Čtyři mezinárodní projekty se slovinskými a švýcarskými vědci se začnou řešit od ledna

MEZI_nahledovka

Celkem čtyři nové mezinárodní projekty podpoří od ledna Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci s partnerskými agenturami. Konkrétně tři nové projekty se slovinskou agenturou Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) a jeden pak se švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF).

Všechny nově podpořené projekty mají tříletou dobu řešení a jejich návrhy byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy návrhy hodnotí jedna ze zapojených agentur a druhá, partnerská, od ní hodnocení přebírá. V případě všech čtyř projektů vystupovala GA ČR jako partnerská agentura a hodnocení převzala od svých slovinských a švýcarských kolegů. Každá z agentur v průběhu řešení projektů hradí náklady na výzkum vědců ze své země.

Projekty financované ARIS a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-10238L Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Dekontaminovaný biochar z čistírenského kalu, účinné hnojivo a prostředek pro zlepšení půdních vlastností 3 roky
23-10188L doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Future wood properties of pine and oak in central Europe 3 roky
23-10568L Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Genetické založení barokních a pracovních plement koní 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů

Projekt financovaný SNSF a GA ČR

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-12643L MSc. Antonio Cammarata, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická
Nanoměřítko řízení tření vrstvených dichalkogenidů přechodných kovů 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů

 

Tyto a další mezinárodní projekty jsou podpořeny v rámci iniciativy WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem. Iniciativa usnadňuje vědeckou spolupráci – do roku 2025 má za cíl propojit 12 evropských agentur podporujících základní výzkum. Umožňuje také řešení vědeckých projektů výzkumným týmům až ze 3 zapojených států současně.