Novinky v GA ČR

Informace pro řešitele projektů EXPRO se začátkem řešení v roce 2019 9. 6. 2021

Formuláře průběžných odborných zpráv pro soutěž EXPRO 2019 budou zveřejněny k vyplnění společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení začátkem roku 2022. Přesné termíny zpřístupnění formulářů a odevzdání průběžných odborných zpráv budou včas zveřejněny na webu GA ČR.

Čeští vědci získají finance na společné projekty s vědci z USA 1. 6. 2021

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo uzavřít dohodu o vysoce prestižní spolupráci s americkou vládní agenturou National Science Foundation (NSF). Jedná se o dosud nejrozsáhlejší spolupráci v oblasti vědy mezi oběma zeměmi. Vědci z ČR a USA budou moci za podpory obou agentur společně zkoumat témata v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií nebo věd o plazmatu. „To, že […]

Zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv 7. 5. 2021

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku závěrečné zprávy za rok 2020 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Nová opatření přijatá kvůli COVID-19 20. 4. 2021

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) schválilo řadu opatření, která reagují na stále komplikovanou epidemickou situaci spojenou s řadou restriktivních opatření. Tato opatření mají za cíl pomoci zvládnout situaci řešitelům projektů a jejich týmům. „Pandemie nemoci COVID-19 zatím neustupuje tak rychle, jak bychom si přáli. Proto jsme i letos přijali řadu opatření, které mají situaci […]

Upozornění pro navrhovatele projektů 20. 4. 2021

Upozorňujeme, že neuvedení osoby uchazeče, tj. instituce (v GRIS pod názvem „Organization“), u které budete projekt řešit a která Vás bude zaměstnávat po dobu řešení projektu, pokud nehodláte projekt řešit samostatně jako fyzická osoba, je formálním důvodem pro vyřazení tohoto návrhu z dané veřejné soutěže. Institucí se rozumí uchazeč, tedy budoucí příjemce dotace, jejíž datovou schránkou musí […]

GA ČR vydala novou brožuru, která Vás provede její činností 6. 4. 2021

Díky nové brožuře GA ČR POD LUPOU se můžete dozvědět poutavou formou vše podstatné o GA ČR – přehledně na dvaceti stránkách. Brožura Vás provede nejen druhy grantových soutěží, ale představí i rozvoj mezinárodní spolupráce za poslední roky. Dozvíte se také to, kolik peněz GA ČR rozděluje na projekty, jak probíhá jejich výběr nebo kdo […]

GA ČR podpoří dalších 60 standardních projektů 17. 3. 2021

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování 60 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících. „Myslím, že je pro všechny skvělá zpráva, že se ze soutěže z minulého roku podařilo financovat dalších šest desítek projektů. V listopadu, […]

Vědci z Akademie věd ČR budou řešit dalších pět projektů s kolegy z Rakouska 16. 3. 2021

Grantová agentura České republiky se dohodla s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF) na financování dalších pěti společných projektů. Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky hodnocení převzala. V roli hodnoticí agentury byla v této výzvě GA ČR. Vědci z České republiky se budou moci na […]

(Znovu)Vyhlašujeme nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022 10. 3. 2021

Aktualizace 10. 3. 2021: V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. […]

Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021 8. 3. 2021

V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. Prodloužení […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
   
© 2021 GA ČR