Čtyři nové mezinárodní projekty se začnou řešit od dubna

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří od dubna dva nové projekty ve spolupráci s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a po jednom projektu s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a polskou Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Všechny projekty jsou tříleté a každá z agentur financuje tu část projektů, kterou řeší vědci z jejího území. Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy jsou návrhy hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako Lead agentura v případě česko-rakouského a česko-německého projektu, u dalších projektů převzala hodnocení od partnerských agentur.

 

Česko-rakouský projekt (GA ČR – FWF)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-12656K RNDr. Martin Ferus Ph.D. Redoxní nerovnováha v oblacích Venuše: Projev života? Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 3 OK2 – vědy o neživé přírodě

 

Česko-německý projekt (GA ČR – DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-11430K prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Kontaminace evropských vodních ekosystémů organofluorovými polutanty: úrovně a řídící faktory bioakumulace v trofické síti Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 

Rakousko-český projekt (FWF – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
24-13457L Adam Bednařík Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Methan-e-scape 3 roky

 

Polsko-český projekt (NCN – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
23-09370L Ing. Jiří Brus, Dr. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Strojové učení a pokročilá NMR krystalografie – komplementární nástroje pro optimalizaci cest ke ko-krystalickým systémům a amorfním analogům 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání polsko-českých projektů

 

Spolupráce dotčených agentur probíhá v rámci iniciativy Weave, které je GA ČR zakládajícím členem a jejímž cílem je propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.