Novinky v GA ČR

Výzva k předložení návrhů na 2 členy kontrolní rady GA ČR 12. 11. 2020

Místopředseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a pověřený řízením výboru poslanec Karel Rais vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 30. listopadu 2020 předložily výboru návrhy na volbu 2 členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky (GA ČR). Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má […]

Oznámení o výsledcích rakousko-české výzvy 3. 11. 2020

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení v roce 2021. Prozatím bylo rozhodnuto o financování projektu „Characterization of selected innate immunity genes in domestic and wild felids“ Petra Hořína z CEITEC – Středoevropský technologický institut, VFU Brno. Rakouská agentura FWF provádí […]

Informace pro žadatele: Posudky návrhů projektů EXPRO a JUNIOR STAR zpřístupněny 3. 11. 2020

Grantová agentura České republiky zveřejnila dne 2. 11. 2020 seznam projektů EXPRO a JUNIOR STAR určených k financování od roku 2021. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS.

GA ČR podpoří téměř 50 vysoce výběrových projektů EXPRO a JUNIOR STAR 2. 11. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala k financování od příštího roku 16 projektů EXPRO a 30 projektů JUNIOR STAR. Obě tyto grantové soutěže mají za cíl podpořit excelenci ve všech oblastech základního výzkumu. Granty JUNIOR STAR mají především umožnit začínajícím vynikajícím vědcům vést vlastní výzkum. EXPRO granty míří na podporu inovativních projektů zkušených badatelů. Špičkové […]

Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR 22. 10. 2020

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že […]

GA ČR povede strukturní biolog Jaroslav Koča 21. 10. 2020

Vláda České republiky v pondělí jmenovala na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace na pozici předsedy GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc. Tuto roli převezme od jaderné fyzičky RNDr. Alice Valkárové, DrSc., 10. prosince 2020, která v následujícím funkčním období zůstává členkou předsednictva GA ČR. Současně byl do pětičlenného předsednictva podruhé jmenován s účinností od 7. ledna […]

Zemřel prof. Ivan Netuka 14. 10. 2020

Ve středu 14. října 2020 skonal ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. Jeho životní dráha byla významně spjatá s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, kde působil 50 let a jejíž byl 6 let děkanem. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. […]

Vědecká rada projednala hodnocení a financování projektů 14. 10. 2020

V pátek 9. října zasedala Vědecká rada Grantové agentury České republiky (GA ČR), která se jakožto koncepční orgán stará o vědeckou úroveň GA ČR a předkládá předsednictvu návrhy na zlepšování činnosti GA ČR. Na programu jednání byl postup v hodnocení návrhů projektů, které mají být podporovány od příštího roku, i možnosti zlepšení grantových soutěží. Mimo členů vědecké rady […]

Přihlaste svůj projekt do 23. ročníku Ceny Wernera von Siemense 9. 10. 2020

Třiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2020. Grantová agentura České republiky je nově partnerem akce. „Školství je oblast, kterou pandemie koronaviru zasáhla velmi citelně. Současně však ukázala, že nové myšlenky, nápady a odhodlání studentů a mladých vědců mohou k řešení této […]

Upozornění: Žádost o prodloužení projektu kvůli COVID-19 zasílejte do 31. října 8. 10. 2020

Na základě opatření předsednictva GA ČR přijatých s ohledem na probíhající pandemii koronaviru COVID-19 je možné žádat o prodloužení letos končících projektů až o 6 měsíců. Tuto žádost je nutné podat do 31. října 2020. Podívejte se i na další opatření přijatá GA ČR, která mají za účel pomoci žadatelům a řešitelům zvládnout aktuální nestandardní situaci.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR