Novinky v GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 a P409 GA ČR 23. 1. 2020

P107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti P409 Vědy o umění (odborník se specializací architektura) Návrhy na členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků. Předložené nominace musí obsahovat seznam všech pracovišť kandidáta a prohlášení zaměstnavatele, že […]

LA projekty – přehled pravidel 16. 1. 2020

Letošním rokem naše agentura rozšiřuje spolupráci na projektech hodnocených na principu Lead Agency. Současná spolupráce zahrnovala pouze rakouskou agenturu FWF a naše agentura byla v dosavadních letech vždy v roli partnerské agentury, hodnocení vědecké části projektu a rozhodnutí o financování tedy bylo v rukou rakouské agentury. Pro lepší přehled přinášíme krátké shrnutí novinek: SNSF Ve výzvě pro rok […]

Termín vyhlášení finálních výsledků projektů s ruskou partnerskou agenturou 15. 1. 2020

Vzhledem k množícím se dotazům vás informujeme o tom, že ruská agentura RFBR rozhodne o finálních výsledcích na zasedání jejich předsednictva dne 31. 1. 2020. Jelikož jde o mezinárodní bilaterální projekty, je nutné počkat na shodu obou agentur, až poté je možné začít s financováním vybraných projektů. Výsledky se na našem webu objeví v následujících dnech. Děkujeme za pochopení.

Výzva k podání švýcarsko-českých návrhů projektů v základním výzkumu 14. 1. 2020

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Ministry of Science and Technology (Tchaj-wan) 3. 1. 2020

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody se Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů se São Paulo Research Foundation (FAPESP) 19. 12. 2019

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody se São Paulo Research Foundation (FAPESP). Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši […]

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu 17. 12. 2019

Grantové agentuře České republiky byly předány partnerskou rakouskou agenturou – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2020. V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem  o státním rozpočtu České republiky na […]

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo 17. 12. 2019

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené […]

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží – STD, JUN 9. 12. 2019

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2020 hodnocení návrhů projektů u standardních projektů a juniorských grantů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA (NRF) 9. 12. 2019

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0202000003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s National Research Foundation of Korea (NRF). Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků […]

© 2016 GA ČR