Důležité termíny a lhůty

  • Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  • Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  • Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  • Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je vždy 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.

Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES

Termíny a lhůty výzvy pro LA projekty v roce 2020

Návrhy projektů v rámci iniciativy CEUS je možné podávat do 4. 5. 2020 v případě, že GA ČR je v roli Lead Agency. V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

Deadline pro podávání návrhů projektů se švýcarskou agenturou SNSF je 8. 4. 2020.

Termíny a lhůty veřejných soutěží v roce 2020

Počátek lhůty pro podávání návrhů je 21. března 2020, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 4. května 2020.

Projekty vybrané k financování od 1. ledna 2021 ve skupině standardní projekty budou zveřejněny 1. prosince 2020.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

   
© 2016 GA ČR