CEI regional HORCs group meeting – Multilateral Lead Agency Cooperation

Ve dnech 4. – 5. dubna 2018 v Praze zasedala pracovní skupina s prozatímním názvem Central Europe Initiative (CEI), která diskutovala o možnostech spolupráce na principu Multilateral Lead Agency mezi zúčastněnými národními grantovými agenturami. Pražské zasedání navazovalo na předchozí jednání v Lublani a Vídni. Na zasedání byli přítomni vrcholní představitelé grantových agentur nebo jejich zástupci a členové mezinárodních oddělení. Na jednání se rozhodlo, že se v první výzvě bude jednat o bilaterální […]

Jak bojovat s předsudky? Příklad vztahů mezi lidmi pěti národností ve střední Evropě

„Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů“? To je název projektu, kterým se zabývala doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D a doc. Martina Hřebíčková, DSc. z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Doc. Sylvie Graf, Ph.D. působí jako vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i v Brně. Je předsedkyní sekce interkulturní psychologie Českomoravské psychologické společnosti. Zabývá se možnostmi snižování předsudků a zlepšování vztahů mezi lidmi z různých skupin.Výsledky svých výzkumů […]

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2017 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Vyhlášení veřejné soutěže MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIORSKÉ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.

Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce Dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

GA ČR vyhlásí v druhém čtvrtletí roku 2018 veřejnou soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO.

Cílem nové skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Excelentní výzkum je založený na špičkových vědcích a často prostřednictvím „high risk – high gain“ projektů, což v Evropě ukazují např. projekty Evropské výzkumné rady (ERC). Cílená podpora takovýchto projektů v ČR dosud chyběla, což se promítá např. do naší velmi nízké úspěšností v získávání projektů ERC.