Novinky v GA ČR

Výzva na předložení návrhů na volbu člena Kontrolní rady GA ČR 1. 12. 2021

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Vondrák vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 17. prosince 2021 předložily výboru návrh na volbu člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (GA ČR). Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků […]

Do čela GA ČR byl jmenován doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. 10. 11. 2021

Vláda jmenovala do funkce předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D. Současně se stal členem předsednictva prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., který bude mít na starost lékařské a biologické vědy. „Je mi ctí, že mohu navázat na dobrou práci paní doktorky Alice Valkárové a pana profesora Jaroslava Koči. Jako jeden […]

Pracujte v GA ČR – otevřena tři nová výběrová řízení 7. 11. 2021

V současné době jsou otevřena následující výběrová řízení: Referent sekce grantové podpory (aktualizace: již obsazeno) Kolega/kolegyně do sekce rozvoje a analýz (DPČ/DPP) (aktualizace: již obsazeno) Kolega/kolegyně do oddělení vnějších vztahů (DPČ/DPP)

Informace pro navrhovatele projektů JUNIOR STAR: Posudky jsou dostupné v GRIS 4. 11. 2021

Grantová agentura České republiky zveřejnila dne 2. 11. 2021 seznam projektů JUNIOR STAR určených k financování od roku 2022. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS.

Prestižní granty JUNIOR STAR získá 16 začínajících vědců 2. 11. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 16 projektů, které uspěly v soutěži JUNIOR STAR. Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. Polovina podpořených […]

Projekty JUNIOR STAR 2022 budou oznámeny již 2. listopadu 26. 10. 2021

Díky ochotě a nasazení hodnotitelů se GA ČR podařilo ukončit hodnoticí proces soutěže JUNIOR STAR v původně plánovaném termínu, jeho výsledky tak budou zveřejněny již 2. listopadu. Termín zveřejnění výsledků byl původně odložen na začátek prosince proto, že GA ČR na jaře vyšla vstříc požadavkům vědecké komunity a prodloužila termín pro podávání návrhů projektů. Reagovala tak na […]

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR 7. 10. 2021

Grantová agentura ČR vyhlašuje doplňující výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů: P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství P105 – Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – specializace geotechnika P107 – Kovové materiály- příprava a vlastnosti P203 – Jaderná a částicová […]

Vědci z Ženevy a Brna se v novém projektu zaměří na porovnání 21 evropských jazyků 5. 10. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) bude společně se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) od ledna financovat projekt „Značení vedlejších vět pádovými morfémy“. Vědci se zaměří na zkoumání tohoto jazykového jevu ve 21 evropských jazycích a zmapují tak oblast, která zatím nebyla probádána. Řešitelem tříletého projektu bude na české straně Mgr. Pavel Caha, […]

RVVI navrhla doplnění předsednictva GA ČR 1. 10. 2021

V pátek 1. října navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jmenovat předsedou GA ČR doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D., který v současné době odpovídá za oblast zemědělských a biologicko-environmentálních věd. Oblasti lékařských a biologických věd by se měl ujmout prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., působící na Institutu klinické a experimentální medicíny a 1. lékařské fakultě Univerzity […]

Sedm slovinsko-českých projektů bylo doporučeno k financování 1. 10. 2021

Od října se začne řešit další sedm dvou až tříletých projektů, na kterých budou spolupracovat čeští a slovinští vědci. Tyto projekty byly doporučeny na základě spolupráce typu Lead Agency se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS). Doplní tak již dříve oznámených deset společných projektů doporučených k financování Grantovou agenturou České republiky. Každá z agentur financuje tu část […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR