Bilaterální spolupráce

NSPO logo - kopieTchaj-wan

Dne 3. listopadu 2008 byla v Praze podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a National Science and Technology Council (NSTC) (dříve Ministry of Science and Technology,MOST a National Science Council, NSC). Cílem této smlouvy je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí a také umožnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu.

Dohoda o spolupráci zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky. Mohou se jí účastnit všichni vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří splňují kritéria pro grantovou podporu z NSTC a GA ČR.

Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované NSTC a GA ČR. Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů je 2–3 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu. Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně tchaj-wanské.

Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně. Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur.

V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

Kontaktní osobou v NSTC pro spolupráci s GA ČR je

prof. Hong-Wei Yen, Ph.D.
NSTC
e- mail: hwyen@nstc.gov.tw
tel.: +420 235 312 715

 

National Research Foundation of Korea - logo

Jižní Korea

V roce 2005 (8. 6.) byla v Praze podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Korea Research Foundation (KRF), resp. National Research Foundation of Korea (NRF). Cílem této smlouvy je navázání, popř. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí a dále umožnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu.

Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované NRF a GA ČR. Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů je 2 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu. Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně korejské.

Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně. Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur.

V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

Kontaktní osobou v NRF pro spolupráci s GA ČR je

(Ms.) Jihee Hong
NRF
e-mail: hong625@nrf.re.kr
tel.: 02 3460 5683

Německo

24. listopadu 2005 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Cílem této smlouvy je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí, usnadnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu.

Dohoda o spolupráci zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky. Mohou se jí účastnit všichni vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří splňují kritéria pro grantovou podporu z DFG a GA ČR.

Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované DFG a GA ČR. Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů je 2–3 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu. Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně německé.

Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně. Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur.

V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

UPOZORNĚNÍ: Spolupráce v německou agenturou DFG se transformuje od roku 2021 z mezinárodních bilaterálních projektů na projekty hodnocené principem LA v rámci iniciativy Weave.

Navrhovatelům je doporučeno při podávání společných německo-českých návrhů projektů případné dotazy směřovat pouze na tyto kontaktní osoby.

Sao Paulo Research Foundation - logo

São Paulo

Dne 5. listopadu 2018 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a s brazilskou agenturou São Paulo Research Foundation (FAPESP). Cílem této smlouvy je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí a také umožnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu.

Dohoda o spolupráci zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky. Mohou se jí účastnit všichni vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří splňují kritéria pro grantovou podporu z FAPESP a GA ČR.

Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované FAPESP a GA ČR. Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů jsou 2-3 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu. Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně saopaulské.

Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně. Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur.
V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

Kontaktní osobou v FAPESP pro spolupráci s GA ČR je

Ana Paula Yokosawa
FAPESP
e-mail: ayokosawa@fapesp.br

Russian Foundation for Basic Research

Rusko

Upozornění: V současné době není možné podávat projekty s ruskou agenturou RFBR, spolupráce byla pozastavena.

14. května 2018 byla v Moskvě podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Cílem této smlouvy je navázání, popř. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí a dále umožnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu.

Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované RFBR a GA ČR. Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů je 3 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu. Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně ruské.

Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně. Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur.

V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

Kontaktní osobou v RFBR pro spolupráci s GA ČR je

Veronika Zhuravleva
RFBR
e-mail: veronika21@rfbr.ru
tel.: +7(499)941-01-18

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR