Novinky v GA ČR

Nové projekty s americkými, německými a švýcarskými vědci se začnou řešit od ledna 30. 9. 2022

GA ČR od začátku příštího roku ve spolupráci s americkou National Science Foundation (NSF), německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF) podpoří další tři projekty mezinárodní spolupráce – s každou z dotčených agentur jeden. Jedná se o tříleté projekty a na řešení se budou podílet vždy vědci z České republiky a dané země. Hodnocení projektů […]

Předseda GA ČR společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace ocenil pět nejlepších vědeckých projektů 29. 9. 2022

Ve čtvrtek 29. září obdrželo Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky pět vědců a vědkyn z různých oblastí základního výzkumu. Předávání probíhalo již po devatenácté – poprvé se ho ujal vloni jmenovaný předseda GA ČR Petr Baldrian, a to společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou. Oceněné výzkumné projekty přinesly […]

Živý přenos předávání Ceny předsedy GA ČR 2022 (29. 9., od 14h) 27. 9. 2022

Ve čtvrtek 29. září budou již po devatenácté uděleny Ceny předsedy GA ČR za vynikající základní výzkum. Odborníky na dané vědní oblasti bylo nominováno 15 projektů financovaných GA ČR ukončených v minulém roce. Jakých pět vědců cenu získá? To, se můžete dozvědět i díky živému on-line přenosu z Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK, který bude dostupný na této stránce od 14 hodin.

Kdo byl nominován na Cenu předsedy GA ČR v letošním roce? 22. 9. 2022

Cena předsedy GA ČR je udělována jako ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů ukončených v předchozím roce. Na základě doporučení několika stovek vědců bylo do užšího výběru na Cenu předsedy GA ČR nominováno 15 projektů – tři za každou z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd; věd o neživé přírodě; lékařských a biologických věd; společenských […]

Výzva pro podávání polsko-českých projektů 16. 9. 2022

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA […]

Nové společné projekty s vědci z Německa a Rakouska 15. 9. 2022

GA ČR od října podpoří další projekty ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Projekty byly hodnoceny formou Lead Agency – tedy pouze jedna agentura projekty hodnotila a druhá, v tomto případě GA ČR, její hodnocení přejala. Každá z agentur financuje tu část projektů, kterou řeší vědci […]

Vědci z 1. lékařské fakulty UK budou řešit projekt společně s kolegy z Německa 19. 8. 2022

Od 1. října 2022 bude řešen nový společný projekt vědců z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Drážďanech s názvem „Onkologická léčba zaměřená na ovlivnění bioenergetiky nádoru“. Na projektu budou spolupracovat 3 roky. Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf) Projekt byl financován díky společné výzvě GA ČR a […]

Americko-český projekt začne od října 9. 8. 2022

Druhý projekt financovaný GA ČR společně s americkou agenturou National Science Foundation (NSF) začne od října letošního roku – budou se na něm podílet vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR a z Michiganské univerzity. Řešení projektu s názvem „Fyzika plazmatu silných QED polí v laboratořích vybavených lasery s výkonem PW a více“ bude probíhat tři roky. Oznámení o výsledcích společné výzvy […]

Téměř dvacet nových polsko-českých projektů, do některých se zapojí i vědci z Rakouska a Slovinska 20. 7. 2022

Díky iniciativě Weave, která propojuje 12 evropských agentur, bude od příštího roku podpořeno 19 nových projektů, na kterých se budou podílet vědci z Polska a České republiky. V rámci této iniciativy je možné podávat i návrhy projektů, na jejichž řešení se budou podílet vědci až ze tří států. Vybrané projekty tak mimo GA ČR a polské agentury […]

Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky/členy a předsedkyni/předsedu vědecké rady GA ČR 12. 7. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala vypsala výzvu k podávání návrhů kandidátů/kandidátek do vědecké rady GA ČR. Vědecká rada je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Návrhy na členy/členky vědecké rady je možné […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR