Novinky v GA ČR

Čeští a němečtí vědci začnou společně řešit další dva projekty 27. 5. 2022

GA ČR společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bude od července letošního roku financovat další dva výzkumné projekty. Na jejich tříletém řešení se budou podílet vědci z obou zemí – grantové agentury budou financovat tu část projektů, kterou řeší vědci daného státu. Projekty určené k financování Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu 22-38449L Prof., Dr. Sci. Alexander […]

Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku/člena vědecké rady GA ČR 4. 5. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala vypsala výzvu k podávání návrhů kandidátů do vědecké rady GA ČR. Vědecká rada je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Návrhy na člena/členku vědecké rady je […]

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv 11. 4. 2022

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2021 (2021 Progress Report ) ve sloupci „Protocol (Public)“. Upřesnění: Zveřejněny byly protokoly hodnocení dílčích zpráv pro skupiny grantových projektů Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, […]

Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena/ku předsednictva – Společenské a humanitní vědy 7. 4. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala výzvu k podávání návrhů doplnění předsednictva GA ČR. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na společenské a humanitní vědy je možné podávat do 2. května 2022. Nový člen předsednictva nahradí na této pozici prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na […]

Oblasti technických věd se ujímá prof. Martin Hartl 5. 4. 2022

Profesor Ing. Martin Hartl, Ph.D., se stal členem předsednictva GA ČR, ve kterém ponese další čtyři roky zodpovědnost za oblast technických věd. Nahrazuje tak prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., MBA, dr. h. c., který rezignoval na pozici v předsednictvu po té, co se stal děkanem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT). Funkční období členů předsednictva […]

Čeští a rakouští vědci budou řešit šest nových společných projektů 25. 3. 2022

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří od července šest nových vědeckých projektů. Jejich podpora proběhne na základě spolupráce obou agentur v rámci evropské iniciativy Weave. Díky této iniciativě hodnotí projekty pouze jedna agentura a druhá výsledky jejího hodnocení přebírá – v tomto případě čtyři z podpořených projektů […]

Ministři Langšádlová a Gazdík: RESEARCHIN.CZ nabízí práci a podporu pro výzkumné pracovníky z Ukrajiny 23. 3. 2022

Z iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka byla spuštěna webová stránka na podporu ukrajinských výzkumnic a výzkumníků prchajících před válkou. Stránka RESEARCHIN.CZ poskytuje v ukrajinském a anglickém jazyce jednoduchý přehled nabídek práce v oblasti vědy a výzkumu a je dále mj. napojena na celoevropskou platformu Science […]

Informace z německé partnerské agentury DFG (spolupráce s Ruskem) 22. 3. 2022

V případě podávání návrhů projektů u DFG prosíme o pozornost: Vzhledem k situaci na Ukrajině DFG momentálně nepřijímá nové návrhy projektů/neobnovuje projekty, jejichž součástí je německo-ruská spolupráce. Toto se vztahuje i na návrhy projektů Weave, které DFG obdrží jako Lead nebo Partner Agency. Již podané návrhy projektů jsou pozastaveny na dobu neurčitou a nebudou dále zpracovávány. DFG […]

Od července bude podpořeno 12 česko-německých projektů 21. 3. 2022

Německá agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) potvrdila hodnocení 12 společných projektů vědců z České republiky a Německa. Hodnoticí agenturou byla Grantová agentura České republiky (GA ČR). Tříleté vědecké projekty budou řešeny od července letošního roku. Financování dalších společných projektů bude oznámeno v případě, že dojde k jeho potvrzení ze strany DFG, v průběhu příštích týdnů. Projekty určené k financování Registrační číslo […]

Nový e-learning k plánům genderové rovnosti 15. 3. 2022

GA ČR podporuje genderovou dimenzi ve vědě a výzkumu, a proto v letošních soutěžích nově příjemce zavazuje k přijetí plánů genderové rovnosti. Jak tento plán připravit, poradí mimo jiného i e-learningový kurz Národního kontaktního centra – gender a věda (NKC). Kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti“ je koncipován jako veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR