Cena za výzkum temné hmoty genomu

Praha 30. září 2015 – Za výzkum nekódující RNA označované také jako temná hmota genomu obdržel biolog Richard Štefl ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) Cenu předsedy Grantové agentury ČR. V oceněném projektu základního výzkumu se zabýval studiem vzniku nekódující RNA. Právě o této největší součásti genomu se předpokládá, že stojí za řadou lidských onemocnění. Pochopení jejích funkcí by mohlo lidstvu pomoci v porozumění mechanismů vzniku například Alzheimerovy choroby nebo rakoviny. Zjištění českých vědců publikovala nejprestižnější světová vědecká periodika, mezi nimi například časopis Cell.

„Temná hmota genomu je samozřejmě nadnesený výraz, který je paralelou k temné hmotě ve vesmíru,“ říká Richard Štefl. „Obojí tvoří majoritu, lze je jen obtížně pozorovat, ale jejich efekty vidíme především nepřímo. Temná hmota genomu neboli nekódující RNA, byla objevena teprve nadávno a stále ještě neumíme říct, jaké jsou její všechny funkce. Dlouho se dokonce myslelo, že je vlastně k ničemu. Teprve před zhruba patnácti lety se tento názor změnil díky výzkumu s pomocí moderních technologií. Nyní je nekódující RNA obrovskou výzvou pro všechny obory od chemie až po medicínu. Stále jsme však pouze na začátku,“ dodává Richard Štefl a zmiňuje, že výzkumem této oblasti se v současné době na celém světě zabývá mnoho vědců i badatelských týmů.

Čeští specialisté využívají v brněnském vědeckém centru CEITEC na výzkum nekódující RNA unikátní přístrojové a laboratorní vybavení, které centrum řadí mezi evropskou i světovou špičku. Například jde o nukleální magnetickou rezonanci, nebo kryoelektronovou mikroskopii. V mezinárodním měřítku svědčí o silné pozici českých specialistů na tuto problematiku i to, že se jim podařilo navázat na základní výzkum financovaný českou Grantovou agenturou nejprestižnějším evropským grantem uděleným Evropskou výzkumnou radou. Richard Štefl ho získal na pokračující studium detailních mechanismů vzniku a funkce temné hmoty genomu. Práci jeho laboratoře tak na dalších pět let podpoří příspěvek ve výši dvou milionů eur.