Čeští vědci budou pracovat na pěti nových projektech s vědci z Německa, Rakouska a Švýcarska

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří společně s partnerskými agenturami pět nových mezinárodních projektů. Jedná se o dva projekty s německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), jeden s rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a dva se švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF).

Všechny projekty se začnou řešit ještě v letošním roce a jejich předpokládaná doba trvání jsou tři roky. Návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jsou projekty hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako Lead Agency v případě jednoho česko-německého projektu, u ostatních obdržela hodnocení návrhů od partnerských agentur. Každá z agentur bude hradit tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

 

Projekt financovaný GA ČR a DFG

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10511K doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. Recepce francouzské liturgické hudby ve střední Evropě ve vrcholném středověku Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské a humanitní vědy

 

Projekt financovaný DFG a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13677L Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Pokročilá kombinace dat z oportunistických senzorů a geostacionárních satelitů pro kvantitativní odhad srážek (MERGOSAT) 3 roky

 

Projekt financovaný FWF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13238L RNDr. Pavla Sojková, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Potrava nebo nepřítel: interakce rybomorek
s červenými krvinkami
3 roky

 

Projekty financované SNSF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-14077L prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Vývoj dvouvrstvého polymerového patche pro prevenci jizevnatého hojení anastomóz 3 roky
24-14097L RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Překonání bariér mezi modelovými a skutečnými katalyzátory pro suché reformování metanu 3 roky

 

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě Weave, které je GA ČR zakládajícím členem a jejímž cílem je propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.