(Nejen) Rodičovství a řešení projektů

GA ČR se dlouhodobě zasazuje o vytváření podmínek pro kombinaci vědecké kariéry a rodičovství u řešitelů a řešitelek jí podpořených projektů, ale také o rozvoj lidských zdrojů u institucí, respektive příjemců grantů. Konkrétní přijatá opatření pro sladění rodinného a profesního života řešitelů a řešitelek projektů financovaných GA ČR lze využít nejen v kontextu mateřství a rodičovství, ale také například při zdravotních komplikacích nebo během péče o osoby blízké.

Podání návrhu projektu

 • Automatické prodloužení lhůt od získání Ph.D. pro podání projektů o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci nebo dlouhodobé péče o rodinného příslušníka či blízkou osobu
 • Při hodnocení návrhu projektu a řešení se přihlíží k přestávkám v kariéře z důvodu péče o rodinu
 • Zahrnutí pobytových nákladů člena rodiny pro období řešení projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING na zahraničním pracovišti (viz tabulka pro výpočet zvýšených životních nákladů v jednotlivých státech) do projektu.

Opatření společná pro řešení všech druhů projektů

 • Možnost zahrnutí nákladů na péči o děti a další závislé osoby do doplňkových nákladů na projekt
 • Možnost převodu nespotřebovaných prostředků v jakékoliv objektivně zdůvodněné výši dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace do následujících let řešení projektu (kromě doplňkových nákladů).
 • Možnost odkladu odevzdání kompletní závěrečné zprávy o řešení projektu až o 1,5 roku po ukončení poskytování grantových prostředků.
 • Na základě žádosti  možnost odložení zahájení řešení projektu – formulář
 • Na základě žádosti možnost přerušení řešení projektu (vždy od prvního dne v měsíci na celý kalendářní měsíc – celkem na 6 až 18 měsíců) – formulář
 • Na základě žádosti možnost prodloužení doby řešení projektu až o 18 měsíců (na financování nákladů vzniklých v době prodloužení příjemce použije nespotřebované prostředky, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací umožňuje čerpat v následujícím období, popřípadě může požádat o navýšení celkových nákladů projektu z vlastních zdrojů) – formulář

Standardní a mezinárodní projekty

 • Na základě žádosti možnost snížení úvazku řešitelky nebo řešitele či přechod na jiný druh pracovněprávního vztahu (DPP, DPČ) – formulář
 • Na základě žádosti možnost dočasné změny řešitelky či řešitele – formulář

EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

 • Na základě žádosti možnost snížení úvazku řešitelky či řešitele i pod hranici minimálního úvazku stanoveného zadávací dokumentací – formulář

Potřebujete poradit?

 

Další odkazy