Seznam podpořených projektů

Na této stránce najdete seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích v počátkem řešení v roce 2019 a jimž byla přidělena podpora.

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
19-00062Sdoc. Ing. Ivan Richter, Dr.Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturá..České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Technické vědy
19-00262SIng. Ondřej Jankovský, Ph.D.Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a a...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
19-00270Sdoc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.Zlepšení mechanických vlastností ultrajemnozrnných hořčíkových slitin na zá...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-00291SIng. Tomáš Melichar, Ph.D.Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-00408Sprof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujíc...Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-00669Sdoc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-synt...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-01558SIng. Václav Kočí, Ph.D.Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-01641Sdoc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.Kontextové podobnostní vyhledávání v otevřených datechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-01982Sprof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekur...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-02033Sprof. Ing. Pavel Zezula, CSc.Vyhledávání, analytika a anotace datových toků lidských pohybůMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Technické vědy
19-02067SRNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.Vlivy biocidů na bázi metylxantinů na vlastnosti dřeva pro konstrukční účel.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-02183Sprof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.Chytré roje: od teorie k praxiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-02482Sdoc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozite...Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-02495Sdoc. Ing. Petr Slepička, Ph.D.Funkcionalizované mikroporézní polymerní struktury typu včelí plástevVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
19-02584SIng. Miroslav Veverka, Ph.D.Modifikace néelovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-02804Sprof. Ing. Martin Vrňata, Dr.Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
19-02901SMgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.Inovativní přístupy pro využití metanu - enzymy inspirované zeolitické kata...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-03141SIng. Pavel Peterka, Ph.D.Výzkum nových geometrií a uspořádání dvouplášťových aktivních vláken pro vl...Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-03207Sdoc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.Bimetalické a trimetalické fluorescentní nanoklastry: syntéza, fyzikálně-ch...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-03282SIng. Jiří Plešek, CSc.Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součás...Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-03564SIng. Alexey Bubnov, Ph.D.Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostrukturyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-03909SIng. Vilém Neděla, Ph.D.Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci ...Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-04006Sdoc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D.Moderní geometricko-numerické metody v simulaci nestlačitelného turbulentní...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
19-04477Sdoc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D.Modelování a měření strukturálně-akustických interakcí s prouděním v biomec...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3Technické vědy
19-04703SMgr. Libor Topolář, Ph.D.Využití nedestruktivních metod pro testování stavu degradovaných alkalicky-...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-04859SRNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.Interakce vodivých polymerů s organickými barvivy: Principy a důsledkyÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-04925SDr. Beata Strachota, Ph.D.Pokročilé inteligentní samoregenerující se nanokompozítní hydrogely citlivé...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-04956Sprof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Dynamika a nelineární chování pokročilých kompozitních struktur; modelování...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
19-05696SIng. Václav Vinš, Ph.D.Vlastnosti teplosměnných tekutin na bázi vody při extrémních podmínkáchÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-05704Sdoc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.FoNeCo: Analytické základy neurovýpočtůÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-05762SMgr. Martin Boháč, Ph.D.Hydratace a vlastnosti reaktivních vysocebelitických cementůVýzkumný ústav stavebních hmot, a.s.3Technické vědy
19-05872SMgr. Volodymyr Lynnyk, Ph.D.Synchronizace a decentralizované řízení složitých sítíÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-06049SIng. Lukáš Jelínek, Ph.D.Principiální limity vyzařování a rozptylu v elektromagnetismu a podmínky je...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
19-06065SIng. Ivan Kelnar, CSc.Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s vy...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-06621SMgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.Luminiscence vrstevnatých polovodičů v blízkém a dalekém poliVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
19-06666Sprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magn...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní3Technické vědy
19-07456SIng. Petr Kostka, Ph.D.Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019-21)Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-07460Sprof. Ing. Pavel Janoš, CSc.Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro pokročilé aplikaceUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí3Technické vědy
19-08549SIng. Hynek Beneš, Ph.D.Mikroporézní polyurethany s řízenou rychlostí biodegradaceÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-08605Sdoc. Ing. Alena Vimmrová, Ph.D.Vliv plniv na strukturu a vlastnosti síranovápenatých kompozitůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-08937Sprof. Dr. Ing. Dalibor VojtěchPokročilé slitiny hořčíku s potlačenou hořlavostí, vysokou korozní odolnost...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
19-09491Sdoc. Ing. David Lehký, Ph.D.Víceúrovňové stanovení lomově-mechanických parametrů pro simulaci betonovýc...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-09518Sdoc. Ing. Marek Růžička, Csc., DSc.Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustaváchÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-09600Sdoc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. natIntegrovaná metodologie návrhu nanoformulačních procesů pro (trans-)dermáln...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
19-09671SDr. Marina TjuninaPokročila epitaxe aniontově dopovaných perovskitůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-09721Sdoc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.Fotoaktivní nanovlákenné materiály a nanočástice pro inaktivaci pathogenůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-10137Sprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodůVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3Technické vědy
19-10246SIng. Radek Mušálek, Ph.D.Depoziční mechanismy a vlastnosti vícefázových plazmových nástřiků připrave...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
19-10660Sdoc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
19-10982SMgr. Alexander Zhigunov, Ph.D.Studium strukturních vlastností povrchově modifikovaných tenkých vrstev na ...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-11027SIng. Pavel Reiterman, Ph.D.Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina?České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-11275SRNDr. PhDr. Josef Stráský, Ph.D.Nekonvenční využití sintrování elektrickým proudem pro výrobu lehkých mater...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-11441SMgr. Stanislav Sysala, Ph.D.Efektivní a spolehlivé výpočetní techniky pro limitní analýzu a přírůstkové...Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-11516SIng. Patrik Bayer, Ph.D.Geopolymery pro sofistikované aplikace ve stavebnictvíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-11814SIng. Petr Knotek, Ph.D.Přímý zápis laserem do vysoko-indexových skelUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-11920Sprof. RNDr. Roman Grill, CSc.Transport náboje v pixelových detektorech záření CdZnTeUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-12052SRNDr. Jan Kunc, Ph.D.Topologické magnetoplasmony v epitaxním grafénu pro širokopásmové detektory...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-12109SRNDr. Libor Brabec, CSc.Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-12197Sdoc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.Sdružená Úloha Mechaniky a Proudění v Betonu Řešená Pomocí Meso-Úrovňového ...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-12243Sdoc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.Modulárně-topologická optimalizace konstrukcíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-12340Sprof. Ing. Michal Haindl, DrSc.Rozpoznávání povrchových materiálů při proměnlivých podmínkách optického po...Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-13174SIng. Jiří Čapek, Ph.D.Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíkuZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
19-13458Sdoc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.Nanomateriály založené na interakci trojblokových polymerů s makroionty a d...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-14011Sdoc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
19-14179SIng. Richard Pokorný, Ph.D.In-situ analýza chování vrstvy pěny na rozhraní kmene a taveniny za použití...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
19-14237SIng. Alena Kruisová, Ph.D.Studium nelineární interakce elastických vln s trhlinouÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-14339SIng. Tomáš Chráska, Ph.D.Vysokoteplotní příprava pokročilých žáruvzdorných materiálů indukčně vázaný...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
19-14547Sdoc. Ing. Karel Friess, Ph.D.Nové kompozitní membrány pro cílené separace plynů a par (CoMeTS)Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
19-14789SIng. Jan Fořt, Ph.D.Vysokohodnotný beton se zvýšenou samoléčivou schopnostíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-14988SMgr. Lukáš Slodička, Ph.D.Koherentně programovatelný zdroj neklasického světlaUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-15199Sprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Nanostruktury grafitického nitridu uhlíku dopovaného nekovovými prvky pro f...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií3Technické vědy
19-15217SDr. Hidetsugu ShiozawaOrganokovové sítě pro přeměnu a ukládání energieÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-15326Sprof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.Návrh a pokročilé modelování skleněných konstrukcí odolných proti násilnému...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-15479SRNDr. Pavel Strunz, CSc.Zbytková napětí a mikrostruktura v kovových kompozitech modifikovaných extr...Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-15666Sdoc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.Časově závislé chování reaktoplastů používaných v kotevních systémechČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-16066SRNDr. Milan Paluš, DrSc.Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémním...Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-16315SIng. Jiří Navrátil, CSc.Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pás...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-16772Sdoc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.Aerodynamická tělesa s aktivně řízeným tvarovánímČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
19-16861Sdoc. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.Interakce biomateriálů s kmenovými buňkami v simulovaných in vivo podmínkác.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická3Technické vědy
19-17457SIng. Miroslav Mrlík, Ph.D.Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojíren...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
19-17783Sprof. Ing. Jan Franc, DrSc.Fotoplasticita monokrystalů CdTe a CdZnTe v různých experimentálních podmín...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-17966Sdoc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.intALG-MAPFg: Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agetního ...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3Technické vědy
19-17997SIng. Miloš Krbal, Ph.D.Přechod mezi amorfním a krystalickým stavem (3D2D) u chalkogenidových mater...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-18411Sprof. Dr. Ing. Václav MatoušekModelování intenzivního chodu směsi dnových a nesených splaveninČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-18424Sprof. Ing. Michael Šebek, DrSc.Distribuované řízení formací vozidel a síťových systémůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
19-18725SIng. Petr Král, Ph.D.Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelíc.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-19245SIng. Helena Sovová, CSc.Studie biokatalýzy v superkritickém oxidu uhličitém: obohacení rostlinných ...Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-19324Sdoc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.Plně trénovatelná syntéza české řeči z textu s využitím hlubokých neuronový...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
19-19542Sprof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.Prediktivní model založený na struktuře katalyzátoru pro reakce katalyzovan...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-20168Sdoc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.Nanostruktury pro LSPR senzory na optickém vlákněJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-20238Sdoc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.Multi-robotické monitorování dynamických prostředíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
19-20666SIng. Petr Havlásek, Ph.D.Smrštěním vyvozené deformace a mikrotrhliny v konstrukčním betonu - monitor...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-20802Sprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
19-20943Sdoc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.Kompatibilita plastů a kovů s materiály pro akumulaci tepla při změnách sku...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-21801SIng. Jiří Rathouský, CSc.Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci odolný...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-21817SRNDr. Cyril Fischer, PhD.Neholonomní interakce a dynamická stabilita aeroelastických soustavÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-22000Sprof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.On-chip tomografie transparentních materiálů se supervysokým rozlišenímÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
19-22016Sprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatěníVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
19-22173Sdoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Mikrostruktura katalytických filtrů pro čištění automobilových výfukových p...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
19-22248Sdoc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.Deterministické, chaotické a stochastické jevy v sub-mikronových integrovan...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
19-22435Sprof. Ing. František Wald, CSc.Chování konstrukcí s dřevěnou požární ochranou – multifyzikální modelováníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-22604Sdoc. RNDr. František Chmelík, CSc.Studium deformace hexagonálních kovů metodami in situUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
19-22662SEdgar Benjamin Montufar, Ph.D.In situ precipitace hydroxyapatitu uvnitř hierarchických titanových struktu...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
19-22708Sdoc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
19-22834Sprof. Dr. Ing. Juraj KosekČásticové modely polymerních latexů pro realistická časová a prostorová měř...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
19-22978SIng. Oleg Kikhtyanin, Ph.D.Kvantifikace basicity rekonstruovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů a ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3Technické vědy
19-23165SMgr. Ondřej Chum, Ph.D.Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relacíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
19-23513Sdoc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D.Nové elektroluminiscenční materiály: Borohydridové klastry v tenkých polyme...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
19-23647SM.Sc. Raghvendra Singh Yadav, Ph.D.Výzkum korelace mezi distribucí kationů, velikostí částic a fyzikálních vla...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
19-23675Sprof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.Moderní numerické a experimentální modelování inovativních sendvičových pan...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní3Technické vědy
19-23718Sprof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.Nové perovskity pro hybridní fotonická zařízeníVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
19-23739SVladyslav Usenko, Ph.D.Důvěryhodná a efektivní bezpečná optická komunikace ve volném prostoruUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-23815Sprof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.Identifikace nelineárních dynamických systémů zlomkového řáduVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
19-23986SIng. Jiří Červenka, Ph.D.Směrem k funkčním a bezporuchovým 3D grafenovým strukturámFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-24516SDr. Virginie NazabalChalkogenidové tenké vrstvy dopované ionty vzácných zemin pro detekci plynů...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
19-25026SIng. Petr Lukeš, Ph.D.Charakterizace chemicky reaktivních kapalin produkovaných nerovnovážným pla...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
19-25312Sprof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.Tlakové testy se sevřením pro pokročilé modelování betonových sloupůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
19-00204SRNDr. Martin Lamač, Ph.D.Komplexy elektronově deficitních přechodných kovů s luminiscenčními vlastno...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-00579Sprof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, n...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-00676SIng. Daniel Horák, CSc.Biokompatibilní povrchově modifikované světlo-konvertující nanočástice pro ...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-00742Sdoc. RNDr. Michal Roth, CSc.Úpravy křemenných kapilár superkritickou vodou: pokročilé techniky leptání ...Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-00902Sprof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.Injektivita a monády v algebře a topologiiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-00925Sprof. Alexander Andreev, DrSc.Magnetické a magnetoakustické vlastnosti vysoceanizotropních intermetalický...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-00939SDr. Marco La Mantia, Ph.D.Dynamika velkých vírů v kvantové turbulenciUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-01159SMgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.Záchyt elektronů v radiační chemiiÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-01246Sprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.Nová oscilační teorie pro lineární hamiltonovské a symplektické systémyMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-01536Sdoc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.Externě laditelné interakce mezi molekulárními nanomagnety na grafenuVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
19-01602SMgr. Martin Hrubý, Ph.D.Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro koncepčně...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-01768SRNDr. Karel Hron, Ph.D.Separace geochemických signálů v sedimentech: aplikace pokročilých statisti...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-01850Sprof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.Černoděrové a zářivé prostoročasy: přesné metodyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-01866Sdoc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.Staré sesuvy: skutečně neaktivní?Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-01995Sprof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.Studium dlouhodobé proměnnosti a podvojnosti jednotlivých klasických a dalš...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-02108SDoc Miroslav Macka, PhDPaperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez ...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
19-02545Sdoc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení el...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
19-03160SIng. Tomáš Mikysek, Ph.D.Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurot...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Vědy o neživé přírodě
19-03314SRNDr. Martin Ferus, Ph.D.Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co může...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-03765SProf. Dr. Mauro Fernandes PereiraLaditelná GHz-THz nelineární optika v polovodičových super-mřížkáchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-03950SRoman Konoplya, Ph.D.Testování silné gravitace prostřednictvím černých děrSlezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-04243SRNDr. Šárka Nečasová, CSc.Parciální diferenciální rovnice v mechanice a termodynamice tekutinMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-04412Sprof. Lev B. Klebanov, DrSc.Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množinUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-04630SMgr. Lukáš Fojt, Ph.D.Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substituč...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-04682Sdoc. Ing. Barbora Doušová, CSc.Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních u...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
19-04837Sprof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.Dolní odhady ve výpočetní složitostiMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-05198SRNDr. Karel Breiter, Ph.D., DSc.Greisenizace a albitizace - geologické procesy s potenciálem koncentrovat n...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-05259SIng. Libor Kobera, Ph.D.Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s X...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-05360SIng. Vladimír Machovič, CSc.Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředíÚstav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-05497SMgr. Emil Jeřábek, Ph.D.Složitost matematických důkazů a strukturMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-06357SMgr. Josef Šilhan, Ph.D.Geometrické struktury, diferenciální operátory a symetrieMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-06422SRNDr. Václav Vavryčuk, DrSc.Sdružená inverze seismických momentových tenzorů a Greenových funkcíGeofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-06433SRNDr. Karel Knížek, Dr.Spinový Seebeckův jev v magnetických nanokompositech na bázi obalených část..Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-06728Sdoc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady z České re...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-06856Sdoc. RNDr. Petr Kraft, CSc.Bentičtí křídložábří - neprávem podceňované indikátory paleoprostředíUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-06860Sprof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.Časový vývoj konjugovaných systémů v excitovaných stavech ne-adiabatickou m...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-07117SIng. Vít Jakubský, Ph.D.Analýza Diracovských materiálu metodami matematické fyzikyÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-07140Sprof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.Stochastické evoluční rovnice a časoprostorové systémyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-07516STiiu Elbra, Ph.D.Hranice křída-paleogén v Karpatech – multidisciplinární výzkum lokálních va...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-07626Sdoc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.Věrná reprodukce vzhledu objektů při 3D tiskuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-07707SIng. Dana Hocková, CSc.Acyklické nukleosidfosfonáty jako potenciální inhibitory adenin fosforibosy...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-08032SDr.rer.nat. Lukáš PalatinusStrukturní základ chemie zeolitů: lokalizace aktivních míst a templátů v na...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-08066Sprof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.Pozdně archaické granity: indikátory moderní deskové tektoniky?Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-08239SMgr. Dominik Heger, Ph.D.Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a f...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-08273Sprof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Calixarenové deriváty se smíšenými můstkyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
19-08358Sprof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.Nové přístupy pro studium afinitních interakcí založené na kapilární elektr...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-08554SDr. Torsten MützeStruktury a algoritmy ve velmi symetrických grafechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-08614SRNDr. Maria Vaňková, Ph.D.Biogeochemie izotopů rtuti v antropogenně zatížených oblastechGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-08740SMgr. Diana Piguet, Ph.D.Vnořování, pakování a limity v GrafechÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-09064Sprof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pr...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
19-09334Sprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.Nekonvenční ferrocenové fosfinyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-09489SMgr. Jana Kašparová, Ph.D.Pokročilé modelování procesů ve slunečních erupcích a jejich chromosférické...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-09659SMgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., DSc.Přesná řešení teorií gravitace: černé díry, zářivé prostoročasy a elektroma...Matematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-09882SMgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.Martenzitická transformace tenkých magnetických vrstevFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-09967SIng. Tomáš Werner, Ph.D.Hierarchické architektury pro rozpoznáváníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
19-10144SRNDr. Ivo Starý, CSc.Enantioselektivní katalýza kontrolovaná helikální chiralitouÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-10280SRNDr. Pavel Šácha, Ph.D.DIANA - analytická metoda pro stanovení inhibic enzymůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-10429SRNDr. Peter Košovan, Ph.D.Řízení enkapsulace a uvolňování změnou ionizace a multivalentními interakce...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-10809SRNDr. Marie Běhounková, Ph.D.Termomechanické procesy v ledových měsících z pohledu numerického modelován.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-10907Sprof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.Analytická chemie směsných mikrobiálních infekcíMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-11268SRNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.Elektrochemické metody: Nové přístupy pro charakterizaci a analýzu steroidůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-12514SMgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.Interakce výbuchů supernov s asymetrickým okolohvězdným materiálemUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-12790Sdoc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.Efektivní charakterizace tříd konečných pologrup a formálních jazykůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-13310SMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.Topologické excitované stavy elektronů ve feromagnetechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-13436SRNDr. Vladimír Sychrovský, Ph.D.Nový vhled do struktury a dynamiky páteře nukleových kyselin užitím pokroči...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-13525Sprof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-13659SDr. Jan HonolkaRozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-13811SIng. Milan Vrábel, Ph.D.Konstrukce syntetických látek umožňujících uvolňování malých molekul v spec...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-13905SRNDr. Jan Řezáč, Ph.D.Vytvoření databáze referenčních dat pro parametrizaci nové generace semiemp...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-14082SRNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních horninUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-14105SMgr. Viktoriya Poterya, Ph.D.Reakce atmosferických radikálů na klastrechÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-14523SRNDr. Lukáš Ondič, Ph.D.Stimulovaná emise a konkurenční procesy v optických centrech diamantuFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-15008SMgr. Richard Wünsch, Ph.D.Efektivita tvorby hvězd v hmotných hvězdokupáchAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-15229SRNDr. Petra Bílková, Ph.D.Vliv chybových polí na řežimy zlepšeného udržení v tokamacíchÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
19-15405Sprof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.Globální izotopový signál Cd a Pb v Arktidě: vliv lokálních a vzdálených zd...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Vědy o neživé přírodě
19-15480Sprof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.Expandující obálky poblíž velmi hmotných černých děrAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-16013SProf. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-16084SRNDr. Petr Novák, Ph.D.Mapování přístupnosti proteinového povrchu kombinací hmotnostní spektrometr...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-16857Sdoc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.Zpřesnění molekulárně mechanických potenciálů léčivům podobných molekul met...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Vědy o neživé přírodě
19-16890SRNDr. Stanislav Gunár, Ph.D.Dynamické třídimenzionální modely klidných slunečních protuberancíAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-16937SMgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.Frustrované a nefrustrované spinové systémy s měkkými spiny v relativistick...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-17063Sprof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.Čtyřřetězcová uspořádání DNA a jejich interakceBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-17102Sprof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.Chladné struktury v korónách Slunce a hvězdAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-17156SIng. Bohumil Štíbr, DrSc.Chemie globulárních uhlovodíků s B-klastrovým jádrem uvnitř methylovaného o...Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-17380Sprof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.Selektivní komplexace kovů polytopickými ligandy jako cesta k biomedicinský...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-17435Sprof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.Paleoklimatologický význam paleozoických červených pelagických karbonátů: č...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-17442Sdoc. RNDr. Josef Ježek, CSc.Anizotropie imaginární složky magnetické susceptibility jako nová metoda pr...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-17765Sprof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémůÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-18226Sdoc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Kritické interakce neuronového transkripčního faktoru REST se stabilizátore...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-18513Sprof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.Nové kontaminanty a kritické kovy v odpadech z metalurgie: od mineralogie p...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-18647SDr. Rhys TaylorPůvod struktur temného neutrálního plynu kolem galaxiíAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-18917SJana Humpolíčková, Ph.D.Studium biofyzikálních faktorů lipidového transportu proteiny ORP5/8 pomocí...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-18993Sprof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.Přenos energie variací slunečního větru z velkých do malých škálUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-19002SMgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.Na jádře založené kvantové strojové učení v optických obvodechUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-19189Sprof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.Fotonické simulátory kvantových termodynamických systémůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-19463Sdoc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.Reprezentace booleovských funkcí úplné vzhledem k jednotkové propagaciUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-19535SIng. Jiří Hrivnák, Ph.D.Fourierovy metody speciálních funkcí afinních Weylových grupČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská2Vědy o neživé přírodě
19-19561SDr. Hector Martinez-Seara MonneZkoumání fundamentálních molekulárních interakcí ovliňujících strukturu gly...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-19640SRNDr. Jiří Mareš, CSc.Studium interakcí hadronů, jejich produkce a vázaných stavůÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-20524Sdoc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.Atomové a molekulární procesy stimulované elektronem - vývoj ab initio meto.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-20632SMgr. Jiří Štěpán, Ph.D.Dopředné modelování a inverze polarizovaných slunečních spekter ve vícedime...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-20759Sprof. Ing. Jan Holub, Ph.D.Efektivní vyhledávání řetězců pro BioinformatikuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3Vědy o neživé přírodě
19-20989SDr. Edward CurtisProdukce světla pomocí DNAÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-21082SMgr. Robert Šámal, Ph.D.Grafy a jejich algebraické vlastnostiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-21198SIng Vojtěch Franc, PhDSložité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných datČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
19-21484SMgr. Jiří Kvita, Ph.D.Nové techniky rekonstrukce boostovaných top kvarků pro hledání nové fyziky ...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-21534Sprof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.Stabilita zeolitů v extrémních podmínkách: horká voda a páraUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-21926SMgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.Stabilita dvou-řetězcové a čtyř-řetězcové DNA za nativních podmínek in vivoMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
19-22085SDr. habil. Ullrich JahnBioinspirované syntézy polycyklických fenolických stilbenolignanů, stilbenů...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-22636SRNDr. Viktor Johánek, Ph.D.Nanostrukturní katalyzátory bez přítomnosti drahých kovů pro environmentáln...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-22806Sprof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.Singletové štěpení: redox vlastnosti a fotofyzika kaptodativních biradikálo...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-23702SHéctor Vázquez, Ph.D.Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-23972Sprof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.Multi-FRET fluorescenční sondy aktivované hydrolasamiUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-24397SMgr. Lukáš Holík, Ph.D.Automaty v rozhodovacích procedurách a verifikaciVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3Vědy o neživé přírodě
19-24619Sdoc. Ing. Milan Kálal, CSc.Studium elektronových hustot a spontánních magnetických polí s využitím víc...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
19-25035SRNDr. Pavla Štípská, Ph.D.Granulito–migmatitové dómy - náhled do devonského a karbonského vývoje Vari...Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
19-00121Sprof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.Molekulární podstata regulace proteinkinasové aktivity prostřednictvím prot...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-00236Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., DrSc.Úloha indolových metabolitů produkovaných střevním mikrobiomem ve střevní a...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-00816SRNDr. Michal Šmahel, Ph.D.Experimentální nádorová imunoterapie, heterogenita nádorů a překonání úniku...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-01383SRNDr. Miroslav Kvasnica, Ph.D.Modulace steroidních receptorů v nádorových buňkách pomocí brassinosteroidů.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-01417SRNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.V nádoru aktivovatelná nanoléčiva jako vícestupňové systémy pro dopravu léč...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-01438SRNDr. Petr Štěpánek, DrSc.Polymerní mikročástice chelatující železoÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-01747SMgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.Proteomická analýza extracelulárních váčků u Huntingtonovy nemociÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-01845SPharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.Identifikace rytmických mateřských signálů pomocí analýzy cirkadiánního tra...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-02014Sdoc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcino...Masarykův onkologický ústav3Lékařské a biologické vědy
19-02046SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Gliové buňky- klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózyÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-02261SRNDr. Hana Kozáková, CSc.Definované komponenty bakteriálních stěn jako slizniční imunomodulátory chr...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-02290Sprof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.Využití kmenových buněk pro indukci specifické transplantační toleranceÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-02411SMUDr. Jan Kopecký, DrSc.Význam metabolizmu tukové tkáně pro náchylnost k obezitě: mechanizmy nezávi...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-03016Sprof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc.Narušení interneuronů a glie jako společný patofyziologický mechanismus u h...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-03269SRNDr. Pavel Branny, CSc.Funkce a interakce substrátů proteinkinázy StkP Streptococcus pneumoniae v ...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-03295Sdoc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.Důsledky dlouhodobého podávání a vysazení morfinu na mozek potkana: proteom...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-03488SRNDr. Jiří Vondrášek, CSc.Ovládání na dálku: Alosterická kontrola selektivity PDZ3 domény ze ZO-1 pro...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-03586Sprof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Výzkum specifických vlastností chromatin-remodelačních aktivit ISWI.Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-03777SRNDr. Viktorie Vlachová, DrSc.Molekulární mechanizmy regulace teplotně citlivých TRP iontových kanálů v n...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-03796SRNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.Mechanismy stresové odpovědi nádorových buněk.Masarykův onkologický ústav3Lékařské a biologické vědy
19-03932SDoc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.Určení úlohy proteinu p130Cas v přenosu mechanického signálu na rozhraní me...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-04052Sdoc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.Funkce specifických membránových mikrodomén v homeostáze lipidůÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-04607SRNDr. Jiří Mašín, Ph.D.Objasnění role acylované domény v interakci adenylát cyklázového toxinu bak...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-05048Sprof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc.Význam exosomů v přenosu informací mezi nádorově asociovanými fibroblasty a...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-05076SMgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Role interakcí adaptorového proteinu PSTPIP2 v rozvoji autoinflamatorního o...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-05244SMgr. Lukáš Čajánek, PhDMolekulární aspekty ciliogeneze: zaměření na Tau Tubulin Kinázu 2Masarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-05318SMgr. Jan Jakubík, Ph.D.Molekulární mechanismy alosterické modulace muskarinových receptorů pro ace...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-05450SMgr. Pavel Plevka, Ph.D.Strukturní studie replikace enterovirů in vivoMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
19-05608Sprof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.Funkce komplexů laminu A a fosfoinositidů v buněčném jádře.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-05649SRNDr. Marek Kovář, Ph.D.Překonání nádorové chemoresistence polymerními konjugáty zajišťujících sele...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-06199SRNDr. Ivana Vaněčková, CSc.Komplexní analýza protektivních účinků empagliflozinu na metabolické parame...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-06272SIng. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.Kontrola kvality spermií meiotickou histon-methyltransferasou PRDM9Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-06530SPhilip John Coates, Ph.D.Protein p63 - objasnění jeho regulace a interakcí.Masarykův onkologický ústav3Lékařské a biologické vědy
19-07043SMgr. Marek Cebecauer, Ph.D.Topologická regulace proteinů CD4 a CD8 v T buňkáchÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-07378SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Interakce ISLET1 a NEUROD1 ve vývoji a v patofyziologii endokrinní tkáně pa...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-07674SRNDr. Pavel Janščák, CSc.Studium mechanismů reaktivace DNA replikace po kolizích mezi transkripčními...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-08013SIng. Tomáš Vomastek, Ph.D.Vliv kalpainových proteáz na morfologii adherentních buněkMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-08124SMUDr. Petr Džubák, Ph.D.Cytostatické heteroanelované 7-deazapurinové nukleosidy, farmakologie, meta...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-08176SIng. Richard Laga, Ph.D.Personalizované makromolekulární vakcíny proti nádorovým onemocněnímÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-08294SIng. Tomáš Hudcovic, CSc.Mikrobiota trávicího traktu a zánět střev hostitele. Mechanismus bakteriáln...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-08410Sprof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.Substituované imidazopyrimidiny: Racionální návrh a vývoj specifických inhi...Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.3Lékařské a biologické vědy
19-08646SIng. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.Molekulární portréty hlavních morfologických komponent nádorů kolorektaMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-08786Sprof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.Interakce mezi metabolismem síry a bioenergetikou mitochondriíUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-09086Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Duální inhibice FLT3/CDK9 jako možný terapeutický přístup v léčbě akutních ...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-09212SMgr. Michaela Pekarová, Ph.D.Elektrofilní mastné kyseliny jako důležité regulátory buněčné odpovědi na z...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-09283SRNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.Dysfunkce GABAB receptorů a patofyziologie tinnituÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-09381Sprof. RNDr. Zdena Palková, CSc.Role mitochondrií v diferenciaci a životaschopnosti buněk kvasinkových kolo...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-10354SRNDr. Alena Pecinová, Ph.D.Mitochondriální haplotypy a jejich vliv na metabolický fenotyp a nespecific...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-10365Sdoc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.Modelování perineurálních sití a gliové jizvy v léčbě míšního poraněníUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-10543SMUDr. Pavel Vodička, CSc.Změny DNA reparačního systému související s odpovědí na léčbu ovariálního k...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-11384SRNDr. Libuše Váchová, CSc.Regulace a vzájemný vztah mezi procesy klíčovými pro tvorbu kvasinkových bi...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-11753SMgr. Kamil Vlček, Ph.D.Dynamika zpracování prostorové scény v dorzální a ventrální zrakové dráze l...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-11867Sdoc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.Výzkum mechanismu toxicity S-konjugátů aminofenolických léčivUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Lékařské a biologické vědy
19-11931Sprof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Role miRNA ve vývoji glutamatergní a GABAergní signalizace po záchvatech v ...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
19-12338SRNDr. Branislav Večerek, PhD.Role nekódujícího RNomu ve fyziologii a virulenci lidského patogena Bordete...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-12695SIng. Radim Osička, Ph.D.Interakce faktorů virulence bakterie Bordetella pertussis s hostitelskými b...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-12956SMgr. Libor Krásný, Ph.D.Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoz...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-13628Sdoc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodo...Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-14069SRNDr. Lenka Žáková, Ph.D.Strukturně-aktivitní studie peptidů vycházejících z pro-IGF2, které hrají r...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-14122SMgr. Leoš Valášek, Ph.D.Dešifrování úlohy eIF3 v karcinogenezi za pomoci ribosomálního profilování.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-14360SIng. Václav Veverka, Ph.D.Evoluční a funkční vztah mezi LEDGF/p75 a Pdp3Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-14445Sdoc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.Jaderná fáze polyomavirové infekce: restrikce a ustavení infekce.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-14497Sprof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.Nové terapeutické možnosti ovlivnění metabolismu triglyceridů, cholesterolu...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
19-14727Sdoc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.Specifikace osteogenního potenciálu kaspáz v kontextu kraniofaciálního vývo..Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-15168SMgr. Marie Brázdová, Ph.D.Funkce proteinů p53, p63 a p73 zprostředkované guaninovými kvadruplexy v ná...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-15175SMgr. Ladislav Bumba, Ph.D.Úloha vápníkem indukovaného proteinového sestřihu in trans ve virulenci gra...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-15678SMgr. Jaroslava Lieskovská, CSc.Vliv klíštěcích slin a klíštěcích sialostatinů na stresem indukované buněčn...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-15728Sprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepceNárodní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
19-15737Sprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD.Alternativní mechanismy deregulace p53 dráhy u chronické lymfocytární leuké...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
19-15962SMUDr. Libor Macůrek, Ph.D.Nová funkce PPM1D/Wip1 fosfatázy v organizaci chromatinuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-17037Sdoc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.Editace RNA v suprachiasmatickém jádře katalyzovaná deaminázou ADAR2; zaměř...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-17398Sdoc. Ing. Bohdan Schneider, DSc. CSc.De novo vývoj bivalentních proteinů imitujících funkci interferonů lambdaBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-19779Sprof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.Alternativní izoformy lyzin demetyláz ve vývoji a nemociUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-20123SMgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Regulace časného vývoje savčí končetiny pomocí nestabilních morfogenů z rod...Masarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-20553SMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Složení a funkce CII-low, alternativní formy respiračního kompexu IIBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-20716Sdoc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.Regulace organizace mikrotubulů pomocí komplexu ufmylační ligázy a signální...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-20873Sprof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.Klíčové mutace v nádorovém genomu Nothobranchius furzeri: od nádorové biolo...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
19-21318SDmytro Yushchenko, PhDObjasnění role diacylglycerolů v regulaci sekrece inzulínu z beta buněkÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-21325SMUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Ribosomální stres, stabilita ribosomální DNA a buněčná senescence: úloha PM.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-21696SDoc. Radislav Sedláček, Ph.D.Výzkum biologické úlohy ZNF644 pro editování aktivity metylačního komplexu ...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-21715Sdoc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.Organizace FC/DFC jednotek v jadérkách savčích buněk.Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-21829Sdoc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Charakterizace molekulárních mechanismů lidských adenosinových demetylázMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
19-22720SRNDr. Aleš Panáček, Ph.D.Nové nanostrukturní materiály pro eliminaci vysoce rezistentních a multirez...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-23773SMgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.Auxinové sinky transportérů PIN ve vývoji rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-24172SDoc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.Presynaptické receptory jsou selektivně regulovány proteinem SGIP1Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-00015Sdoc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlen...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-00166SPhDr. Helena Březinová, Ph.D.Textilie z archeologických kontextů na Pražském hradě - památky po českých ...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-00355Sdoc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém ŘeckuFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-00611SPhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc.Iluminované rukopisy v muzeích na území ČechMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-00987SMgr. Jan Kalenda, Ph.D.Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice: Neúčastníci...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-01035Sprof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.Státní financování a autonomní správa vysokých škol 1849–1939Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-01280SMgr. Jan Kovanda, PhD.Systémová analýza materiálových toků ČR: Nástroj pro zvýšení analytického p...Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3Společenské a humanitní vědy
19-01589Sprof. Mgr. Martin Putna, Dr.Tvorba Jakuba Demla v prvních letech republiky (1919-1927). Kritická edice ...Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-01752SMgr. Marie Buňatová, Dr.phil.Zahraniční obchod mezi Prahou a Itálií za třicetileté války (1618-1648)Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-01809SJeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D.Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné s...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3Společenské a humanitní vědy
19-02080SMgr. Ivo PuršAlchymické laboratorium ve výtvarném uměníÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-02532SMgr. Cyril Brom, Ph.D.Návrhové principy pro tvorbu výukových her pro dětiUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-02606SMgr. Petra Goláňová, Ph.D.Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prosto...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-02634Sdoc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.Lokalita a komunita v současné anglofonní detektivní prózeUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-02741Sdoc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanstvíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-02773Sprof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační probl...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3Společenské a humanitní vědy
19-02794SPhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymních dopisů českosl...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-02938SMgr. Petr Pavlas, Ph.D.Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-02986Sprof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politi.Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-03102Sdoc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D.Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kulturyVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
19-03211SMgr. Martin Šimon, Ph.D.Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních d...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-03276Sdoc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.Vztah pohybového chování rodičů a jejich dětí u náhodného vzorku českých ro...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
19-03474SPhDr. Milan Ducháček, Ph.D.Evolucionalismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-03490SRNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.Automatická analýza diskurzních vztahů v češtiněUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-03754Sdoc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.Výzkum zapojení firem do globálních produkčních sítí: regionální a odvětvov...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-03834SMgr. Barbora Kocánová, Ph.D.Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemíchFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-03984Sdoc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.Ekonomika úspěšného stárnutíVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3Společenské a humanitní vědy
19-04121SMgr. Pavel Burgert, Ph.D.Mramor jako surovina šperků v neolitu střední EvropyArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-04236SMgr. Lukáš Hadwiger Zámečník, Ph.D.Zjednodušující předpoklady a nekauzální vysvětleníUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-04340SMgr. Marta Vaculínová, Ph.D.Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tr...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-04546SMgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.Mezi stalinismem a globálním infrastrukturalismem: Vliv globální vědy za st...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-04800SM.A. et M.A., Mgr. Antonie Dvořáková, Ph.D.Asimilace, nebo integrace? Využití zahraničních zkušeností a Romských persp...Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-04939SPhDr. Alena Jakubcova, Ph.D.Podvod Allamody – pražská divadelní událost roku 1660 a její evropský konte..Institut umění - Divadelní ústav3Společenské a humanitní vědy
19-05180Sdoc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.Frazeologie v psaných odborných textech českých pokročilých studentů anglič...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-05387Sdoc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.Naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis AkritisMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-05523Sprof.Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.Sociální struktura nacistického ghetta: analýza přežití v terezínském ghett.Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia2Společenské a humanitní vědy
19-05575SMgr. Radim Kočandrle, Ph.D.Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiíchZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-05631SPhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.Adjektivní postpozice v angličtiněUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-05654SPhDr. Alena Černá, Ph.D.Čeština Daniela Adama z VeleslavínaÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-05677SPhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. V...Archaia Brno z. ú.3Společenské a humanitní vědy
19-06020SProf.Ing. Juraj Nemec, CSc.Alternativní způsoby poskytování služebMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-06096Sdoc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické EvropěSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-06326Sdoc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 20..Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
19-06467SPhDr. Jakub Šlouf, Ph.D.Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 194...Ústav pro studium totalitních režimů3Společenské a humanitní vědy
19-06524SMgr. Veronika Koutná, Ph.D.Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy pos...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-06569Sprof. Radim Jiroušek, DrSc.Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chováníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu3Společenské a humanitní vědy
19-06582Sdoc. Filip Čapek, Ph.D.Transformace kultu: Interakce a kontinuita v hraničních oblastech pozdního ...Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-06763SMgr. Jana Obrovská, Ph.D.Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelůMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-06839SMgr. Karel Šebela, Ph.D.Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikaceUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-06841SMgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.Dopady populismu na generaci mladých voličůUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-06958SPhDr. Martin Flašar, Ph.DJan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). ...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07004SProf. PhDr. Petr Karlík, CSc.Participia a nominalizace: nové analytické směryMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07091SDoc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.Aristotelés a lékařská tradiceUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-07164SRNDr. Eva Landová, Ph.D.Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisíNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
19-07268SPhDr Filip Coppens, PhDKontinuita, diskontinuita a změna. Adaptační strategie jednotlivců a komuni...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07384SDr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.Překonávání dualismu mysli a hmoty v novověkém myšleníUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07402SIng. Mgr. Martin Lux, Ph.D.Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydl...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-07439Sdoc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.Filosofie renesanční medicíny v Českých zemích (Jessenius - Hájek - Khunrat...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07473SMgr. Jana Fantysová Matějková, Ph.D.Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Inte...Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-07494SMgr. Filip Krajník, Ph.D.Anglická divadelní kultura 1660-1737Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07619SMgr. Michal Schwarz, Ph.D.Mongolské rituální rukopisy v české sbírce: jejich edice, historie a středo...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-07690SMgr. Jiří Lukavský, Ph.D.Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prost...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-07724SDoc. Zdeněk Konopásek, Ph.D.Zranitelní obyvatelé v křehkých obydlích: Dvojí starost pobytových služebUniverzita Karlova, Centrum pro teoretická studia3Společenské a humanitní vědy
19-07730Sdoc., PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.Sebereflexe u sociálních pracovníků a sesterUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-07748SMgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volbyUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická3Společenské a humanitní vědy
19-07805SMgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.Kamerální účetnictví v českých zemíchUniverzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-08009Sdoc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava TyršeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
19-08512SMgr. Barbora Spalová, Ph.D.Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odlu...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-08667SPhDr. Marie Bahenská, Ph.D.Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. stoletíMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-08819SPhDr. Jan Hálek, Ph.D.Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiograf...Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-08985Sprof. Ing. Josef Jablonský, CSc.Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prost...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky3Společenské a humanitní vědy
19-09017SMgr. Roman Baron, Ph.D.Česká univerzitní polonistika do roku 1939 (od polonofilství k systematické...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-09103SMgr. Jakub Macek, Ph.D.Důvěra v média ve fragmentovaném mediálním prostředí: Případ České republik.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií2Společenské a humanitní vědy
19-09208SMgr. Olga Nešporová, Ph.D.Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. stoletíEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-09443Sdoc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.Šíření expertního vědění v mezinárodní politice: koncept epistémické infras...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-09594SLenka Krátká, Ph.D.Problematika pracovních cest z Československa do zahraničí v letech 1945–19..Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-10057Sdoc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.Cizinec jako symbol jinakosti - jak osobnost ovlivňuje naše postojeNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
19-10214SMgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.Český politický diskurz polykrize EU a budoucnosti evropské integrace v éře...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10233Sprof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých...Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10396SRNDr. Josef Novotný, Ph.D.Udržitelnost změn sanitačních poměrů v zemích s nízkým a středním příjmemUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10401SMgr. Martin Pelc, Ph.D.Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém pro...Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10493Sprof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Pr...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10562SMgr. Pavla Machalíková, PhD.Malíř Josef Mánes (1820-1871) - mezi romantismem a realismem, uměním užitým...Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-10694SRNDr. Petr Daněk, Ph.D.Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdíleníMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10723SJUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.Co současné právo sjednocuje a co jej fragmentarizuje z pohledu právní teor...Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10734SPhDr. Roman Doušek, Ph.D.Konstrukty vesnice. Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. ...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10781SMgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.Experimentální studie prediktorů korupčního chováníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
19-10897SMaciej Mitręga, Ph.D.Charakteristika zákazníků a manažerské faktory jako klíčové prvky prosumpti..Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-10969Sprof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.Geopolitika katolické církveÚstav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-11062SRNDr. Martin Šmíd, Ph.D.Arbitráž na trzích s limitními objednávkami a omezeně racionálními agentyÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-11091SMgr. Pavel Dufek, Ph.D.Jak dál s veřejným rozumem? Kritiky a obhajoby veřejného ospravedlnění podl...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
19-11117SProf. PhDr. Ivo Čermák, CSc.Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psycho...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-11164SMgr. Martin Štefek, Ph.D.Tisková politika v období tzv. normalizaceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-11234SMgr. Martina Horáková, Ph.D.Topos sounáležitosti s místem v memoárech australských osadníkůMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-11252Sdoc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Dynamické kvantilové modely oceňování aktivÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-11397SPhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neo...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-11571SMgr. Filip Jaroš, Ph.D.Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii ...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-11769SMgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.Renesanční platonismus mezi vědou a náboženstvímUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-11822SMgr. Vít Třebický, Ph.D.Psychologie mezimužské kompetice a její neurální korelátyNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
19-11965Sprof. Rosella GiacomettiTeorie sítí při problému optimalizace a trackování portfoliaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-12081SJakub Eberle, Ph.D.Proměna bezpečnosti v době nejistoty: pochopení vzestupu hybridní války v Č...Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-12150SPaedDr. Lucia Malá, PhD.Morfologické, fyziologické a předpoklady související se zraněním u elitních...Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu3Společenské a humanitní vědy
19-12289Sprof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.Explaining the Support of New forms of Populism: the Czech Republic and Slo...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
19-12372SMgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.Kulturní kapitál: legitimizační mechanismy a reprodukce kulturních hierarch..Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-12420Sprof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.Hyperintenzionální význam, teorie typů a logická dedukceMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-12624SMgr. Miroslav Janík, Ph.D.Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na česk...Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-12742Sdoc. PhDr. Marie Klimesova, Ph.D.České umění 50.let 20.století v mezinárodních sociokulturních souvislostec.Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-12837Sdoc. JUDr., Mgr. Martin Škop, Ph.D.Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře p...Masarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-12859SMgr. Lenka Panušková, Ph.D.Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemíÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-12941SMgr. Ondřej Klípa, Ph.D.Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polský...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-13038Sdoc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístupMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-13265SMgr. Sylva Kaupová, Ph.D.Zpřesnění rekonstrukce stravy minulých populací na příkladu středověké Mora..Národní muzeum3Společenské a humanitní vědy
19-13296SMgr. Petr Kupka, Ph.D.Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti orga...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-13824SMgr. Veronika Sobotková, Ph.D.Islámská bioetika v současném ÍránuZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická2Společenské a humanitní vědy
19-13946Sdoc. Mehdi Toloo, MS.c., Ph.D.Hodnocení výkonnosti při výskytu neklasifikovaných faktorůVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-14095SMgr. et Mgr. Iva Svačinová, Ph.D.Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denícíchUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-14180SMgr. Jakub Chavalka, Ph.D.Individualismus v československé filosofii 1918-1948Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
19-14506SMgr. Jiří Pánek, Ph.D.Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních sa...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-14534SMgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-14654SPelin Musil, P.D.Ústup demokracie v postkomunistických a muslimských zemích z pohledu instit...Anglo-americká vysoká škola, z.ú.3Společenské a humanitní vědy
19-14801SRNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v ČeskuNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
19-15077SMgr. Jakub Drápal, MPhil.Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních s...Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-15303SMichael L. Smith, M.A., Ph.D.Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce: dynamika,...Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-15498Sdoc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.Modelování emocí ve verbální a neverbální manažerské komunikaci pro predikc...Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní3Společenské a humanitní vědy
19-15511SFilip Vostal, Ph.D.Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají ...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-15576SPhDr. Filip Smolík, Ph.D.Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazycePsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-15650Sprof. Roman Horváth, MA, Ph.D.Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po kriziUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
19-15943SPhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studieVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
19-15958SMgr. Lucie Tungul, M.A., Ph.D.Europeizace ve veřejném diskurzu kandidátských zemí EUUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-16304Sdoc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-16423SPhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-168...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-16481SPhDr. Josef Prokop, Ph.D.Proměny literární a jevištní postavy "chlubivého vojáka" ve Francii, v Itál...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-16633SMgr. Veronika Kolářová, Ph.D.Valence neslovesných predikátů. Rozšíření valenčních studií na adjektiva a ...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-16680SDr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.Paradigmatické myšlení: singularita, universalita, sebe-referenceMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-16764SVincenzo Merella, MSc., Ph.D.Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející zeměVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3Společenské a humanitní vědy
19-16793SMgr. Ota Pavlíček, Ph.D., Th.D.Filosofie na pražské univerzitě okolo roku 1409: Kvodlibet Matěje Knína jak...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-17403Sdoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské uniiMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-17474SJUDr. Renáta Šínová, Ph.D.Bayesovské usuzování jako prostředek pro efektivní znalecké dokazování v ci...Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-17540SMgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich s...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
19-17636SProf. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.Sázava - archeologie benediktinského klášteraArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-17708SMgr. Ondřej Sikora, Ph.D.Autonomie a alterita. Kant v dialoguUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-17810SMgr. Patrik Galeta, Ph.D.Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neoli...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
19-18046SMgr. Magdalena Marunová, Ph.D.Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v n...Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-18080Sprof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. MS.Dodavatelsko-odběratelské řetězce v potravinářství: vliv koncentrace, nekal...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická3Společenské a humanitní vědy
19-18098SPhDr. Petra Zelenková, Ph.D.Karel Škréta (1610-1674) a univerzitní teze v českých zemíchNárodní galerie v Praze3Společenské a humanitní vědy
19-18112SMgr. Věra Klontza, Ph.D.Kréta v době arabské expanze (7. - 9. století n. l.): problém absolutíní ch...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-18787Sprof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.Účinky metody quiet eye na pozornost, a kognitivní a senzomotorické funkce ...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
19-18891SMarkéta Svobodová, Ph.D.František Kalivoda (1913–1971) v evropském kontextu: multimedialita, experi...Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-18964SProf. Andrea Madarasová Gecková, Ph.D.Souvislost závažných životních událostí v průběhu života, nejisté vztahové ...Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19104SMgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.Jedinec – rodina – městská společnost. Sociální struktura pozdně středověký...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19158SPhD Mgr. Nargiza Alimukhamedova, MA, MBAMěření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancováníVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
19-19191SMgr. Silvie Cinková, PhD.Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odbornýc...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19311SMgr. Jiří HlaváčekArmáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby ...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-19437SProf. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.Změny v prostorové dělbě práce evropského automobilového průmysluUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19485Sdoc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.Prostorová dynamika a nerovnost: Role konektivity a přístupu k financímVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19526SJitse van DijkBiologické a psychologické aspekty spirituálního prožívání a jejich souvisl...Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-19883SMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské MoravěOstravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-20031SMgr. Petr Kouba, PhD.K nové ontologii společenské soudržnostiFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-20054SMilan HulmákProcesní specifika řešení spotřebitelských sporůUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-20319SNick NesbittOd Bolzana k Badiouovi: Zkoumání základů historické epistemologie a moderní...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-20498SMgr. Josef Fulka, Ph.D.Hudba a obraz v myšlení dvacátého stoletíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-20678Sdoc. RNDr. Martin Šolc, CSc.První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Inter...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-20771SAnastasiya Shamshur, PhDFiremní růst a výkonnostUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
19-20887Sprof. Ing. Roman Čmejla, CSc.Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řečiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Společenské a humanitní vědy
19-21146SMgr. Richard Thér, Ph.D.Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transfor...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-21523SMgr. Martin Havlík, Ph.D.Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních protředků na sekvenčním ut...Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-21654SPhDr. Jan Klípa, Ph.D.Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formyÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-22488Sdoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.Interakce finančního sektoru a reálné ekonomikyMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-22997SProf. PhDr. Petr Macek, CSc.The Adolescent Experience: Young Czechs after and during social changeMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií2Společenské a humanitní vědy
19-23566SPhDr. Kateřina Tomková, Ph. D.Prehistorické a historické sklo z České republiky. Kontinuita dialogu arche...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-23794SPhDr. Vilém Novotný, Ph.D.Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného progr...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd2Společenské a humanitní vědy
19-23870SRNDr. Josef Navrátil, Ph.D.Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského prostoru: Hledání struk...Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-24724SMgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systémuMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
19-24776SMgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každod...Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání3Společenské a humanitní vědy
19-24949Sdoc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance ja...Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-24996Sdoc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.Za smysl umění. Jindřich Chalupecký (1910–1990)Akademie výtvarných umění v Praze3Společenské a humanitní vědy
19-25280SAntonio Rodríguez AndrésDeterminanty a dopady technologických znalostí v transformujících se a rozv...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
19-25383SVasily KorovkinKonflikt a obchod: Důkazy z Rusko-Ukrajinských obchodních transkakcíNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-25438SJUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstá...Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
19-00043SLucie PetráskováAryl-sulfotrasferasy a jejich využití v přípravě sulfatovaných metabolitůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-00091SDr. Michael Kotík, Ph.D.Prozkoumání ?-L-rhamnosyl-?-D-glukosidas — enzymů rozvíjejících se v potrav...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-00113SIng. Petr Porcal, Ph.D.Život na pomezí: Biogeochemické faktory řídící změny mikrobiálních společen...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-00522Sdoc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima?Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-00598SDoc. Ing. Tomáš Takáč, PhDStudium vývojových rolí superoxid dismutázy FeSOD1 s využitím mezioborových...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01205Sdoc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogeneziMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01504SRNDr. Marek Šinkora, Ph.D.Odlišná posloupnost přeskupování lehkých řetězců protilátek u prasatMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01639SRNDr. Helena Štorchová, CSc.Diamanty v prachu. Genetické základy květní indukce u zástupců rodu Chenopo...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01723SRNDr. Jan Fíla, Ph.D.Úloha komplexu asociovaného s nascentním polypeptidem při vývoji květů a pl...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01775SDoc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světěMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-01781SDoc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.Zdroje vnitropopulační heterogenity ve stárnutíÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-02699SRNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.Transkriptom a hormonom samčího gametofytu v evolučním kontextuÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-02836SProf. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastnostíČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-03442SRNDr. Aleš Kovařík, CSc.Geny pro ribozomální RNA - cestovatelé v čase a genomechBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-04301SProf. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.Microbialni ekologie, strevni immunita a vektorova kompetence u Ixodes rici...Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-04431SIng. Antonín Kouba, Ph.D.Teplotou ovlivněné změny v interakcích a ekologických rolích prominentních ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-04676SJan Štefka, Ph.D.Ekologická speciace generalistického organismu: populačně-genomická analýza...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-04902SRNDr. Jana Rydlová, Ph.D.Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako význam...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-05200SHelene Robert Boisivon, Ph.D.Vhled do termoregulace vývoje semen u Brassica napusMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-05445SRNDr. Jan Šafář, Ph.D.Studium molekulárních mechanismů vernalizace u pšeniceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-05510SIng. Karel Douda, Ph.D.Individuální variabilita a resilience mezidruhových vztahů ve sladkovodním ...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-05791SRNDr. Klára Řeháková, Ph.D.Vliv perifytonu na produktivitu a cyklus fosforu v oligotrofních jezerech v...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-06632SProf. RNDr. Karol Marhold, CSc.Vliv hybridizace a alopolyploidizace na diverzitu ve třech tribech čeledi B...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-06716SProf. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.Diverzita rostlinných společenstev Evropy: směrem k syntézeMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-06759SRNDr. Jan Borovička, Ph.D.Hyperakumulace kadmia ve velkých houbách: od izotopů k proteinům a bakteriá...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-07247SMichail Kotsyfakis, Ph.D.Funkční charakterizace Iristatinu a příbuzných cystatinů coby imunomoduláto...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-07487SRNDr. Terezie Mandáková, Ph.D.Polyploidní minulost a diploidní současnost: evoluce a diversifikace jihoaf...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-07753SMgr. Michal Koblížek, Ph.D.Fotosyntéza u Gemmatimonas (PhotoGemm)Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-07782SProf. RNDr. Josef Komenda, DSc.Biogeneze fotosystému I a její vztah k specifickým komplexům fotosystému II...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09072SBc., DAE, Paula García Fraile, Ph.D.Studium role mikrobiálních symbiontů kůrovcového holobiontaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09323Sprof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.Mimetické komplexy a evoluce nepřesných mimetikůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09352Sprof. Mgr. Viktor Černý, Dr.Genomické adaptace a molekulární ekologie potravně produkčních systémůArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09427SIng. Pavel Šamonil, Ph.D.Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v tempe...Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09980SRNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.Prozánětlivé působení LPS sinicového vodního květu z vodních nádrží České r...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-09998SMgr. Jan Hubert, Ph.D.Manipulují intracelulární parazitické bakterie Cardinium a Wolbachia koprof...Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-10088SDoc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.Genetická disrupce u mezidruhových hybridů kaprovitých ryb: její dopad na k...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-11313Sprof. Mikael Kubista, Ph.D.Mezidruhové srovnání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace ...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-11494SMgr. Radek Kaňa, Ph.D.Role mikrodoménové organizace tylakoidní mebrány ve fotosyntézeMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-11528Sdoc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídán...Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-12607SRNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.Růst a buněčný cyklus – regulace vstupu do buněčného cyklu a výstupu z nějMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-12774Sprom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.Evoluce hybridní sterility samců mezi evropskými poddruhy myší domácíÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13103Sprof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc.Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenera...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13254SDr. Keith EdwardsVliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se pod...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13381Sprof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.Kryoprotektivní látky a jejich účinek: testování cílových molekul odvozenýc...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13491SIng. Michal Kubelka, CSc.Kultivace oocytu? in vitro vs. vy?voj oocytu? in vivo - je jejich fyziologi...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13807SMgr. Václav Treml, Ph.D.Snižuje rostoucí koncentrace CO2 citlivost evropských temperátních jehlična...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13848SMgr. Aleš Pečinka, Ph.D.Analýza oprav toxických DNA-proteinových komplexů u huseníčku rolníhoÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-14292SRNDr. Jan Novák, Ph.D.Dlouhodobý vývoj nížinných lesů pod lidským tlakem, archeoantrakologická sy...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-14620SDr Tom FayleEkologie sítí v době velkých dat: pochopení změn specifity druhových intera...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-14872SMgr. Martina Janoušková, Ph.D.Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, ...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-15031SProf. RNDr. Karel Prach, CSc.Obnova biodiverzity narušených rašelinišť jako základ pro obnovu jejich bud...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-15609SMgr. Zdeněk Kubát, Ph.D.Pohlavně specifické šíření mobilních elementů u rostlinBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-16554SRNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.Alternativní cesty přenosu energie – zaostřeno na planktonní potravní sítě ...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-16605Sprof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.Mezioborová studie cyklu prvků v horských jezerech a jejich lesních povodíc...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-16963SLiam KeeganGenetický model myši pro studium kontroly interferonu a zánětuMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-17139SRNDr. Eva Kaštovská, Ph.D.Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci v ornýc...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-17269SMgr. Martin Horn, CSc.Proteolýza ve vejcích parazitických červů: úloha v patologii a její regulac.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-17379SRNDr. Libor Ekrt, Ph.D.Boj o nadvládu mezi sexuály a apomikty: mechanismy a následky konfliktu mez...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-18453SMgr Vendula Bohlen-Šlechtová, PhDVývoj euarzijského sladkovodního systému během cenozoika (rekonstruovaný) v...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-18545SMgr. Petr Šmarda, Ph.D.Eko-geografická limitace rostlinných polyploidů: experimentální testování n...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-18634SMgr. Robert Černý, Ph.D.Embryonální vývoj bazálních ryb jako unikátní model evoluce hlavy obratlovc.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-18675SProf. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.Objasnění rolí aktinu, NADP oxidázy a strukturních sterolů ve vrcholovém rů...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19056Sprof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.Komparativní genomika, transkriptomika a proteomika hlavních močových prote...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19143SRNDr. Pavel Babica, Ph.D.3-dimenzionální in vitro modely jater pro studium chronické hepatotoxicity ...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19297Sprof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.Volně žijící anaerobní nálevníci jako modelová skupina pro studium biodiver...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19307SMgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.Mechanismy evoluce gastrointestinální mikrobioty na příkladu myšovitých hlo...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19629SRNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.Molekulární analýza iniciace lupulinových žlázek u chmelu s ohledem na tran...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19672SMichail Rovatsos, Ph.D.Kdy se polovina může rovnat celku: Evoluce kompenzace genové dávky u šupina...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19746Sprof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.Plasticita růstu ještěrů: důsledky pro pohlavní dimorfismus a maternální ef...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-19896SProf. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.Udržují herbivoři a patogeny druhovou rozmanitost rostlin v tropických dešt...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20012SMgr. Ing. Lubomír Piálek, Ph.D.Genomika replikované diverzifikace cichlid v říčních systémech: Vliv hybrid...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20049SMgr. Ing. Pavel Trávníček, PhD.Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad ...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20303SMgr. Eva Hřibová, Ph.D.Struktura a evoluce karyotypu banánovníku (čeleď Musaceae)Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20405SMargherita Gioria, Ph.D.Dlouho žít, rychle se šířit: role přežívání semen v půdě v rostlinných inva...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20479Sprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.Prach jako významný zdroj expozice člověka endokrinním disruptorům ve vnitř...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-20697SIng. Stanislav Obruča, Ph.D.Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoátyVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-21341SMarek Stibal, Ph.D.Povrch grónského ledovce jako modelový ekosystém pro mikrobiální makroekolo...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-21552SMgr. Karel Janko, Ph.D.Sterilita hybridů a asexualita - dvě strany téže mince? Spojitost mezi asex...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-21758SIng. Martin Potocký, Ph.D.Hodný nebo zlý policista? Rozdílné funkce anionických fosfolipidů v regulac...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-22538Sdoc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.Molekulární mechanismy morfologické variability spermií pěvcůÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-23261SRNDr. Jitka Jezberová, PhD.Objasnění ekologie pikoplanktonních sinic pomocí genomové taxonomie.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-23407SRNDr. Jiří Hejnar, CSc.Transgenní modely pro transpozonovou inzerční mutagenezi u kura domácíhoÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-23469SDr. Michaela SalcherEkogenomika sladkovodních metylotrofů s evolučně zjednodušeným genomemBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-24528SMVDr. Martin Anger, CSc.Vztah mezi velikostí buňky a buněčných organel během časného vývoje savčích...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-24559SRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.Programovaná eliminace DNA: studium funkcí a mechanismů regulují proces v g...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-24753Sdoc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.Struktura a funkce dirigent proteinů řízených hormony u Arabidopsis thalian.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-25233Sprof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.Great American Biotic Interchange: co nám vypovídají rybí tasemnice?Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-25365SMgr. Martina Hýžďalová, PhD.Mechanismy karcinogenních procesů v normálních a transformovaných bronchiál...Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-22783Sdoc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.Molekulární materiály pro získávání energie: směrem k překročení limitůVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
19-02891SRNDr. Ivan Jirka, CSc.Cílený vývoj prosthetického materiálu: Silikalitová vrstva na povrchu sliti...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-03899Sprof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.Nanolaminátní vrstvy připravené magnetronovým naprašováním - perspektivní t...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-04695Sprof. Ing. Sergii Kuznetsov, Dr.Sc.Aerodynamická odezva válce s povrchovou drsností v kritickém a přechodovém ...Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-24585Sdoc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.Syntéza elektrických fantomů věrně popisující fraktální impedanční chování ...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
19-07635SIng. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D.Řízení nelineárních rozsáhlých a multiagentních systémůÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
19-02889SProf. Ing. Michal Fulem, Ph.D.Stabilita amorfních pevných disperzí: Predikce pomocí stavových rovnic SAFT...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
19-15240Sdoc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
19-16646SIng. Pavel Šiler, Ph.D.Potlačení negativního vlivu zinku v Portlandském cementu pomocí akcelerátor...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
19-14048SDoc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.Zkoumání nových vlastností jaderných elektromagnetických excitacíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-23033Sdoc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.Zlepšení citlivosti detekce v chirálních separacích pomocí kapilární elektr...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-05011Sprof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.Časová a prostorová dynamika hydrometeorologických extrémů v horských oblas...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
19-16218SMgr. Jiří Sejkora, Ph.D.Komplexní Ag-(Sb,As) bonanzové mineralizace příbramského uran-polymetalické...Národní muzeum3Vědy o neživé přírodě
19-04579SRNDr. Milan Studený, DrSc.Struktury podmíněné nezávislosti: metody polyedrální geometrieÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-04047Sprof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.Biochemické studie membránových raftů a imunoreceptorů založené na kopolyme...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-23411Sdoc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.Souhra plasticity a magnetismu v alfa-železe a chromuÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-01897SMgr. Ondřej Demel, Ph.D.DLPNO metoda vázaných klastrů pro symetrické a periodické systémyÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-02739Sprof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.Plasmonické biosenzory pro studium biomolekulárních interakcíÚstav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
19-08241SProf. MUDr. Jan Betka, DrSc FCMAZměny ve sluchové kůře u pacientů s jednostrannou hluchotouUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-04099Sprof. RNDr. Petr Heřman, CSc.Role interakční sítě nukleofosminu v akutní myeloidní leukémii s mutovaným ...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-08772SRNDr. Ladislav Anděra, CSc.Rozklíčování vlivu proteinů z rodiny BCL-2 na mitochondriální bioenergetikuBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-11332SPharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indu...Fakultní nemocnice Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
19-03063Sprof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.Úloha nových suspektních molekul asociovaných s resistencí nádorových buněk...Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-07661SProf. MUDr. František Saudek, DrSc.Použití extracelulární matrix Langerhansových ostrůvků k propagaci a řízené...Institut klinické a experimentální medicíny3Lékařské a biologické vědy
19-23154SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Úloha signalizace receptorů rodiny Toll v mechanismech centrální toleranceÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
19-11299SMgr. Karla Plevová, Ph.D.Úloha transpozibilních elementů u hematologických malignitFakultní nemocnice Brno3Lékařské a biologické vědy
19-10845SRNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.Role nukleačních mechanismů aktinu v kortikální cytoplazmě rostlinné buňky ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
19-00630SMgr. Jan Jansa, Ph.D.Mykorrhizní symbióza, kořeny a ramety - rostlinné strategie ve využívání he...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-07155SIng. Petr Smýkal, Ph.D.Identifikace regulačních sítí kontrolujících vývoj osemení hrachu pomocí RN...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13231SProf. RNDr. Tomáš Herben, CSc.Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinámUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13573SMaarten Pieterjan Vanhove, Ph.D.Parazité jako ukazatelé populační struktury sleďovitých ryb jezera Tanganik...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13637SDr. Győző Garab, Dr.Sc.Vliv nedvouvrstevných lipidů a nelamelární fáze lipidů na strukturu, dynami...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-13142SAna NovoaHybridizace v rostlinných invazích: globální přehledBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-12023SProf. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochond...Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-00973SProf. Dr. Thomas RoitschBiologická kontrola rostlinných patogenů s využitím fytohormonů produkovaný...Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-12262SIng. Václav Motyka, CSc.Fyziologická, biochemická, molekulární a fylogenetická charakterizace metab...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
19-21961SMgr. Jaroslav Fulneček, CSc.Chemická modulace aktivity Ku komplexu a využití v editaci genomů.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
© 2016 GA ČR