Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev

prof. RNDr. Milan Chytrý, PhD.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně