Kontrolní rada

Kontrolní rada GA ČR je kontrolním orgánem GA ČR. Má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu a předkládá stanoviska předsednictvu, pro které jsou závazná.

SLOŽENÍ KONTROLNÍ RADY

  • prof. Ing. Jan Roda, CSc., předseda
  • prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., místopředsedkyně
  • PhDr. Pavel Baran, CSc.
  • prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
  • prof. Ing. František Hrdlička, CSc., FEng.
  • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
  • prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
  • prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.
  • prof. Ing. Valentine Provazník, Ph.D.
  • prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR