Za nejlepší základní výzkum byli oceněni dvě vědkyně a dva vědci

Cena předsedy Grantové agentury ČR již zná své vítěze – čtyři řešitele nejlepších projektů základního výzkumu. Letos jsou výsledky genderově vyrovnané, laureáty jsou dvě vědkyně a dva vědci: klasická filoložka Alena Hadravová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla oceněna za interdisciplinární výzkum historického vývoje představ o hvězdné sféře od středověku po raný novověk, fyzička Kateřina Kůsová z Fyzikálního ústavu AV ČR za průlomový objev ve výzkumu křemíkových nanokrystalů, řecký biolog Michail Kotsyfakis z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR za výzkum slin klíšťat a strojní inženýr Tomáš Vampola z Fakulty strojní ČVUT za základní výzkum individuální hlasivkové náhrady, na kterém spolupracuje s týmy dalších pracovišť.

Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu k podávání návrhů grantových projektů Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“ pro rok 2016

Evropská výzkumná rada (ERC) zařadila do svého schématu “Fellowship to visit ERC grantee” novou skupinu grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“, která je určena řešitelům juniorských grantových projektů GA ČR z vědních oborů vymezených Statutem Grantové agentury ČR (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy).

Vláda schválila novou skupinu grantových projektů. Mladí talentovaní vědci tak budou moci dosáhnout na dalších 61,5 milionu korun

Granty Evropské výzkumné rady (ERC) jsou v současnosti považovány za nejprestižnější ocenění excelentních vědců. Čeští vědci o tyto granty dosud žádali jen málo a nebyli příliš úspěšní. Ke zlepšení nepříznivé situace má přispět nová skupina grantových projektů, kterou 19. února 2016 předložila Grantová agentura ČR Radě pro výzkum, vývoj a inovace a vláda ji ve středu 18. května 2016 schválila (usnesení č. 448 zveřejněno 23. května 2016).