Novinky v GA ČR

Grantová agentura podniká v souvislosti s epidemií další kroky 2. 4. 2020

Předsednictvo Grantové agentury České republiky sleduje vývoj epidemie koronaviru a hledá cesty ke zmírnění komplikací, které tato situace vědecké obci působí. Vychází přitom z vlastních podnětů i podnětů svých poradních orgánů i vědecké obce. Na základě průběžných analýz vývoje situace a ve snaze maximální mírou přispět ke stabilizaci současného stavu předsednictvo přijímá a již přijalo řadu opatření. […]

Opatření předsednictva Grantové agentury ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 26. 3. 2020

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů. Změny v průběhu řešení grantového projektu: přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce […]

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv 24. 3. 2020

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2019 ve sloupci „Protocol (Public)“.

Nový termín pro podávání projektů hodnocených na principu Lead Agency 21. 3. 2020

Vážení navrhovatelé, švýcarská agentura SNSF prodloužila termín pro odevzdání návrhů projektů do 8. 4. 2020. Celou výzvu najdete zde. Pro spolupráci v rámci CEUS platí, že termín pro odevzdání návrhů projektů v případě, že je GA ČR Lead Agency, je nově 4. 5. 2020. Celou výzvu najdete zde. Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení veřejné soutěže STANDARDNÍ PROJEKTY 21. 3. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začíná 21. 3. 2020. Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů V případě jakýchkoliv dotazů […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 21. 3. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začíná 21. 3. 2020. Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů V případě jakýchkoliv dotazů […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE JUNIOR STAR 21. 3. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů JUNIOR STAR s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začíná 21. 3. 2020. Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů FAQ A KONTAKT […]

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE EXPRO PROJEKTY 21. 3. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní lhůta začíná 21. 3. 2020. Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020. Zadávací dokumentace pro EXPRO projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“. Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů […]

Oznámení o nové soutěžní lhůtě 19. 3. 2020

Vážení navrhovatelé, dne 20. 3. 2020 bude v obchodním věstníku oznámeno zrušení a znovu vyhlášení všech veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných GA ČR s počátkem řešení pro rok 2021. Nová soutěžní lhůta bude stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020. Děkujeme za pochopení.

Sdělení předsednictva Grantové agentury České republiky k vyhlášeným veřejným soutěžím na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021 18. 3. 2020

V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky upozorňuje vědecká veřejnost, že vyhlášením nouzového stavu je narušena příprava návrhů projektů v aktuálně vyhlášených soutěžích. Ve snaze reagovat na stávající zcela mimořádnou situaci a vyjít maximálně vstříc všem řešitelům, předsednictvo Grantové agentury rozhodlo o zrušení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR […]

© 2020 GA ČR