Důležité termíny a lhůty

  • Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu probíhá vždy na jaře příslušného kalendářního roku (zpravidla na přelomu února a března).
  • Soutěžní lhůta je pro všechny veřejné soutěže stejná, začíná den po dni vyhlášení veřejné soutěže a trvá minimálně 43 kalendářních dní.
  • Hodnoticí lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajištuje vyhodnocení návrhů projektů a rozhodne o výsledcích veřejné soutěže. Hodnoticí lhůta začíná následující den po ukončení soutěžní lhůty a její délka je maximálně 240 kalendářních dní.
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže se uskutečňuje po dokončení hodnoticího procesu, zpravidla v prosinci téhož roku, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.
  • Předpokládané datum zahájení řešení udělených projektů je 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla veřejná soutěž vyhlášena.

Veškeré informace k vyhlašovaným veřejným soutěžím lze nalézt v IS VaVaI v části Evidence veřejných soutěží – VES

Termíny a lhůty výzvy pro LA projekty v roce 2022

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 7. dubna 2022 v případě, že GA ČR je v roli Lead Agency.

Rozhodnutí o financování je podmíněno tím, že partnerská organizace rovněž rozhodne o financování vybraných projektů. Na straně GA ČR je hodnocení ukončeno ke dni 2. prosince 2022, poté jsou výsledky předány partnerským agenturám. Zveřejnění informací o udělených grantech je možné až po schválení výsledků těmito agenturami.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline podání návrhů projektů určený termínem stanoveným zahraničními agenturami.

Termíny a lhůty veřejných soutěží v roce 2022 (standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, mezinárodní – bilaterální projekty)

Návrhy projektů je možné podávat do 7. dubna 2022.

Vyhlášení výsledků soutěží EXPRO a JUNIOR STAR: 4. listopadu 2022

Vyhlášení výsledků soutěží standardní projekty, mezinárodní (bilaterální) projekty a projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: 2. prosince 2022

 

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2022 GA ČR