Čeští a rakouští vědci budou řešit šest nových společných projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) podpoří od července šest nových vědeckých projektů. Jejich podpora proběhne na základě spolupráce obou agentur v rámci evropské iniciativy Weave. Díky této iniciativě hodnotí projekty pouze jedna agentura a druhá výsledky jejího hodnocení přebírá – v tomto případě čtyři z podpořených projektů hodnotila GA ČR a další dva FWF. Každá z agentur bude hradit náklady týmu z jejího území.

Financováné projekty doporučené GA ČR

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-21151K prof. RNDr. Miloš Janeček CSc. Výzkum vzájemných vlivů deformace, fázových transformací a mechanických vlastností v metastabilnich beta-slitinách titanu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
22-30516K Dipl.-Phys. Petr Kabáth Dr.rer.nat. Supererupce: Jejich původ a spojitost s planetami Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
22-35410K Ing. Dominik Legut Ph.D. Magnetismus na rozhraní: z kvantového do reálného světa Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IT4Innovations
22-18647K RNDr. Marie Vancová Ph.D. Strukturní a bio-nanomechanický pohled na diseminaci bakterií v hostiteli Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
[PDF – Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-rakouských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu]

 

Financované projekty doporučené FWF

22-06414L Dr. Techn. David Cerna Analýza důkazů a automatická dedukce pro rekurzivní struktury Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
22-37628L Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. Srovnávací fenomenologie příčin dopravních nehod Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
[PDF – Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu]