Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2018 nebude vyhlášena

Na základě rozhodnutí předsednictva rakouské grantové agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) nebude možné podávat návrhy rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení 2018. V následujícím roce se očekává navázání na tradiční spolupráci GA ČR a FWF vyhlášením společné výzvy k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2019. Grantová agentura ČR bude o případné výzvě k podávání návrhů projektů informovat na svých webových stránkách.

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. P101 Strojírenství, P102 Elektrotechnika a elektronika, P103 Kybernetika a zpracování informace, P104 Stavební materiály, architektura, P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin, P106 Technická chemie, P107 Materiály a metalurgie, P108 Materiálové vědy a inženýrství, P202 Informatika, P203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot, P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie, P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína, P401 Filosofie, teologie, religionistika (obor Filosofie – současná epistemologie), P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství, P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů, P505 Ekologie živočichů a rostlin