Novinky v GA ČR

Sledujte živě (23.9. od 10:30) udílení Cen předsedkyně GA ČR 22. 9. 2020

S ohledem na aktuální situaci bude udílení Cen předsedkyně GA ČR, které proběhne v Profesním domě v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přenášeno také online. Živý online přenos bude dostupný na této stránce ve středu 23. 9. od 10:30. V případě, že video v době vysílání nevidíte, zkuste stránku znovu načíst.

Prodloužení lhůty k podávání návrhů projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2 22. 9. 2020

Předsednictvo GA ČR dnes schválilo prodloužení lhůty pro podávání projektů v rámci Urgent Funding SARS-CoV-2, ve které je Lead Agency rakouská FWF. Nový termín pro podávání návrhů projektů a české části přihlášky je stanoven na 15. 12. 2020. Původní text výzvy najdete zde.

Výzva k podání návrhů na členy vědecké rady GA ČR 21. 9. 2020

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila výzvu na doplnění dvou členů předsednictva vědecké rady GA ČR, a to z oblasti věd o neživé přírodě a humanitních věd. Návrhy je možné podávat do 9. října. Vědecká rada GA ČR má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování […]

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency 16. 9. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency. Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2020. Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2020, […]

REPORTÁŽ: Jak probíhala diskuse mladých vědkyň s předsedkyní GA ČR? 21. 8. 2020

Jsou ženy ve vědě ostýchavější a méně průbojné než muži? Lze navýšit jejich podíl v odborných hodnoticích panelech poskytovatele finanční podpory a je mateřství pro ženu – vědkyni potenciální krizová situace? V unikátních prostorách dejvické vily Lanna proběhla 18. srpna 2020 diskuse předsedkyně Grantové agentury České republiky a jaderné fyzičky Alice Valkárové s mladými vědkyněmi. Akce byla jistým způsobem […]

Odstávka aplikace GRIS 4. 8. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o plánované výluce Grantového informačního systému (GRIS) Grantové agentury České republiky ve dnech 7. srpna od 12:00 až 10. srpna 8:00 z důvodu údržby systému a upgrade technologií. Po dobu odstávky nebude systém dostupný. Děkujeme za pochopení.

Upřesňujeme informaci ohledně prodlužování doby řešení projektů v souvislosti s COVID-19 24. 7. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v reakci na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímala a upravovala řadu pravidel pro realizaci projektů. Změny pomáhají lépe se přizpůsobit současným podmínkám. Jsou mezi nimi například změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů. V souvislosti se změnami pravidel a na základě rozhodnutí předsednictva GA ČR upozorňujeme, že o prodloužení projektu […]

Předsedkyně GA ČR bude diskutovat o postavení žen v české vědě 23. 7. 2020

Alice Valkárová se v srpnu setká s mladými vědkyněmi. Diskutovat budou o překážkách i příležitostech, které se pojí s vědeckou prací. Proč patří podíl žen ve vědecké profesi u nás mezi nejnižší v Evropské unii? Jak zasáhla pandemie koronaviru vědeckou obec a opravdu jsou ženy oproti mužům v nevýhodě? Brunch se bude konat 18. 8. 2020 v dejvické Vile Lanna. V posledních letech udělala česká […]

Výzva k podání návrhů na tři členy předsednictva GA ČR 10. 7. 2020

Během prosince a ledna končí funkční období třem z pěti členů předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR) – současné předsedkyni RNDr. Alici Valkárové, DrSc., která zastupuje vědy o neživé přírodě, prof. RNDr. Jaroslavu Kočovi, DrSc. zastupujícímu lékařské a biologické vědy a doc. RNDr. Petru Baldrianovi, Ph.D. za zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Návrhy kandidátů, kteří v rámci […]

Podpora mladých vědců GA ČR: reakce na článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu 3. 7. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) si uvědomuje potřebu financování a podpory začínajících vědců. Proto pro ně také připravuje grantové soutěže, které jim umožní nastartovat jejich vědeckou kariéru. Článek Kateřiny Falk: Jak založit výzkumnou skupinu publikovaný 2. 7. 2020 na portále vedavyzkum.cz je sdílením osobních zkušeností se získáváním financování výzkumu. Některá tvrzení týkající se GA ČR se […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR