Lead Agency spolupráce

OBECNÉ INFORMACE
Projekty hodnocené na principu Lead Agency patří z důvodu snížení administrativních zátěže ke stále častěji preferovaným formám spolupráce mezi zahraničními agenturami podporujícími základní výzkum. Délka trvání projektů je 2 až 3 roky, záleží na domluvě s konkrétní agenturou. Návrhy projektů mohou být podávány ze všech oblastí základního výzkumu. Téma projektu volí český navrhovatel ve spolupráci se zahraničním navrhovatelem. Navrhovatelé na základě výzvy partnerských agentur zpracují a podají pouze jeden návrh grantového projektu, který je hodnocen orgány té z partnerských agentur, která je ve vedoucí roli Lead Agency. Proces hodnocení je přitom založen na mezinárodním peer review systému. Lead Agency informuje partnerskou agenturu o výsledku hodnocení a předkládá jí návrh na financování projektů. Systém hodnocení na principu Lead Agency je založen na vzájemné důvěře partnerských agentur. Každý národní poskytovatel financuje aktivity týkající se části řešení projektu v rámci svého teritoria.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
Maximálně tříleté projekty.
Projekty s opodstatněnou spoluprací týmů z České republiky a partnerské země.
Zahrnuty jsou všechny vědecké obory a disciplíny základního výzkumu.
Vědecké týmy jsou financovány svými národními agenturami.
Rozpočty reflektují principy mezinárodní spolupráce (ani na jedné straně není rozpočet omezen, je však nutné popsat jeho potřebu).
Návrhy grantových projektů jsou podávány k posouzení pouze k jedné z agentur (Lead Agency).
Hodnoticí systém založený na peer review.
Doporučení k financování Lead Agency slouží jako podklad pro rozhodnutí GA ČR, pokud GA ČR není v roli Lead Agency.
Při řešení grantových projektů se uplatňují národní zákony a platné předpisy (v případě ČR zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; zákon o účetnictví atd.).

Formuláře čestných prohlášení

Weave

Dvanáct evropských organizací zabývajících se financováním vědy ve spolupráci se Science Europe spustilo dne 18. 12. 2020 Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA). Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní. Více informací na dedikované stránce Weave.

CEUS - logo

 

CEUS
17. 6. 2019 nejvyšší představitelé GA ČR, FWF (Rakousko), NCN (Polsko) a ARRS (Slovinsko) podepsali „CEUS – Central European Science Partnership“ Lead Agency Agreement: Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures“. Tato nová spolupráce umožní vědcům z České republiky, Rakouska, Polska a Slovinska realizovat vědecké projekty s novými zahraničními partnery. V rámci CEUS iniciativy na podporu základního výzkumu v regionu střední Evropy bude vědcům nově umožněno podávat bilaterální a také trilaterální návrhy projektů na principu Lead Agency Hlavní kritérium pro určení „Lead“ agentury je dohoda mezinárodního vědeckého týmu ohledně původu vůdčí myšlenky, která bude předmětem zkoumání grantového projektu a výše rozpočtu mezinárodního týmu, prostřednictvím kterého je návrh projektu podáván. Na základě těchto „Lead“ kritérií si vědci sami určí národní LA agenturu, která provede hodnocení návrhu projektu.

14. 10. 2019 byl schválen vládou materiál Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty), díky kterému je umožněno zahájit tuto spolupráci.

 

 

FWF - logo

Rakousko – FWF (CEUS)
Grantová agentura České republiky (GA ČR) podepsala dne 27. 5. 2013 v Berlíně při příležitosti GRC Summitu smlouvu o spolupráci v základním výzkumu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).
První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu byla vyhlášena v roce 2013.
V souvislosti se zahájením spolupráce v rámci iniciativy CEUS přechází spolupráce s rakouskou agenturou pod nová pravidla přijatá v rámci partnerství CEUS. Tato pravidla budou zveřejněna v lednu 2020.

KONTAKTNÍ OSOBY CEUS

Dr. Christoph Bärenreuther
FWF
christoph.baerenreuter(at)fwf.ac.at
+43 (0)1 / 505 67 40 – 8702
Bojan Volf
ARRS
bojan.volf@arrs.si
+386 1 400 5973
Magdalena Godowska, PhD
NCN
magdalena.godowska@ncn.gov.pl
+48 12 341 9016

 

FNSNF - logo

Švýcarsko – SNSF
GA ČR podepsala dne 27. 11. 2019 v Bruselu při příležitosti Science Europe General Assembly smlouvu o spolupráci v základním výzkumu se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF).
Grantová agentura České republiky se se švýcarskou partnerskou organizací dohodla, že v roce 2020 bude v roli Lead Agency švýcarská agentura. První výzva k podání návrhů projektů založených na tomto principu je vyhlášena v roce 2019. Počátek řešení projektů financovaných v první výzvě je rok 2021.
Poslední den pro odevzdání návrhů projektů stanovený švýcarskou agenturou je 8. 4. 2020 v 17:00. Po dohodě se SNSF budou pravidla pro podávání návrhů projektu zpřístupněna stejně jako aplikace GRIS od ledna 2020.

KONTAKTNÍ OSOBY SNSF

Paul Pignat
Division Social Sciences and Humanities
div1@snf.ch
+41 31 308 22 22
Jana Segmehl
Division Mathematics, Natural and Engineering Sciences
leadagency.div2@snf.ch
+41 31 308 22 22
Barbara Schellenberg
Division Biology and Medicine
div3@snf.ch
+41 31 308 22 22

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
   
© 2021 GA ČR