Lead Agency spolupráce

OBECNÉ INFORMACE
Projekty hodnocené na principu Lead Agency patří z důvodu snížení administrativních zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum. Délka trvání projektů je 2 až 3 roky, záleží na domluvě s konkrétní agenturou. Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu. Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem. Navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který je hodnocen orgány té z partnerských agentur, která je ve vedoucí roli Lead Agency. Proces hodnocení je přitom založen na mezinárodním peer review systému. Lead Agency informuje partnerskou agenturu o výsledku hodnocení a předkládá jí návrh na financování projektů. Systém hodnocení na principu Lead Agency je založen na vzájemné důvěře partnerských agentur. Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Maximálně tříleté projekty.
Projekty s opodstatněnou spoluprací týmů z České republiky a partnerské země.
Zahrnuty jsou všechny vědecké obory a disciplíny základního výzkumu.
Vědecké týmy jsou financovány svými národními agenturami.
Rozpočty reflektují principy mezinárodní spolupráce (ani na jedné straně není rozpočet omezen, je však nutné popsat jeho potřebu).
Návrhy grantových projektů jsou podávány k posouzení pouze k jedné z agentur (Lead Agency).
Hodnoticí systém založený na peer review.
Doporučení k financování Lead Agency slouží jako podklad pro rozhodnutí GA ČR, pokud GA ČR není v roli Lead Agency.
Při řešení grantových projektů se uplatňují národní zákony a platné předpisy (v případě ČR zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zákon o účetnictví atd.).

Formuláře čestných prohlášení

 

USA – NSF
Grantová agentura ČR (GA ČR) podepsala dne 28. 4. 2021 smlouvu o prestižní spolupráci v základním výzkumu s americkou agenturou National Science Foundation (NSF). Jedná se o zatím nejrozsáhlejší vědeckou spolupráci mezi oběma zeměmi. Spolupráce bude probíhat na principu LA, v roli Lead Agency bude vystupovat pouze americká agentura. První projekty je možné podat v roce 2021 (počátek řešení v roce 2022). Je možné podávat projekty v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií a věd o plazmatu.

KONTAKTNÍ OSOBA NSF

Roxanne Nikolaus
Office of International Science and Engineering (OD/OISE)
NSF
e-mail: rnikolau@nsf.gov
tel.: (703) 292-7578

 

Weave

Dvanáct evropských organizací zabývajících se financováním vědy ve spolupráci se Science Europe spustilo dne 18. 12. 2020 Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA). Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní. Více informací na dedikované stránce Weave.

 

LUCEMBURSKO – FNR (Weave)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala dne 3. 2. 2021 smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR). Spolupráce bude probíhat v rámci iniciativy Weave na principu LA. První projekty je možné podat v roce 2021 (počátek řešení v roce 2022), pro tento rok platí, že GA ČR vystupuje pouze v roli Lead Agency.

KONTAKTNÍ OSOBA FNR

Helena Burg
Head of International Relations
FNR
helena.burg@fnr.lu
+352 691 36 28 12

FNSNF - logo

Švýcarsko – SNSF (Weave)
GA ČR podepsala dne 27. 11. 2019 v Bruselu při příležitosti Science Europe General Assembly smlouvu o spolupráci v základním výzkumu se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF).
Grantová agentura České republiky se se švýcarskou partnerskou organizací dohodla, že v roce 2020 bude v roli Lead Agency švýcarská agentura. První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu je vyhlášena v roce 2019. Počátek řešení projektů financovaných v první výzvě je rok 2021.
Poslední den pro odevzdání návrhů projektů stanovený švýcarskou agenturou je 8. 4. 2020 v 17:00. Po dohodě se SNSF budou pravidla pro podávání návrhů projektu zpřístupněna stejně jako aplikace GRIS od ledna 2020.

KONTAKTNÍ OSOBY SNSF

Paul Pignat
Division Social Sciences and Humanities
div1@snf.ch
+41 31 308 22 22
Jana Segmehl
Division Mathematics, Natural and Engineering Sciences
leadagency.div2@snf.ch
+41 31 308 22 22
Barbara Schellenberg
Division Biology and Medicine
div3@snf.ch
+41 31 308 22 22

Německo – DFG (Weave)

Spolupráce s německou agenturou DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) byla zahájena již v roce 2005, kdy byla 24. listopadu podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Čeští a němečtí navrhovatelé mohli podávat společné mezinárodní bilaterální grantové projekty. Posuzování návrhů projektů probíhalo nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Poslední výzva na tento typ projektů byla vyhlášena v roce 2020.
Dne 12. 1. 2021 Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala smlouvu o spolupráci v rámci inciativy Weave. Spolupráce mezi českou a německou agenturou se tak od roku 2021 transformovala z mezinárodních bilaterálních projektů na projekty hodnocené principem Lead Agency. Pro rok 2021 platí, že obě agentury mohou vystupovat v roli Lead Agency.

KONTATNÍ OSOBA DFG

Michael Mößle
Programme Director
DFG
e-mail: michael.moessle@dfg.de
tel.: +49 228 885 2351

FWF - logo

Rakousko – FWF (Weave)
Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala dne 27. 5. 2013 v Berlíně při příležitosti GRC Summitu smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu byla vyhlášena v roce 2013.
V souvislosti se zahájením spolupráce v rámci iniciativy CEUS přechází spolupráce s rakouskou agenturou pod nová pravidla přijatá v rámci partnerství CEUS. Od konce roku 2020 je spolupráce s FWF pod hlavičkou iniciativy Weave.

KONTAKTNÍ OSOBY Weave

Dr. Christoph Bärenreuther
FWF
christoph.baerenreuter(at)fwf.ac.at
+43 (0)1 / 505 67 40 – 8702
Mojca Boc
ARRS
mojca.boc@arrs.si
+386 1 400 5971
Magdalena Godowska, PhD
NCN
magdalena.godowska@ncn.gov.pl
+48 12 341 9016

 

 

CEUS - logo

 

CEUS
17. 6. 2019 nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARRS (Slovinsko) podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato nová spolupráce umožní vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery. V rámci CEUS iniciativy na podporu základního výzkumu v regionu střední Evropy bude vědcům nově umožněno podávat bilaterální a také trilaterální návrhy projektů na principu Lead Agency Hlavní kritérium pro určení „Lead“ agentury je dohoda mezinárodního vědeckého týmu ohledně původu vůdčí myšlenky, která bude předmětem zkoumání grantového projektu a výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě těchto „Lead“ kritérií si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.

14. 10. 2019 byl schválen vládou materiál Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty), díky kterému je umožněno zahájit tuto spolupráci.

 

 

 

 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR