Důležité termíny a lhůty

  • Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  • Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  • Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  • Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.

Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v IS VaVaI v části Evidence veřejných soutěží – VES

Termíny a lhůty výzvy pro LA projekty vyhlášené v roce 2024

Rozhodnutí o financování je podmíněno tím, že partnerská organizace rovněž rozhodne o financování vybraných projektů. Na straně GA ČR je hodnocení ukončeno ke dni 29. listopadu 2024, poté jsou výsledky předány partnerským agenturám. Zveřejnění informací o udělených grantech je možné až po schválení výsledků těmito agenturami.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline podání návrhů projektů určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

  • Termíny odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv o řešení projektů najdete zde.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
Úřední deska
English
   
© 2024 GA ČR