Odstávka aplikace pro podávání grantů

Vážení uživatelé,
velice se Vám omlouváme za problémy spojené s dočasnou nefunkčností uživatelské aplikace GRIS. Došlo k mimořádné technické chybě, na jejíž opravě nyní usilovně pracují zaměstnanci IT úseku GA ČR.
Prosíme Vás o shovívavost. Jakmile dojde k opětovnému spuštění aplikace GRIS, budeme Vás samozřejmě obratem informovat prostřednictvím GA ČR webové stránky.
Děkujeme Vám za pochopení.

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2016 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Lhůty pro podání u partnerských agentur

Německá partnerská agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nově vyhlásila lhůtu pro podávání návrhů projektů německými navrhovateli v rámci společné GA ČR – DFG výzvy.  Němečtí vědci musí zaslat svůj návrh projektu DFG do 30. 3. 2017.