Výsledky oceněného projektu profesora Švorčíka byly využity při léčbě chronických ran

V roce 2015 byl jedním z laureátů Ceny předsedy GA ČR profesor Václav Švorčík z Vysoké školy chemicko-technologické. Se svým týmem připravil nové speciální materiály s upraveným povrchem, které jsou vhodné jako podklad pro pěstování lidských buněk. Ty by v budoucnu měly sloužit pacientům s popáleninami nebo bércovými vředy jako podložka, na které by se pěstovaly jejich kožní buňky. Na těchto materiálech velmi dobře rostou i buňky hladkého svalstva (cévní protézy) a kostní […]

Výzkumný projekt laureáta Ceny předsedy GA ČR z roku 2014, prof. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc., vedl na Nové Guineji k vyhlášení dvou chráněných oblastí

Vojtěch Novotný v rámci projektu, který i nadále pokračuje v jednom z nejsložitějších ekosystémů na světě, zkoumá ekologické vztahy mezi rostlinami a býložravým hmyzem ve snaze porozumět pro Evropany poněkud zvláštní struktuře tropických lesů. Tropický prales vypadá spíš jako uměle vysázené arboretum, neboť jsou v něm promíchány desítky až stovky různých druhů stromů, aniž by některý z nich ve vegetaci převládl. Něco takového biologie nesnadno vysvětluje, neboť z podmínek mírného […]

Laureát Ceny předsedy GA ČR z roku 2014 ČR prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. na cestě k vývoji fotoaktivovatelných proléčiv

Projekt profesora Klána, který byl v roce 2012 po několika letech výzkumu ukončen, zkoumal vývoj fotoaktivovatelných sloučenin – látek, které účinkem světla uvolňují biologicky aktivní molekuly. Systémy tohoto typu se někdy nazývají proléčiva, jsou biologicky neaktivní při administraci a jejich účinek se projeví až po aktivaci – v tomto případě za použití světla. Cílem výzkumu bylo připravit systémy schopné absorbovat viditelné záření. K tomuto cíli projekt dospěl a navázal […]

Česká republika se díky práci prof. RNDr. Milana Chytrého, PhD. může pyšnit celosvětově unikátním národním přehledem rostlinných společenstev

Za svůj projekt Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev získal profesor Chytrý v roce 2012 Cenu předsedy GA ČR. Projekt završil dlouholetý terénní výzkum a komplexně se věnoval moderní klasifikaci vegetace na našem území. Cílem byla inventarizace rostlinných společenstev na základě sběru fytocenologických snímků a jejich uspořádání do databáze obsahující v současné době více než 100 000 položek. Hlavním výstupem projektu byla čtyřdílná […]

Lepší poznání mezibuněčné komunikace může pomoci léčit dosud neléčitelná rakovinová onemocnění

V roce 2014 byl jedním z laureátů ceny předsedy GA ČR Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění získal za projekt Dynamika proteinů interagujících s Dishevelled a jejich význam pro Wnt signálování. Zásadním výstupem bylo poznání významu fosforylace kinázou CK1. Toto zjištění otevřelo možnosti pro využití inhibitorů CK1 v léčbě onemocnění způsobených deregulací signální dráhy Wnt, která v lidském organismu řídí řadu buněčných […]