Novinky v GA ČR

GA ČR ZVE DO PRAHY, BRNA A PLZNĚ NA SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE K SOUTĚŽÍM S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2020 8. 2. 2019

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2019 a s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS. Prosíme o […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology, Tchaj-wan 2018 9. 1. 2019

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky […]

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu 7. 1. 2019

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo 2018 21. 12. 2018

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea (NRF), Korea 2018 21. 12. 2018

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s National Research Foundation of Korea (NRF), Korea. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky […]

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR 21. 12. 2018

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů: P102 Elektrotechnika a elektronika – doplnění pouze pro obor elektrotechnika P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – doplnění pouze pro obory mechanika tekutin a geotechniku P204 Fyzika kondenzovaných látek […]

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží 18. 12. 2018

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2019 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv za rok 2018 5. 12. 2018

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 15. 1. 2019. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. 1. 2019. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR: telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 841 Po – Čt: 9 – […]

GA ČR podepsala memorandum se São Paulo Research Foudation 5. 11. 2018

Předsedkyně GA ČR podepsala 5. listopadu 2018 memorandum o vzájemné spolupráci s brazilskou agenturou São Paulo Research Foudation (FAPESP). Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. Rádi připomínáme, že v květnu letošního roku bylo také podepsáno memorandum s  Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Pro obě nové spolupráce platí, že […]

Setkání s náměstkyní ministra pro vědu a technologie z Taiwanu 23. 10. 2018

V pondělí 15. října 2018 se předsedkyně agentury Alice Valkárová setkala s náměstkyní ministra pro vědu a technologie (Ministry of Science and Technology Taiwan – MOST) paní Yu-Han Tsou. Náměstkyni ministra doprovodila delegace zástupců z National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC) a National Applied Research Laboratories (NARLabs). Během schůzky se diskutovaly možnosti rozvoje bilaterální spolupráce mezi oběma agenturami.

© 2019 GA ČR