Důležité termíny a lhůty

  • Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  • Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  • Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  • Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.

Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v IS VaVaI v části Evidence veřejných soutěží – VES

Termíny a lhůty výzvy pro LA projekty vyhlášené v roce 2023

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 4. dubna 2023 v případě, že GA ČR je v roli Lead Agency.

Rozhodnutí o financování je podmíněno tím, že partnerská organizace rovněž rozhodne o financování vybraných projektů. Na straně GA ČR je hodnocení ukončeno ke dni 30. listopadu 2023, poté jsou výsledky předány partnerským agenturám. Zveřejnění informací o udělených grantech je možné až po schválení výsledků těmito agenturami.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline podání návrhů projektů určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

Termíny a lhůty veřejných soutěží vyhlášených v roce 2023 (standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní – bilaterální projekty)

Návrhy projektů je možné podávat do 4. dubna 2023

Vyhlášení výsledků soutěží JUNIOR STAR: 3. listopadu 2023

Vyhlášení výsledků soutěží standardní projekty a projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: 30. listopadu 2023

Termíny pro odevzdání zahraničních částí návrhů projektů – bilaterální projekty

V souladu se zadávací dokumentací pro mezinárodní projekty na rok 2024 (čl. 3.2. odst. (4)) musí uchazeč po podání návrhu projektu předložit Grantové agentuře České republiky v elektronické podobě (skrze ISDS s identifikátorem „ntq92qs“) návrh projektu zahraničního navrhovatele podaného k zahraničnímu poskytovateli (pokud není v době podání českého návrhu projektu k dispozici). Jako předmět zprávy uveďte název agentury – zahraniční část.

Zahraniční část návrhu projektu s tchajwanskou NSTC je nutné zaslat nejpozději do 20. 4. 2023; s brazilskou FAPESP nejpozději do 22. 5. 2023 a s korejskou NRF nejpozději do 14. 7. 2023.

Termíny odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv o řešení projektů najdete zde.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2023 GA ČR