Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.
Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.
Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.
Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Grantová agentura ČR zve do Prahy, Brna a Plzně na seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných v roce 2017

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2017 a s počátkem řešení v roce 2018 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.