Novinky v GA ČR

Výzva k podání návrhů na tři členy předsednictva GA ČR 10. 7. 2020

Během prosince a ledna končí funkční období třem z pěti členů předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR) – současné předsedkyni RNDr. Alici Valkárové, DrSc., která zastupuje vědy o neživé přírodě, prof. RNDr. Jaroslavu Kočovi, DrSc. zastupujícímu lékařské a biologické vědy a doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D. za zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Návrhy kandidátů, kteří v rámci […]

Podpora mladých vědců GA ČR: reakce na článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu 3. 7. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) si uvědomuje potřebu financování a podpory začínajících vědců. Proto pro ně také připravuje grantové soutěže, které jim umožní nastartovat jejich vědeckou kariéru. Článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu publikovaný 2. 7. 2020 na portále vedavyzkum.cz je sdílením osobních zkušeností se získáváním financování výzkumu. Některá tvrzení týkající se GA ČR se […]

GA ČR pomáhá vědcům zvládnout situaci s COVID-19 18. 6. 2020

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímalo a upravovalo řadu pravidel pro realizaci projektů. Mezi změnami je například prodloužení termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů. Podívejte se na kompletní přehled opatření. „Současná situace je nestandardní například v tom, že se nemohou konat některé aktivity – […]

NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020 28. 5. 2020

V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky  (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů. Opatření, která jsme oznámili již dříve, naleznete na tomto odkazu. Způsobilé náklady v roce 2020 Cestovní náklady Při cestě do zahraničí z důvodu […]

VYHLAŠUJEME VÝZVU NRP 78 „Covid-19“ 30. 4. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků: Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, […]

Nový partner ve výzvě „Urgent Funding SARS-CoV-2” 23. 4. 2020

V rámci speciální výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” je nově možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko). Celé znění výzvy najdete zde.

Vyhlášení výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” 8. 4. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der […]

Grantová agentura podniká v souvislosti s epidemií další kroky 2. 4. 2020

Předsednictvo Grantové agentury České republiky sleduje vývoj epidemie koronaviru a hledá cesty ke zmírnění komplikací, které tato situace vědecké obci působí. Vychází přitom z vlastních podnětů i podnětů svých poradních orgánů i vědecké obce. Na základě průběžných analýz vývoje situace a ve snaze maximální mírou přispět ke stabilizaci současného stavu předsednictvo přijímá a již přijalo řadu opatření. […]

Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 26. 3. 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů. Změny v průběhu řešení grantového projektu: přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce […]

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv 24. 3. 2020

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2019 ve sloupci „Protocol (Public)“.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

© 2016 GA ČR