Čeští a brazilští vědci budou společně zkoumat nové slitiny titanu a jejich využití v lidských implantátech

MEZI_nahledovka

Projekt zaměřený na vývoj nových slitin titanu pro zdravotnické implantáty metodou laserového tavení byl schválen k podpoře Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) i jejím brazilským partnerem São Paulo Research Foundation (FAPESP).

Projekt financovaný GA ČR a FAPESP

Agentura Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Délka Oborová komise
FAPESP 24-11074J prof. RNDr. Miloš Janeček CSc. Moderní a funkčně gradované slitiny titanu připravené metodou selektivního laserového tavení Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 OK1 – technické vědy

Bilaterární spolupráce mezi GA ČR a FAPESP úspěšně probíhá již šestým rokem. Návrh projektu prošel hodnoticím procesem obou agentur a jeho předpokládaná doba řešení jsou tři roky. Každá z agentur bude hradit tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

 

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.