými kyselinami a chirálními aminyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
20-00058SRNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.Úloha fosforylace v regulaci lidské ubikvitin ligasy NEDD4-2Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00317SRNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.Nové metabolické dráhy syntézy antidiabetických lipokinůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00408SRNDr. Petr Ježek, DrSc.Redoxní signalizace beta buněk pankreatu při sekreci inzulinu a v rozvoji diabetu 2. typuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00449Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc.Mikrobiální katabolity tryptofanu jako modulatory střevního zdraví prostřednictvím aryl uhlovodíkového receptoruUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-00546SRNDr. Lenka Maletínská, CSc.Souvislost obezity, diabetu a neurodegenerace: nový terapeutický potenciál analogů peptidu uvolňujícího prolaktinÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00579SDr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc.Strukturální a biochemický vhled do nepřesného dekódování eukaryotickým ribozómemMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00939Sprof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.Neuronální populace a okruhy kódující paměťové stopy pro časové asociace jako základní biologický model epizodické formy deklarativní pamětiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-01570SMgr. Marta Vandrovcová, Ph.D.Zlepšení osteointegrace kostních implantátů jejich pokrytím feroelektrickými vrstvamiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-02566Sdoc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.FOXO1-GAB1 SIGNALIZACE A MOLEKULÁRNÍ DRÁHY ŘÍDÍCI RE-CIRKULACI LEUKEMICKÝCH B BUNĚK DO IMUNITNÍCH NICHE: TERAPEUTICKÉ IMPLIKACEFakultní nemocnice Brno3Lékařské a biologické vědy
20-03380SMeritxell Alberich Jorda, Ph.D.Účinky chronického zánětu na hematopoetické kmenové buňky a vývoj leukémieÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-03586SMgr. Michaela Tencerova, Ph.D.Tuková tkáň kostní dřeně jako nové specializované depo tukové tkáně a jeho význam v regulaci kostní homeostázy i metabolizmu celého těla.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-03997SMgr. Klára Kostovčíková, Ph.D.Vliv mikrobiálních metabolitů a diety na genom a epigenom při vzniku kolorektálního karcinomuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-04068SMarcus Braun, Ph.D.Vliv členění mikrotubulární obálky na funkci a strukturu cytoskeletuBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-04075Sprof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.Úloha PRDM9 zprostředkované synapse meiotických chromozomů v hybridní sterilitěÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-04099Sdoc. Mgr. David Staněk, Ph.D.Molekulární charakterizace retinálních a cerebelárních defektů způsobených mutacemi sestřihového faktoru Prpf8Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-04420SRNDr. Hana Sychrová, DrSc.Importéry draselných iontů Trk1 - klíčové transportní systémy kvasinek pro fitness a toleranci k stresůmFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-04987Sdoc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.Úloha eisosomu v regulaci stresové odpovědiÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-05736SRNDr. Petr Kopáček, CSc.Úloha Toll dráhy v regulaci imunitní odpovědi klíštěte na přenášené patogenyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-05770SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Úloha gliálních TRPV4 kanálů ve vzniku mozkového edému a post-ischemické regeneraciÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-05942Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Role horizontálního transferu mitochondrií v tvorbě nádorů mozkuBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-06498SRNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.Architektura kinetochoru a centrozomu dvoujaderného parazitického prvoka Giardia intestinalis: univerzalita organel segregujících eukaryotický genomUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-06927SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Úloha NEUROD1 and ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního uchaBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-07186Sprof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.Trypanosomatidi jsou mnohem víc, než pouze trypanosomy: vhled díky anomáliímBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-07473SMgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D.Množství RNA polymerázy v mykobakterích - jak je řízeno a jak ovlivňuje buňkuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-08819SDr. Nicola SilvaPochopení úlohy PARG při podpoře tvorby a oprav dvouřetězcových zlomů DNA v meiózeMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-09103SMgr. Tomáš Doležal, Ph.D.Molekulární mechanismy privilegovaného přístupu aktivovaných imunitních buněk k energii u drozofilyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-11101Sprof. Mary Anne O'Connell, PhDObjasnění úlohy RNA-editačního enzymu ADAR1 v nových biologických drahách a určení jeho postranslační regulace.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
20-11585SRNDr Zdeněk Paris, PhDRole tRNA modifikace queuosinu v diferenciaci a virulenci Leishmania mexicanaBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-11931SMUDr. Libor Macůrek, Ph.D.Význam trunkačních mutací PPM1D v nestabilitě genomu a rozvoji nádorůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-12047SPharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulaceFakultní nemocnice Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
20-12109SMgr. Libor Krásný, Ph.D.Unikátní mykobakteriální transkripční systém: složení, struktura a funkceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-12420SMgr. Martin Horák, Ph.D.Studium mechanizmů regulujících specifické podtypy NMDA receptorů v savčích neuronechÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-12669Sprof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.Interakce určující fyziologické funkce proteinu Microtubule Associated Protein 2c s atomovým rozlišenímMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
20-13029SRNDr. Jakub Tomala, Ph. D.Vývoj klinicky relevantních IL-2 imunoterapeutik pro léčbu nádorůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-14325Sdoc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Molekulární mechanismy patogeneze klíšťové encefalitidyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-14409SRNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.Mitochondriální metabolismus buněk Trypanosoma brucei a jeho důležitost pro infekci různých tkání savčího hostiteleBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-15621SRNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.Přírodní látky a jejich deriváty pro neuroprotektivní terapii Parkinsonovy chorobyÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-15728SMUDr. Zdeněk Hodný, CSc.Nové přístupy k překonání terapeutické rezistence u glioblastoma multiforme se zaměřením na buněčnou senescenci a model mozkového organoiduÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-16481SRNDr. Ivana Hálová, PhDÚloha tetraspaninu CD53 v biologii žírných buněkÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-17194SMgr. Robert Hanus, Ph.D.Evoluce chemické komunikace termitůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-17945Sprof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.Úloha intracelulární domény v biogenezi, funkci a farmakologii NMDA receptoru: Zaměřeno na mutace podmiňující vznik neurovývojových onemocněníFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-18513SMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respiraceBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-18889SMgr. Petra Vychytilová, Ph.D.Molekulární a funkční charakterizace exozómů a exozomálních dlouhých nekódujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomemMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
20-19136SMUDr. Jiří Paleček, CSc.Úloha míšních inhibičních neuronů při rozvoji bolestivých stavů.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-19162SIng. Michaela Dostálová Merkerová, Ph.D.Cirkulární RNA a jejich vztah k sestřihu RNA v patogenezi myelodysplastického syndromuÚstav hematologie a krevní transfúze3Lékařské a biologické vědy
20-19278Sdoc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.Endotelové dystrofie rohovky - genetické příčiny a molekulární mechanismyUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-19617Sdoc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Molekulární mechanismy nekanonických 3' terminálních modifikací RNA a jejich úloha v metabolismu kódujících a nekódujících RNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
20-19906SDoc.Dr. Ing. Michaela RumlováModulace stability hexamerní sítě kapsidového proteinu: slibný cíl pro inhibici HIV-1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Lékařské a biologické vědy
20-21114SDoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Mapování cirkadiánního metabolomu mozku a periferních tkáních potkana během embryonálního a postnatálního vývojeFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-21339Sprof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.Dynamika neuronálních sítí v průběhu řešení interně a externě zaměřených kognitivních úlohUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-22037SMgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.Terapeutický potenciál nových inhibitorů mTOR v procesu stárnutí.Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-22102SMgr. Vít Pospíšil, Ph.D.Nové mechanismy genové regulace pomocí (super)enhancerů a 3D organizace genomu v krvetvorné diferenciaciUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-22689Sprof., M.Sc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.Leishmaniaviry v trypanosomatidáchOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-22984SMgr. Karel Souček, Ph.D.Nádorové cirkulující buňky jako nástroj pro preklinickou analýzu nádorové heterogenity a odpovědi na terapiiBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-23513Sdoc. Hassan Hashimi, Ph.D.Studium faktorů zodpovědných za vznik mitochondriálních kristBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-24782Sprof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency)Národní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
20-25298Sprof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.Buněčné mechanizmy vysokofrekvenčních mozkových oscilací a patologicky propojených neuronálních shluků.Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-25308Sprof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.Modulace cyklin-dependentních kináz pro cílenou léčbu nádorů s molekulárně-definovanou deregulací G1/S fáze buněčného cykluÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-25331SIng. Kvido Strisovsky, PhDBuněčné a organismální role RHBDL4, intramembránové proteasy z rodiny rhomboidůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-25349Sdoc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanizmů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci pamětiNárodní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
20-25377SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Genetická, transkriptomická a molekulární charakterizace fotoreceptorů u bazálního strunatce kopinatceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-25417SMgr. Pavel Doležal, Ph.D.Biogeneze a funkce organel specifických pro patogena.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-25429Sprof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBAHemodynamické důsledky arteriovenózního zkratu pro orgánovou perfuzi a oxygenaci v mezních situacíchUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-25768SRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Nové faktory regulující biogenezu podjednotky c savčí FoF1 ATP syntázyFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-27132SRNDr. Júlia Starková, Ph.D.Metabolické přeprogramování v terapii leukémií: Výzkum mechanizmu a rezistence pomocí sledování stabilních izotopůUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-28072SRNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.Homeostáza mědi u patogenních volně žijících amébUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-28685SMgr. Martin Mistrík, Ph.D.Identifikace a strukturní charakterizace nových inhibitorů proteinu NPL4 a vhled do jejich mechanismu účinkuUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
20-30350SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Heterogenita a role imunitních buněk thymu v navození toleranceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-30500SRNDr. Martin Palus, Ph.D.Interakce buněk neurovaskulární jednotky coby významný faktor ovlivňující integritu hematoencefalické bariéry při klíšťové encefalitiděBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-31322SRNDr. Vladimír Kořínek, CSc.Charakterizace časných stádií střevních nádorů vyvolaných nefyziologickou aktivací signalizace WntÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
20-00178Sdoc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizikVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
20-00420Sdoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-00790SMgr.et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.Na rozeklané půdě. Časopis Die Wahrheit jako kulturní a kulturněpolitické médium v meziválečné PrazeInstitut pro studium literatury, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
20-01057SPhDr. Helena Kokešová, Ph.D.Přátelství v kontextu politických a literárních zápasů: Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Svatopluk MacharMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-01214Sdoc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny a přistěhovalců v meziskupinové perspektivěPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-01320Sdoc. JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.Mezinárodní právo správní: Znovuobjevení právní disciplínyUniverzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-01464SMgr. Tomáš Glomb, Ph.D.Kulturní evoluce moralizujících náboženství ve starověkém Středomoří: Přístup distančního čteníMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-01710Sdoc.Mgr. Daniel Heider, Ph.D.Teorie poznání v barokním scotismuJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-01948Sdoc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.Idea vědeckého pokroku v raném osvícenství (1684-1740): Fontenelle a jeho současníciMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-02098SMgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.Politická soutěž a lokální demokracie v komparativní perspektivěUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-02699SFrantišek Šístek, M.A., Ph.D.Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obciHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-02972SMgr. Hynek Janoušek, Ph.D.Staré a nové ctnosti. Etika ctnosti u Huma a MandevillaFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-02986SDoc. Mgr. Joerg Krappmann, Ph.D.Neznámé světy – jiné společnosti – noví lidé. Transkulturní procesy v rakouských meziválečných románech o budoucnosti.Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-03037Sdoc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovacíUniverzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní3Společenské a humanitní vědy
20-03517Sdoc. PhDr. Martin Gregor, PhD.Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní výsledkyUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
20-03604SMgr. Klára Bártová, Ph.D.Výzkum mužské a ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podnětyUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
20-03708SRNDr. Robert Osman, Ph.D.Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostoremMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-03810SDoc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.Když na blízkých vztazích záleží: longitudinální studie vývoje psychologického kapitáluMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-03823Sdoc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.Jan Marek Marci z Kronlandu (1595-1667) v souvislostech českého filozofického barokaUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-04262Sdoc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D.Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátoryVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
20-04393Sprof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.Jindřicha Polana Soudní řád z roku 1550. Příspěvek k poznání magdeburského práva na severní MoravěUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-04496SMgr. Stefanie Dach, Ph.D.Jak zkonstruovat pragmatismus - Wilfrid Sellars a pragmatistická tradiceZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
20-04551SMgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňkyUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-04735Sdoc. Dr. phil. PhDr. Karsten RinasDějiny teorie české interpunkce v evropském kontextuUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-04863SMgr. Tomáš Samec, Ph.D.Utváření a performance občanství skrze dluhy v České republiceSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-05069SPhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.Ústavní zvyklosti ve střední EvropěUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
20-05484Sdoc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupněUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-05855SMgr. Miroslav Hanke, Ph.D.Scholastická fyzika v éře vědecké revoluceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-06229SMgr. Kateřina Voleková, Ph.D.První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice)Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-06678SIng. Petr Špecián, Ph.D.Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofiiVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
20-06716Sdoc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkinguVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
20-06759SMgr. Daniel Sosna, Ph.D.Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektronikyEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-06785SMr. Tommaso Reggiani, Ph.D.Experimentální analýza problematiky přispívání na vícenásobné veřejné statkyMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-06894SMgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.Maximální vizuální paměťPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-07592Sdoc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.Hej, Slované! Vizuální kultura propagandy inspirovaná slovanskými nacionalismy v ČR a SR a její protievropský charakterMendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií3Společenské a humanitní vědy
20-07805SMgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.Dynamika sociálních norem v mezinárodním řáduMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
20-07822SPhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.Změna politické krajiny - sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí v ČRSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-07879SPhDr. Petr Šámal, Ph.D.Život jednoho románu: Vaculíkův Český snář v literární komunikaciÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-08078SMgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.České středověké cestopisy. Syntéza, komparace a nové interpretaceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-08583SPhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.Krize, prožívání a růst ve středním věkuPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-08605SDoc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.Třináctý imigrant? Hloubkový průzkum vnímání migrace veřejností v České republiceMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-08698SProf.PhDr. Lenka Bobková, CSc.Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověkuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-09368Sdoc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.,Drs.Technika, funkce, styl a kontext italské kresby vrcholné renesance a manýrismuUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-09470Sdoc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferieVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3Společenské a humanitní vědy
20-09518SPhDr. Jaroslav Boubín, CSc.Postila Petra ChelčickéhoHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-09541Sdoc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.Dějiny umění na Moravě: Morava v dějinách uměníMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-09616SMgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivěUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
20-09692SRNDr. Petra Špačková, Ph.D.Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenostUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-09721SMgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.Ruská radikální pravice v emigraci, 1918-1945Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
20-09830Sdoc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.Mikrobiologické občanství mezi antibiotickým a probiotickým režimemSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-09848SMgr. Pavel Kořínek, Ph.D.Obrysy české populární literatury 1918–1939: díla a kontextyÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-09853SMgr. Lucie Poláková, Ph.D.Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracováníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-10163Sdoc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.Nejstarší letopisectví středověké Rusi: autorský subjekt, žánr a metodyUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-10171SJUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptůMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-10464SJUDr. Martin Hapla, Ph.D.Kontextuální vazby justifikace lidských práv jako problém právní filosofieMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-10953SPhDr. Markéta Růčková, Ph.D.Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. stoletíHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-11070SMgr. Marek Vlach, PhD.Protohistorické komunity „markomanské“ sídelní zóny středního Podunají – Struktura a dynamika na základě digitálního modelováníArcheologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-11091SPhDr. Julie Chytilová, Ph.D.Determinanty prosociálního a antisociálního chování: poznatky z terénních ekonomických experimentůNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-11247Sdoc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně středověkých městských komunitáchUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
20-11275Sdoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.Post-socialistická transformace českých základních škol – procesy, příběhy, dilemataMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-11769Sdoc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.Finanční sítě: výzkum vztahů mezi finančními trhy na základě metodiky sítíMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-11782SMgr. Pavel Raška, Ph.D.Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionálním prostředíUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-11795SMgr. Lenka Řezníková, Ph.D.Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-11867SPhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.Český levicový exil 1968-1989Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-12023SPhDr. Jiří Šafr, Ph.D.Kulturní zdroje rodiny: vliv na gramotnost, akumulaci kulturního kapitálu dítěte a na výsledky ve vzděláváníSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-12081SDr Ahad ZareravasanZpětnovazební model hodnoty vytvářené informačními systémy: oboustranný vztah mezi investicemi do IS a podnikovou výkonnostíMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-12364Sprof. PhDr. Martin Kreidl, M.A.,Ph.D.Partnerská spokojenost a její dopad na stabilitu partnerstvíMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-12567SMgr. Lucie Galčanová, Ph.D.Stárnutí a senioři v čase klimatické změnyMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-12790SMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletiléOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-12828SMgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.Narativní identity aktérů ve vzdělávání na soukromých alternativních školáchMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-12863Sdoc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.Nezamýšlené dopady povyšování v organizacíchMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-13038SProf. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.Produktivní kultura vyučování a učeníMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-13055Sprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.Šlechta bez monarchie. Staré elity v posthabsburské střední Evropě (1918-38)Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o.3Společenské a humanitní vědy
20-13458Sdoc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.Dopad mediálních zpráv na duševní zdraví: kognitivní a neurální mechanismyNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
20-13685SDoc. PhDr. Luboš Švec, CSc.Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnostiUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
20-13713SMgr. Jiří Malý, Ph.D.Kompaktní a polycentrické urbánní formy: Konflikt prostorových imaginací?Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-13732SMgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucíchPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-14445SMgr. Tomáš Marvan, Ph.D.Duální modely fenomenálního vědomíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-14534Sdoc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.Libuše zpívá. Hudebnědramatická zpracování mytologického námětu ve středoevropské kultuře 17.–20. stoletíUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-14817SPhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.Propojení finančních a ekonomických multiagentních modelů: ekonometrický přístupÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-14919Sprof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.Centrum a periferie: proměny postkoloniální situace v románských literaturách Ameriky, Afriky a EvropyMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-14957SPhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstvaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-14990SPhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.Hospodářská politika v nejistých časechÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-15012SPhDr. Ondřej SlačálekAnarchismus v souvislostech české politické kultury: Předpoklady, paralely, ovlivněníUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-15238SMgr. Jan Slavíček, Ph.D.Družstevnictví a politika za první Československé republikyHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-15595SMgr. Martin Hrdina, Ph.D.Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. stoletíÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-15650SPhDr. Robert Kolar, Ph.D.Sémantika a intonace českého verše počátku 20. stoletíÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-15927SPhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.Umění na odiv: obrazová sbírka císaře Rudolfa II. v kontextu uměleckého sběratelství kolem roku 1600Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-16107SMgr. Marcin Wągiel, Ph.D.Struktury část-celek napříč jazykyMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-16633SMgr. Jana Švorcová, PhD.Současná filosofie biologie: organismus jako agentUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-16698SRNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.„Disgust“ v těhotenství: individuální rozdíly a longitudinální změnyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-16701SDr. Fabio Giovanni LamantiaHybridní evoluční hry a ekonomické aplikaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-16764STommaso LandoZobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-16786SRNDr. Ing. Peter Molnár, PhD.Online aktivita a finanční trhyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
20-16937SMatyáš HavrdaAristotelský důkaz v teoriii a praxi Galénovy lékařské vědyFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-17000SMgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.Jan Hus na pražské univerzitě: Edice Husových univerzitních promluvMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-17044Sprof. Roman Horváth, MA, Ph.D.Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikaceUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
20-17295Sdoc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Kryptoaktiva: Cenotvorba, provázanost, těžba a jejich interakceÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-17501Sdoc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-17529SIng. Miroslav Rada, Ph.D.Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – IIVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3Společenské a humanitní vědy
20-17810Sdoc. ing. Martin Pělucha, Ph.D.Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovemVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
20-18261SMgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.Ekonomické důsledky přírodních katastrofÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Společenské a humanitní vědy
20-18407SDr. František Kratochvíl, Ph.D., M.A.Automatizace analýzy slovesných tříd pro ohrožené jazyky - RoboCorpUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-18545SRNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoruUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-18675SPhDr. Vladimír Svoboda, CSc.Povaha logických forem a moderní logikaFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-18929SMgr. Petr Dresler, Ph.D.Fortifikační systémy velkomoravského centra Pohansko u BřeclaviMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-19382SMgr. Sandra Bergmannová, Ph.D.Bedřich Smetana: Korespondence, III (1875-1879). Kritická ediceNárodní muzeum3Společenské a humanitní vědy
20-19395SMgr. Zuzana Vítková, Th.D.Výzkum a interpretace textů z Nag Hammádí – kodexy I a XIIUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-19459Sdoc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D.Středoevropské pohoří Krkonoše 1890–1950: modernita, turistika, nacionalismusHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-19542SMgr. Peter Tóth, PhD.Po stopách počátku neolitu studiem keramikyMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-19693SMgr. Matúš Halás, Ph.D.Adaptace rámce pro strategickou analýzu na bezpečnostní prostředí současnostiÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-20632SViacheslav LytvynenkoAtanáš Alexandrijský, Epistula ad episcopus Aegypti et Libyae: kritická edice staroslověnského překladuUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta2Společenské a humanitní vědy
20-21053SMgr. Alena Sarkissian, Ph.D.Režisér Karel Dostal: od moderny ke klasicismuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-21302SPhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.Původní česká protektorátní rozhlasová hra jako autonomizační projektÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-21360Sdoc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchieUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-21608Sprof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.Mezikulturní studie reakce na hady v kolébce lidstva: Je strach evolučně konservativní?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-22490SMgr. Mariana Kunešová, Ph.D.Recepce francouzských avantgard v českém meziválečném divadleOstravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-22538SMgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.Mechanismy reprezentací těla a peripersonálního prostoruČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Společenské a humanitní vědy
20-23131Sdoc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomiceMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-23453SOle Jann, PhDOdhalování informací a soukromí v době všeobecné informovanostiUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
20-24833SMgr. Karel Černý, Ph.D.Případová studie blízkovýchodního uprchlictví: Iráčtí jezídéUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
20-24867SDoc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.Ztvárnění prostoru v románech Jima Crace a Simona MaweraUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-25019SMgr. Petr Baďura, Ph.D.Trávení volného času v adolescenci: Longitudinální studieUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
20-25752SMgr. Anna Ševčíková, Ph.D.Proměny partnerských vztahů ve starším věkuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
20-26094SMgr. Martin Novák, Ph.D.Lovci na sídlišti: Rekonstrukce prostorového chování na lokalitách moravského gravettienu.Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-26324Sdoc. Jan Dušek, Ph.D.Písařské tradice v aramejských teritoriích Levanty v době železné: centra písařských kultur a jejich šířeníUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-26526SMgr. Jan Frei, Ph.D.Humanismus české filosofie jako otevřená otázka. Patočka, Masaryk, jejich kritici a pokračovateléFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-27227SJUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.Vytváření, problémy a limity digitální suverenity Evropské unieUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
20-27258Sdoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.MProblematika zohlednění prospěchu poškozeného při újmě způsobené ublížením na zdraví - compensatio lucri cum damnoÚstav státu a práva AV ČR, v.v.i.2Společenské a humanitní vědy
20-27317SNikolas Mittag, Ph.D.Příčiny a důsledky nesprávného vykazování ve výběrových šetřeních: Výsledky z propojených administrativních datUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia2Společenské a humanitní vědy
20-27355Sdoc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.Fenomenologická zkoumání zvukových prostředíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-27630SLevent Celik, Ph.D.Informační design v soutěžíchUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
20-28055SStanislav Anatolyev, Ph.D.EKONOMETRIE S PŘEPARAMETRIZOVANÝMI MODELY A SLABOU IDENTIFIKACÍUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
20-28212SProf. John Holmwood, PhD.Sociologie dominance: Herbert Miller o třídě, národu a rase v kontextu utváření českého národaFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.2Společenské a humanitní vědy
20-28848SMgr. et Mgr. Radovan Haluzík, PhDVelký dům jako tradiční odpověď na výzvy modernity: Tenze a paradoxy střetů tradice a modernity zhmotněné ve vilách etnických minorit na Záp. BalkáněUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia3Společenské a humanitní vědy
20-28979SCtirad Slavík, Ph.D.Organizace znalostí, ekonomická nerovnost a zdaněníUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
20-29992SMgr. Jan Kovář, Ph.D.Imigranti, žadatelé o azyl a uprchlíci během migrační krize v EU: Analýza jejich rámování a vypodobňování ve střední a východní EvropěÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
20-31615Sdoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Mezinárodní migrace: detrerminanty a dopadyUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
20-00215SRNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.Neutrální oligosacharidy z mateřského mléka jako ligandy pro galektinyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-00291SIng. Michal Strejček, Ph.D.Ekologické funkce půdních mikroorganismů ovlivňované sekundárními metabolity rostlinVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-00477SIng. Kristýna Slámová, Ph.D.Fungální transglykosidasy pro přípravu antimikrobiálních chitooligosacharidů využitelných pro ochranu potravinářských plodinMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-00648SRNDr. Petr Procházka, Ph.D.Vztahy mezi migračními zvyklostmi, fenologií, biotopovými nároky a demografií jako klíč k pochopení zákonitostí populační dynamiky tažných ptákůÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-00871SRNDr. Vít Latzel, Ph.D.Adaptivní mezigenerační plasticita v odpovědi na nové klimatické podmínky: od jednotlivců ke komunitám, od sexuálů k asexuálůmBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-01251SProf. Ing. Otomar Linhart, DrSc.Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gametJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-01813Sdoc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypyBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-02203SRNDr. Pavel Mikuška, CSc.Analýza tkáňové odpovědi na inhalaci nanočástic kovů a mechanismus jejich čištěníÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-02901SProf. RNDr. Jan Lepš, CSc.Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diverzityJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-03282SRNDr. Marek Šinkora, Ph.D.Virus reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) pozměňuje vývoj thymocytů a repertoár T lymfocytůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-04465SMgr. Helena Fulková, Ph.D.Charakterizace faktorů esenciálních pro úspěšnou remodelaci spermie po oplozeníÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-04483Sprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.Funkční charakterizace RNA podjednotek rostlinných telomeráz a regulace jejich expreseMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-04844SMgr. Ing. Pavel Trávníček, PhD.Vliv hor na biodiverzitu: role And v biogeografii a formování diverzity druhově nejbohatší linie orchidejí světaBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-05095Sdoc. Mgr. Jan Paleček, Dr. Rer. natÚloha komplexu SMC5/6 a jeho interakčních partnerů v opravě poškozené DNAMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-06065SProf. RNDr. Karel Prach, CSc.Sukcese vegetace na širokých geografických škálách: Uzrál čas pro meta-analýzyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-06728SRNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.Vstup Cd, Hg a U z ohnisek znečištění v říčních nivách do potravního řetězceÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-07117SProf. Gerhard Lammel, Ph.D.Nitro- a oxyderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře - distribuce, výměna mezi ovzduším a povrchy a potenciál dálkového přenosuMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-08294Sprof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.Paleo-záznamy událostí globálního rozsahu v sedimentarní sekvenci jezerBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-08475SIng. David Püschel, Ph.D.Arbuskulární mykorhiza a sucho: hledání skrytých přínosůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-08717Sdoc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.CHEMIE A IZOTOPOVÁ SYSTEMATIKA THALLIA V RAŠELINIŠTÍCHČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-08900SRNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D.Obnova druhově bohatých luk: Chybí k pochopení procesů formování společenstev vnitrodruhová variabilita?Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-09895SMgr. Jan Roleček, Ph.D.Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-09951Sprof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.„Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištěníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-10003Sdoc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.Jak se dělá tečkování: genetika a ekologie zbarvení slunéček (Coleoptera: Coccinellidae)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-10019SRNDr. David Kopecký, Ph.D.Genomová dominance jako nástroj evolučních změn u kříženců rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-10205SProf. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.Vliv intenzity disturbance na průběh sukcese v tropických lesích: experiment s potravními sítěmi mezi rostlinami a hmyzem na Nové GuinejiJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-10222Sdoc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.Fylogeneze, adaptace a evoluce sociality rypošovitých; modelové skupiny pro evoluční a biomedicínský výzkumJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-10878SRoswitha Schmickl, Ph.D.Radiace tropických alpínských rostlin: mezikontinentální srovnání jejich stáří a role alopatrie, hybridizace a diferenciace nikBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-11058SRNDr. Petr Kotlík, Ph.D.Genomika adaptace podél latitudinálního gradientuÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-11642SRNDr. Viktor Žárský, CSc.Komplex exocyst v sekreční dráze a vývoji mechuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-13368Sdoc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.Dynamika temperátních horských lesů: její dlouhodobé hnací síly a diverzita na gradientu kontinentalityUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-13539SProf. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.Paraziti odhalují historické a součastné kontakty kaprovitých hostitelů: role Blízkého východu v biogeografii západního PalearktuMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-13587SRNDr. Jan Petrášek, Ph.D.Evoluční původ a význam transportu auxinuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-13766SIng. Jan Bartáček, Ph.D.Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vodVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-13784SProf. RNDr. František Marec, CSc.Chromosomální a molekulární mechanismy determinace pohlaví motýlůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-14030SMgr. et Mgr. Adam Bajgar, Ph.D.Fenotypická odpověď makrofágů při remodelaci tukového tělesa u drosophily – možný model pro studium onemocnění asociovaných s obesitouJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-14649Sdoc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivoVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-14840SMgr. Martina Réblová, Ph.D.Labyrint životních forem: přehodnocení evoluční historie, sekundárních metabolitových znaků a rozšíření nedostatečně známé čeledi ChaetosphaeriaceaeBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-14872SMgr. Jakub Straka, Ph.D.Vliv parazitů na evoluci a populační strukturu opylovačů zprostředkovaný interakcemi s rostlinamiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-15989SDoc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.Evoluce velikosti genomu - centromerický drajv v nové roliMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-16111SDoc. Ing.MgA. David Boukal, Ph.D.Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění?Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-16294SDr. rer. nat. Rohit GhaiEvoluční a ekologická genomika sladkovodních prvokůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-16499SRNDr. Robert Tropek, Ph.D.Latitudinální patrnosti ve specializaci vztahů rostlina-opylovač: srovnání tropických a temperátních horských trávníkůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-17282SIng. David JaníkÚčinky biotických interakcí v různých prostorových měřítkách v tropickém a temperátním leseVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-17305Sprof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datechMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-17627SProf. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.Metabolismy C a N u jednobuněčných diazotrofních sinic a důsledky pro jejich ekologický významMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-18005SMgr. Mojmír Vašek, Ph.D.Jak významný je biogenní metan pro sekundární produkci v hlubokých vodních nádržích?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-18827Sdoc Jeffrey Nekola, Ph.D.Diverzifikace boreálních suchozemských plžů podmíněná izolací v prostoru a časeMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-19284SRNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.Biotické a abiotické faktory řídící ztráty fosforu z nevyvinutých alpinských půdBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-19471SMgr. Filip Oulehle, Ph.D.GeoMicLink: Vliv mikrobiální komunity na retenci živin v povodíchČeská geologická služba3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-20286SMgr. Karol Krak, Ph.D.Evoluce repeatomu rostlinných allopolyploidů: analýza diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-20548SDr. Thomas Bourguignon, Ph.D.Funkční evoluce střevního mikrobiomu termitůČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-21547SIng. Přemysl Pejchar, Ph.DCesta tam a zase zpátky: funkce kyseliny fosfatidové v transportu proteinů do a z jádra rostlinných buněkÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-22063SMUDr. Daniel Elleder, PhDProtivirová aktivita ptačího tetherinu/BST2Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-22346Sdoc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.Skleněná krása: Výzkum morfologické diverzity křemičitých šupin zlativekUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-22380STravis Blake MeadorFrakcionace stabilních izotopů houbami: měření mikrobiálního metabolismu v půdáchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-22783SFilip KolářGenomová duplikace jako nedokonalá speciační bariéra? Evoluční mechanismy a důsledky mezi-ploidní introgrese v přírodních populacíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-23794SRNDr. Radka Reifová, Ph.D.Chromozom specifický pro germinální linii pěvců: porozumění jeho vzniku, funkci a roli v evoluciUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-24252SRNDr. Jiří Macas, Ph.D.Studium vzniku a evoluce satelitní DNA v genomech rostlin s využitím extrémné dlouhých sekvenačních čteníBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-25440SIng. Pavel Neumann, Ph.D.Změny ve složení a struktuře kinetochoru spojené se vznikem holocentrických chromozómůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-25850SMVDr. Martin Anger, CSc.Kontrola vstupu do anafáze během časného vývojeVýzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-26232SProf. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.Interakce mezi chladem a světlem v chladové aklimatizaci Arabidopsis – ontogenní a fylotaktický pohledMendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-26831SDoc. RNDr. Marek Špinka, CSc.Analýza kinematického a sociální aspektu hry u savců na fylogenetické, neuroanatomické, ontogenetické a funkční roviněČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-27505Sprof. RNDr. Marek Jindra, CSc.Nalezení chemických antagonistů a chybějících komponent signalizace juvenilního hormonuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-27648Sdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Endosféra eustigmatofytů: vnitrobuněčné bakterie a viry v životě a evoluci modelové skupiny řasOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-27742Sdoc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D.Rozdíly v regulaci kontrolních bodů buněčného cyklu mezi zygotou a 2-buněčným embryemÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-28029SRNDr. Roman Matyášek, CSc.Význam zdvojených promotorových sekvencí pro funkci rostlinných mezigenových mezerníků u 35S rDNABiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-28119Sdoc. Ing. Jan Wild, Ph.D.Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitěBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-28135SMgr. Pavel Němec, Ph.D.Faktory ovlivňující buněčné složení mozku paprskoploutvých ryb: Implikace pro evoluci procesní kapacity mozku obratlovcůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-29111SMgr. Markéta Ondračková, Ph.D.Parazitace nepůvodních ryb místními parazity: klíčové faktory a vliv na původní ichtyofaunuÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-29315Sprof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.Ekotoxicita mikroplastůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-30690SMgr. Jan Hrček, Ph.D.Experimentální test vztahu mezi strukturou a odolností ekologických sítíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
20-31295SYves Basset, PhDVyužití genomických a trofických informací v dlouhodobém monitoringu tropického hmyzu: opylovači na ostrově Barro Colorado v PanaměBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

264 KB Datum přidání: 25. 11. 2019
88 KB Datum přidání: 25. 11. 2019
102 KB Datum přidání: 29. 10. 2019

Na této stránce najdete seznamy projektů,které uspěly ve veřejných soutěžích v počátkem řešení v roce 2019 a starších, jimž byla přidělena podpora.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR