JavaScript je vypnutý

Seznam podpořených projektů

Seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích v roce 2017, a jimž byla přidělena podpora, najdete zde:

V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.
Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
17-00027SRNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DScVelmi dlouhé mastné kyseliny z mikroorganizmůMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00043Sdoc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.Vlastnosti semen - fyzická a chemická obrana před bezobratlými predátory se...Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00062SMgr. Ing. Oleg Heczko, Dr.Vysvětlení modulovaných struktur Heuslerových slitinFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-00089SIng. Pavel Izák, Ph.D., DSc.Separace racemickych směsí membránovymi procesyÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-00121SIng. Jaroslav Šebestík, Ph.D.Vliv oxidace tyrosinu na strukturu neurodegenerativních proteinůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-00227Sdoc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.Úloha sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganismůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00243SIng. Jiří Zach, Ph.D.Studium chování izolačních materiálů za extrémně sníženého tlakuVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-00291Sprof. Ing. Oto Mestek, CSc.Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spekt...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-00301SPhDr. Petr Macek, Ph.D.Český hudební slovník osob a institucí. Hudební instituce.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-00355SIng. Jan Grym, Ph.D.Růstové mechanismy jednodimenzionálních polovodičových struktur na paternov...Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-00496Sdoc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.Vliv konkurenčních kontrolních mechanismů na dodržování daňových předpisů: ...Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-00522SRNDr. Jan Martinec, CSc.Nový pohled na úlohu fosfolipas v senescenci listůÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00546SMgr. Roman Yatskiv, Ph.D.Studium optoelektronických vlastností hybridních heterostruktur.Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-00551Sdoc. Dr. Ing. Petra PatákováVztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridiíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00567Sprof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.Funkční genetika modelové dvoudomé rostliny Silene latifoliaBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00598SIng. Petr Beier, Ph.D.Vývoj fluoralkylovaných hypervalentních sloučenin jodu pro biokonjugace thi...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-00607Sprof. Ing. Jan Macháč, DrSc.Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostrukturyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-00648SRNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.Chaotrop, hydrotrop nebo surfaktant? Aniontové klastrové sloučeniny bóru ve...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-00676SProf. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.Dynamické modely rizika ve financích a pojišťovnictvíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-00682SMgr. Petra Trnková, Ph.D.Reflexe kalotypie a počátky fotografie na papíru ve střední EvropěÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-00726SRNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.Úloha proteinů 14-3-3 v regulaci funkce caspasy-2Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-00742SMgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc.Binukleární struktury iontů v zeolitechÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-00774SMgr. Petr Pravec, Dr.Fyzikální vlastnosti a evoluční procesy subkilometrových asteroidůAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-00837Sprof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.Strukturální vlastnosti, parametrizovaná řešitelnost a těžkost v kombinator...Masarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
17-00844Sprof. Ing. Igor Jex, DrSc.Fotonické kvantové sítěČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-00859SProf. Ing. Jiřina Száková, CSc.Hodnocení dopadu rizikových prvků na životní prostředí, jejich pohyb a tran...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-00871SMgr. Daniela Korčáková, Ph.D.Vlastnosti circumstelární látky u B[e] hvězdUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-00885Sprof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelným...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-00902SIng. Petr Tichavský, CSc.Pokročilé metody slepé separace podprostorůÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-00939SIng. Alena Řezníčková, Ph.D.Příprava a charakterizace tenkých vrstev a nanostruktur se specifickými mag...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-00941Sdoc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.Topologické a geometrické vlastnosti Banachových prostorů a operátorových a...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-00973SDr. Borislav Angelov, Ph.D.Lipidová kubická fáze pro podávání léků a nanokrystalizaciFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-00987SMgr. Zdenko Širka, Th.D.Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologiiUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01003SMgr. David Doležel, Ph.D.Fotoperiodické hodiny hmyzuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-01019SMgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.Studie sociotechnické tranzice agrárního sektoru České republiky směrem k v...Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01035SDr. rer. nat. Achim BlumensathAlgebraická teorie jazyků pro nekonečné stromyMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
17-01061SMgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.Raně novověké biblické drama v českých zemíchÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-01088Sprof. Ing. Václav Uruba, CSc.Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém gradientu tlakuÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-01116SPhDr Dino Numerato, PhDObčanská angažovanost a politika zdravotní péčeUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-01137Sprof. RNDr. Antonín Vlček, CSc.Přenos elektronu v (bio)molekulárních systémech: časově rozlišená vibrační ...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-01171Sdoc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D.Invariantní diferenciální operátory a jejich aplikace v geometrickém modelo...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-01205SPhDr. Mlada Holá, PhD.Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbol...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01233Sdoc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.Polští repatrianti a uprchlíci v poválečném ČeskoslovenskuHistorický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-01246Sdoc. Daniel Berounský, Ph.D.Sbírka o ňen (Gnyan 'bum) staré tibetské rituální a literární tradiceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01251Sdoc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.Metaučení pro extrakci pravidel s numerickými konsekventyÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-01279SPhDr. Martin Klečacký, Ph.D.Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu s...Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-01308SPhDr. Pavel Sládek, Ph.D.Pinkas jako pramen ke studiu správy a vnitřní politiky židovských obcí Čech...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01365SIng. Jiří Maděra, Ph.D.Modelování a experimentální ověření vlivu zmrazovacích cyklů na degradaci p...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-01440Sprof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.Příprava pokročilých katalyzátoru ze stavebnicových jednotekÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-01464SRNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.Studium radiogenního zahřívání Země metodami částicové geofyziky: geoneutri...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-01589Sdoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s o...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-01618SIng. Hanuš Seiner, Ph.D.Akustika kapalin v periodických mikroarchitekturáchÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-01625Sprof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.Prostoročasy a pole v Einsteinově teorii gravitace a jejích zobecněníchUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-01641SRNDr. Jiří Svoboda, DSc.Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipit...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-01706Sprof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.Matematicko-fyzikální modely nových materiálůÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-01723SMgr. Petr Plecháč, Ph.D.Stylometrická analýza básnických textůÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-01747Sprof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. Dr.h.c.Teorie a numerická analýza sdružených problémů dynamiky tekutinUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-01813SRNDr. Petr Ježek, DrSc.Redoxní signalizace pomocí mitochondriálních reaktivních forem kyslíkuFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-01821SIng. Helena ŠkutkováVýkonnostní techniky pro sestavování a anotaci bakteriálního genomu využíva...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
17-01850SProf. Vladimír Just, Csc.Národní divadlo a normalizaceUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-01878SPhDr. Lumír Poláček, CSc.Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarch...Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-01897Sprof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.Analýza sebeobnovných mechanismů v aktivovaných hematopoietických progenito...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-01911SMgr. Jovana Sádlová, Ph.D.Role hlodavců rodu Arvicanthis a Mastomys jako hostitelů lidských leishmani...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-01953SIng. Olga Zimmermannová, Ph.D.Fyziologická úloha kation/proton antiportních systémů v homeostázi monovale...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-01995SIng. Karel Klepárník, CSc.Analýza molekulární signalizace v jednotlivých buňkách tkáňových strukturÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-02022SProf. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (Evropsk...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-02033Sdoc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kulturyUniverzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-02080SRNDr. Pavel Janščák, CSc.Studium molekulárních mechanismů podílejících se na potlačení genetické nes...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-02120SPhDr. Eva Drašarová, CSc.Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřo...Národní archiv3Společenské a humanitní vědy
17-02177SMeritxell Alberich Jorda, Ph.D.Mechanismy regulace normálních a leukemických hematopoetických kmenových bu...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-02196SMgr Pavel Plevka, PhDStrukturní studie flavivirů a mechanismu jejich neutralizace protilátkamiMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
17-02226SDoc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivěMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-02300SMUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.Molekulární, buněčné a behaviorální účinky steroidů působících na NMDA rece...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-02328Sprof. Dr. David Cameron, Ph.D., CEng.UVIHOPE Ultrafialová halogenidová optoelektronikaMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-02337SDr. Michaela KrausMolekuly v prostředí vyvinutých masivních hvězdAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-02430SRNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.Geometrické vlastnosti korony akrečního disku v aktivních galaktických jádr...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-02448SMUDr. Lucie Bačáková, CSc.Zvýšený růst lidských kožních buněk na biomimetických nanovlákenných matric...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-02495Sprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.Koordinační chování a syntetické transformace fosfinoferrocenových isonitri...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-02509Sdoc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazebVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
17-02521SPhDr. Irena Reifová, Ph.D.Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních ...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-02545Sdoc.Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.Vývoj českých pronominálních (en)klitikMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-02578SIng. Vladimír Církva, Dr.Elektronově deficitní [n]fenaceny jako nové organické polovodiče: syntéza, ...Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-02610SMgr. Ondřej Vodička, Ph.D.Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válekMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-02634SPhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, PhD.Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístupPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-02647Sdoc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v dí...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-02718Sprof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.Interakce esenciálních olejů z kulinářských koření a bylin s endokrinními a...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-02760SIng. Milan Švanda, Ph.D.Bezdrátové snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředíČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-02773Sdoc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.Perinatální ztráta - případová studieMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-02804Sprof. Florian Luca, Ph.DVlastnosti číselných posloupností a jejich aplikaceOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-02815SIng. Ondřej Jankovský, Ph.D.Výzkum a vývoj vysokohodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-02827SMgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.Mapování každodennosti: reprezentace prostorů rutinyMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-02836Sdoc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu c...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-02862Sprof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.Pravděpodobnostní modelování a optimalizace smykové únosnosti betonových no...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-02917Sdoc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnáníSociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-02986Sdoc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.Proměna a společenská aktivizace rurálního prostředí na Moravě a v Rakouské...Ostravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-02993SPhDr., RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.Faktory ovlivňující sebehodnocení ICT dovedností studentů středních školUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03037Sdoc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředkůUniverzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu3Společenské a humanitní vědy
17-03160Sprof. Martin Hof, Dr.rer.nat., DSc.Role gangliosidů ve vývoji neurodegenerativních amyloidogenních nemocí: mol...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-03207SMgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od an...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03211Sdoc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.Fázový a izotopový záznam thallia v půdě: nový pohled na dynamiku kovuČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Vědy o neživé přírodě
17-03224Sprof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a necel...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-03253Sprof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.Hormonální kontrola hmyzího obranného systémuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-03314SPhDr. Alena Hadravová, CSc.Sphaera mundi. Recepce středověkého traktátu o sféře Iohanna Sacroboska v č...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-03398Sdoc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.Mezinárodní organizace práce a její význam pro rozvoj sociálního práva v Ev...Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03419SMgr. Libor Krásný, Ph.D.Umělá epigenetika: Vývoj eukaryotického bioorthogonálního transkripčního sy...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-03461SPhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.Implicitní vztahy v textové koherenciUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03474Sdoc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.Mikroporézní polymery typu polyacetylenových sítí pro aplikace v heterogenn...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-03490Sdoc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.Mediace ve spotřebitelských sporechUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03572Sprof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-03643Sdoc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žák.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03662Sdoc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.Terahertzová vodivost v polovodičových nanostrukturách: fundamentální aspek...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-03670SIng. Lukáš Kalina, Ph.D.Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované systém.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
17-03689SRNDr. Jakub Velímský, Ph.D.Oceánské proudění a jeho magnetická stopa v globálním a regionálním měřítkuUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-03765SPharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D.Parakrinní efekt sekretomu mezenchymových kmenových buněk a jeho modifikace...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-03796SRNDr. Jana Spilková, Ph.D.Potraviny a město: Geografie městského zemědělství v českém kontextuUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03806SJUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.Odhalování temného koutu legislativního procesu: Příprava návrhů zákonů exe...Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-03810SRNDr. Jiří Dybal, CSc.Vliv nekovalentních interakcí na mísitelnost celulózy se syntetickými polym...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-03847SDoc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.Role M4 muskarinových receptorů v regulaci biorytmůUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-03868Sdoc. Dr. Ing. Tomáš NavrátilNové metody elektrochemického sledování biologicky aktivních organických lá...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-03875Sdoc. Ing. Michal Fulem, Ph.D.Teoretická a experimentální studie termodynamických vlastností a fázového c...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-03881Sdoc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.Aktivní hranice jako zdroj evropeizace veřejné sféry. Případ trojmezních eu...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů3Společenské a humanitní vědy
17-03921SMgr. Zuzana Kolaříková, Ph.D.Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-03984SRNDr. Jiří Pfleger, CSc.Polymerní memristory pro organickou tištěnou elektronikuÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-04010Sprof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.Studium sekrece vnějších membránových vezikul u mikroba Francisella tularen...Ministerstvo obrany, Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
17-04034SIng. Miroslava Anděrová, CSc.Klíčové signální dráhy regulující proliferaci a diferenciaci NG2 gliových b...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04047Sprof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně kompulzivní poruch...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04068SMgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektronyÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04109Sdoc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc.Materiály na bázi vodivých polymerů a jejich studium pokročilými spektrosko...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04204Sprof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc.Analýza vlivu explozí v uzavřených a polouzavřených prostoráchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-04215Sprof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.Tepelně izolační kompozity obsahující plniva na bázi odpadních plastůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-04236SIng. Jan Teisinger, CSc.Studium strukturních a vazebných vlastností TRPM kanálůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04270Sprof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.Distribuce biomarkerů extremofilů: poznání extrémních prostředí na Zemi pro...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-04301Sdoc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D.Pokročilé matematické metody pro disipativní evoluční systémyÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04329Sprof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.Atomizátory hydridů pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektro...Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04364SDr Emil ParvanovÚloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04393SMgr. Filip Teplý, Ph.D.Templátová syntéza a charakterizace produktů zaměřená na vývoj silných a se...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04412SHynek Němec, Ph.D.Transport náboje a fázové přechody v oxidech kobaltu studované s využitím t...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04465SPhDr. Hana Hašková, Ph.D.Bezdětnost a jednodětné rodiny: příspěvek k vysvětlení nízké plodnosti v Če...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-04505Sdoc. Dr. Boris TomášikAspekty silných interakcí při extrémních podmínkáchČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-04607SRNDr. Radomíra Vaňková, CSc.Interakce mezi světlem a cytokininy v kontrastních ekotypech Arabidopsis bě...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-04611SMgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.Ramseyovské aspekty barvení grafůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-04630SCarles Noguera, Ph.D.Predikátové škálované logiky a jejich aplikace v informaticeÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04682Sprof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.Řízení kráčejících robotů metodou sladěných virtuálních holonomních omezeníÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-04719SRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Vliv transkripční regulace na neurosenzorický vývoj a funkci sluchového sys...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04726SProf. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.Proměna vzorců genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce: dynami...Institut VŠFS, z.ú.3Společenské a humanitní vědy
17-04742SMUDr. Libor Macůrek, Ph.D.Nové mechanismy řídící buněčný cyklus a kontrolní bodyÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04800SProf. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.Buněčná terapie závažných degenerativních onemocnění sítniceÚstav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-04816SMgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.Dynamika autoregulace u sociálně vyloučených žákůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
17-04828SDr. rer. nat. Rohit GhaiObjasnění životních strategií sladkovodních virů pomoci metagenomikyBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-04844SMgr. Juraj Fedor, Ph.D.Účinné průřezy a dynamika elektronového rozptylu na molekulárních systémechÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-04871SIng. Michal Landa, CSc.Elasticita slitin titanu řízená teplotně a napěťově indukovanými fázovými...Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-04902SIng. Michal Malinský, Ph.D.Nezachování baryonového a leptonového čísla ve Standardním Modelu a jeho ro...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-04918Sdoc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.Léčba glioblastomu pomocí superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů že...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-05007SRNDr. Ivana Šloufová, Ph.DVzájemné ovlivnění chemických a plasmonem indukovaných procesů v hybridních...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-05030SMgr. Radek Ševčík, Ph.D.Vliv reakčních podmínek na vznik a mechanické vlastnosti polymorfů CaCO3 ve...Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05048Sdoc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.Segmentace a trekování živých buněk v multimodálních obrazechMasarykova univerzita, Fakulta informatiky3Vědy o neživé přírodě
17-05076SJudit E. Šponer, Ph.D.Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorieBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-05095SIng. Petr Humpolíček, Ph.D.Biomimetické materiály na bázi vodivých polymerůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
17-05151Sprof. RNDr. Olga Valentová, CSc.Enzymy metabolizující fosfolipidy jako nové komponenty signální dráhy kysel...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-05167Sprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustická detekce: přístroje, metody a apl...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05200SMgr. et mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.Studium hetoromerických komplexů lipid kinázy PI4KB v roztokuÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-05259SVincent Mortet, Ph.D.Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických políFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-05263SMgr., Bc. Kateřina Vojtíšková, Ph.D.Lokální reakce na změnu klimatu v České republice sociologickou perspektivo.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-05292Sprof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimer...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-05302Sprof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.Protinádorově účinná metalofarmaka cílená na rakovinné kmenové buňky. Studi...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-05318SRNDr. Jiří Zedník, Ph.D.Od konjugovaných polymerů odvozené materiály jako luminescenční chemosenzor.Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-05341SMgr. Jan Bartoš, Ph.D.Fyzická mapa Ph2 regionu u hexaploidní pšeniceÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-05360Sdoc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.Lomové vlastnosti amorfních a krystalických materiálů stanovené pomocí nano...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-05373SPhDr. Markéta Holubová, Ph.D.Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : Duchovní a materiální aspekty z...Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-05387SRNDr. Jan Langmaier, CSc.Nové přístupy pro sledování přenosu zvolených xenobiotik přes biomimetické ...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-05409SPharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.Vývoj pokročilých analytických metod pro hodnocení metabolismu přírodních f...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
17-05421Sdoc. Ing. Karel Friess, Ph.D.Nové účinné membrány pro efektivní separace H2 / CO2 (HySME)Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-05466SRNDr. David Kunke, Ph.D.Role kanonické signální dráhy Wnt v neurogenezi.Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
17-05497SRNDr. Jiří Gabriel, DrSc.Vysoce účinné způsoby likvidace hub hnědé hniloby, zejména S. lacrymans, vy...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05506SProf. RNDr. Jan Lepš, CSc.Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diverzity ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-05534Sprof. Ing. Václav Skala, CSc.Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových datZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
17-05547SRNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvkyFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05581SMgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-05620Sprof. RNDr. Karel Maca, Dr.Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vla...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-05654SIng. Zdeněk Starý, Ph.D.Elektricky vodivé polymerní systémy s heterogenní fázovou strukturouÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05696Sprof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokál...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-05704SIng. David Kubička, Ph.D. MBAStudium a optimalizace promotovaných CuZnAl hydrogenačních katalyzátorůVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3Technické vědy
17-05743SLucie Homolová, Ph.D.Nový spektrální pohled na biogeochemii malých lesních povodíÚstav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Vědy o neživé přírodě
17-05770SIng. Jiří Bulíř, Ph.D.Vývoj nízkoztrátových materiálů pro plazmonické aplikaceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-05791SSteven Lawyer, Ph.D.Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikaceNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-05838SMgr. Jiří Pinkas, Ph.D.Použití ruthenium-sacharidových konjugátů jako cytostatických léčiv se zvýš...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-05840Sdoc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích s...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-05903Sdoc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.Změny mobility a funkce receptoru pro opioidy typu ? vyvolané akutní a chro...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-05919SDoc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.Mezi vnímáním a propozičním poznánímUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-05935SRNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.Vliv změn environmentální chemie na jezerní ekosystémy na počátku mladšího ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-05957SMgr. Pavel Bouchal, Ph.D.Evaluace nových potenciálních cílů a inhibitorů pro blokování vývoje metast...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-05988Sdoc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.Iniciace a progrese myeloproliferativních onemocnění – role patologické akt...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-06031SMgr. Ivo Habán, Ph.D.Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945Národní památkový ústav3Společenské a humanitní vědy
17-06049SPhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.Vztahová síť papežských nunciů a španělských vyslanců v prostředí císařskéh...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-06065Sprof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.Variace slunečního větru a jejich vazba na dynamiku magnetosféry ZeměUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-06123SPhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýzaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06152Sdoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.Digitální technologie v každodenním životě a učení studentůMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06229Sprof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v ří...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-06238SMgr. Leoš Valášek, Ph.D.Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek l...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-06264SRNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.Růst a dělení ve stabilních izotopech - více než metabolické značeníMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06326Sdoc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.“Tvůrčí opisování”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
17-06361SPhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.Partnerské vztahy v pozdějším věkuZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
17-06451SMgr. Milan Hain, Ph.DVýrobce hvězd: David O. Selznick a hollywoodský hvězdný systém, 1935–1957Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06479SRNDr. Eva Mihóková, CSc.Syntéza, charakterizace a uzpůsobování vlastností luminiscenčních nanokompo...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-06507SMgr. Marie Škarpová, Ph.D.Bohemikální hagiografie o českých světcích od Tridentina do osvícenských re...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06548SIng. Václav Mahelka, Ph.D.Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06613SMgr. Ondřej Novák, Ph.D.Komplexní interakce mezi fytohormony během mrazové aklimatizaceUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06621SRNDr. Viktor Květoň, Ph.D.Specifika evolučních trajektorií středoevropských regionů: poznání hlavních...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06666SProf.PhDr. Jiří Trávníček, M.A.Betty MacDonaldová jako český čtenářský fenoménÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-06697SProf. PhDr. Jan Zouhar, CSc.Ženy v české filozofii a věděMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06700SRNDr. Ladislav Slavík, Ph.D.Přídolí v pražské synformě - návrh na chronostratigrafické rozděleníGeologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-06716SRNDr. Karel Netočný, Ph.D.Stochastická termodynamika molekulárních systémů: od klasické ke kvantovéFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-06744SMarie Černá, PhDČeská společnost a Sovětská armáda 1968-1991Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-06759Sdoc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechodyČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Technické vědy
17-06763SProf. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u sluné...Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06771SIng. Pavel Tesárek, Ph.D.Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako mikroplniva s pojiv...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-06792SDr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D., DSc.Plicní surfaktant v oxidačním stresu: simulace molekulární dynamiky a exper...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-06825SMgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a ...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06841Sprof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.Studium dynamiky genové regulace nukleárními receptory: porozumění detoxifi...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
17-06860SDoc., Mgr. Daniela Tinková, PhD.Neklidní zemřelí. Dekriminalizace, sekularizace a medikalizace dobrovolné s...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-06904SMgr. Petr Glombíček, Ph.D.Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. stoletíFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-06915SMgr. Jan Dostalík, Ph.D.Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování ...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-06943SMgr. Lubomír Košťál, Ph.D.Přesnost neuronálního kódování a její adaptace na statistiku stimuluFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-06991SIng. Miroslav Pátek, CSc.Konstrukce modelu regulační sítě řízené sigma faktory RNA polymerasy v Cory...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-07027SIng. Ivana Kolmašová, Ph.DAnalýza elektromagnetických projevů bouřkové aktivity za použití pozemních ...Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-07043SRNDr. Radan Huth, DrSc.Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-07070SRNDr. Lenka Roubalová, Ph.D.Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu;...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-07091Sdoc. Mgr. Michal Straka, Ph.D.Molekulární přepínače na bázi enhodhedrálních fullerenůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-07101SDoc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.DPrekoncepce, konstrukce a rekonstrukce profesní identity asistenta pedagogaUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-07140SJan Weinzettel, Ph.D.Globální environmentální dopady spotřeby domácnostíUniverzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí3Společenské a humanitní vědy
17-07155SMgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Molecular mechanisms of the regulation of inflammatory responses by adaptor...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-07164SProf. RNDr. Ivan Raška, DrSc.Biodegradovatelné nanočástice pro terapii obtížně léčitelných intracelulárn...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-07252Sdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.Analýza právní úpravy hospodářské soutěže v České republice v právně-histor...Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-07313SPhDr. Zdeňka Urešová, PhD.Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-07321SDoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.Šednoucí sourozenectví. Sociologická studie sourozenectví v pozdní dospělos..Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-07332SMUDr. Tomáš Hrnčíř, Ph.D.Objasnění vlivu ileální mikroflóry v patogeneze roztroušené sklerózyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-07378SMgr. Jan Altman, Ph.D.Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-07384SRNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.Neparametrické (statistické) metody v moderní ekonometriiÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-07544SProf. Ing. Petr Sklenička, CSc.Jistota držby půdy: rozhodující, avšak neprozkoumaný determinant degradace ...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Společenské a humanitní vědy
17-07559SIng. Filip Průša, Ph.D.Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-07635SMUDr. Zdeněk Hodný, CSc.Mechanismy IFNgama-indukované buněčné senescence a fenotypové plasticityÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-07642SRNDr. Ota Bludský, CSc.Obtížně připravitelná molekulová síta: vlastnosti a aplikaceÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-07690Sprof. Ing. Ivana Kolingerová, Dr.Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamický...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Vědy o neživé přírodě
17-07707Sprof. RNDr. Martin Kotora, CSc.Vývoj nových syntéz azaheterocyklůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-07711Sdoc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.Aranžérství výkladních skříní a obchodní reklama v letech 1918–1948. Opomíj...Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3Společenské a humanitní vědy
17-07730Sprof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.Pozemková reforma v meziválečném Československu na statcích cizích státních...Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o.3Společenské a humanitní vědy
17-07748SRNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.Kardioprotektivní potenciál chladové adaptace u potkanů: úloha odpřahujícíc...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-07753SDoc.PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýzaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-07805SDoc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.Editace genomu ječmene systémem CRISPR-Cas - nový nástroj pro moderní šlech...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-07822Sprof. RNDr. Vladimír Král, DSc.Studium molekulárního a funkčního mechanismu nových cytostatik (cyklické po...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-07851Sdoc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.Úpadek lesních ekosystémů v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pr...Univerzita Karlova, Centrum pro teoretická studia3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-07880SViacheslav LytvynenkoAtanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověn...Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-08045SRNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc.Vzájemně zesílené interakce mezi anorganickými a organickými systémy: kryst...Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-08084SMgr. Petr Chytil, Ph.D.Polymerní proléčiva působící jako endogenní vakcíny pro synergickou léčbu n...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-08153SIng. Zdeněk Chlup, Ph.D.Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické mě...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-08169SPhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.Panovnický majestát mezi barokem a osvícenstvím. Habsburkové jako čeští krá...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-08176SJUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-08182SMgr Miroslav Pištěk, PhDMatematické modelování netranzitivních preferencíÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-08218SIng. Magdalena Bendová, Ph.D.Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro...Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-08273SIng. Hynek Beneš, Ph.D.Iontové kapaliny pro řízené mezifázové rozhraní při in-situ přípravě organi...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-08343SIng. Iva Pichová, CSc.Studium struktur karbonických anhydráz z pathogenních druhů Candid pro vývo...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-08370SRNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.Postsekularismus v Česku: vývojové tendence a regionální diferenciaceUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-08389Sprof. Ing. František Kovanda, CSc.Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využi...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-08481SPhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.Počátky novodobé literární kritiky v českých zemích 1770–1805Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-08499Sprof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.Recyklovatelné katalyzátory pro udržitelné technologie pokročilých organick...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
17-08531SIng. Miroslava Dušková Smrčková, Dr.Komputačně navržené hydrogelové nosiče buněk.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-08549Sprof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.Lidový a zlidovělý šperk v českých zemíchMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-08565SIng. Andrea Dlasková, Ph.D.Supramolekulární organizace mitochondriální ATP syntázy v metabolických reg...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-08596SPharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.Nová účinná léčiva v terapii narkolepsieFakultní nemocnice Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
17-08605SIng. Josef Fulka, jr., CSc., DrSc.Jaderné a cytoplasmatické determinanty zodpovědné za regulaci zrání oocytů ...Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-08717SMgr Veronika JílkováDekompozice organické hmoty a sekvestrace uhlíku na přirozeném gradientu zd...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-08738Sdoc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.Nanovlákenné polymery jako perspektivní sorbenty pro on-line extrakci v chr...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Vědy o neživé přírodě
17-08755SIng. Roman Sobotka, Ph.D.Regulace distribuce molekul chlorofylu v buňkách sinicMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-08772SIng. Jan Souček, Ph.D.Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve sluneční...Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-08803SMgr. Petr Dohnal, Ph.D.Experimentální studium rekombinace iontů s elektrony za asistence třetí čás...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-08842SIng. Karel Zimmermann, Ph.D.Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-08857SDr. Ing. Pavel TrávníčekPlazmové interakce ledových měsíců planety JupiterÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-08888Sprof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.Vliv silymarinu v kombinaci s hypolipidemiky na mechanismy vedoucí k akumul...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-08928SDoc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. stoletíOstravská univerzita, Filozofická fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-08937Sprof. Ing. Radka Kodešová, CSc.Chování léčiv v systému půda-voda-rostlinaČeská zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-08944Sprof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního pla...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
17-08971SMgr. Martin Bartošík, Ph.D.Chemická modifikace a elektrochemická analýza nukleových kyselin jako nový ...Masarykův onkologický ústav3Vědy o neživé přírodě
17-08992Sdoc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.Magneticky multifunkční molekulové materiályUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-09103Sprof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.Regulace funkce chromatin-modifikujících enzymů jadernými fosfoinositidyÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-09142Sprof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.Moderní algoritmy: Nové výzvy komplexních datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-09161SMgr. Jakub Plášil, Ph.D.Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových mi...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-09265SIng. Martin Srholec, Ph.D.Hranice empirického výzkumu veřejného financování podnikového VaV a inovacíUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
17-09283SMgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátních lesůBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09296SMgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.Radikalizace politiky ve střední Evropě v době krizíMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-09310Sprof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypetrofních...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09347SProf. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.Kritika totalitarismu a moderní kultury z české perspektivy: Intelektuál Ri...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-09436Sprof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.Translézová syntéza DNA přes léze vyvolané biologicky významnými agens z po...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-09489Sdoc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptaceNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-09525SMgr. Pavel Krejčí, Ph.D.Neobvyklé signální dráhy lidských receptorových tyrozinových kinázMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-09539SMgr. Miroslav Michela, Ph.D.Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k ...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-09594SProf. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémechUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09628SRNDr. Pavla Žížalová, Ph.D.Inovační aktivity v globálních produkčních sítích: evidence z českého podni...Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-09644Sprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu AsparagalesMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09663SDoc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.Mýtus jako konstitutivní výjimkaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-09685SMgr. Jan Kapusta, Ph.D.Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spiritual...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-09713SJan Koblížek, Th.D.O občanské společnosti – Joseph Vialatoux a sociální katolicismus ve Franci.Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-09750SRNDr. Jiří Macas, Ph.D.Využití nových modelů a technologií k objasnění determinace centromer u ros...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09797SMgr. Stanislav Ježek, Ph.D.Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik ado...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií2Společenské a humanitní vědy
17-09807SMgr. Karel Janko, Ph.D.Jak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asex...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09869SMUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.Střevní mikrobiom ve farmakoterapii chorob zažívacího traktuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-09914Sprof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.Reakčně-transportní jevy v integrovaných mikrofluidních bioreaktorech-separ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-09933SValentyn Laguta, DrSc.Lokální struktura a procesy zachycování nábojů v nových scintilačních mater...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-09946SDoc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dyna...Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09979SRNDr. Klára Řehounková, PhD.Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republikyJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-09980Sprof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.Biomimetická elektrochemie emulzních mikrokapek na polarizovaném rozhraní d...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-09998SMgr. Eliezer Jager, PhDNanočástice citlivé na reaktivní formy kyslíku pro biomedicinální použitíÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-10003SMgr. Karel Lemr, Ph.D.Pokročilá lineárně-optická hradla pro kvantové komunikační sítěUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10026Sprof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnostMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10100SJUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D, LL.M.Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního souduMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-10144SMgr. Pavel Caha, Ph.D.Lineární kontiguita v jazyceMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-10233SRNDr. Jiří Bek, DSc.Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního d...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-10280Sdoc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se kl...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10308Sprof. RNDr. Petr Volf, CSc.Slinné proteiny flebotoma Sergentomyia schwetziUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10331Sprof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.Objasnění role kadherinů a EMT v rozvoji chemoterapeutické rezistence u met...Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
17-10377Sprof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.Multideprotonovatelné, ambifilické a hybridní ligandy s uspořádáním vhodným...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Vědy o neživé přírodě
17-10464SLea TakácsPerinatální rizikové faktory, mateřské kompetence a psychický vývoj dítěte ...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-10493SRNDr. Dagmara Sirová, Ph.D.Endofytické bakterie a houby: interakce v kontextu vývoje ekosystémuBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10543SMichal Parízek, Ph.D., Dr. rer.pol.Globální byrokracie: politika obsazování sekretariátů mezinárodních organiz...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-10591Sprof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pt...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10639SIng. Klára Melánová, Ph.D.Nanočástice vybraných vrstevnatých látek jako prekurzory pro nanokompozity ...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-10656Sdoc. Vyacheslav Yurchenko, PhDFunkční genomika leishmanií zaměřená na studium virulenčních faktorůOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-10734Sdoc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.Molekulární popis jevů v elektrické dvojvrstvě - predikce a interpretace ex...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10799SDr Massimiliano NuzzoloVznik a vývoj slunečního kultu a architektury ve 3. tisíciletí před Kristem...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-10813SMgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10832SRNDr. Václav Kašička, CSc.Pokročilá instrumentace a metodika pro separaci, analýzu a charakterizaci (...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-10866SRNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Vlastnosti autoionizujících stavů v atomech, molekulách a klastrechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10878SDoc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.Struktura a funkce společenstva AM hub v obhospodařovaných travinných poros...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10907Sdoc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.Dopad nanočástic ušlechtilých kovů na životní prostředíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10948SDoc.Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastn...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
17-10976SRNDr. Milan Řezáč, Ph.D.Mají neonikotinoidy subletální efekty na pavouky, snižující jejich schopnos...Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-10982SRNDr. David Uličný, CSc.Globální cyklus uhlíku a změny hladiny oceánu ve skleníkovém klimatu: trans...Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-11004SMSc. Kateřina Klapilová, Ph.D.Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimulyNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-11027SMUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.Dietní a farmakologická modulace SCD1 jako nástroj pro studium vztahu mezi ...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-11140SMgr. Olga Janoušková, Ph.D.Nové terapeutické přístupy neuronální regenerace po poranění míchy pomocí f...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-11223Sprof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.ONTOGENICKÉ FAKTORY KTERÉ OVLIVŇUJÍ PLICNÍ HYPERTENZI V DOSPĚLOSTIUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-11247Sdoc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.Stupňování adjektiv v latiněUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-11252SRNDr. Jiří Urban, Ph.D.Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitouMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-11275Sdoc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.Význam nespecifické, na glykanech závislé a specifické protektivity IgA pro...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-11281SRNDr. Vít Latzel, Ph.D.Paměť a posmrtný život klonálních rostlinBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-11309Sprof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. s...Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-11321Sdoc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístupVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská3Společenské a humanitní vědy
17-11366SDoc. PhDr. Ivan KlimešFilmové Prodanky: Zpráva o české společnostiUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-11384SMgr. Anna Ševčíková, Ph.D.Sexualita a internet ve druhé půli životaMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-11397Sdoc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.Studium endocytózy pomocí modifikace virových nanočásticUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-11425SMgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských spole...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-11456SIng. Zdeněk Sofer, Ph.D.Nanostruktury vrstevnatých dichalkogenidů přechodných kovů pro elektrokatal...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-11571SRNDr. Robert Vacha, Ph.D.Amfifilní peptidy na fosfolipidových membránáchMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
17-11635Sprof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-11642SRNDr. Roman Matyášek, CSc.Genetické a epigenetické vlastnosti mezigenových mezerníků ribosomální DNA ...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-11657Sdoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšleníOstravská univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-11711SMgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uni...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-11753SIng. Roman Svoboda, Ph.D.Kinetická analýza komplexních fyzikálně chemických procesůUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
17-11795Sdoc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.Modelování dynamiky determinantů národní a regionální produktivity založené...Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní3Společenské a humanitní vědy
17-11805Sdoc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozmě...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-11867SJUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., Ph.D.Komparace interakce práva proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictv...Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
17-11898SRNDr. Lucie Kubínová, CSc.Nanosekundové elektrické pulzy pro modulaci dynamiky mikrotubulůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-11912Sdoc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.Idea a její realizace: výtvarná kultura jezuitského řádu v českých zemíchÚstav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-11983Sdoc. PhDr. Alice Velková, PhD.Testování “hypotézy babiček”: Transgenerační efekt na reprodukci na základ...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-12068SMgr. Jan Hubert, Ph.D.Regulují asociované bakterie v interakci s metabolity populace prachových r...Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-12075SMgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.Polymorfní G-quadruplexy v promotorových oblastech genůMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
17-12099Sdoc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a...Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-12166SIng. David Püschel, Ph.D.Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půděBotanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-12197SMgr. Ondřej Beran, Ph.D.Neblahé jáUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-12243SDoc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-12262SDoc. Ing. Marcel Honza, Dr.Reprodukční strategie obligátního hnízdního parazita: výběr hostitele, alok...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-12355Sdoc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.DMechanismy vzniku primárních onemocnění endotelu rohovkyUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-12372Sdoc. ing. Martin Pělucha, Ph.D.Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská2Společenské a humanitní vědy
17-12408SMgr. Miroslav Hanke, Ph.D.Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logiceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-12420SRNDr. Petr Sklenář, Ph.D.Evoluce funkčních znaků temperátních a tropických alpínských rostlinUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-12465Sprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.Verifikace a hledání chyb v pokročilém softwaruVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3Technické vědy
17-12546SIng. Martin Černý, Ph.D.Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxano...Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-12551SMgr. Radim Bělohrad, Ph. D.Neurčitá identitaMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-12579Sdoc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.TRENDY V CHOVÁNÍ ČESKÝCH ADOLESCENTŮ V KONTEXTU ŠKOLNÍHO A RODINNÉHO PROSTŘ...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
17-12624SMgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových datUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-12648SRNDr. Dušan Koval, Ph.D.Nástroje pro optimalizaci separací v kapilární elektroforézeÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-12703SIng. Ivan Rosenberg, CSc.Vlastnosti ?-D- a ?-L-Oligonukleotidů s isopolární fosfonátovou internukleo...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-12774SMgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazován.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-12800SIng. Petr Krtil, CSc.Pokročilé materiály pro fotokatalytický rozklad vody a jejich racionální de...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-12816SProf. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.Konstrukce modifikovaných apoferitinových nanočástic s protinádorovými léči...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-12844Sdoc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálůMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-12871SRNDr. Bohumil Sak, Ph.D.Objasnění rozdílné virulence a lékové resistence genotypů Encephalitozoon c...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-12892SDoc. PhDr. Roman Dykast, CSc.Podíl rétoriky a poetiky na vývoji hudebních forem v období hudebního klasi...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-12925SIng. Jiří Plešek, CSc.Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístupÚstav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-12994SIng. Andrey Shukurov, Ph.D.Multikomponentní tenké vrstvy plazmových polymerů s nano-architekturouUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-13001SRNDr. Jana Jersáková, Ph.D.Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkčn...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-13029SMgr. Terezie Mandáková, Ph.D.Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-13086SIng. Miroslav Rada, Ph.D.Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví3Společenské a humanitní vědy
17-13103SRNDr. Libor Matějka, CSc., DSc.Pokročilé inteligentní a samoregenerující se polymerní nanokompozityÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-13161Sprof. Ing. David Sedmidubský, Dr.Vliv nestechiometrie a nanostrukturování na materiálové vlastnosti oxidů ko..Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-13254Sdoc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.O původu mikroskopických druhů – výzkum speciačních mechanismů u eukaryotic...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-13283SKarel UlbrichCílená inhibice metastatického procesu pomocí biodegradabilních polymerních...Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-13296SIng. Alexander Klein, MA, PhDEkonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geog...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
17-13427Sdoc. Ing. Martin Vrňata, Dr.Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostru...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Vědy o neživé přírodě
17-13491SPharmDr. Lucie Šedová, Ph.D.Úloha NME7 v inzulínové rezistenci a souvisejících poruchách metabolismuÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-13518Sdoc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich ...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky3Společenské a humanitní vědy
17-13525Sdoc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.Zdroje silné gravitace a jejich astrofyzikální významUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-13541Sdoc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.Vývoj nových radioprotektivních látek na bázi malých molekulárních inhibito..Ministerstvo obrany, Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové3Lékařské a biologické vědy
17-13573Sprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetiz...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-13616SDoc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.Postsocialistický producent: Skupinová tvůrčí práce v české filmové a telev...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-13671Sdoc.Mgr. Robert Adam, Ph.D.Publicistika a korespondence Karla HavlíčkaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-13692SMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Charakterizace nové funkce pro cyklin dependentní kinázu 12 (Cdk12)Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
17-13713SProf. RNDr. František Marec, CSc.Hybné síly evoluce motýlího chromosomu WBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-13721Sdoc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.Izotopy mědi a nová teranostikaÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-13732SDr. Alexander MozalevMultifunkční pole nanodrátků z elektrokeramických materiálů na bázi HfO2 a ...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-13778SMgr. Michal Horáček, Ph.D.Hliník neobsahující katalytický systém využívající hydrosilan-B(C6F5)3 aduk...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-13830SIng. Josef Halámek, CSc.Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronieÚstav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-13853SRNDr. David Kopecký, Ph.D.Prostorová organizace jádra mezidruhových kříženců rostlinÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-13869SPhDr. Julie Chytilová, Ph.D.Ekonomické a sociální determinanty nesnášenlivostiNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-13967SPhDr. Irena Loskotová, Ph.D.Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního ...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-13998Sdoc. Ing. Jan Wild, Ph.D.Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou ...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14007Sprof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.Modulace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodgkinských l...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-14024Sprof. Dr. Hendrik KüpperVztah mezi přírodním bakteriochlorofylem obsahujícím zinek (Zn-BChl) a ekol...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-14048SMgr. Eva Hřibová, Ph.D.Časová a prostorová charakterizace replikace příbuzných rostlinných druhů s...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14076SPhDr. et PaeDr. Marek Šmíd, PhD.Svatý stolec a české země v letech 1914-1918Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-14082Sprof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky první...Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
17-14167Sprof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná intervi...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-14198SIng. Vít Černý, Ph.D.Kinetika tvorby mikrostruktury silikátů v závislosti na hydrotermálních pod...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-14200SMgr. Ján Žabka, CSc.Experimentální a teoretické studium chemických procesů v atmosférách planetÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-14263SUniv.Prof. Dr. Jesús Crespo CuaresmaDynamické průměrování předpovědí makroekonomických modelůMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-14271Sprof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.Vliv sklonu potrubí na kritickou rychlost a rychlost skluzu heterogenní sus...Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-14302SIng. Barbara Kucharczyková, Ph.D.Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádi...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-14356SRNDr. Jiří Hejnar, CSc.Interakce syncytinů se svými buněčnými receptoryÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-14387Sdoc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menši...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-14409SProf. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.Úloha vlastností druhů půdní fauny v jejich vlivu na dekomposici a stabiliz...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14510SDr. habil. Ullrich JahnFotochemické C-H aminace uhlovodíků, etherů, thioetherů a terciárních aminů...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-14534SMgr. Lenka Martinec Nováková, PhD.Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po prob...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-14620SDr. Judith FehrerDynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických ros...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14631SRNDr. Daniel Sojka, Ph.D.Selektivní inhibice proteázomu BabesiíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14683SIng. Filip Lankaš, Ph.D.Mechanické vlastnosti strukturních prvků RNA a DNAVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
17-14696SMgr. Jaroslav Švelch, PhD.Počítačové hry a národní kultura: Případ herního průmyslu v České republiceUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-14704SMgr. Martin Sládek, Ph.D.Vzájemný vztah mezi endokanabinoidním a cirkadiánním systémemFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-14715Sdoc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětíMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-14743SMUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c.Ribosomální stres: mechanismy a vztah k nádorůmÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-14791SMgr. Tomáš Kraus, Ph.D.Syntetická analoga transportérů nukleosid-trifosfátů: vývoj a aplikaceÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-14829SPhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.Vliv urbanizace na kognitivní výkon u starších osobNárodní ústav duševního zdraví2Společenské a humanitní vědy
17-14840SRNDr. Ondřej Šipr, CSc.Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem tran...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-14886SProf. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů s a...Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-14893SDipl-Psych. Dagmar Lorenz-Meyer, Ph.D.Technoekologie solární energie: propojování praxe, materialit a etikyUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
17-14903Sdoc. JUDr., Mgr. Martin Škop, Ph.D.Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě p...Masarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-15083SJakub Stejskal, Ph.D.Za post-formalistickou estetikuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-15168SMgr. Lubomír Tichý, Ph.D.Expertní systémy nové generace pro klasifikaci vegetace v kontinentálním mě...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-15229Sprof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.Dynamika fosforu v neobhospodařovaných terestrických ekosystémech: Vztahy s...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-15319SAndrew TaylorDiamantová mikroelektrodová pole pro duální monitorování nervových signálůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-15361Sprof. Ing. Jan Kybic, Dr.Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a seg...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Vědy o neživé přírodě
17-15374SRNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.Evoluce oka: vhled z vývoje fotoreceptorů bezobratlýchÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-15405Sprof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslit...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-15422SRNDr. Ivan Hirsch, CSc.Detekce hepatocytů infikovaných virem hepatitidy B plasmacytoidními dendrit...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-15433SMgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.Jan Hus a husitská literatura pro 21. stoletíMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-15451SIng. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní d...Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-15467SMgr. Eva Minaříková, Ph.D.Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivi...Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-15480SIng.MgA. David Boukal, Ph.D.Studenokrevní sladkovodní živočichové a klimatická změna: vliv fenotypové p...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-15621SRNDr. Dr. Petr BezdičkaTvorba kovových mýdel v malířských dílech jako příčina jejich degradaceÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-15645SProf. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyceFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-15700Sdoc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.Formace černých břidlic jako geochemický indikátor paleoenvironmentálních z...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-15887SIng. Eduard Bakoš, Ph.D.Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráceMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-15915SDr. Ing. Pavel PolachNelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém f...Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd3Technické vědy
17-15936Sprof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenní...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-15991SRNDr. Eva Landová, Ph.D.Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuro...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-16009Sprof. MVDr. David Modrý, Ph.D.Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonot...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-16097SMgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.Prostorová nespravedlnost automobilitních technologiíMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-16107SRNDr. Petr Jurečka, Ph.D.Konformační rovnováhy v nukleových kyselinách a vývoj empirického potenciál.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-16111SPhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.Formální přístupy ke gramatickému číslu ve slovanských jazycíchMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-16153SDoc. PhDr. Pavel Krafl, Dr.RBMV X. Listiny a listy východočeských archivů z doby Václava IV.Historický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-16169Sprof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.In vitro, in situ a ex vivo studium interakcí nových antivirotik s lékovými...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
17-16182SMgr. Jan Jakubík, Ph.D.Molekulární základy funkční selektivity solí N-subtituovaného tetrahydropyr...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-16195Sdoc. Mgr. Olga Dontcheva-Navratilova, Ph.D.Persvaze v anglickém a českém specializovaném diskurzuMasarykova univerzita, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-16287SRNDr. Gabriel Török, Ph.D.Oscilace a koherentní jevy v akrečních discích kolem kompaktních objektů a...Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-16370SPhDr. Vladimír Havlík, CSc.Redukcionismus a emergence: perspektivy v současné filosofii a metodologii ...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-16389SIng. Vojtěch Bareš, Ph.D.Odvození hydrologických veličin z šíření radiových vln v síti pevných mikro...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-16406SMgr. Tomáš Doležal, Ph.D.Vznik adenozinu jako signálu sobecké imunityJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-16447SRNDr. Jaroslav Dudík, Ph.D.Klouzavá magnetická rekonexe ve slunečních erupcích: analýza multispektráln...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-16531SEng. Stella Vallejos Vargas, Ph.D.Povrchově modifikované nanodráty pro selektivní detekci těkavých organickýc...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-16614SDoc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.Sekvestrace inhibitorů tyrosinových kinas lysozomy a léková resistence u ná...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-16622SMgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s no...Národní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-16633Sdoc.Drs. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D.Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: teoretický a ...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
17-16680SDoc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.Nové postupy pro určení aktivity dráhy planární buněčné polarity (PCP)Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-16764SJUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem - výzvy pr...Univerzita Karlova, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-16772Sdoc. RNDr. František Chmelík, CSc.Optimalizace mechanických, termofyzikálních a elektrických vlastností novýc...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-16857SDr. Alessio Naccarati, Ph.D.Identifikace a porovnání miRNA signatur v plazmě a ve stolici pacientů s ná...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-16959SDr Kallayanee ChawengsaksophakVýznam Fam208 v epigenetickém umlčování a udržování pluripotence embryonáln...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-17016SRNDr. Jan Kuriplach, CSc.Vliv defektů na vlastnosti biokompatibilních slitin s vysokou entropiíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-17085SPhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k ev...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-17139SRNDr. Martin Vlach, Ph.D.Přímý a nepřímý vliv Sc a Zr na raná precipitační stádia v moderních lehkýc...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-17160SPhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Ryc...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-17211SRNDr. Petr Nguyen, Ph.D.Chromozomální přestavby v evoluci motýlů (Lepidoptera)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-17253Sdoc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštiněJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-17276Sprof. RNDr. Milan Novák, CSc.Turmalín - indikátor geologických procesůMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-17346Sdoc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kont...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-17435SMgr. et Mgr. Ivana Procházková, Th.D.Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a prá...Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-17529SRNDr. Alena Bruce (Krejčí), Ph.D.Metabolický stres jako regulátor signalizace přes receptor NotchBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-17538SIng. Pavel Mach, Ph.D.Kombinace radiofrekvenčního pásma a viditelného spektra pro přímou komunika...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-17540Sprof. Dr. Karel Schulmann, CSc.Kontrastní mechanizmy růstu superkontinentu Pangea: nový pohled na tvorbu k...Česká geologická služba3Vědy o neživé přírodě
17-17564SIng. Hana Šimková, CSc.Dynamika a evoluce multigenních lokusů pro ribozomální RNA u TriticeaeÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-17636Sdoc. Ing. Jiří Hatina, CSc.Identifikace nových prognostických markerů a terapeutických cílových moleku...Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni3Lékařské a biologické vědy
17-17712Sdoc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubok...Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-17720SMgr. Lumír Krejčí, Ph.D.Vnitřní vlastnosti RAD51 vlákna a jeho biologické regulaceMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-17823SMgr. Jana Kostincová, Ph.D.Ruská transmediální poezie jako model literatury v postdigitální doběUniverzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-17909SPhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologick...Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-17921Sprof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.Nanomateriály tolerantní vůči radiačnímu poškození - design rozhraní s rege...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-17978Sdoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.Longitudinální zkoumání kariérové adaptability u českých žáků v období přec...Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání3Společenské a humanitní vědy
17-18067SRNDr. Radek Plašil, Ph.D.Reaktivita dikationtu C++ – experimentální studium procesů významných pro a...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-18080SMgr. Ing. Pavel Trávníček, PhD.Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-18108Sprof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.Nové elektrochemicky aktivní thiacalix[4]areny a jejich oxidovaná analoga j...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-18120Sprof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.Mechanismus vzniku izotopových anomalií C vyplývající ze studia izotopů Ca ...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Vědy o neživé přírodě
17-18149Sdoc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.Teoretická východiska výuky českého znakového jazyka testovaná prostřednict...Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-18203SMgr. Jindřich Karban, Ph.D.Stereodirektivní efekty zavedení fluoru do poloh C-3 a C-4 2-azido-2-deoxy-...Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-18235Sprof. PhDr. Martin Kreidl, M.A.,Ph.D.Institucionalizace nesezdaných soužití: závazky, mezigenerační směna a páro...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-18261SMgr. Šolcová Kateřina, Ph.D.Politická filosofie v českých zemích v 17.stoletíUniverzita Pardubice, Fakulta filozofická3Společenské a humanitní vědy
17-18407SIng. Jiří Filip, Ph.D.Vizuálně optimalizované měření vzhledu materálůÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-18545SPhDr. Petr Koukal, Ph.D.Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších předsta...Národní památkový ústav3Společenské a humanitní vědy
17-18566Sprof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.Kombinace atomistických modelů s teorií elasticity vyššího řádu v lomové na...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-18584SMgr. Jakub Grygar, Ph.D.Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus...Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-18668Sdoc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.Komplexní experimentální výzkum vybraných vlastností kvaternárních a quinár...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství3Technické vědy
17-18675SUniv. prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus RuppPerspektivní komunikační technologie pro společnost v pohybuVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
17-18702SMgr. Otakar Frank, Ph.D.Heterostruktury 2D a 3D materiálů pro přeměnu solární energieÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-18773Sdoc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikouUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-18858SMgr. Lukáš Kubala, Ph.D.Přírodní pseurotinové alkaloidy jako významné imunotoxické kontaminantyBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-18917SProf. Mario Giordano, Ph.D.Interakce řas a predátorů: Jak vycítit a reagovat na hrozbuMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-18972SIng. Jiří Rathouský, CSc.Inteligentní materiály pro komplexní ochranu povrchů historických budovÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-19002Sprof. Ing. Jozef Zrník, CSc.Synergie precipitačního, deformačního a transformačního zpevnění u ocelí se...COMTES FHT a.s.3Technické vědy
17-19025SIng. Jan Pergl, Ph.D.Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje ...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-19094SPharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.Azaftalocyaniny - nefluoreskující zhášeče pro DNA hybridizační sondyUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Vědy o neživé přírodě
17-19297SRNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D.Rychlostní struktura a zdrojové parametry zemětřesení v oblastech se shluko...Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-19376Sdoc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstový...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-19400SPhDr. Alena Bočková, Ph.D.Balbínova Diva Montis Sancti (1665) a její převody do národních jazyků jako...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-19437SPriv.-Doz. Ilya Kossovskiy, Ph.D.Klasifikační problémy pro reálné nadplochy v komplexním prostoruMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-19444Sdoc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnouVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
17-19459SMgr. Štěpán Roučka, Ph.D.Reakce iontů s atomárním deuteriem - experimentální studie s astrofyzikální...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-19463Sdoc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.Analýza závislostí mezi mikrostrukturou a makroskopickými vlastnostmi ultra...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-19638Sprof. Dr. Dipl.-Ing. Franz HlawatschUrčování pohybu arteriální stěny pomocí sekvenčního bayesovského odhaduVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
17-19672SIng. René Levínský, Ph.D.Informace v teorii herNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-19686Sdr hab Ronald KimHistorická morfologie staroarménského slovesaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-19746Sdoc. PhDr. Peter Pavúk, PhD.Podél rozmezí. Východoegejská oblast a západní Anatolie v 2. tis. pr.n.l.Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-19798SIng. Zdeněk Wagner, CSc.Termodynamická studie vzniku sekundárních aerosolů: role terpenůÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-19808SMgr. Pavlína Libichová Cermanová, PhD.Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemíchFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-19831Sprof. RNDr. Václav Hypša, CSc.Genomika a populační genetika v systému parazit-hostitel: přeskoky, diverzi...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-19877Sprof. Ing. Pavel Ripka, CSc.Nové metody měření elektrických proudůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-19896Sdoc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.Problémy a řešení termoregulace podzemních savcůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-19923SJUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázkyMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-19952SPhDr. Taťána Petrasová, CSc.Klasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile (1774–1854)Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-19968Sdoc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních ...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-19981SDr. Sergio OrtobelliFinanční aplikace stochastického uspořádáníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-20008Sprof. Dr. Ing. Josef KrýsaNové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vodyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-20049SDr. Ing. Ivan KašíkNová optická vlákna a jejich spektroskopie pro vláknové lasery pracující ve...Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-20065SRNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.Těsné parametrizované výsledky pro problémy orientované souvislostiČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií3Vědy o neživé přírodě
17-20106SDoc.PhDr. Vladimír Salač, CSc.Keltská oppida a jiná hradiště - mezikulturní srovnáníArcheologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-20110SRNDr. Vendula Brabcová, Ph.D.Struktura a funkce mikrobiálních společenstev v odumřelém dřevěMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20152SMgr. Jakub Jinek, Dr. phil.Problém demokracie v Platónově politické filosofii. Kontextuální přístupUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-20175SVeronica Grembi, Ph.D., M.A., M.Sc., B.Sc.Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a porodnické praxeVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3Společenské a humanitní vědy
17-20201SMgr. Jindřich Chrtek, CSc.Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (...Botanický ústav AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20229SProf. PhDr. Milena Bartlová, CSc.Dějiny českých dějin umění druhé poloviny 20. století, část 1 (1945-1970)Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3Společenské a humanitní vědy
17-20238SDoc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kulturyVysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze3Společenské a humanitní vědy
17-20255SRNDr. Lubica Dráberová, CSc.Regulační úlohy cytoskeletálního proteinu 4.1R v aktivaci žírných buněkÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-20286Sprof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorůVeterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20388SDoc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Úloha komplexu TRAMP4 při tvorbě 3' konců mRNA v kvasince Saccharomyces cer...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Lékařské a biologické vědy
17-20405SMVDr. Martin Anger, CSc.Adaptace kontrolních mechanismů segregace chromozomů na dramatické změny bě...Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20479Sprof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.Manipulace s atomárními systémy pro kvantovou metrologii a zpracování kvant...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-20480Sdoc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.Časový kontext v úloze analýzy dlouhodobého nestacionárního vícerozměrného ...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství3Technické vědy
17-20553SMgr. Miroslava Aurová, Ph.D.Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: komparativní textová ...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-20569SDoc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.Demokratické inovace na lokální úrovni - případová studie České republiky, ...Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-20609SMgr, Karel Říha, Ph.D.Studium Ku heterodimeru a jeho funkcí v metabolizmu nukleových kyselinMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20645Sdoc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.Exaktní hodnocení aplikační relevance judikaturyMasarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-20716SDr. Ing. Pavel NeužilVysoce přesné mapování vnitřní teploty a energetická balance živých buněkVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Vědy o neživé přírodě
17-20737Sdoc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturní...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická3Technické vědy
17-20839SRNDr. Petr Macek, Ph.D.Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystém...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20856SMgr. Jiří Mudrák, PhD.Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akad...Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-20904SMgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Poruchy mitochondriálního komplexu II při vzniku rakovinyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-20915SRNDr. Petr Dráber, DrSc.ORMDL regulátor biosyntézy sfingolipidů 2 v imunoreceptorové aktivaciÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-20943Sprof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.Aktivní vícerozměrné hltiče vibrací složitých mechanických konstrukcí založ...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní3Technické vědy
17-21011Sdoc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.Transport vody, nerozpuštěných látek a tepla v člověkem vytvořených půdách ...České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov3Technické vědy
17-21053SDoc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.Úspěch holocentrických chromozómů: přírodní kompetiční experiment na globál...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-21082SMgr. Lukáš Čížek, Ph.D.Staré stromy, velcí herbivoři a biodiverzita: Rozplétání vztahů v klíčovém ...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-21105Sdoc. Mgr. Martin Vala, Ph.D.Materiály s multiFOtonovou absoRpcí pro 3D tisk a 3D zobrazování (M-FOR-3D)Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
17-21122SRNDr. Karel Berka, Ph.D.MolMeDB - Ověřené predikce interakcí nízkomolekulárních látek s biologickým...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-21146Sprof. Dayanithi Govindan, Ph.D.Hodnocení iontových kanálů a receptorů v lidských neurálních progenitorech ...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-21244SRyan Rego, Ph.D.Charakterizace role genů Borrelia afzelii potřebných k diseminaci uvnitř in...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-21259SMgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republi..Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-21271SMgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutíUniverzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-21360SIng. Radomil Matoušek, Ph.D.Pokročilé řízení robotických hadůVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
17-21409Sdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řasOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-21413SIng. Miroslav Bartošík, Ph.D.In-situ Kelvinova sondová mikroskopie grafenového nanosenzoru při různých r...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut3Technické vědy
17-21612SRNDr. Marek Křížek, Ph.D.Vývoj strukturních půd a jejich paleogeografický význam pro rekonstrukci př...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-21683SRNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.Kinetika ukládání vodíku v nových komplexních hydridech typu (Mg-Ni-M-S)-HÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-21770Sprof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.Modulární syntéza nových Fischerových biskarbenových komplexů, jejich struk...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Vědy o neživé přírodě
17-21855SIng. Patrik Dobroň, Ph.D.Vylepšení mechanických vlastností protlačovaných hořčíkových slitin pomocí ...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-21903SIng. Jan Boháč, CSc.Pevnost nenasycených zemin – revize teorií a parametry pro stabilitní úlohy...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-22016Sprof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.Výzkum komplexního na plazmatu založeného plynového agregačního zdroje nano...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-22085Sdoc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generacíMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-22102SDr. Ulf BüntgenDva tisíce let paleoklimatologických a ekologických dat na základě analýzy ...Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-22139SMgr. Martin Friák, Ph.D.Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-AlÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-22160SMgr. Tomáš Mančal, Ph.D.Kvantová teorie přenosu excitační energie a pokročilé optické spektroskopie...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-22207SMgr. Ondrej Lexa, Ph.D.Role zděděné architektury kontinentálního okraje na ranně Variskou konverge...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-22224Sdoc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.Analytika uživatelských preferencí v modelech multimediální exploraceUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-22248SRNDr. Alena Panicucci Zíková, PhDReorganizace mitochondrie během diferenciace jednobuněčného parazita Trypan...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-22253SDr. Oleg TokNová rodina helicenů založená na kondenzovaných silacyclopentadienechÚstav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-22276SRNDr. Petr Šimek, CSc.Nové metody pro metabolomickou analýzu obtížně stanovitelných metabolitůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-22322SJUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.Vliv Listiny základních práv EU na ústavní právo zemí Visegrádské čtyřkyUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22351SProf. PhDr. Jiří Pešek, CSc.Praha 1918 až 1992 jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a V...Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií3Společenské a humanitní vědy
17-22426Sdoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Právní aspekty začleňování Číny do globálního obchodního systémuVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22474SJUDr. Matěj Myška, Ph.D.Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláš...Masarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22490SMgr. Luděk Kaluža, Ph.D.Nové přípravy katalyzátorů pro klíčové hydrorafinační reakceÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-22572SProf. Ing. Miloslav Šimek, CSc.Funkční a transkriptomická analýza trávení listového opadu mnohonožkami: Ro...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-22586SIng. Tomáš Prošek, Ph.D.Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysokopevnostních...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-22604Sdoc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.Savčí pohlavní chromozomy z ještěrčí perspektivyUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-22615SIng. Zdeněk Převorovský, CSc.Využití časové reverzace ultrazvukových signálů v nedestruktivním hodnocení...Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-22662SSasan Barak, M.Sc.Modely vícekriteriálního rozhodování: nové metody odhadu vah a hybridní pří...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta2Společenské a humanitní vědy
17-22796Sdoc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.Experimentální a numerická analýza soudržnosti kovové výztuže s ultra vysok...České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3Technické vědy
17-22823SPhDr. Aleš Filip, Ph.D.České salonní umění v mezinárodním kontextuMasarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22899SMgr. Martin Schnabl, Ph.D.Symetrie v teorii strun a konformní teorie poleFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-22913SMgr. Roman Kanda, Ph.D.Český literárněvědný marxismus: Nový pohledÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-23067Sdoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.Charakterizace chování betonu vystaveného výbuchu a následnému požáruČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-23112SRNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.Strukturní teorie reprezentací algeber (lokalizace a vychylující teorie)Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-23154SIng. Jiří Matějíček, Ph.D.Stabilita rozhraní pokročilých wolframových materiálů za vysokých teplotÚstav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
17-23183Sdoc.RNDr. David Honys, Ph.D.Regulony transkripčních faktorů rodiny bZIP v pylu huseníčku rolníhoÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23196Sdoc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látekVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-23203SSaid Hafidh, Ph.D.Dědičnost mRNA jako mechanismus rodičovské kontroly nad zygotickou embryoge...Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23235Sprof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehl...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
17-23288SJUDr. Pavel Salák, Ph.D.Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich ...Masarykova univerzita, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-23448SDoc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodováníVysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská3Společenské a humanitní vědy
17-23495SMehdi Toloo, M.A.Sc., Ph.D.Úspory z rozsahu v modelech síťové analýzy datových obalůVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-23578Sdoc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.Identifikace míry poškození vyztuženého betonu při extrémním zatíženíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-23675SMUDr. Daniel Elleder, PhDFunkční charakterizace receptorů pro ptačí sarkomové a leukozové viryÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23702SYoshihisa Ikeda, Ph.DKontrola organogeneze a meristémové aktivity v modelovém organismu Arabidop...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23718Sprof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenostiNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-23773SRNDr. Miloslav Müller, Ph.D.Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlast...Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-23794SRNDr. Maria Brennerova, CSc.Nové geny pro degradaci aromatických uhlovodíků ve vysoce kontaminovaném pr...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23836SMgr. Marek Peška, Ph.D.Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw)Archaia Brno o. p. s.3Společenské a humanitní vědy
17-23862SProf. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.Význam potravních vztahů pro průběh sekundární sukcese v tropických lesích:...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-23955SMgr. Michael Hauser, Ph.D.Jednota a mnohost v současném myšleníFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-23964SIng. Hynek Hadraba, Ph.D.Disperzně zpevněné vysoce entropické slitiny pro použití za extrémních podm...Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-24015Sdoc. Dr. phil. Holger GutschmidtOd života k životu ducha. Zdroje Hegelovy teoretické filosofie v jeho jensk...Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-24036SMgr. Mir Mohamod Hassan Hashimi, Ph.D.Evolution and biogenesis of mitochondrial cristae: the ancient MICOS comple...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-24155SMgr. Lubomír Rulíšek, CSc.Mapování konformačního prostoru krátkých peptidů pokročilými kvantově-chemi...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-24281Sprof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.Intracelulární transport retrovirových proteinů a inkorporace obalových gly...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Lékařské a biologické vědy
17-24309Sdoc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.Časově-frekvenční selektivní techniky pro analýzu společného pohybuVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2Společenské a humanitní vědy
17-24321Sdoc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.Studium hydratace a flexibility enzymů pomocí pokročilých strukturních a bi...Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-24378SMgr. Ferdinand SalonnaIntervence založená na sociálních normách v prevenci sedavého chovánía podp...Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury3Společenské a humanitní vědy
17-24441SProf. Mikael Kubista, Ph.D.Molekulární mechanismy během vývoje nádoru a hojení poranění studované prof...Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-24460SIng. Josef Montag, PhDDůvěra a teror: Temná strana společenského kapitálu?Laboratoř experimentální ekonomie, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
17-24500SProf. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.Genetické a buněčně biologické studium regulace signalizace YODA (MAP3K4) p...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-24707Sprof. Ing. Martin Weiter, Ph. D.Nové přírodou inspirované organické polovodiče pro bioelektronikuVysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická3Technické vědy
17-24730SIng. Michal Sedlačík, Ph.D.Nové magnetoreologické elastomery na bázi modifikovaných magnetických plnivUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
17-24769Sprof. Ing. Josef Macháček, DrSc.Nelineární stabilita a pevnost štíhlých konstrukcí s nelineárními materiálo...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3Technické vědy
17-24782Sdoc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.Latitudinální a altitudinální trendy v pace-of-life syndromech Afrotropický...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-24822Sdoc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.Právní postavení osob ze třetích zemí v právu Evropské unieUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-24954Sprof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.Podmínky termodynamické stability a transformace AFt fázíVysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-25100Sdoc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.Geometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamiceÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-25222SIng. Jaromír Kovářík, Ph.D.Behaviorální heterogenita ve strategických situacíchNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-25320SAssociate Professor Stuart J. E. Baird, Ph.D.Genotypy a fenotypy spojené s introgresí Y chromozómu přes hybridní zónu my...Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25365SRNDr. Dominik Filipp, CSc.Mechanizmy rozvoje střevní autoimunity závislé na enterických defensinechÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-25383SMgr. Sylva Dobalová, Ph.D.Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi ...Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-25455Sprof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Studium genomů patogenních treponem na základě analýzy jednotlivých buněkMasarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-25602SDr. Ing. Michaela RumlováStudium role kapsidového proteinu v časné fázi HIV-1 replikačního cyklu vyu...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie3Lékařské a biologické vědy
17-25660SRNDr. Dana Elhottová, Ph.D.Tetracyklinový rezistom v půdě: pohled do sítě vztahů mezi invadujícími a ...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25687SRNDr. Janka HradilováProvenienční analýza italského výtvarného umění pokročilými geovědními a ar...Akademie výtvarných umění v Praze3Vědy o neživé přírodě
17-25710SProf. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.Základní výzkum změn rovnováhy u seniorůVysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.3Společenské a humanitní vědy
17-25781SIng. Jan Bartáček, Ph.D.Fyziologická reakce anammox bakterií na studené teplotní šokyVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25799SMgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.Babinetův princip pro plazmonické nanoantény s pokročilou funkčnostíVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut2Technické vědy
17-25821Sdoc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.Hodnocení a modelování teplotního pole při obrábění nekovových materiálůVysoká škola polytechnická Jihlava3Technické vědy
17-25845Sdoc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. stoletíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-25924SDoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, ri...Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-25976SMgr. Martin Mistrík, PhDVýzkum mechanismů přerušení buněčného cyklu u nádorových buněk vystavených ...Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-26018Sdoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Reakční kinetika v oxidačních katalyzátorech pro konverzi dieselových výfuk...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-26104Sdoc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj územ.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury3Technické vědy
17-26127SMgr.Ing. Petr Vurm, Ph.D.Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu...Masarykova univerzita, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-26143SMgr. Miroslav Ježek, Ph.D.Pokročilé detektory statistiky a polarizace ultra slabých optických signálůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-26162SIng. Jakub Roupec, Ph.D.Výzkum chování magnetoreologické kapaliny ve slit-flow reometru za podmínek...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství2Technické vědy
17-26395SAndreas Menzel, Ph.D.Přelevání produktivity, sociální sítě a obměna pracovníků v exportně orient...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
17-26471SPhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, soci...Univerzita Karlova, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-26535SStanislav Anatolyev, Ph.D.Ekonometrie s dimenzionální asymptotikouUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
17-26629SProf. Axel GosseriesStárnutí, diskriminace a právoÚstav státu a práva AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-26664SPaedDr. Luboš Merhaut, CSc.Arnošt Procházka - kritik a esejistaInstitut pro studium literatury, o.p.s.3Společenské a humanitní vědy
17-26672Sdoc.Mgr. Daniela Stavělová, CSc.Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v český...Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-26693SProf. PhDr. Lubomír KonečnýJusepe Ribera, Galileo Galilei a Pět smyslů: Studie o malířství a nové vědě...Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-26705Sdoc. Mgr. Ing, Zuzana Machová, Ph.D.Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České repu...Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-26808SIng. Radek Pivokonský, Ph.D.Charakterizace polymerních tavenin a roztoků pomocí konstitutivních modelůÚstav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-26934SMgr. Petr Klusáček, Ph.D.Geografie recyklování urbánního prostoruÚstav geoniky AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-26999Sprof. Ing. Filip Železný, Ph.D.Hluboké relační učeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-27068SUniv. prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Christoph MecklenbräukerAnalýza a modelování mobilních kanálů v pásmu milimetrových vlnVysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
17-27099SRNDr. Roman Skála, Ph.D.Variabilita australskoasijských tektitů v širším okolí Muong Nong v Laosu -...Geologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-27132SMgr. Michal Šimůnek, Ph.D.Věda a výzkum v protektorátu Čechy a Morava 1939–1945: Koncepce a dopady na...Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-27340Sprof. Dr. rer. nat. Ulrich SchmidUchovávání energie na čipu pro autonomní senzorové pole (CAPoC)Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií3Technické vědy
17-27386SRNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D.Identifikace a charakterizace molekul slinných žláz a střeva klíštěte účast...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27393SRNDr. Radek Šíma, Ph.D.Revize přenosového cyklu spirochéty Borrelia afzelii: nezbytný krok v boji ...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-27408SDoc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc.Excitace - oscilace vápníku - sekrece - zpřažení u vazopresinových a oxytoc...Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-27477SIng. Přemysl Pejchar, Ph.DMnohaúrovňová analýza rodiny rostlinných diacylglycerolkinasÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27567SVeronika SeleznevaZískávání informací a spekulace. Implikace pro rozvoj trhu s břidlicovým pl...Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
17-27653SPhDr. Milan Pospíšil, CSc.Antonín Dvořák: Dimitrij. K problematice české historické operyNadace pro dějiny kultury ve střední Evropě3Společenské a humanitní vědy
17-27669SRNDr. Miroslav Machala, CSc.Toxikolipidomika: nové mechanismy toxicity organických polutantůVýzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27676SCtirad Slavík, Ph.D.Vzrůstající ekonomická nerovnost: Důvody a politická opatřeníUniverzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia3Společenské a humanitní vědy
17-27726SProf. Dr. Ing. Luboš BorůvkaProstorová predikce půdních vlastností a jednotek založená na poloze v kraj...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27790SIng. Dominik Legut, Ph.D.Nové materiály paliv pro jaderné reaktory IVté generaceVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations3Vědy o neživé přírodě
17-27844SDr. Wieslaw KubisGenerické objektyMatematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníObor
17-00289YIng. Mariusz Uchman, Ph.D.Multikompartmentalizované nanostruktury citlivé na sacharidy a pH pro duáln...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-00477YDr. Ing. Jan Vrba, M.Sc.Fyzikální podstata interakcí EM pole generovaného MTM strukturami s lidským...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství3Technické vědy
17-01694YMgr. Ondřej Kreml, Ph.D.Matematická analýza parciálních diferenciálních rovnic popisujících nevazké...Matematický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-01982YMgr. Ing. Eva Pluhařová, Ph.D.Vliv rozpouštědla na biokatalýzu v nevodném prostředíÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-02363YDr Erica BelgioFotoprotekce a dynamika světlosběrných proteinů u řas: od živých buněk k pr...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-02411YRNDr. Peter Košovan, Ph.D.Multiscale modeling of responsive polymer gelsUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-03367YIng. Zuzana Sedláková, Ph.D.Membránová separace benzínových par ze vzduchu a její optimalizaceÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-03403YIng. Václav Štěpán, Ph.D.Souvislost mezi strukturou stopy záření a komplexním DNA poškozenímÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.2Vědy o neživé přírodě
17-04197YMgr. Marek Cúth, Ph.D.Dynamické systémy a Banachovy prostoryUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-04703YMgr. Vítězslav Kala, Ph.D.Kvadratické formy a numerační systémy nad číselnými tělesyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-04941YRNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.Vývoj nástrojů pro opravu a validaci kauzálních mutací u pacientů s monogen...Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-05445YIng. Martin Štumpf, Ph.D.Aplikace časoprostorové reciprocity ve výpočetní elektromagnetické kompatib...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií2Technické vědy
17-05608YIng. Petr Lukeš, Ph.D.Radiační bilance lesních porostů v České republice: vztah mezi strukturou, ...Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-06217YMgr. Ivana Orlitová, Ph.D.Únik ionizujícího záření z galaxiíAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-06524YMgr. Pavla Eliášová, Ph.D.Cílená příprava hierarchických zeolitů pro syntézu chemických specialitUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Technické vědy
17-06632YMgr. Klára Klimešová, PhD.Mechanismy působení střevní fungální mikrobioty na patogenezi idiopatických...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-06818YDr. Vratislav Krupař, Ph.D.Heliosférická pozorování s využitím k předpovídání kosmického počasíÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-06962YGeorgios Loukes-Gerakopoulos, Ph.D.Nelineární jevy ve vícekanálové astronomii černých děrAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-07058YRNDr. Martin Klíma, Ph.D.Strukturní determinanty zneužívání hostitelského proteinu ACBD3 bovinními a...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-07585YMgr. Jana Hroudová, Ph.D.Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabol...Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-08066YMgr. Michaela Pekarová, Ph.D.Komplexní pohled na roli nitrovaných mastných kyselin v regulaci buněčných ...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-08410YThDr. Martin Dekarli, Th.DOpera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně...Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-08447YIng. Oldřich Ševeček, Ph.D.Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s re...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství3Technické vědy
17-08512Ydoc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.Bimodální koordinační sloučeniny neplatinových přechodných kovů jako nový t...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-08554YMgr. Filip Černoch, Ph.D.Výzkum participace na lokální opozici: případ těžby hnědého uhlí v Horním J...Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3Společenské a humanitní vědy
17-08985YLucia KnopfováProzánětlivá signalizace pod kontrolou proteinu c-Myb v bazálních prsních k...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-09119YBarbara Pertold-Gebicka, PhDStruktura rodiny a kvalita životaUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd3Společenské a humanitní vědy
17-09188YDr. Veronika Pashkova, Ph.D.Inovativní přístupy pro syntézu zeolitůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-10088YRNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.Protizánětlivé účinky nových lipokinů z rodiny větvených esterů mastných ky...Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-10090YRNDr. Jiří Fink, Ph.D.Optimalizace sítíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-10438YMgr. Klára Hlouchová, PhDEvoluce sekvenčního a strukturního prostoru terestriálních bílkovinUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-11776YRNDr. Vendula Pospíchalová, Ph.D.Funkční a biochemická analýza extracelulárních váčků z ascitů pacientek s k...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-11851YIng. Viola Tokárová, Ph.D.Syntéza biomimetických nanočásticových materiálů připravených mikrofluidní ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-11954YIng. Petra Matoušková, Ph.D.UDP-glykosyltransferasy vlasovky slezové –mechanismus lékové rezistence?Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-12386Ydoc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.Multifraktální analýza ve financích: Extrémní události, řízení rizika a por...Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-12496YMarcus Braun, Ph.D.Role třecích sil v adaptivní regulaci dynamiky mikrotubulů.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-12630YIng. Petr Veverka, PhD.Optimální řízení a odhad parametrů v ergodických finančních modelechÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-13157YMgr. Kristýna Sovová, Ph.D.Metody hmotnostní spektrometrie založené na iontové chemii pro rychlé stano...Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-13436YMgr. Zdeněk Kameník, PhD.Unikátní mechanismy v biosyntéze sekundárních metabolitů produkovaných akti...Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-14413YMgr Alexey Bondar, Ph.D.Výzkum mechanismů signalizace G proteinu ?2-adrenergním receptoremMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-15147YDr. rer. nat. Daniel KapingHodnota a selektivní pozornostNárodní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
17-15498YRNDr. Michal Pavelka, Ph.D.Víceškálová nerovnovážná termodynamikaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-15678YKlára Petrů, Ph.D.Potenciál mikroorganismů biodegradovat antimikrobiální látkyMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-15697YMgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspir...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-15716YIng. Tomáš Vojtek, Ph.D.Inherentní odpor proti šíření únavových smykových trhlin v kovových materiá...Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut2Technické vědy
17-16260YDr. Giovanni Acquaviva, Ph.D.Termodynamika gravitačního poleUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-16900YDr. rer. nat. Martin SaskaStabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér le...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-16928YIng. Pavel Kucharczyk, Ph.D.Modifikace degradačního chování biologicky rozložitelného polyesteru - poly...Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut3Technické vědy
17-17125YRNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.Balancování deliberatnvího a reaktivního chování inteligentních agentůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-17156YIng. Vítězslav Moudrý, Ph.D.Spojení LiDARu a multispektrálních dat z UAV pro posouzení fyziografické di...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Vědy o neživé přírodě
17-17593YDr. Anja RosenthalExperimentální výzkum recyklace vody a uhlíku v zemském nitru a jejího dopa...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-17966YMarta Zwiewka, Ph.D.Charakteristika nových molekulárních komponentů podílejících se na distribu...Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-18112YDr.rer.nat. Mgr. Kateřina MacháčováToky metanu a oxidu dusného z různých druhů stromů temperátního a boreálníh...Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-18344YDr. Ansten KlevLogicko-filozofická analýza pojmu identityFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.3Společenské a humanitní vědy
17-19170YMgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.Identifikace a biofyzikální charakterizace regulačních elementů DNA genu hl...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-19348YTimothy Wells, MScMechanismy patologické konzumace online pornografieNárodní ústav duševního zdraví3Společenské a humanitní vědy
17-19714YIng. Martin Pšenička, Ph.D.Jaderný transfer u ryb: šance pro obnovení mizejících druhů jeseterůJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-19910YIng. Stanislav Cichoň, Ph.D.Heuslerovy slitiny na bázi Mn pro spintronické aplikaceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-20357YFilip KolářParalely v adaptaci horských populací dvou druhů ArabidopsisUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-20613YMgr. Martina Huranová, PhD.Vzájemná regulace BBSomu a aktinu ve tvorbě cilia a imunologické synapseÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-20700YRNDr. PhDr. Josef Stráský, Ph.D.Struktura defektů a fázové transformace v jemnozrnných biokompatibilních sl...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3Technické vědy
17-20936YMgr Miroslava Soldánová, PhDOpomíjená role parazitů: je biomasa cerkárií motolic důležitá v subarktický...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-21581YMgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.Homeostáze auxinu na subcelulární úrovni.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-21649YRNDr. Jan Šilhán, Ph.D.Úloha fosforylace a ubiquitinylace v opravě kovalentního spojení DNA během ...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-21696YIng. Jitka Čejková, Ph.D.Studium tvorby obrazců kapek dekanolu vyvolané odpařovánímVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská3Technické vědy
17-22141YMichail Rovatsos, Ph.D.Evoluce pohlavních chromozomů plazů skupiny ToxicoferaUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-22194YIng. Veronika Urbanová, Ph.D.Nanomateriály na bázi grafenu jako platforma pro pokročilé elektrochemické ...Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-22346YMgr. Vera Jandačková, Ph.D.Vliv autonomního nervového systému na kognici a úbytek kognitivních funkcí:...Ostravská univerzita, Lékařská fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22834YRNDr. Miloslav Polášek, Ph.D.Syntéza a screening selektivních kontrastních látek pro tomografii magnetic...Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-22950YMgr. David Kraus, Ph.D.Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelová..Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-22978YIng Kamila Svobodová, PhDAkceptování těžby veřejností: Koncepční rámec vycházející z víceúrovňového ...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Společenské a humanitní vědy
17-23005YMgr. Bc. Jiří Svozilík, Ph.D.Nové fundamentální aspekty vázaných kvantových systémůUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-23411YTommaso LandoRozdělení příjmu ve společnosti: ekonometrické modely a kritéria dominance ...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta3Společenské a humanitní vědy
17-23634YRNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.Nanostrukturované povrchy stříbrného amalgámu pro elektrochemické a optické...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-23870YIng. Ondřej Glembek, Ph.D.Zvýšení spolehlivosti v automatickém rozpoznávání řečníkaVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3Vědy o neživé přírodě
17-24164YMSc. Antonio Cammarata, Ph.D.Strategie pro exfoliaci dichalkogenidů přechodových kovů v nanoměřítkuČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-24210YMgr. Martin Švec, Ph.D.Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskop...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-24592YPharmDr. Zdeněk Spáčil, PhDMapování interakcí mezi základními metabolickými pochody a střevní mikrofló...Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-24795YRNDr. Jan Klečka, Ph.D.Sítě rostlin, opylovačů a zlodějů: od interakcí na individuální úrovni ke k...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25279YMgr. Petra Macíková, Ph.D.Zdravotní rizika spojená s inhalací sinicMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25536YDomingo Martínez-Fernández, Ph.D.Fytoremediace kontaminovaných půd s využitím nanočástic: Implikace pro rhiz...Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-25570YDr. Ing. Rostislav Rypl, Ph.D.Vývoj pravděpodobnostního modelu cementových kompozitů s hybridní vláknitou...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební3Technické vědy
17-25589YMgr. Michal Strouhal, Ph.D.Kmeny způsobující syfilis: jsou geneticky odlišné kmeny odlišné i v průběhu...Masarykova univerzita, Lékařská fakulta3Lékařské a biologické vědy
17-25618YIng. Alena Michalcová, Ph.D.Příprava inovativních slitin hliníku se "self-healing" a "self-reporting" v...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3Technické vědy
17-25897YMgr. Jiří Míšek, Ph.D.Vývoj fluorescenčních substrátů pro methionin sulfoxid reduktázu a zobecněn...Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3Vědy o neživé přírodě
17-26002YRNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.Role spánku při konsolidaci asociací mezi objekty, pozicí a časovou sekven...Národní ústav duševního zdraví3Lékařské a biologické vědy
17-26041YRNDr. Martin Ledinský, Ph.D.Změny opto-elektronických vlastností organicko-anorganických halogenidových...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Technické vědy
17-26073YMgr. et Mgr. et. Mgr. Klára Pinerová, Ph.D.Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individu...Ústav pro studium totalitních režimů3Společenské a humanitní vědy
17-26284YRNDr. Karel Žídek, Ph.D.Koherentní kódování excitace pro využití komprimovaného snímání v laserové ...Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3Technické vědy
17-26722YPhDr. Martin Loučka, PhD.Integrativní model prognostického uvědomování u pacientů s pokročilým onkol...Centrum paliativní péče, z.ú.3Společenské a humanitní vědy
17-26751YMgr. Michal Tarana, Ph.D.Teoretický výzkum dalekodosahových Rydbergových molekulÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-26910YMgr. Tomáš Perečko, PhDStabilizace hypoxií indukovaných faktorů v regulaci fenotypové a funkční pl...Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27006YIng. Tomáš Krajník, Ph.D.Prostorově temporální representace pro dlouhodobou navigaci mobilních robot.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3Technické vědy
17-27184YMgr. Jan Hrček, Ph.D.Vliv teploty na potravní sítě hostitelů a jejich parazitoidů: role imunity ...Biologické centrum AV ČR, v.v.i.3Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
17-27338YMgr. Aliaksei Vetushka, Ph.D.Design elektrických p-n přechodů a přechodů kov-polovodič pomocí samouspořá...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3Vědy o neživé přírodě
17-27355YMgr. Peter Dráber, Ph.D.Studium molekulárních mechanismů regulujících složení a funkci IL-17 recept...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.3Lékařské a biologické vědy
17-27514YPharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.Peptidové drug delivery systémy směrované do makrofágů pro antimykobakteriá...Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové3Lékařské a biologické vědy
Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trvání 
17-00393Jprof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn p...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3DFG
17-20498JProf. Ing. Jan Vrba, CSc.Neinvazivní určení teploty v lidském těle pomocí fyzikálních aspektů ultra-...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická3DFG
17-04150Jdoc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě koneč...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3DFG
17-12454JMgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.(Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “po...Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií3DFG
17-01752JDipl.-Phys. Petr Kabáth, Dr.rer.nat.Program Tautenburgu a Ondřejova pro měření radiálních rychlostí tranzitujíc...Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.3DFG
17-11494JIng. Jiří Hlinka, Ph.D.Multiferoické vlastnosti skyrmionových látekFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.3DFG
17-16583Jdoc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z...Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská3DFG
17-04925Jdoc. RNDr. Pavel Javorský, Ph.D.Multikomponentní korelace v necentrosymetrických sloučeninách s f-elektronyUniverzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta3DFG
17-00630JIng. Jaromír Dušek, Ph.D.Preferenční transport ve strukturovaných půdách na různých úrovních prostor...České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební3DFG
Registrační čísloNázevNavrhovatelUchazečDoba trvání
17-26353JTeoretické prediktivní modely interakce proměnného a pohyblivého zatížení využitelné v monitoringu mostních konstrukcíIng. Shota Urushadze, Ph.D.Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.3
17-10246JRozklad perfluorovaných sloučenin a fluorovaných látek ztenčujících ozónovou vrstvu v proudu termického plazmatuMgr. Oldřich Živný, Ph.D.Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.3
17-03529JKoncepty v kontextu: Výzkum literárního pole v poválečném Taiwanu založený na studiu jazykového korpusu a jeho další aplikace v sociologii literaturyMgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.Orientální ústav AV ČR, v.v.i.3
ČísloNavrhovatelInstituceNázev projektuDoba trvání
I 3046-N28RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno Léčiva v životním prostředí a interakce s rostlinami3
I 3049-N29Doc. Dr. Ing. Tomáš DostálČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavebníVliv kinetické energie deště na uvolňování a transport původních částic3
I 3053-N27Doc. RNDR. Martin Plesch, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta informatikyVícečásticové kvantové provázání a bezpečnost3
I 3064-N28Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.Středoevropský technologický institutPlatformy pro sensory na bázi membrán s nanopóry3
I 3065-N34Mgr. Jan Filip, Ph.D.Univerzita Palackého v OlomouciReakce chlorovaných uhlovodíků a šestimocného chromu na povrchu nanočástic kovového železa (nZVI): výzkum reakčního mechanismu kombinací experimentálního a výpočetního přístupu3
I 3067-N30Doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.Vysoké učení technické v BrněModerní metody restaurace chybějícíchc dat v digitálních audiosálech3
I 3068-G24Ladislav Koreň, Ph.D.Univerzita Hradec KrálovéInferencializmus a kolektivní intencionalita3
I 3073-N32Ing Petr Jizba, Ph.DČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáInformačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům3
I 3081-N35Mgr. Jonathan Verner, MA., Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakultaFiltry, ultrafiltry a souvislosti s forcingem3
I 3089-B28Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakultaInhibice interakcí mezi FOXO3 a DNA pomocí nízkomolekulárních látek3
I 3125-G28Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D.Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-19383
I 3133-N34Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.Masarykova univerzitaConazolové fungicidy a biouhel v půdním prostředí3
Registrační čísloDoba trváníNázevNavrhovatelUchazeč
17-01192J3Role mitochondriální respirace v tvorbě nádorů: Mechanistická studieprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
17-04258J3Vícerozměrné distribuce větvených a roubovaných kopolymerůRNDr. Miloš Netopilík, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
17-10660J3Výzkum magnetoreologické kapaliny s vysokou sedimentační stabilitouIng. Zbyněk Strecker, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně