RVŠ a GA ČR zvou na seminář "Role GA ČR ve financování základního výzkumu II."

Rada vysokých škol ve spolupráci s Grantovou agenturou ČR zve všechny zájemce na další ročník otevřeného diskusního setkání s názvem Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.
Uskuteční se 11. 2. 2016 od 13 hodin v Modré posluchárně Karolina, Celetná 20, Praha 1.
Na setkání vystoupí předseda Grantové agentury ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. a další členové předsednictva GA ČR. Po vystoupeních bude následovat diskuse.
Registrace není nutná.

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

Grantová agentura ČR zve do Prahy a Brna na seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných v roce 2016

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2016 a s počátkem řešení v roce 2017 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 25. 2. 2016 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
V Brně se seminář uskuteční 1. 3. 2016 od 10:30 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, 659 79 Brno
Na semináře se lze registrovat zde: http://goo.gl/forms/1gfUkL2JhH

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Předsednictvo Grantové agentury ČR zároveň rozhodlo o financování grantových projektů ve stejné soutěži, dodatečně podpořených z finanční rezervy.