Vědecká rada

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY GA ČR

 • doc. Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D., předseda
 • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., místopředseda
 • prof. Dr. Ing. Jan Černocký
 • prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
 • Univ.-Prof. Dr. Anna Pospěch Durnova, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
 • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
 • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA

 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR