Důležité termíny a lhůty

  • Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  • Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  • Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  • Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je vždy 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.

Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v Evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích – VES

Termíny a lhůty výzvy pro LA projekty v roce 2021

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 8. dubna 2021 v případě, že GA ČR je v roli Lead Agency. V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

Termíny a lhůty veřejných soutěží v roce 2021

Počátek lhůty pro podávání návrhů je 23. února 2021, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 8. dubna 2021.

Standardní a mezinárodní-bilaterální projekty a projekty vzešlé ze soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP vybrané k financování od 1. ledna 2022  budou zveřejněny 4. prosince 2021.

Projekty JUNIOR STAR vybrané k financování od 1. ledna 2022 budou zveřejněny 2. listopadu 2021.

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
   
© 2021 GA ČR