CEI regional HORCs group meeting – Multilateral Lead Agency Cooperation

Ve dnech 4. – 5. dubna 2018 v Praze zasedala pracovní skupina s prozatímním názvem Central Europe Initiative (CEI), která diskutovala o možnostech spolupráce na principu Multilateral Lead Agency mezi zúčastněnými národními grantovými agenturami. Pražské zasedání navazovalo na předchozí jednání v Lublani a Vídni. Na zasedání byli přítomni vrcholní představitelé grantových agentur nebo jejich zástupci a členové mezinárodních oddělení.

Na jednání se rozhodlo, že se v první výzvě bude jednat o bilaterální a trilaterální projekty v základním výzkumu na principu bottom-up. Nejdůležitějším úkolem pro všechny zúčastněné agentury bude sladění právních předpisů, kterými se agentury řídí a které jsou v každé zemi odlišné.

Zakládajícími členy této iniciativy je kromě České republiky (Grantová agentura České republiky) Polsko (National Science Centre), Slovinsko (Slovenian Research Agency), Rakousko (FWF Der Wissenschaftsfonds) a Maďarsko (National Research, Development and Innovation Office). Pozorovateli jednání byli zástupci Slovenska (Agentúra na podporu výskumu a vývoja), Chorvatska (Croatian Science Foundation) a Švýcarska (Swiss National Science Foudation), které také reprezentovalo organizaci Science Europe.