Hledáme nové členy hodnoticích panelů

V GA ČR jsou hodnoceny návrhy projektů v 39 hodnoticích panelech sdružených do 5 tematických oborových komisí. Celkem v nich působí přes 400 odborníků na dané oblasti, kteří každoročně hodnotí návrhy projektů základního výzkumu v soutěžích Standardní projekty, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Mezinárodní projekty. Členové panelů se vzhledem k dvouletému funkčnímu období pravidelně obměňují.

Jaké jsou hlavní povinnosti panelisty?

 • Být nestranným hodnotitelem, který se drží etického kodexu
 • Napsat posudky v průměru na 12-17 návrhů projektů ročně a další ohodnotit
 • Doporučit nezávislé zahraniční posuzovatele pro druhou fázi hodnocení
 • Sledovat průběh řešení podpořených projektů a v průměru u 5-7 zpracovat posudek po jejich skončení
 • Čtyřikrát ročně se účastnit zasedání panelu, na kterých jsou projekty diskutovány

Jaké jsou minimální předpoklady?

 • Akademická kvalifikace na úrovni Ph.D. nebo vyšší
 • Aktivní vědecká činnost v oblasti základního výzkumu
 • Významný přínos k rozvoji poznání
 • Zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu v pozici řešitele či spoluřešitele,
 • Schopnost posouzení vědeckých problémů v širším kontextu rozvoje vědního oboru v mezinárodním měřítku

Co nabízíme?

 • Možnost aktivně se podílet na rozvoji excelentní vědy v České republice
 • Získání zkušeností s hodnocením a přípravou grantových návrhů
 • Příležitost seznámit se s aktuálními trendy v oboru
 • Finanční ohodnocení úměrné míře zapojení do hodnoticího procesu

STÁT SE ČLENEM HODNOTICÍHO PANELU

Nominace je platná 2 roky. Funkční období členů panelů zpravidla začíná na jaře.

Důležité upozornění: V případě, že do jednoho pracovního dne nepřijde potvrzení nominace, prosím, kontaktujte náš helpdesk.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR