Celkem osm nových česko-německých výzkumných projektů

Ve spolupráci s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), podpoří Grantová agentura ČR (GA ČR) osm nových projektů českých a německých vědců. Všechny projekty budou trvat tři roky a začnou se řešit ještě v letošním roce. Hodnocení jednotlivých návrhů projektů proběhlo formou Lead Agency, kdy jedna agentura působí jako hodnotící subjekt a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR u dvou projektů figurovala jako agentura partnerská a hodnocení převzala od německých kolegů a u zbývajících šesti pak vystupovala jako agentura hodnotící a předala německým kolegům své hodnocení. Každá z agentur bude během výzkumu financovat náklady vědců ze své země.

Projekty financované GA ČR a DFG  – partnerské

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-08669L Dr. rer. nat. Leoš Valášek, DSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Lekce antikodonového kmene tRNA z pročítání stop kodónu 3 roky
23-09074L RNDr. Artem Ryabov, Ph.D. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Transportní procesy zprostředkované klastry v přeplněných periodických strukturách 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Projekty financované GA ČR a DFG  – Lead

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-06130K Ing. Jan Papuga Ph.D. Procedura pro odhad únavy v kontaktech: Lokální multiaxiální analýza napěťových a tribologických vlivů České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
23-06174K Mgr. Otakar Frank Ph.D. Role lokalizovaných defektů v 2D materiálech: Od struktury v nanoměřítku pro makroskopické vlastnosti Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
23-07633K Mgr. Jan Jurčák Ph.D. Odhalování principů konvekce v magnetických polích Slunce Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
23-05944K Mgr. Petra Tonarová PhD. Paleogeografie a evoluce čelistnatých polychaetů ve spodním Paleozoiku Česká geologická služba
23-08042K Dr. Tomáš Korytář Kdo je kdo? Dešifrování heterogenity B lymfocytů v průběhu vytváření protilátkové paměti u ryb Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
23-04910K RNDr. Radim Blažek PhD Fenotypové a molekulární koreláty paralelní evoluce diapauzy a stárnutí u afrických anuálních ryb Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

 

Spolupráce s německou agenturou probíhá díky iniciativě WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem a která má za cíl propojit do roku 2025 celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.

Výsledky rozhodnutí o podpoře dalších česko-německých projektů (GA ČR v roli Lead) budou oznámeny v blízké době.