O přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 Grantová agentura České republiky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.GACR.cz.

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 3. 2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Grantovou agenturou České republiky.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

info@gacr.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail:  pristupnost@mvcr.cz

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2024 GA ČR