JavaScript je vypnutý

Seznam podpořených projektů

Seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích v roce 2017, a jimž byla přidělena podpora, najdete zde:

V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.
Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
18-00178Sprof. RNDr. Luboš Brim, CSc.Diskrétní bifurkační analýza reaktivních systémůMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Technické vědy
18-01396Sprof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.Nové možnosti kvantitativního fázového zobrazení dosažené průkopnickými tec...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
18-01976Sprof. Ing. Petr Mošner, Dr.Nová perspektivní skla a skokeramické materiály na bázi fosforečnanů a boro...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
18-02177Sprof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.Abstrakce a jiné techniky v semi-symbolické verifikaci programůMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Technické vědy
18-02815Sdoc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi flui...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
18-03224SMgr. Vladimír Proks, Ph.D.INJIKOVATELNÉ HYDROGELY NA BÁZI POLYPEPTIDŮ NAPODOBUJÍCÍ DYNAMICKÉ PROCESY ...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-03346Sdoc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.Vytváření optických center a mikrostrukturování v ZnO a kubickém ZrO2Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-03615Sprof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.Popis šíření únavové trhliny v podmínkách velké plastické zóny na jejím čel.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-03823Sprof. Ing. Petr Němec, Ph.D.Pokročilé metody přípravy tenkých vrstev chalkogenidů a jejich modifikaceUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
18-03834SIng. Petr Sedlák, Ph.D.Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelováníÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-03881Sdoc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.Selenidové 2D nanomateriály s unikátními vlastnostmi připravené pomocí depo...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
18-03932SIng. Milena Špírková, CSc.Polyuretany s řízeně zabudovanými anorganickými/organickými bloky a regulov...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-03997SIng. Jan Fořt, Ph.D.Vnitřní omítky se zvýšenou vlhkostní akumulační schopnostíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-04262SIng. Jan Sýkora, Ph.D.Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založe...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-04291Sprof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.Fundamentální meze rozlišení v optické detekci a metrologii.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
18-04669SIng. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D.Nanostrukturované vodivé polymerní kompozityÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-05007SRNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tv...Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-05360SIng. Filip Šroubek, Ph.D.Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících ...Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-05478Sprof. Ing. Martin Trunec, Dr.Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmiVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
18-05484SIng. Pavel Izák, Ph.D., DSc.Čištění spalin membránovými procesyÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-05791SIng. Tomáš Janda, Ph.D.Požární odolnost lepených lamelových dřevěných nosníků se zahrnutím nejisto.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-06110SIng. Jaroslav Čapek, Ph.D.Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechani...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-06818Sprof. Ing. Jan Franc, DrSc.Vývoj detektorů vysokoenergetického záření na bázi CdSeTe a CdZnSeTeUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
18-07140SDr. Ing. Filip Šiška, Ph.D.Víceúrovňová analýza interakcí dvojčat s mikrostrukturou v HCP kovech a sli...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-07247Sprof. Ing. Jan Flusser, DrSc.Metody a algoritmy pro analýzu obrazů vektorových a tenzorových políÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-07252Sprof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.MoRePlan: Modelování a reformulace plánovacích problémůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
18-07332Sprof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.Vlastnosti, trvanlivost a chování lehkých maltových směsí s minerálními pln...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-07619Sdoc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.Janusovy nanočástice pro katalýzu a membránové procesyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-07949Sdoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvá...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební3Technické vědy
18-08389SIng. Ondřej Vopička, Ph.D.Studium plastifikace polymerních membrán a termodynamiky multikomponentní s...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-08520SMgr. Ondřej Jašek, Ph.D.Studium procesu nukleace dvourozměrných uhlíkových nanostruktur v mikrovlnn...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
18-08531Sdoc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.Aktivní přístup k diagnostice poruch ve stochastických rozlehlých systémechZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
18-08826Sprof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.Odolnost vůči křehkému porušení: význam petrografických / mechanických dat ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
18-09347SIng. Přemysl Fitl, Ph.D.Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové m...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-09539SRNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.Velké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Rey...Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-09628SIng. Václav Kolář, CSc.Pokročilá analýza proudových políÚstav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-09824Sdoc. Dr. Ing. Jana HodačováHybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantiosele...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-09848SMgr. Viliam Kolivoška, Ph.D.Fotoelektrochemická redukce oxidu uhličitého na měděných pěnových elektrodá...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-10884SIng. Pavel Padevět, Ph.D.Nepálená dusaná hlína pro nosné konstrukceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-10907Sdoc. Ing. Martina Eliášová, CSc.Mechanické vlastnosti polymerních lepených spojů pro aplikace ve stavebnict...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-11954Sprof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.Optimalizace pevnolátkových aktivních materiálů pro blízkou a střední infra...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Technické vědy
18-12150SIng. Tomáš Tobrman, Ph.D.Syntéza a charakterizace polovodivých supramolekul nového typu a jejich pou...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-12386SIng. Vitaliy Stelmashuk, Ph.D.Experimentální studie akustických vlastností vysokonapěťového výboje ve vod..Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
18-12449Sdoc. Ing. Eduard Belas, CSc.Transport náboje v SiC detektorech záření.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
18-12761SIng. Dr. Jiří Hejtmánek, CSc.Termoelektrické magnetické sulfidyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-12774Sdoc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.Plazmové polymery připravené na nanovlákenných membránách pro inženýrství c...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
18-12925SIng. Jiří Brus, Dr.Pokročilé polyoxazolinové elektrolyty pro lithium-iontové polymerní baterie...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-13212Sprof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.Metody plochy odezvy a citlivostní analýzy ve stochastické výpočtové mechan...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
18-13323SIng. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D.Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologic...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-13491SIng. Zdeněk Slouka, Ph.D.Interakce nabitých polymerů s heterogenními iontově-výměnnými membránamiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-13525Sdoc. Ing. Martin Keppert, Ph.D.Malty moderních mozaik pod drobnohledem - metody pro materiálovou charakter...České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov3Technické vědy
18-13663Sprof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepn...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
18-13830SIng. Jan ValentinPodrobný výzkum fyzikálně-chemické interakce a souvisejících jevů mezi asfa...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-14466Sprof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.Intensifikace reakčně-difusních procesů magnetickým nanomíchánímVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-14497SRNDr. Vladimíra Novotná, CSc.Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádáníFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-14789SIng. Jan Pejchal, Ph.D.Vývoj a charakterizace vysoce účinných multikomponentních scintilátorů na b...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-15613SRNDr. Snejana Bakardjieva, Ph.D.Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami ...Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-15697Sprof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.Samohojení cementových kompozitů v důsledku bakteriální kalcifikaceČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-15839Sdoc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových ví...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
18-15970SAssoc. prof. Anthony Quinn, Ph.D.Optimální zpracování externí stochastické znalosti vyjádřené pomocí pravděp...Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-16218Sprof. Dr. Ing. Zbyněk RaidaElektromagnetické modely zvířecích mozkůVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
18-17540Sprof. RNDr. Josef Jančář, CSc.Nízkohustotní funkční nanokompozityVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
18-17834SIng. Michal Novotný, Ph.D.Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-17899Sprof. Dr. Dipl.-Min. Willi PabstČástečně a plně slinutá keramika - příprava, mikrostruktura, vlastnosti, mo...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-18858Sdoc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.Metody kontinuálního učení řízení pohybu vícenohých kráčejích robotů v úloh...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-19104Sdoc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody n...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
18-19519Sprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Oxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidlaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií3Technické vědy
18-19617SIng. Pavel Charvát, Ph.D.Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství mat...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
18-20303SIng. Petr Sazama, Ph.D.Koncepce pro vytváření zeolitových katalyzátorů s významně zvýšenou funkcio...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-20498Sprof. RNDr. Karel Maca, Dr.Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
18-20962Sprof. Ing. Richard Liska, CSc.Pokročilé lagrangeovské a ALE metody pro dynamiku stlačitelných tekutin a e...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Technické vědy
18-21409SIng. Tomáš Pevný, Ph.D.Hierarchické modely pro detekci a popis anomaliíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-21608Sprof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.Memristory a další nekonvenční obvodové prvkyVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
18-21677Sprom. fyz. Jiří Vacík, CSc.Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolnos..Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-22059Sdoc. Ing. Jan Merna, Ph.D.MODIFIKACE VĚTVENÝCH POLYOLEFINŮ POLÁRNÍMI SKUPINAMIVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-23597SIng. Michal Cifra, Ph.D.Vysokofrekvenční mikrozařízení pro ovládání proteinových nanomotorůÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-23623Sprof. Ing. Michal Pěchouček, MSc., Dr.Řízení flotily vozů s garancí kvality službyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-24089Sprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.Kvantitativní fázová mikroskopie pro 3D kvalitativní charakterizaci nádorov...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
18-24268SMgr. Jakub Holovský, Ph.D.Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-24397Sprof. Ing. Igor Schreiber, CSc.Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami - nástroj pro experimentáln...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-24867SIng. Tomáš Krejčí, Ph.D.Víceúrovňové modelování mechanických vlastností heterogenních materiálů a k...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
18-24954Sdoc. Dr. Ing. Michal BednaříkŠíření akustických vln fononickými materiály a strukturamiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-25035SIng. Petr Hlaváček, Ph.D.Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a nás...Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-25128SMgr. František Karlický, Ph.D.Výpočetní materiálové inženýrství dvojdimenzionálních krystalů a van der Wa...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
18-25383SAlexander (Oleksandr) Shekhovtsov, PhDUčící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-25618SIng. František Lízal, Ph.D.Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se vě...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
18-25734Sdoc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.Experimentální a výpočtové modelování proudění nenewtonských kapalin s disp...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
18-26041Sdoc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a ...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3Technické vědy
18-26170SMgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.Světlem laditelné konjugované polymery pro vratné spínání vodivostiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
18-26278Sdoc. Ing. Petr Hušek, Ph.D.Zahrnutí apriorní informace při identifikaci nelineárních systémůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-26297Sdoc. Ing. Petr Kuklík, CSc.Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov3Technické vědy
18-27023Sdoc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.Komunikace v samo-optimalizujících se mobilních sítích s dronyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
18-27546SMgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimuÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-28142SMgr. Cristiana Nunes, Ph.D.Vliv lněného oleje na transportní vlastnosti vápenných nátěrůÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-00062SMgr. Jana Křenková, Ph.D.Vysoce citlivá analýza glykoproteinů pomocí nových značek pro fluorescenční...Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-00150Sprof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. FRSCMinoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a farmakol...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-00496Sdoc. Anton Galaev, Dr. rer. nat., DSc.Singulární prostory ze speciální holonomie a foliacíUniverzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-00533SDr. Maria Caballero GarciaReverberace akrečních disků černých děrAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-00580Sprof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.Prostory funkcí a aproximaceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-00844SRNDr. František Němec, Ph.D.Kvaziperiodická modulace magnetosférických plazmových vlnUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-00918SIng. Lucie Augustovičová, Ph.D.Kvantová dynamika astrofyzikálně významných molekulUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-01116SRNDr. Jan Kratzer, Ph.D.Pokročilé přístupy ke generování těkavých sloučenin se spektrometrickou det...Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-01625SRNDr. Jan Laštovička, DrSc.Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému str...Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-01969SIng. Jaroslav Chum, Ph.D.Atmosférické vlny: dynamika a vazby mezi vrstvamiÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-01982SAlessandro FabbrizioExperimentální určení vlivu fugacity kyslíku na distribuci vysoce siderofil...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-02098SMgr. Roman Čurík, Ph.D.Teorie rozkladu molekul po srážce s elektronemÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-02344Sdoc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým t...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-02482Sdoc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.Radiační procesy generované ubíhajícími elektrony v tokamacíchÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
18-02597Sprof. RNDr. Vladimír Král, DSc.Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromig...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-03118SRNDr. Jakub Prokop, Ph.D.Funkční morfologie a evoluce klíčových tělních částí u ancestrálních linií ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-03160Sprof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.Před- až synkolizní vývoj metamorfovaných hornin v orogenní zóně zaznamenan...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-03253Sprof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearitZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Vědy o neživé přírodě
18-03305Sprof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.Biokonjugační reakce pro připojení proteinů k DNAÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-04676SRNDr. Milan Šimek, Ph.D.Základní mechanismy nanosekundového výboje v kapalné voděÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
18-04682SMgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.Studium mechanismu transportu elektronů v jednotlivých molekulách pomocí vo...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-04871SRNDr. Radek Šachl, Ph.D.Oxidační stres jako důležitý modulátor apoptotické aktivity Baxu: molekulár...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-04902Sdoc. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.Instrumentace pro kontinuální on-line elektroforetické monitorování metabol...Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-05053SIng. Josef Horálek, CSc.Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických de...Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-05076SIng. Kamil Lang, CSc.Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizá...Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-05285SIng. Benjamin Grison, DocteurMagnetosferické emise typu EMICÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-05421Sprof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.Rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie pro supramolekulární systémyMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
18-05552SRNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D.Od jednotlivých křemíkových nanokrystalů k opticky a elektricky účinným mul...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-05665Sprof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězdMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-05770Sprof. RNDr. Petr Bouř, DSc.Využití resonančních a anharmonických jevů v biomolekulární spektroskopiiÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-05935Sdoc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živoč...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-05974Sprof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.Oscilace a koncentrace proti stabilitě v rovnicích pohybu tekutinMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-06083Sprof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.Vývoj pevných těles v protoplanetárních discích a během kolizíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-06240SIng. Alexander B. Shick, CSc.Spinový a orbitální magnetismus příměsí vzácných zeminFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-06319Sdoc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.Vy?voj slunečních skvrn a aktivních oblastíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-06915Sprof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování datUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-06943Sprof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.Teorie zpracování gradientů geopotenciálu vyšších řádů a jejich použití v g...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Vědy o neživé přírodě
18-07172Sdoc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrste...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-07585Sprof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.Izotopová frakcionace jako nástroj pro identifikaci sorpčních mechanizmů ka...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Vědy o neživé přírodě
18-07776SRNDr. Martin Markl, DrSc.Vyšší struktury v algebře, geometrii a matematické fyziceMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-07880SJesus Guillermo Contreras NunoHledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-07996Sprof. RNDr. Jan Malý, DrSc.Geometrická a harmonická analýzaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-08667Sprof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.Slabé interakce v terahertzové spektroskopiiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-08835SMgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.Kvantová mechanika s nesamosdruženými operátory: přechod od spekter k pseud...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-08861SMgr. Petr Hellinger, Dr.Plazmová turbulence na iontových škálách ve slunečním větruAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-08874Sdoc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.Korelace v multipartitních kvantových optických systémechUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-08888SRNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.Dvouvýběrový bod změnyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-08959Sprof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc.Elektronově selektivní mezifází použitelná pro perovskitové solární článkyÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-09072Sdoc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc.Spektroskopie netermálních distribucí a nerovnážné ionizace ve sluneční kor...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-09265SRNDr. Stanislav Kamba, CSc.Magnetoelektrická vazba a vysokofrekvenční vlastnosti multiferoikFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-09470SRNDr. Josef Hanuš, Ph.D.Modely tvarů velkých planetek z VLT/SPHERE datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta2Vědy o neživé přírodě
18-09560SIng. Ondřej Klimo, Ph.D.Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními laseryČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-09914SIng. Pavel Jelínek, Ph.D.Formovaní kovalentních molekulárních komplexů na površích pomocí světlem ří...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-10222SIng. Libor Dostál, Ph.D.Od jednoduchých prekurzorů k unikátním heterocyklům obsahující těžší prvky ...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Vědy o neživé přírodě
18-10438SRNDr. Michal Dušek, CSc.Kvantitativní strukturní deskriptory pro standardní a modulované krystaly: ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-10504SRNDr. Václav Petříček, CSc.Krystalografie21 - nová generace univerzálních nástrojů strukturní analýzy ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-10897Sdoc. RNDr. Marek Procházka, Dr.Nové přístupy v povrchem zesílené optické spektroskopii pro vysoce citlivý ...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-11058Sprof. RNDr. Jan Rataj, CSc.Zobecněná konvexita v geometrii a analýzeUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-11193Sprof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.Algoritmy pro diskrétní systémy a hry s nekonečně mnoha stavyMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
18-11473Sprof. RNDr. Radan Kučera, DSc.Grupy tříd ideálů abelovských rozšíření některých číselných tělesMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-11776SProf. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.Pokročilé teoretické a softwarové nástroje pro elektroforézuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-11851SRNDr. Martin Dračínský, Ph.D.Intermolekulární interakce studované pomocí NMR spektroskopie a pokročilých...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-12204Sprof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.Charakterizace lidského lipidomu a metabolomu pro personalizovanou zdravotn...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Vědy o neživé přírodě
18-12477Sprof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.Fotoaktivace CO a H2S jako plynných signálních molekul pro biologické a med...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-12533Sprof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.Fluorescenční zlaté nanoklastry a jejich programovatelná skladba pomocí DNAUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-12719Sprof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.Thermodynamická a matematická analýza proudění strukturovaných tekutinUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-12902SMgr. Kseniya Dryahina, Ph.D.Hmotnostní spektrometrie se sekundární elektrosprejovou ionizací (SESI-MS) ...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-13093SRNDr. Martin Srnec, Ph.D.Katalýza radikálových reakcí polynukleárními centry přechodných kovů v enzy...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-13135SRNDr. Pavel Kubáň, Ph.D. DSc.Využití kapilární elektroforézy při analýze suchých krevních skvrnÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-14575Sdoc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.Fosilní společenstva libeňského a letenského souvrství (svrchní ordovik) - ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-14893Sdoc. Ing. Petr Česla, Ph.D.Fokusující efekty ve vícerozměrných separacích v kapalné fáziUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Vědy o neživé přírodě
18-14990SMgr. Jakub Šebera, Ph.D.Páry bazí s vazbou zprostředkovanou kovem; modifikace DNA pro budoucí aplik...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-15175Sdoc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Oxidativní fotokatalytické systémy s flaviniovými solemi pro přímé C-H funk...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
18-15390SRNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.Experimentální a mineralogický výzkum vybraných chalkogenidů a slitin Pt-ko..Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
18-15498SRNDr. Martin Novák, CSc., MSc.Izotopové hmotové bilance vápníku a hořčíku v acidifikovaných malých povodí...Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
18-15958SRNDr. Martin Dubrovský, Dr.Vývoj prostorového meteorologického generátoru s vysokým rozlišením pro pou...Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-16577Sprof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.Kapky, led a aerosoly in silico: kombinace ab initio a klasických postupůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-16583Sprof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.Zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočásticMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-17224Sdoc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.Studium amplitud efektivních polních teorií v částicové fyziceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-17403SRNDr. Pavel Parízek, Ph.D.Automatická inkrementální verifikace a odstraňování chyb pro souběžné systé..Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-17823Sprof. RNDr. Martin Kotora, CSc.Příprava fluorenů, indenofluorenů a jejich derivátů pomocí katalytických re...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-17868Sprof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.Nové dendraleny s disonantním uspořádáním: Syntéza a reaktivitaUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Vědy o neživé přírodě
18-18022SMgr. Tomáš Mančal, Ph.D.Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi grafenuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-18080Sdoc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.Objevování znalostí v datech o aktivitě člověka založené na fúziÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-18154SRNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.Nové nástroje elektrochemické analýzy proteinových interakcí s nukleovými...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-18165SDr. habil. Ullrich JahnNové strukturní typy P-chirálních ligandů a jejich aplikace v asymetrické k...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-19087SDr. Faruk GölogluKryptografie založená na konečných tělesechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-19158Sdoc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.Algoritmické, strukturální a složitostní aspekty geometrických a dalších ko...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-19705SMgr. Marek Piliarik, Ph.D.Vysokorychlostní snímání pohybu a mechanismů motorových proteinůÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-20083SDr. Peter NemethGaia-GALEX přehled horkých podtrpaslíkůAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-20123SProv.-Doz. Dr. Dipl.-Ing. Michael PinskerRozšíření záběru univerzální algebryUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-20286SDr. Michael G.S. Londesborough, BSc., Ph.D.Klastry hydridů boru pro lasery: Pochopení chemických a strukturálních fakt...Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-20357SRNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.Chytré póry v atomárně tenkých membránách z dvojdimenzionálních krystalůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-20374Sdoc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.Interaktivní zobrazování s distribuovaným výpočtem osvětleníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
18-20433SRNDr. Ivo Starý, CSc.Piezoelektrické vlastnosti molekul a odvozených molekulových materiálůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-20645Sdoc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.Kombinovaná katalýza organickými látkami a komplexy kovů (CORMECA)Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-20818Sdoc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.Vliv dehydratace na modely subdukce s realistickými materiálovými parametryUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-21285SMgr. Petr Marek, Ph.D.Efektivní a dostupné nelineárně stlačené světloUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-21631Sprof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.Ultrarychlá časová spektroskopie jako nástroj pro studium vztahu mezi struk...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-21801Sdoc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.Chirální bambusurilyMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-22102Sdoc. Mgr. Kamil Postava, Dr.Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světlaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra fyziky3Vědy o neživé přírodě
18-22125Sdoc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravímÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-23606SRNDr. Jeroen Custers, Ph.D.Výzkum Kondo mříží ve sloučeninách s neekvivalentními pozicemi ceruUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-23756Sprof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.Transformace molekul rentgenovým zářením: Ab initio simulace v kapalináchVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-23827SRNDr. Věra Kůrková, DrSc.Schopnosti a omezení mělkých a hlubokých sítíÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-23964Sdoc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.Fokusovaná kategorizační síla webových ontologiíVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3Vědy o neživé přírodě
18-24281SMgr. Jiří Konopásek, Ph.D.Vznikly orogény západní Gondwany mechanismem inverze riftových domén?Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
18-24378Sdoc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.Petrogeneze (ultra-)draselných magmat evropských Variscid – implikace pro v...Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
18-24563Sdoc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.Relativistické metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRGÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-25057SRNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.Kvantifikace “otevřených” vegetačních společenstev přostednictvím Integrate...Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta2Vědy o neživé přírodě
18-25349Sdoc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.Mapování konformačního prostoru riboswitchůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-26751SDr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc.Penetrace, akumulace a interakce vybraných modelových léčiv s modelovou lip...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-27340SIng. Michaela Kozlova, Ph.D.Vy?voj plazmového zesilovače v oboru měkkého rtg záření jako nástroj ke stu...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
18-27454Sdoc. RNDr. Jana Kotková, CSc.Přenos prvků v prostředí hluboké subdukce: doklady z ultravysokotlakých met...Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
18-27653SRNDr. Martin Ferus, Ph.D.Simulace plazmatu meteorů pomocí terawattového laseru: Experimenty, teorie ...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-00121Sdoc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.Role opticky čistých flavonolignanů v kardiovaskulárních účincích silymarin.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-00132SProf. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Inter-individuální variabilita v metabolismu flavonolignanů silymarinu u li..Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-00514SRNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.Studium úlohy transkripčních faktorů rodiny Meis během vývoje buněk neuráln...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-01163Sdoc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.Spontánní endotelizace nových bioaktivních povrchů decelularizovaných cévní...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-01687SMUDr. Anna Jonášová, Ph.D.ROLE CYTOKINY-INDUKOVANÉ DIFERENCIACE LEUKEMICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK PO APLIK...Všeobecná fakultní nemocnice v Praze3Lékařské a biologické vědy
18-01734Sdoc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Reaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo-katalytických scaven...Fakultní nemocnice Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
18-02014SMgr. Leoš Valášek, Ph.D.Důkladná analýza úlohy dříve přehlížených faktorů v mechanismu pročítání st...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-02067Sdoc. Jan Paleček, Dr.Úloha Nse1/Nse3/Nse4, E3-ubikvitin ligásy, ve stabilitě genomuMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-02079SMgr. Andrea Rössnerová, PhD.Vliv expozice nanočásticím na změny v DNA u lidské populaceÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-02550SRNDr. Soňa Hubáčková, Ph.D.Specifická eliminace senescentních buněk pomocí mitochondriálně cílených lá...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-02699SMgr Markéta Jiroušková, PhDAnalýza extracelulárního prostředí v myších modelech jaterní fibrózyÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-02891SAlexander William Bruce, Ph.D.Regulaci rovnováhy mezi diferenciace a pluripotenci; charakterizace funkce ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-02993Sprof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.Úloha mikrobioty v regulaci extraadrenální steroidogeneze a lokálního metab...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-03207SRNDr. Jan Neckář, Ph.D.Vliv exprese lidského C-reaktivního proteinu na ischemickou toleranci srdce...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-03461Sprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Postnatální plasticita převodního systému srdečníhoUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-03806Sprof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.Vliv různých prostředí na kognitivní funkce u dospívajících potkaních samců...Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-03847Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Pseudopeptidové inhibitory proteasomuUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-03978SProf. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.Efekt buněčné tuhosti a mikroprostředí jako prediktor odpovědi na léčbu kar...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-04329SMgr. Martin Horák, Ph.D.Regulace transportu a funkce NMDA receptorů obsahujících GluN3A podjednotky...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-04393SMUDr. Taras Ardan, Ph.D.Experimentální transplantace buněk retinálního pigmentového epitelu na mode...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-04483SIng. Petra Janovská, Ph.D.Úloha bílé tukové tkáně v termogenní odpovědiFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-04790SRNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.Proteinové inženýrství monoklonálních protilátek využitelných pro diagnosti...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-05200SIng. Michal Babič, Ph.D.Vývoj nových polymerních kontrastních látek pro fotoakustické zobrazovací m...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-05413SRNDr. Hana Zemková, CSc.Identifikace nových molekul schopných interagovat s alosterickými vazebnými...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-05510Sdoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.Modelování tkáně plic pomocí 3D tisku lidských progenitorových buněkFakultní nemocnice u sv. Anny v Brně3Lékařské a biologické vědy
18-07384Sdoc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.Od konformace po biologické funkce proteinu HP1Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-07748SRNDr. Linda Doubravová, Ph.D.Regulace buněčného dělení pneumokoka prostřednictvím fosforylace proteinůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-07908Sdoc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.Může aktivace transkripčního faktoru Nrf2 vést ke zmírnění oxidativního str...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-07983SRNDr. Luděk Šefc, CSc.Neinvazivní zobrazení distribuce a viability transplantovaných buněkUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-08153SMag.pharm. Dr.rer.nat. Peter Josef LukavskyMolekulární podstata Staufen zprostředkované funkce 3'UTRMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
18-08169SDoc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.Studium jednotlivých isoforem topoisomerasy II v protinádorovém a kardiotox...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
18-08304SRNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D.In vitro rekonstituce mitochondriálního transportního komplexuBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-08423Sdoc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.Vliv signalizace STAT3 na syntézu melatoninu v epifýze potkanaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-08577SMeritxell Alberich Jorda, Ph.D.Transkripční factor C/EBPg jako nový regulátor vývoje a funkce žírných buně.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-08937Sdoc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.Výzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylchol...Ministerstvo obrany, Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
18-09296SRNDr. Karel Valeš, PhD.Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsůNárodní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
18-09306SMgr. Michala Rampichová, Ph.D.Vytvoření pokročilých 3D in vitro modelů osteoporózy a zkoumání mechanizmu ...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-09502Sprof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.Ovlivnění rezistence nádorových buněk k chemoterapii s cílem obnovit jejich...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-09556SIng. Kvido Stříšovský, PhDStrukturní a biofyzikální podstata reakčního mechanismu intramembránové pro...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-09692SIng. Daniel Šuta, Ph.D.Změny funkce sluchového systému ve spojitosti se zvukovou expozicí a věkemÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-09709SMUDr. Pavel Vodička, CSc.Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-09853SMUDr. Jiří Paleček, CSc.Buněčné a molekulární mechanizmy modulace nocicepce na míšní úrovniFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-10035Sdoc. Mgr. David Staněk, Ph.D.Principy distribuce snRNP částic do buněčných strukturÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-10144Sdoc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBAHypoxií-indukované adaptace mitochondrií jako sjednocující faktor rozvoje d...Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-10251Sprof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosink...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-10591SRNDr. Lenka Maletínská, CSc.Lipidované analogy peptidu uvolňujícího prolaktin jako potenciální antiobez...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-10687SRNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.Nové ligandy pro staré receptory lidských NK buněk: struktura, uspořádání v...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-10832Sprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Molekulární mechanismus pohybu mitochondrií mezi buňkamiBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-11397Sdoc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.Molekulární achitektura komplexů ADAR - RNAMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
18-11908SIng. Tomáš Vomastek, Ph.D.Mechanismus tvorby perinukleárních aktinových vláken a jejich vliv na invaz...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-12973SRNDr. Marek Kovář, Ph.D.Komplexy IL-2 s muteiny mAb JES6-1 mající různou afinitou k IL-2: hledání v...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-13064Sdoc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.Analýza interakcí mezi polyvalentním terapeutickým fágem druhu Twort-like a...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-13103SMgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.Efektivní zabíjení rakovinných buněk pomocí mitochondriálně cílených chelát...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-13283SProf. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMAVliv experimentálního gastrointestinálního poškození na farmakokinetiku léč...Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
18-14259SMUDr. Zdeněk Hodný, CSc.Inhibice signálni dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorůÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-15548Sdoc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.Srovnávací studie DNA interakčních vlastností izoforem nádorového supresoru...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-15962Sdoc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.Trypanosomatidy s in-frame smysluplnými stop kodony: analýza molekulárních ...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-17071SMgr. Petr Cígler, Ph.D.Intraoperační lokoregionální diagnostika nádorů pomocí nanočásticÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-17529SRNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.ATP syntáza a její vztah ke struktuře a funkci unikátní mitochondrie savčíh...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-17658Sdoc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Odhalení tajemství signální dráhy WNT analýzou struktury proteinu Dishevell..Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-17810SMgr. Pavel Plevka, Ph.D.Strukturní analýza replikace fága v buňkách zlatého stafylokokaMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
18-18079SIng. Radim Osička, Ph.D.Identifikace buněčného receptoru pro toxin RtxA z bakterie Kingella kingae ...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-18235SMgr. Jiří Pacherník, Ph.D.Nové možnosti v kardiomyogenní diferenciaci pluripotentních kmenových buněkMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-18363SRNDr. Petr Bartůněk, CSc.Epigenetické modifikátory v hematologických malignitáchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-18407SMgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.Epigenetické, genetické a molekulární faktory potřebné pro mutagenezi onkog...Ústav hematologie a krevní transfúze3Lékařské a biologické vědy
18-18521SRNDr. Petr Dráber, DrSc.Nová regulační cesta biosyntézy leukotrienů u žírných buněkÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-18964Sprof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.Lektiny a jejich úloha v interakci patogen/hostitel a buněčném rozpoznáván.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-19714Sprof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.Zapojení jaderného Vinkulínu do ubikvitinační dráhy vedoucí k proteazomu v ...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-20272SMgr. Vladimír Hampl, Ph.D.Nekanonický způsob syntézy FeS center u protist ze skupin Preaxostyla a Arc...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-20621Sprof. Ing. Peter Šebo, CSc.Interakce původce černého kašle s respiračním epitelemMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-20759SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Funkce homeobox genů Meis ve vývoji sítnice okaÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-21466SRNDr. Tomáš Valenta, PhD.Ligandy Wnt a buňky produkující tyto ligandy při obnově střevního epitelu, ...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-21942SMgr. Nataliya Romanyuk, PhDMikroRNA v poranění nervové soustavy: potenciální úloha a terapeutický význ..Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-26324SRNDr. Vladimír Kořínek, CSc.Alternativní signalizace kanonických komponent dráhy WntÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-27197Sdoc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.Nukleace mikrotubulů aktivovaných žírných buněk: regulační úloha fosforylov...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-27204SProf. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými p...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-27408SLukáš Čermák, PhD.Role ubikvitin ligázy SCF-FBXO28 v nádorové progresiÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-27648Sdoc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.Nové systémy pro dopravu léčiv přes biologické bariéry založené na unikátní...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-00113SCarles Noguera, Ph.D.Usuzování se stupňovanými vlastnostmiÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-00355SMgr. Petr Gallus, Th.D.Boží lidství jako Boží akomodace světu. Interpretace chalcedonského vyznání...Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-00386Sprof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. stoletíUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-00408Sdoc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-00449Sprof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.Dopad první světové války na utváření a proměny vědeckého života matematick...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní3Společenské a humanitní vědy
18-00454SPh.Dr. Pavel OnderkaStavební program krále Natakamaniho a královny AmanitoreNárodní muzeum3Společenské a humanitní vědy
18-00477SPhDr Naďa Profantová, CScMezi avarskou a karolínskou říší. Uzlové body dálkových kontaktů v Čechách...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-00885SPhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.Zrozeni z osvícenských reforem. Integrace skupiny tolerančních kazatelů z U...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-00902SMgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a...Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-00939SMgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D.Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sek...Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01137Sprof. RNDr. Jan Picek, CSc.Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizikaTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3Společenské a humanitní vědy
18-01144Sprof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podnikůTechnická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01159Sdoc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčový...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu3Společenské a humanitní vědy
18-01246SProf. RNDr. Martin Gavalec, CSc.Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesechUniverzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu3Společenské a humanitní vědy
18-01279SMgr. Barbora HolečkováReprezentace, styl a tradice. Panovnické dvory v českých a uherských zemích...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01320SPhDr. Petr Hrachovec, Ph.D.Komunikace rebelie". České stavovské povstání a jeho následky v politice m...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-01417Sdoc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaciUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01438SMgr. Michal Topor, Ph.D.Richard Messer: cesta Evropou, mezi filologií a dějinami uměníInstitut pro studium literatury, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
18-01543STimothy Noble, PhDLatinskoamerická teologie osvobození: Výhledy a výzvyUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01558SIng. Mgr. Lubomír OndračkaHinduismus v Bengálsku (Oxfordské dějiny hinduismu)Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01799SDr. Kateřina Chládková, MAVliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazykaPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-01878SJana MikulováUvozování přímé řeči v latiněMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01897Sdoc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a ...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01995SRNDr. Ivana Vlková, Th.D.Kult a politika v „proto-izajášovské“ tradici. Divergence a konvergence heb...Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02051SPhDr. Anna Pravdová, Ph.D.ECOLE DE PARIS: Výtvarní umělci z Čech a tzv. pařížská škola 1918–1938Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02196SRNDr. David Mareček, Ph.D.Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítíchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02363SMgr. František Tůma, Ph.D.Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na stř...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02513Sdoc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.Meta-analýzy determinant akciových výnosůUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-02606SMgr. Martin Moník, Ph.D.Nedestruktivní určování přepálených artefaktů v mladopaleolitických soubore..Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02702SPhDr. Helena Karlíková, CSc.Staroslověnské dědictví v staré češtiněÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-02739SRNDr. Vlasta Kaňková, CSc.Stochastická optimalizace v ekonomických procesechÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-02756SMichaela Valentová, MSc., Ph.D.Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti: efekt učen.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická2Společenské a humanitní vědy
18-02760SPhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé s...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-02843SProf. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Českosloven...Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická3Společenské a humanitní vědy
18-03125SPhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurok...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
18-03643SPhDr. Jaroslava Hausenblasová, PhDAnna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-03708Sdoc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.Proměna egyptské společnosti v pozdní 5. dynastii dle dokladů z Džedkareova...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-03921SMgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D.Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých z...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-03984Sdoc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.Mezi reciprocitou a reflexivitou: syntaktická a lexikografická analýza česk...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-04145SRNDr. Michal Červinka, Ph.D.Využití stochastických optimalizačních úloh a modelů rovnováhy v analýze po...Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-04420Sdoc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.Proměny narativních způsobů v české próze IÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-04624SMgr. Petr Kadlec, Ph.D.Vzdělání, hospodářství a společnost 1848–1914 : Socioekonomické souvislosti...Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-04630SDr. Ing. Zdeněk Drábek, B.A., D.Phil.Ekonomický dopad investičních sporůNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-04735SDoc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.Nové přístupy pro relaxační a aproximační techniky v deterministické globál...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-04757SJUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.Fiduciární povinnosti (základní povinnosti správců cizích záležitostí)Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-04816SPhDr. Věra Vostřelová, Ph.D.Hledání identity: Architektura českých Němců 1891–1918Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3Společenské a humanitní vědy
18-04863SProf. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.Estetika Franze FickeraUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-05244Sprof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizikVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
18-05339SMgr. Michal Kolmaš, Ph.D.Japonská národní identita a revisionismus Šinza AbehoMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
18-05356Sprof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.Pavel Haas. Katalog dílaMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-05432Sprof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputationUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-05612Sdoc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.Sjednoceni v rozdílech; Příspěvek zemí Visegrádu k tématu vícerychlostní in...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-05631Sdoc. RNDr. Petr Lachout, CSc.Stochastické optimalizační úlohy s endogenní nejistotouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-05758Sdoc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.Role geopolitiky v italském národním hnutí před rokem 1848Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
18-05829Sdoc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.Predikce volatility na rozvijících se finančních trzíchMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-05838SMgr. David Svoboda, Ph.D.Metafyzika vztahů ve druhé scholasticeFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-06199SMUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.Kognitivní superagingNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
18-06201SPhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.Monumenta mortis et memoriae. Sepulkrální skulptura ve výtvarném umění česk...Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-06264SMgr. Lucie Merhautová, Ph.D.Nalezen v překladu. Emil Saudek a židovsko-česko-německé interakce v "kreat...Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-06856Sdoc. Martin Cajthaml, Ph.D.Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční e...Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-07036SPhDr. Martina Mysíková, Ph.D.Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextuSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-07309SPhDr. Robert Dittmann, Ph.D.Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrskéUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-07366SRNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parkůVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-07456SPhDr. Hana Maříková, Ph.D.Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních mužů a žen v České re...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-07487SMgr. Aleš Chalupa, PhD.Náboženství na sítích antického Středomoří: Role primárních a sekundárních ...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-07537Sdoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.Kariérová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v obd...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08013SDoc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.Posun rodičovství do vyššího věku: individuální perspektivy versus společen...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08078Sdoc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb v ekonomice smíšených...Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08130Sdoc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MALidská práva starších osobÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-08239SMgr. Jitka Paitlová, Ph.D.Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problémuZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
18-08273SMgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostechMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-08315Sdoc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelůMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08358SPhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.Vliv nízko sacharidové diety na zdraví, sportovní výkon a s tím související...Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08512SMgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.Účinnost psychoterapie u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými sym...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-08605SPhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.Instrumentální politizace dějin jako legitimizační nástroj politických reži..Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
18-08646Sprof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.Vznik raně středověké šlechty ve středovýchodní Evropě. Archeologicko-histo...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-08651Sdoc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaciÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-09161SMgr. Jakub Charvát, Ph.D.Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní propor...Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.2Společenské a humanitní vědy
18-09188SAleš GábaVyužití analýzy kompozičních dat pro hodnocení kombinovaného efektu pohybov...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
18-09220SDoc. Ing. Jiří Večerník, CSc.Sociální stratifikace v České republice a střední Evropě: 1968-2018Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-09231SMgr. David Kalhous, PhD.Vládní praxe Přemysla Otakara II. (1247-1278)Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-09277Sprof. Mg A. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D.Kritická edice korespondence Bohuslava Martinů – první částUniverzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-09415Sdoc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném nov...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-09436Sdoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.Mody románových kronik v současné české prózeOstravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-09443SPhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescentyPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-09663SMgr. Blanka Nyklová, Ph.D.Transformační procesy po roce 1989 optikou přeměny výzkumných ústavů chemic...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-09922SMgr. Jana Plátová, Ph.D.Biblická exegeze v méně známých spisech Klementa AlexandrijskéhoUniverzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-10003SIng. Lenka Kovačiková, Ph.D.Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologie a analýza stabilních izotopůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-10042SDr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D.Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodůUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-10233Sdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na územ...Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-10298SMgr. Karel Kleisner, Ph.D.Sociální percepce pohlavního dimorfismu na základě lidského obličeje: mezik...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-10694SMgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.Pracovní politika a regulace pracovního trhu v Československu 1945-1953Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-10747Sdoc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.Tkalcovské stavy, záměrné demolice, zápalné oběti…? Nový pohled na rituály ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-11004Sdoc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologieMendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-11247Sdoc. PhDr. Radek Ptáček, PhD.ADHD symptomatologie a vnímání časuUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-11299Sdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: gov...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-11345Sdoc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.Ateismus, volnomyšlenkářství a sekularizace v zemích střední a východní Evr...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-11418SMgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.Příslušníci německé branné moci v řadách čs. armády za druhé světové války ...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-11753Sdoc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.Vývoj poetiky Milana Kundery od básnických počátků k Oslavě bezvýznamnostiUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
18-11996SPhDr. Katarína Millová, Ph.D.Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v ml...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-12166SProf. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměření...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-12340Sdoc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflaceVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
18-12580SProf. PhDr. Pavel ZatloukalMeditace o městě, krajině, výtvarném umění: Olomouc 1919–1989Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-12800SDavid Vopřada, Dr.Křestní katecheze Ambrože MilánskéhoUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-13296Sdoc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezo...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-13381SJiří HasmanGlobalizace a její regionální ozvuky: příklad evropského pivovarnictvíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-13766SIng. Petr Houdek, Ph.D.Testování externí validity experimentů na nečestné chováníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
18-13778SMgr. Zuzana Urválková, Ph.D.Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v českém l...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-13807Sprof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikač...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-13933SMarek Kapička, Ph.D.Daňové systémy se závislostí na historii: alokační důsledky a efekty na bla...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
18-13951SIng. Aleš Kresta, Ph.D.Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computinguVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-14082Sdoc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České re...Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-14478Sprof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.Literatura za Protektorátu Čechy a Morava (1939?1945)Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-14510Sdoc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiíchUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-14957Sprof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.Jazyk a řečové strategie české literární vědyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-15168SDoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Vliv rodičovských charakteristik na výběr partneraUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-15374Sdoc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.Posilování změn hodnot a chování prostřednictvím environmentální výchovy v ...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-15451Sdoc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.Netradiční studenti studující pedagogické obory v terciárním vzdělávání v Č.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-15480Sdoc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.Smrt, pohřeb a kostra prizmatem funerální archeologie a tafonomie: pohřebiš...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-15530SSasan Barak, M.Sc.Multi Objective Optimization Application in Flexible Manufacturing and Proj...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-15700Sdoc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.Životopisy a výkon politiků v České republice a na SlovenskuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-15841SPhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.Cazamianova koncepce humoruZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická2Společenské a humanitní vědy
18-16111SMgr. Martin Guzi, Ph.D.Rezidenční mobilita, sociální kapitál a důvěra: doklady z přirozeného exper...Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16130SMr Reza AbdollahipourEfekt zaměření pozornosti na vizuální percepci a motorický výkonUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
18-16153SDr. phil. Peter MiloRaně středověké hradiska ve světle nedestruktivního výzkumuMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16287SMgr. Martin Hora, PhD.Rekonstrukce mobility lidí středního a mladého paleolitu na základě muskulo...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16362SMgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného č...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-16423SMgr. Jana Pelclová, Ph.D.Vliv obezity na změny v dlouhodobé pohybové aktivitě starších žen v kontext...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
18-16622SDoc. Jakub Čapek, Ph.D.Osobní identita na rozcestí. Fenomenologické, genealogické a hegelovské pří...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16667SAlena Pokorná BičákováVede delší péče matky o dítě k lepším budoucím výsledkům dítěte? Vliv čtyřl...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
18-16680SIng. Jan Pospíšil, Ph.D.Rough modely frakcionální stochastické volatilityZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Společenské a humanitní vědy
18-16793SMgr. Michal Frankl, Ph.D.Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní ...Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-16835SProf. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16928SMgr. et Mgr. Peter Spáč, Ph.D.Distributivní politika ve střední EvropěMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-17564SMgr. Ladislav KážmérSociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alk...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
18-17754SProf., PhDr. Lenka Vaňková, Dr.Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext – jazykový rozbor – ...Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-17783SPhDr. Iva Burešová, Ph.D.Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalš...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-18108SMgr. Alena Marková, PhD.Neobělorusizační procesy v postsovětském Bělorusku období státní nezávislos...Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
18-18300SPhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčíchUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-18316SMgr. Martin Lang, Ph.D.Evoluce rituálního chování jako komunikační technologieMasarykova univerzita, Filozofická fakulta2Společenské a humanitní vědy
18-18509Sprof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.Pyramidové vlastnické struktury v Evropě: Kapitálová struktura, daňové štít...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
18-18532SMgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.Kvalitativní výzkum sémantiky estetických soudůUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-18675SProf. PhDr. Pavel Barša, PhD.Kulturní války a národní trajektorie sekularizace ve Střední EvropěUniverzita Karlova, Filozofická fakulta2Společenské a humanitní vědy
18-18760SDoc.PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektiv.Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-19056Sdoc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odb...Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-19278SC. Michael Elavsky, Ph.D.Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika,...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-19492SMr. Tommaso Reggiani, Ph.D.Vliv kvality bydlení na preference a chování: ekonomické experimenty s účas...Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta2Společenské a humanitní vědy
18-19883SMgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.Psychologické determinanty vnímané demokratické legitimityMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
18-20096SMgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D.Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby l...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-20335SMgr. Jana Grollová, Ph.D.Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v č...Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-20361SPhDr. Jana Vojtěšková, CSc.Bedřich Smetana: Korespondence, II (1863-1874). Kritická ediceNárodní muzeum2Společenské a humanitní vědy
18-20451SPhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: zakladatelské osobnosti historické slavist...Univerzita Karlova, Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy3Společenské a humanitní vědy
18-20666SIvan FolettiKondakovovo dědictví, Byzance a emigrace (André Grabar a Seminarium Kondako...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-20904SRNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.V jádru nebo na periferii? Dopad měnící se povahy hranic na socioekonomický...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-21011SPetr Janský, Ph.D.Daňové ráje a finanční tajemstvíUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-21292SProf. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybri...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-21791SDaniel Shaw, Ph.D.Tam a zpět: Zkoumání rovnováhy mezi vlastními cíli a cíli druhých během vyj...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Společenské a humanitní vědy
18-21829SJUDr. Michal Petr, Ph.D.Koncept soutěžitele v českém a unijním právuUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-21864SMgr. Milan Hrubeš, Ph.D.Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na SlovenskuUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-22139SMgr. Edith JeřábkováSkryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvo...Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3Společenské a humanitní vědy
18-23804Sdoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.MInformovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb - právní a etické a...Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-23815SJUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.Efektivita nástrojů řešení rodičovských konfliktůUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-23843SMgr. Daniela Iwashita, Ph.D.Deml–Florian–Durych: Korespondence a polemiky v rukopisech, dopisech, publi...Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-23891Sprof. RNDr. Marie Duží, CSc.Hyperintensionální usuzování nad texty přirozeného jazykaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky3Společenské a humanitní vědy
18-23940SDoc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnoceníUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-23993SMgr. Tomáš LedvinkaKulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická per...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-24004SMgr. Lukáš Kotala, Ph.D.Ústní disputace v 16. a 17. století – Analýza tří nových zdrojůUniverzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-24210SRNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.Mnohojazyčný strojový překladUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-24439SMgr. Ondřej Táborský, Ph.D.Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v povále...Národní muzeum3Společenské a humanitní vědy
18-24846SPhdr., Mgr. Ján Palguta, M.A., PhD.Role politických stran při výběru politických kandidátů a poskytování veřej...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
18-24977SMgr. Zdeněk Hamřík, Ph.DVolný čas v kontextu zdravého rozvoje dětí školního věkuUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
18-25279SJUDr. Martin Faix, PhD., MJIUžití síly v mezinárodním právu s důrazem na perspektivu zemí Visegrádské s...Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-25924SDr. Paul BlokkerTransnacionální populismus a evropská demokracieUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
18-26094SMgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorůPražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.3Společenské a humanitní vědy
18-26503SDr Jakub SawickiOděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Pra...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-26664SPhDr. Iva Knobloch, Mgr.Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní byd...Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze3Společenské a humanitní vědy
18-26714SMgr. Milan Ščasný, Ph.D.Developing Hybrid Modelling Framework for Regulatory Impact Assessment: CGE...Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3Společenské a humanitní vědy
18-26746SLevent Celik, Ph.D.Analýza optimálního designu produktu a uveřejňování charakteristik produktuUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
18-27465SPhDr. Martin Šimša, Ph.D.Městský a venkovský oděv střední Evropy v raném novověku, na základě studia...Národní ústav lidové kultury3Společenské a humanitní vědy
18-27669SPhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.Paměti komunismu: formování politických identit v závislosti na konstrukcíc...CEVRO Institut, z.ú.3Společenské a humanitní vědy
18-27994SMgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 1946-1992: kulturní, (geo)politi...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-00036Sdoc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.Ekologie extrémofilních mikroorganismů ve vodách kulturně významných českýc...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-00145Sprof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Pokročilé in vitro modely plicních epiteliálních buněk pro analýzu látek zn...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-00184SIng. Ludmila Martínková, CSc.Nové proteiny "nitrilasové nadrodiny" u Basidiomycot: studium jejich aktivi...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-00258Sdoc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.Úloha transposonů v dynamice rostlinných genomůBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-00682SDoc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.Nový systém k pochopení reprodukčního parazitismu: peřovec kukaččí parazitu...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-01486SRNDr. Veronika Řezáčová, PhDRole arbuskulární mykorhizní symbiózy v rostlinné invazi - změny v diverzit...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-01710SRNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.Skupinové interakce azolových pesticidů a jejich efekt na esenciální enzymyÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-01832SRNDr. Petr Kopáček, CSc.Nutriční faktory nezbytné pro vývoj a reprodukci klíšťatBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-02448Sdoc. RNDr. David Honys, Ph.D.Úloha translačních iniciačních faktorů při skladování a aktivaci transkript...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-02634SRNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.Ekofyziologická diverzita sněžných řas – kombinovaná terénní a laboratorní ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-02773SDoc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.Evoluční ukazatele nesdílené fylogenetické a funkční diverzity rostlinných ...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-03028Sprof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.Jaký je biogeografický původ středoevropských suchých trávníků? Syntéza kom...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-03712Sdr. hab. ing. Josef Velíšek, Ph.D.Je nová generace herbicidů bezpečnější alternativou i pro vodní bezobratlé?Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-04580SMgr. Vladimír Soukup, Ph.D.Genetický základ adice zubů z kmenových buněk: analýza výchozích principů p...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-04719SRNDr. Pavel Rössner, Ph.D.Mechanismy toxicity emisí z benzinových motorů v 3D tkáňových kulturách a v...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-04859SAbigail TuckerUrčení buněčného osudu v zubní plakodě: výzkum signálních faktorů, které de...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-04892SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Arbuskulární mykorrhiza a organický dusík v půdě – síť hráčů a vztahůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-05886SRNDr. Martin Vohník, Ph.D.Zpět ke kořenům: diverzita, ekofyziologie a interakce tradičních vs. nových...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-06147SRNDr. Roman Hobza, Ph.D.Dynamika chromozomu Y u dvoudomých rostlin: vnitro- a mezidruhová analýza g...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-07027SMgr. Eva Sýkorová, CSc.Zapojení telomerázy do buněčného interaktomuBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-07563Sprof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.Funkční a strukturní studie rostlinných enzymů zapojených v degradaci cytok...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-07711Sprof. RNDr. Václav Hypša, CSc.Ekologické, genomické a metabolické procesy v průběhu adaptace symbiotickýc...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-07724Sprof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezis...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-07822SRNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.Strategie adaptace eukaryotického fytoplanktonu na nedostatek železaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-08452Sprof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.Anthelmintika v rostlinách – interakce s biosyntézou polyfenolů a antioxida...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-08803SMgr. Miroslav Kolařík, PhD.Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské speci...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-09323Sprof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer,agr.Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologiiJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-09946SDoc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.Metabolismus terpenů a mechanismy jejich toxických účinků v lidských játrec.Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-10349SProf. Dr. Peter HeddenBiosyntéza a signalizace u giberelinů - identifikace nových cílů pro regula...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-10781SMgr. Štěpán Janeček, Ph.D.Uspořádání společenstev rostlin a jejich ptačích opylovačů v afrotropech: v...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-11140SProf. RNDr. Petr Horák, Ph.D.Mechanismy imunomodulace po napadení hostitele ptačí neuropatogenní schisto...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-11275SRNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.Monitorování dynamiky proteinových interakčních a strukturních sítí během i...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-11378SRNDr. Jana Jersáková, Ph.D.Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkčn...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-11688SMgr. Miroslav Valárik, Ph.D.Identifikace a charakterizace genu odpovědného za APR rezistenci pšenice vů...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12178SRNDr. Roman Kouřil, Ph.D.Neobvyklé strategie regulace světla absorbovaného fotosystémem II u smrku z...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12197SMgr. Aleš Pečinka, Ph.D.Analýza organizace and dynamiky buněčných jader v endospermu ječmeneÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12364SDoc. Ing. Martin Kváč, Ph.D.Kryptosporidie ptáků: doplnění chybějících znalostí u neoprávněně opomíjené...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12579SMgr. Ivan Kulich, Ph.D.Dynamika a mechanizmus sekrece kalózasyntáz u rostlin.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12630SMarek Stibal, Ph.D.Mikrobiální oxidace metanu v subglaciálních ekosystémech: Jak se ztrácí met...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-13254SIng. Miroslav Pátek, CSc.Stresové odpovědi bakteriálního degradéra toxických polutantů Rhodococcus e...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-13458Sprof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-13692Sprof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.Udržování Rh polymorfismu v populaci moderního člověka selekcí ve prospěch ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14167SRNDr. Jan Dvořák, Ph.D.Orthologní glutamát karboxypeptidázy 2 v modelových organizmech - hledání ...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14325SRNDr. Radka Reifová, Ph.D.Genetická podstata vzniku druhů: Co nám mohou prozradit organismy s heterog...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14445Sprof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.Oxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpr...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14704Sprof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíkuJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14942Sprof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.Evoluce aposematických vzorů v rozsáhlých Mülleriánských mimetických systém...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-15020SMgr. Pavel Němec, Ph.D.Evoluce komplexity a procesní kapacity mozku u obojživelníků a plazů: Kvant...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-15199Sdoc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.Bioaktivní látky ze sinic ovlivňující signálování jaderných receptorů a výv...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-15802Sdoc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-15927SDoc. Ing.MgA. David Boukal, Ph.D.Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu zneči...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-16549Sprof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.Prevalence a diverzita izolátů Campylobacter jejuni a identifikace faktorů ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-16738SFederico Daniel Morelli, Ph.D.Vliv urbanizace na různé aspekty diverzity ptáků: vztah složení ptačích spo...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-17295Sprof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesůČeská geologická služba3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-17398SDoc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.Evoluce na strmém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a e...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-18495Sprof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými z...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-18597SRNDr. Anna Faltýnková, Ph.D.Trematoda v potravních řetězcích subarktických jezer: vývoj kvantitativní z...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-18699Sdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluceOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-19324Sdoc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Nanopesticidy v životním prostředí – porozumění jejich osudu, biodostupnost...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-19395SIng. Andrej Šušor, Ph.D.Role nekódujících RNA v savčím oocytu a embryuÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-19561SRNDr. Tomáš Hájek, Ph.D.Odolnost rašeliníků vůči rozkladu – biochemické příčiny a následkyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-19629SJoëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.Srovnávací genomika hybridizace parazitů s ohledem na míru divergence hosti...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-20020Sdoc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.Mechanismy přeměny organické hmoty v půdě v Konžské pánvi na gradientu inte...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-20134Sdoc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u ...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-21200SMgr. Robert Hanus, Ph.D.Mechanismy dlouhověkosti králů a královen termitůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23532SRNDr. Monika Dolejská, Ph.D.Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné sou...Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23702SDoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.Dynamika změn ochranných mechanismů rostlin v podmínkách zvýšené koncentrac...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23787SMgr. Aleš Horák, Ph.D.Modelový systém predátor-kořist jako nástroj pro studium potravních adaptac...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23889SProf. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.Ekologické a geografické determinanty diverzifikace současného lidstva: fyl...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-24138SProf. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.Tvorba půdních agregátů během sukcese a její úloha v akumulaci uhlíku a zad...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-24345SMgr. Klára Petrželková, Ph.D.Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmintóz u kriticky ohrožen...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-24425SMgr. Filip Harabiš, Ph.D.Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstvaČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-24544SRNDr. Václav Gvoždík, Ph.D.ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů ...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-25706SMartina ŠtursováSpolečenstva bakterií, účastnící se biogeochemických procesů v lesních půdá...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26191STomáš VětrovskýSpolečenstva hub v prostředí: využití nových molekulárních markerů a metaan...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26284SMgr. Matej Polačik, PhD.Embryo a jeho prostředí - anuální ryby jako unikátní model pro studium embr...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26463Sdoc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera L.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26542SMgr. Tomáš Kadlec, Ph.D.Mimoprodukční ostrovy uvnitř polí: ohniska lokální biodiverzity a zdroje ce...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26981SJiří FrimlGenetické studie k objasnění molekulárního mechanizmu účinku strigolaktonů ...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-28103SMgr. Martin Kolísko, PhDDiplomonády jako modelový systém pro studium evoluce parazitismuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
18-01074YRNDr. Jana Gaálová, Ph.D.Eliminace endokrinních disruptorů z vodyÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-06498YIng. Jan Pekárek, Ph.D.Modulace fyzikálních vlastností grafenu vyvolaných řízeným mechanickým pnut..Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
18-06989YMgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.Nové materiály pro elektrolyzéry vody s protonově vodivou membránouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
18-11711YIng. Štěpán Stehlík, Ph.D.Cesta k diamantům s kvantovými rozměryFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-12289YIng. Hana Šimonová, Ph.D.Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované ma...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
18-17555YIng. Robert Král, Ph.D.Podvojné halogenidy alkalického a čtyřmocného kovu: nové scintilační materi...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-19170YRNDr. Ivan Řehoř, PhD.Templátová syntéza hydrogelových mikročástic pro biomedicínské aplikaceVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
18-19213YRNDr. Peter Minárik, Ph.D.Hořčíkové biomateriály připravené plazmovou sintracíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
18-26018YDr. Barmak Honarvar Shakibaei AsliiPoužití ortogonálních momentů ve zpracování obrazuÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-26056YIng. Konstantinos Sotiriadis, PhDExperimentální kvantifikace a modelování degradace směsných cementových pas...Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
18-00960YMgr. Eva Pernecká, Ph.D.Vybraná témata nelineární funkcionální analýzy a teorie aproximacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3Vědy o neživé přírodě
18-01472YJan HladkýLimity grafů a nehomogenní náhodné grafyMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-01924YMgr. Zuzana Morávková, Ph.D.Vibrační spektroskopie a spektroelektrochemi prvních produktů vznikajících ...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-03367YMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.Kódování s využitím fotonové upkonverze pro bioanalýzu v kapkové mikrofluid...Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-06217YRNDr. Michal Jeníček, Ph.D.Vliv sezónní sněhové pokrývky na letní minimální průtoky: důsledky klimatic...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-07846YAndrzej SiodmokModelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkáchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
18-07977YMgr. Anna Fučíková, Ph.D.Výzkum vlastností jednotlivých nanočástic pomocí mikro-spektroskopie kombin...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-09055YIng. Petr Kovaříček, Ph.D.Kombinatoriálně vtištěné substráty pro hmotnostní, spektroskopickou a elekt...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-09375YRNDr. Mgr. Milan Klicpera, Ph.D.Elektronové a magnetické vlastnosti R2T2O7 pyrochlorů se silnou spin-orbitá...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-10088YMgr. Robert Filgas, Ph.D.Vývoj algoritmů pro rentgenové monitorování oblohy s optikou Račí oko a det...České vysoké učení technické v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT3Vědy o neživé přírodě
18-10486YRNDr. Martin Kozák, Ph.D.Ultrarychlé procesy v pevných látkách řízené krátkými laserovými pulsy s ně...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-12859YMgr. Martin Spousta, Ph.D.Tvrdé procesy v ultra-relativistických srážkách těžkých iontůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-13685YMgr. Jan Hubička, Ph.D.Teorie modelů a extrémální kombinatorikaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-15065YRNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.Mokrá depozice atmosférického aerosolu horizontálními hydrometeoryÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-17187YIng. Martin Krupička, PhD.Mechanochemické indikátoryVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
18-17978YMgr. Eva Schütznerová, Ph.D.Zelená organická syntéza na pevné fáziUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-18940YRNDr. Libor Veis, Ph.D.Masivně paralelní metody tenzorových sítí pro silně korelovanou kvantovou c...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
18-24321YIng. Matúš Dubecký, Ph.D.Fixed-node diffusion Monte Carlo jako referenční metoda pro velké nekovalen...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-24782YMgr. Martina Vítková, Ph.D.Inovativní využití biocharu modifikovaného nanoželezem: pokročilé geochemic...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Vědy o neživé přírodě
18-24965YIng. Antonín Komenda, Ph.D.Multi-agentní plánování s ochranou soukromých informacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
18-26557YIng. Kristýna Bürglová, Ph.D.3-Hydroxychinolin-4(1H)-ony jako biologicky zajímavé látkyUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Vědy o neživé přírodě
18-27483YMgr. Viliam Lisý, M.Sc. Ph.D.Online metody pro řešení her s neúplnou informacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
18-28126YAsa Gholizadeh, Ph.D.Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních datČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Vědy o neživé přírodě
18-04197YMgr. Pavel Kadeřávek, Ph.D.Charakterizace flexibilních oblastí RNA polymerázy Bacillus subtilisMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
18-06255YVolodymyr Shvadchak, Ph.D.Nová strategie pro inhibici tvorby amyloidních fibrilÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-06446YMUDr. Helena Pivonkova, Ph.D.Role TRPV4 kanálů při rozvoji cytotoxického edému a vzniku gliové jizvy po ...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-07015YMgr. Martin Schwarzer, Ph.D.Objasnění významu střevních bakterií a specifických bakteriálních kmenů pro...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-07281YPharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.In vitro a ex vivo modely pro studium lékových interakcí antivirotik na stř...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
18-11795YPharmDr. Andrea Štofková, Ph.D.Úloha nervové aktivity sítnice v patogenezi autoimunitní uveitidyUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-15238YMgr. Helena Juřicová, Ph.D.Mikroflóra trávicího traktu drůbeže - výskyt a šíření genů kódujících rezis...Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-16772YRNDr. Jana Kamanová, PhD.Mechanismus působení BteA efektoru sekrečního aparátu typu III bakterie Bor...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-23773YMgr. Marta NekulováInterferonem indukované transmembránové proteiny jako potenciální cíle prot...Masarykův onkologický ústav3Lékařské a biologické vědy
18-24070YRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.Analýza souhry ubikvitinace a fosforylace v onkogenní signalizaci proteinu ...Fakultní nemocnice Ostrava3Lékařské a biologické vědy
18-24473YMgr Zuzana Keckesova, PhDStrategie na identifikaci zranitelnosti rakovinných buněkÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-24753Ymgr. David Švec, Ph.D.Vlastnosti horizontálního transferu mitochondrií u rakovinyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
18-25144YSami Kereiche, PhD.Strukturální analýza ATP-závislé lidské mitochondriální Lon proteázy pro ná...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-25429YMgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D.Funkční studie mikroRNA u nerálních kmenových buněk v průběhu diferenciaceMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
18-00522YRNDr. Matúš Maciak, Ph.D., M.Sc.Pokročilé Ekonometrické Modely pro Oceňování Opcí – AdEMOPUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-01781YRNDr. Michal Pešta, Ph.D.Dynamické a granulární rezervování škod s využitím kopulí - DaGLoRCoUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-04150YIng. Jakub Kužílek, PhDPrediktivní modelování studentova výkonu s využitím výukových zdrojůČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky3Společenské a humanitní vědy
18-05095YMgr. Jiří Janáč, PhD.Vodní socialismus: Voda, životní prostředí a socialistické panství v Českos...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-07418YPelin Musil, P.D.Pochopení transformace islámských stran: poznatky z TureckaAnglo-americká vysoká škola, z.ú.2Společenské a humanitní vědy
18-08260YMgr. Eva Šlaisová, Ph.D.“Primitivní” a lidové umění v českém avantgardním divadle: kontext, praxe,...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
18-16107YMgr. Zuzana Kováčiková, PhD.Posturální stabilita a její vztah k síle vybraných svalových skupinUniverzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
18-19162YMgr. Igor Sedlár, PhD.Neklasické logické modely informační dynamikyÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
18-06548YMgr. Helena Líbalová, PhDMechanismy buněčné odpovědi na genotoxicitu organických látek v emisích z b...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-10116YMatyáš Fendrych, Ph.D.Vizualizace fyziologických procesů růstu kořene a charakterizace molekulárn...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12338YNicolas Blavet, Ph.D.Evoluce B chromozomů v rámci tribu AndropogoneaeÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-12465YM.Sc. Sergii Boryshpolets, Ph.D.Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14095YKatarzyna Piwosz, Ph.D.Aerobní anoxygenní fototrofové: jejich podíl na využití organického uhlíku ...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-14926YBc. MSc. Lucie Bielská, Ph.D.Enanatioselectivita současných chirálních conazolových fungicidůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-15286YIng. et Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.Diverzifikační dynamika arabských šupinatých plazů: prostorové a časové změ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-17796YMgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.Důsledky změn mikrobioty u obratlovců zapříčiněné jejich symbiózou s člověk..Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-19722YRNDr. Lenka Plavcová, PhDTrade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnost...Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23794YMgr. Kateřina Sam, Ph.D.Trendy v úspěšnosti býložravého hmyzu a jím způsobeném okusu podél gradient...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-23972YMgr. David Zalabák, Ph.D.Je AHK4/CRE1 z Arabidopsis thaliana falešným "decoy" receptorem?Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-24707YRNDr Eva Novakova, PhDVýznam a ekologická stabilita mikrobiomů krevsajících ploštic podčeledi Tri...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
18-26221YRubén López MondéjarVýznam bakterií v dekompozici polysacharidů v lesní půděMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
AgenturaRegistrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
DFG18-01953JDr. Hong Van Le, DrSc.Geometrické metody ve statistické teorie učení a aplikaceMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
DFG18-06970JMgr. Oleksandr Romanyuk, Ph.D.Formování heterovalentních rozhraní: kombinované studium GaP/Si heterostruk...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
DFG18-00215JIng. Petr Beier, Ph.D.Nové syntetické přístupy k organickým pentafluorsulfanylovým sloučeninámÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
DFG18-08097JRNDr. Michal Sobotka, DSc.Magnetické pole klidného Slunce a vynořující se magnetické oblasti - dynami...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
DFG18-06716Jdoc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.BAIES - Bayesovská analýza parametrů zemětřesení: kinematické a dynamické m...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
DFG18-23521Jprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Treponematózy u zástupců řádu zajícovci: genetická diverzita treponem a pří...Masarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
DFG18-18290JRNDr. Viktor Žárský, CSc.Řízení funkce exocystu rostlin fosforylací bílkovin v kořenovém vlášení a p...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
DFG18-01911JMgr. Zuzana Cvačková, Ph.D.Interakce hPrp8:RNA při Retinitis pigmentosa – nový model nemoci pro studiu...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
DFG18-08468JMgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.Role adaptace a fenotypové plasticity spermií v ekologické speciaciMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
AgenturaRegistrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
MOST18-08680Jprof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Syntéza a využití chromogenních a fluorogenních chirálních calixarenů a pří...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
MOST18-15684JDoc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.Úloha kooperace matrixových metaloproteináz a vimentinu pro aktivitu invado...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
AgenturaRegistrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
NRF18-14683Jdoc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.Hybridní polymerní systémy pro fotoniku a elektronikuÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.2Vědy o neživé přírodě
NRF18-04514JMgr. Josef Ďurech, Ph.D.Na hraně rozpadu - fyzikální vlastnosti rychle rotujících multikilometrovýc...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta2Vědy o neživé přírodě