Aktualizace výzvy k nominacím na členy panelů

K probíhající výzvě na členy hodnoticích panelů připomínáme, že zejména hledáme specialisty v následujících oborech:

Technické vědy

 • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P107 – Kovové materiály – příprava a vlastnosti

Lékařské a biologické vědy

 • P303 – Buněčná, vývojová a evoluční biologie
 • P305 – Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum – odborník/nice se zaměřením na neurovědy
 • P306 – Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika

Společenské a humanitní vědy

 • P402 – Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomie, kvantitativní metody v ekonomii – odborník/nice na makroekonomii a odborník/nice na aplikovanou mikroekonomii (např. rozvojová ekonomie, ekonomie zdravotnictví, ekonomie životního prostředí, industrial organization)
 • P403 – Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum – odborník/nice na operační výzkum
 • P406 – Lingvistika a literární vědy – lingvista/ka, ideálně s diachronním zaměřením a literární vědec/kyně se zaměřením na současnou literaturu, např. českou v mezinárodním kontextu.
 • P408 – Právní vědy, politologie – odborník/nice na veřejné právo se zaměřením na správní právo nebo ústavní právo
 • P409 – Vědy o umění – odborník/nice na dějiny divadla a teatrologii

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 • P501 – Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
 • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P505 – Ekologie živočichů a rostlin
 • P506 – Botanika a zoologie

Nově hledáme také členy hodnoticího panelu P505 – Ekologie živočichů a rostlin. Pro funkční období od dubna 2024 podávejte nominace do 17. prosince 2023.