Čeští a němečtí vědci začnou společně řešit další dva projekty

GA ČR společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bude od července letošního roku financovat další dva výzkumné projekty. Na jejich tříletém řešení se budou podílet vědci z obou zemí – grantové agentury budou financovat tu část projektů, kterou řeší vědci daného státu.

Projekty určené k financování

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-38449L Prof., Dr. Sci. Alexander V. Bulgakov Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrola monodisperzity tvarováním sva
22-41060L Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Studium vlivu endogenních virů na biologii hostitele: kombinovaná výpočetní a experimentální strategie

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Výzva byla vypsána v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur a která umožňuje podávat až trilaterální návrhy projektů. Projekty podané do výzev vypsaných v rámci této iniciativy jsou hodnoceny pouze jednou grantovou agenturou – v tomto případě byla hodnoticí agenturou DFG.