JavaScript je vypnutý

Oborové komise

Oborové komise (OK) jsou stálými odbornými poradními orgány předsednictva. Jejich hlavním úkolem je hodnocení návrhů grantových projektů a hodnocení řešení udělených projektů. Mají 10–20 členů, odborníků v dané vědní oblasti. Jsou ustaveny pro pět oborů daných statutem GA ČR:

 • OK1 – technické vědy
 • OK2 – vědy o neživé přírodě
 • OK3 – lékařské a biologické vědy
 • OK4 – společenské a humanitní vědy
 • OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Oborová komise je tvořena předsedy a místopředsedy panelů spadajících pod danou OK. Předsedu a místopředsedu oborové komise jmenuje předsednictvo na dvouleté funkční období s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující funkční období. Výjimku z tohoto ustanovení může po projednání s pracovní skupinou schválit předsednictvo GA ČR v případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel.

Složení oborových komisí:

 • Oborová komise technických věd
  • prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. (předseda) – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, funkční období od 2013
  • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období od 2013
  • doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. – Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. – Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., funkční období od 2013
  • doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, funkční období od 2013
  • prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, funkční období od 2015
  • prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, funkční období od 2015
  • prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období od 2013
  • doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. – Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, funkční období od 2013
  • doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, funkční období od 2013
  • prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, funkční období od 2014
 • Oborová komise věd o neživé přírodě
  • prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (předseda) – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (místopředseda) – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc. – Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Bohumír Grüner, CSc. – Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr. h. c. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • RNDr. Martin Novák, CSc., MSc. – Česká geologická služba; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období od 2013
  • doc. Ing. Ivan Richter, Dr. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. – České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; funkční období od 2015
  • Mgr. Richard Wünsch, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
 • Oborová komise lékařských a biologických věd
  • prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. (předseda) – Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (místopředseda) – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – Fakultní nemocnice Hradec Králové; funkční období od 2013
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Šárka Němečková, DrSc. – Ústav hematologie a krevní transfuze; funkční období od 2015
  • prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta; funkční období od 2013
  • Ing. Michal Pravenec, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta; funkční období od 2015
  • RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. – Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2014
 • Oborová komise společenských a humanitních věd
  • prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (předseda) – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (místopředseda) – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Vít Hušek, Th.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. – Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; funkční období od 2013
  • Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta; funkční období od 2015
  • PhDr. Václav Štětka, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; funkční období od 2015
  • Mgr. Luděk Brož, MPhil., Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • Mgr. Petr Neruda, Ph.D. – Moravské zemské muzeum; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; funkční období od 2013
  • doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. – Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; funkční období od 2015
  • prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; funkční období od 2013
  • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
 • Oborová komise zemědělských a biologicko-environmentálních věd
  • prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (předseda) – Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (místopředseda) – Česká geologická služba; funkční období od 2013
  • Ing. Lenka Pavlů, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; funkční období 2015
  • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.; funkční období od 2013
  • doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; funkční období od 2015
  • prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2015
  • Ing. Jan Kopečný, DrSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013
  • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; funkční období od 2013