Science Europe

Science Europe (SE) je sdružením organizací zajišťujících financování evropského výzkumu (RFO) a organizací, které výzkum přímo provádějí (RPO). Přebírá a rozvíjí řadu aktivit v minulosti realizovaných pod záštitou European Science Foundation (ESF), která svou činnost ukončila v roce 2015.

Sdružení SE bylo založeno v roce 2011 a sídlí v Bruselu. Sdružuje 40 organizací z 29 evropských zemí. Vedle těchto organizací spolupracuje SE s dalšími subjekty, jakými jsou Evropská komise, evropské univerzity a akademie, evropské vědecké mezivládní organizace či jednotlivé národní vlády. Prostřednictvím přímého jednání s klíčovými partnery napomáhá rozvíjení Evropského výzkumného prostoru (ERA).

K hlavním zájmům tohoto sdružení patří koordinace postupů a strategií evropských organizací podporujících a realizujících výzkum směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské vědy a výzkumu na globální úrovni. Podporuje proto jak práci každé ze svých členských organizací, tak jejich vzájemnou spolupráci, ať už v oblasti strategie nebo konkrétní činnosti; a spolupracuje také s výzkumnými organizacemi mimoevropských zemí. Jejím cílem je prosazování zájmů vědecké obce tak, aby byl ve spolupráci s Evropskou komisí maximalizován vklad jednotlivých členských organizací do rozvoje ERA, a zajištění toho, že evropský výzkum a inovace, které jsou dotované z veřejných zdrojů, budou v nejvyšší možné míře přispívat k rozvoji hospodářství a poskytovat řešení vedoucí ku prospěchu společnosti.

Jedním ze stěžejních témat, kterým se GA ČR v rámci SE věnuje, je problematika přeshraniční spolupráce, problematika dostupnosti dat a výstupů výzkumů v režimu „open access“.

Základní organizační struktura SE

Nejvyšším rozhodujícím orgánem SE je všeobecné shromáždění (General Assembly), které se skládá ze zástupců všech členských organizací, příp. pozorovatelů i z jiných institucí. K jeho úkolům náleží na základě doporučení řídicího výboru (Governing Board) schvalovat nové členy SE.

Řídicímu výboru přísluší úkol kolektivně řídit strategické kroky celého sdružení. Od listopadu 2023 se Řídící výbor sestává z následujících členů: Mari Sundli Tveit (prezidentka SE; RCN), Marcel Levi (viceprezident; NWO), Javier Moreno Fuentes (viceprezident; CSIC),  Katarina Bjelke (VR) Adrian Curaj (UEFISCDI), Anna Di Ciaccio (INFN), Milica Đurić-Jovičić (SFRS), Christof Gattringer (FWF), Matthias Koenig (DFG), Christopher Smith (UKRI).

Poradní orgánem Science Europe je Vědecký poradní výbor (Scientific Advisory Committee), který řeší klíčová témata evropského výzkumu. Tento výbor se skládá z 30 vynikajících aktivních vědců z celé Evropy, kteří poskytují jedinečný vhled k implikacím legislativního a regulačního vývoje a poskytují Science Europe vědecky nezávislé poradenství.

Více informací naleznete na stránkách Science Europe.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR