GA ČR podepsala memorandum se São Paulo Research Foudation

Předsedkyně GA ČR podepsala 5. listopadu 2018 memorandum o vzájemné spolupráci s brazilskou agenturou São Paulo Research Foudation (FAPESP). Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. Rádi připomínáme, že v květnu letošního roku bylo také podepsáno memorandum s  Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Pro obě nové spolupráce platí, že návrhy projektů bude možné podat poprvé […]

Martin Reichard: Vztah mezi rybami a mlži je výborný modelový systém pro studium přežívání a rizika koextinkce v rychle se měnícím prostředí

Doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky se řadu let zabývá koevoluční dynamikou v parazito-hostitelských systémech a dopadem nepůvodních druhů na reciproční vztahy mezi organismy. Jeho poslední projekt „Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy“ podpořila finančně Grantová agentura ČR. Proč jste si vybrali právě toto téma projektu? Téma projektu vycházelo z našeho předchozího zájmu o koevoluci mezi hořavkami a mlži. Tento vztah je v Evropě charakterizován parazitismem hořavek […]

Setkání s náměstkyní ministra pro vědu a technologie z Taiwanu

V pondělí 15. října 2018 se předsedkyně agentury Alice Valkárová setkala s náměstkyní ministra pro vědu a technologie (Ministry of Science and Technology Taiwan – MOST) paní Yu-Han Tsou. Náměstkyni ministra doprovodila delegace zástupců z National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) a National Applied Research Laboratories (NARLabs). Během schůzky se diskutovaly možnosti rozvoje bilaterální spolupráce mezi oběma agenturami.

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR

  Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že s nominací souhlasí a je připraven kandidáta v případě jeho jmenování uvolňovat na zasedání panelů, případně […]

TA ČR a GA ČR společně pomohou výsledkům základního výzkumu do praxe

Ve středu 10. října 2018 podepsali předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR) Alice Valkárová a předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka memorandum o spolupráci. Společným cílem je synergický rozvoj podpůrných aktivit, směřujících k provázanosti základního a aplikovaného výzkumu, jakožto vzájemně nepostradatelných součástí inovačního procesu. Vzájemná spolupráce bude spočívat zejména v poskytnutí informací a metodické pomoci řešitelům kvalitních projektů, které byly podpořeny GA ČR. Následně budou, díky vzájemné […]

Alena Volrábová sestavila katalog všech známých kreseb Václava Hollara

Vědecky zpracovat a publikovat veškeré kresby jednoho z nejvýznamnějších kreslířů 17. století, Václava Hollara, se podařilo PhDr. Aleně Volrábové, Ph.D. z Národní galerie v Praze. Získala za to cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2018. Většina umělcových kreseb je umístěna ve sbírkách v Evropě a Severní Americe. Všechny bylo nutné prozkoumat, znalecky posoudit, podrobně zdokumentovat a publikovat v chronologické řadě. A toho se ujala Alena Volrábová. Poprvé ji to napadlo už v roce 2007, když se kurátorsky podílela na výstavě v Národní […]