Novinky v GA ČR

Výzva pro podávání polsko-českých projektů 16. 9. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího […]

První projekt v rámci iniciativy Weave podpoří GA ČR společně s Rakouskem 13. 9. 2021

Na konci minulého roku byla ve spolupráci se Science Europe spuštěna iniciativa Weave, která do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur financujících základní výzkum. Tato iniciativa umožní snáze podporovat excelentní mezinárodní bilaterální i trilaterální výzkumné projekty. Do iniciativy Weave byla zahrnuta již existující partnerství GA ČR s rakouskou, německou, polskou, švýcarskou a slovinskou agenturou. V letošním roce […]

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – National Science Foundation (USA) 16. 8. 2021

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF). Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání […]

Další rakousko-český projekt bude od října řešen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 12. 8. 2021

Grantová agentura České republiky bude od října společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) financovat další mezinárodní badatelský projekt (podívejte se na dříve oznámené projekty). Tříletý projekt s názvem „Syntéza funkčních materiálů katalytickými cyklotrimerizačními a C-C/C-H funkcionalizačními reakcemi“ bude společně s rakouskými vědci řešit tým prof. RNDr. Martina Kotory, CSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. […]

Na COVID-19 se zaměří nový projekt vědců z ČR, Rakouska a Německa 9. 8. 2021

Dalším financovaným projektem, který se zaměří na téma COVID-19, je společný projekt vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z rakouské Medicinal University of Innsbruck a z německého Helmholtz-Zentrum Berlin. Projekt „NECESSITY – Nové sloučeniny pro modulaci aktivity SARS-CoV2“ se zaměří na studium hlavní virové proteasy Mpro a některých dalších klíčových proteinů aktuálně nejsledovanějšího viru. Pomocí vysokokapacitní rentgenové […]

Výzva k podávání návrhů na člena/ku předsednictva a předsedu/kyni GA ČR 2. 8. 2021

Z důvodu náhlého úmrtí předsedy GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koči, DrSc., vypsala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) výzvu k podávání návrhů k doplnění předsednictva. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na lékařské a biologické vědy a předsedu/předsedkyni GA ČR je možné podávat do 15. září 2021. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše […]

Dočasného vedení GA ČR se ujme místopředsedkyně prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. 19. 7. 2021

Vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR) se po nenadálém zesnutí předsedy předsednictva GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koči, DrSc., v souladu s platným Statutem GA ČR, ujme současná místopředsedkyně předsednictva GA ČR prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., a to do doby jmenování nového předsedy GA ČR. Nového předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva […]

Vědci z Polska a České republiky začnou společně řešit dalších 14 projektů 13. 7. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od 1. října 2021 podpoří 14 tříletých polsko-českých projektů. Tyto projekty byly vybrány metodou Lead Agency, která spočívá v tom, že návrhy projektů prochází hodnoticím procesem pouze u jedné z agentur a druhá výsledky hodnocení přejímá. V roli Lead Agency byla v tomto případě NCN. Již dříve […]

Zemřel předseda GA ČR prof. Jaroslav Koča 3. 7. 2021

Se zármutkem oznamujeme, že v pátek 2. července 2021 nenadále skonal ve věku nedožitých 66 let úřadující předseda Grantové agentury České republiky prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. Profesor Jaroslav Koča byl členem předsednictva GA ČR od roku 2016 a v prosinci 2020 se stal jejím předsedou. V této roli přispěl nejen k současné internacionalizaci GA ČR, ale také k tvorbě nových […]

Informace pro řešitele projektů EXPRO se začátkem řešení v roce 2019 9. 6. 2021

Formuláře průběžných odborných zpráv pro soutěž EXPRO 2019 budou zveřejněny k vyplnění společně s dílčími zprávami za třetí rok řešení začátkem roku 2022. Přesné termíny zpřístupnění formulářů a odevzdání průběžných odborných zpráv budou včas zveřejněny na webu GA ČR.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR