Novinky v GA ČR

Zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv 11. 6. 2019

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení závěrečných zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku závěrečné zprávy za rok 2018 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv 18. 3. 2019

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2018 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Oznámení příjemcům grantové podpory k dodatkům 15. 3. 2019

Vážení příjemci grantové podpory, Chtěli bychom Vás informovat o tom, že hodnocení dílčích zpráv proběhlo a máte tak možnost seznámit se s případnými změnami. V nejbližší době budeme odesílat všechny dodatky vyplývající z těchto dílčích zpráv a dopisy o neschválení požadovaných změn v dílčích zprávách. Pokud neobdržíte žádný dodatek a ani dopis o neschválení požadovaných změn v dílčích zprávách, […]

Rozhodnutí o udělení dalších standardních a juniorských grantových projektů 25. 2. 2019

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o udělení dalších standardních a juniorských grantových projektů, dodatečně podpořených z finanční rezervy. Níže je zveřejněn kompletní seznam financovaných projektů s počátkem řešení v roce 2019. Seznam všech podpořených projektů s počátkem řešení v roce 2019

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EXPRO PROJEKTY 22. 2. 2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2019. Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 22. 2. 2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2019. Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů V případě jakýchkoliv dotazů […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE JUNIORSKÉ PROJEKTY 22. 2. 2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2019. Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů FAQ A KONTAKTV případě […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE STANDARDNÍ PROJEKTY 22. 2. 2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2019. Návrhy projektů je možné podávat do 8. 4. 2019. Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů V případě jakýchkoliv dotazů […]

GA ČR ZVE DO PRAHY, BRNA A PLZNĚ NA SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE K SOUTĚŽÍM S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2020 8. 2. 2019

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2019 a s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS. SBĚR E-MAILOVÝCH […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan 2018 9. 1. 2019

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky […]

© 2019 GA ČR