Čeští vědci získají finance na společné projekty s vědci z USA

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo uzavřít dohodu o vysoce prestižní spolupráci s americkou vládní agenturou National Science Foundation (NSF). Jedná se o dosud nejrozsáhlejší spolupráci v oblasti vědy mezi oběma zeměmi. Vědci z ČR a USA budou moci za podpory obou agentur společně zkoumat témata v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií nebo věd o plazmatu.

„To, že se nám podařilo dohodnout spolupráci s USA, je ohromný úspěch, protože NSF si velmi pečlivě vybírá, s kým dohody uzavírá. Díky tomu budou čeští vědci moci budovat spolupráci například s univerzitami jako je Harvard, Stanford a dalšími světově uznávanými výzkumnými pracovišti,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

„Navázat spolupráci GA ČR a NSF jsme pomáhali přibližně dva roky. Je to nejrozsáhlejší spolupráce v oblasti vědy mezi Českou republikou a Spojenými státy, která kdy byla dohodnuta,“ řekl český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček.

Díky spolupráci budou podpořeny výzkumné projekty z oblastí základního výzkumu, které mají v současné době velký potenciál k aplikovanému využití – z oblasti umělé inteligence a nanotechnologií. Návrhy projektů bude možné podávat také z oblasti věd o plazmatu či astronomie a astrofyziky a v některých oblastech společenských věd.

Výzva pro podávání návrhů projektů se otevře ještě letos. O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF.

O Grantové agentuře ČR

Grantová agentura ČR jako jediná instituce v ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu – v roce 2021 ve výši přibližně 4,2 mld. Kč. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Každý rok podpoří stovky výzkumných projektů, a to na základě několikastupňového transparentního výběrového procesu.

O National Science Foundation

National Science Foundation (Národní vědecká nadace) je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního výzkumu. Založena byla v roce 1950. V roce 2021 hospodaří s cca 8,5 mld. USD, její granty jsou zdrojem pro cca 25% univerzitního základního výzkumu v USA. V rámci vysoce prestižních soutěží podporuje agentura zhruba 11 000 projektů ročně. Financování NSF stálo u zrodu mnoha ve své době revolučních technologií, za dobu své existence podpořila 236 pozdějších držitelů Nobelovy ceny.