Seznam podpořených projektů

Grantová agentura České republiky ke dni 2. 11. 2020 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu:

SGA0202100008 – Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO – 2021
a SGA0202100006 – Grantové projekty JUNIOR STAR – 2021 a rozhodla o poskytnutí podpory na grantové projekty.

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
21-00788XDoc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.Význam koevoluce pro ekologickou speciaciÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.5EX5
21-02203XRNDr. Jiří Svoboda, DSc.Vylepšení vlastností současných špičkových slitinÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.5EX8
21-04607Xprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Horizontální přenos mitochondrií v biologii rakovinyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.5EX4
21-05926XDr.rer.nat. Lukáš PalatinusNanokrystalografie molekulárních krystalůFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5EX3
21-06825XRNDr. Michal Dovčiak, Ph.D.Akreující černé díry v nové éře polarizačních rentgenových misíAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.5EX1
21-13265Xprof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.Kvantová ne-Gaussovská koherencePřírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci5EX2
21-13491XDoc. Mgr. Norbert Werner, PhdZkoumání žhavého vesmíru a porozumění kosmické zpětné vazběPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita5EX1
21-15728XProf. Peter Wilson, PhD, BAppSc(PE), BBSc(Hons), MAPS.Objasnění rozvoje provádění duálních úloh u typicky se vyvíjejících dětí a ...Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci5EX6
21-15737Xdoc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.Neformální justiční instituce: neviditelné determinanty eroze demokratickéh...Právnická fakulta, Masarykova univerzita5EX6
21-17092Xprof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.Vznik multietnické komplexní společnosti na raně středověké Moravě. Teorie ...Filozofická fakulta, Masarykova univerzita5EX7
21-20716XIng. Petr Neugebauer, Ph.D.Využití frekvenční rychlé skenovací elektronové spinové rezonanční spektros...Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně5EX8
21-21762XJan HladkýLimity grafů a související oboryÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.5EX1
21-22593Xdoc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.Identifikace a charakterizace proteinů zahrnutých v metabolismu G-kvadruple...Lékařská fakulta, Masarykova univerzita5EX4
21-26601Xprof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.Zkoumání a transformace hmoty elektrony v kapalných mikrotryskáchFakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze5EX3
21-27329Xprof. Mary Anne O'Connell, PhDADAR-dependentní RNA editace; Jak imunitní systém a mozek porušují Centráln...Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita5EX5
21-28766Xdoc. Kateřina Lišková, Ph.D.Expertíza v autoritářských společnostech. Vědy o člověku v socialistických ...Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita5EX7

 

 

V Centrální evidenci projektů (CEP) Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) najdete seznamy projektů s počátkem řešení v roce 2020 a starších, které uspěly ve veřejných soutěžích.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR