Lepší poznání mezibuněčné komunikace může pomoci léčit dosud neléčitelná rakovinová onemocnění

V roce 2014 byl jedním z laureátů ceny předsedy GA ČR Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění získal za projekt Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování. Zásadním výstupem bylo poznání významu fosforylace kinázou CK1. Toto zjištění otevřelo možnosti pro využití inhibitorů CK1 v léčbě onemocnění způsobených deregulací signální dráhy Wnt, která v lidském organismu řídí řadu buněčných […]

Zemřel bývalý předseda GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Se zármutkem si dovolujeme oznámit, že v ranních hodinách v pátek 16. června 2017 zemřel po dlouhé nemoci, ve věku nedožitých 67 let, profesor Petr Matějů, který v letech 2008 – 2014 zastával funkci předsedy GA ČR. Za jeho působení v roli předsedy se mimo jiné zasadil o zavedení panelového systému, který GA ČR dovedl k mezinárodním standardům peer-review posuzování. Pozůstalým tímto Grantová agentura České republiky vyslovuje upřímnou soustrast.  

Laureát Ceny předsedy GA ČR Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. svou prací ovlivnil koncepci bydlení v České republice

V roce 2012 Cenu předsedy GA ČR získal Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR za projekt Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu. Ve své práci se Martin Lux věnoval tomu, jaké jsou nerovnosti a rizika v oblasti bydlení, jak jsou vážné a jaký mají dopad na českou ekonomiku. Hlavním výsledkem projektu bylo, že je zapotřebí posílit význam […]

Unikátní experimentální zařízení Mgr. Michala Fárníka, Ph.D., vítěze Ceny předsedy GA ČR z roku 2014, umožňuje posouvat vědecký výzkum v oblasti nanočástic

Projekt Michala Fárníka oceněný Cenou předsedy GA ČR se zabýval solvatovanými elektrony, které vznikají při zachycení volného elektronu v prostředí kapaliny – solventu. Solvatované elektrony se účastní celé řady fyzikálních a chemických procesů a hrají v nich klíčovou úlohu. V technologiích se solvatované elektrony podílejí na důležitých procesech například při zpracování nukleárního odpadu, nebo se uplatňují v nanotechnologiích při vytváření třídimenzionálních kovových nanostruktur. Projekt Michala Fárníka se zabýval výzkumem solvatovaných elektronů, jejich […]

Další krok ke spolehlivějším předpovědím změn v biologické rozmanitosti

V roce 2015 získal Cenu předsedy GA ČR Prof. David Storch, Ph.D., z Centra pro teoretická studia UK a AV ČR a Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za projekt Limity druhového bohatství: makroekologická analýza evolučních a ekologických procesů podmiňujících diverzitu na povrchu Země. Tým Davida Storcha se zabýval rozdíly v biologické rozmanitosti na povrchu Země, terénní výzkumy probíhaly v České republice a v Africe. Výstupem projektu bylo zjištění, že rozdíly jsou způsobeny více […]