Česko-švýcarský tým bude zkoumat skepticismus k novým technologiím

Nový mezinárodní projekt se začne řešit ještě v letošním roce, a to díky spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF).

Nedůvěra v nové technologie nás provází snad již od počátků věků — ať už šlo o parní stroj, či v poslední době často skloňovanou umělou inteligenci. O příčinách skepse a obav z nových technologií toho však víme jen velmi málo. Zaplnit tuto znalostní mezeru si dal za úkol nově podpořený projekt doktora Christiana Ochsnera z Národohospodářského ústavu AV ČR a jeho švýcarského protějšku. Jedná se o tříletý projekt, který bude zkoumat příčiny a důsledky skepticismu k novým technologiím, konkrétně bude výzkum situován na území švýcarského Grisonska v letech 1900–1940.

Projekt financovaný GA ČR a SNSF – GA ČR partnerská

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-09092L Christian Ochsner, Ph.D. Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. Moderní doba bez nás! Determinanty a důsledky technologického skepticismu; Grisonsko 1900-1940

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Spolupráce se švýcarskou stranou probíhá díky iniciativě WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem a která má za cíl propojit do roku 2025 celkem 12 evropských agentur a umožňovat spolupráci vědeckých týmů až ze tří zemí.

Návrh projektu byl hodnocen na principu Lead Agency, kdy návrh hodnotí pouze jedna z agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR v tomto případě vystupovala jako partnerská agentura a hodnocení převzala od švýcarských kolegů.

Každá z agentur hradí tu část nákladů, která připadá na vědce z jejího území.