Dalších šest česko-polských projektů se začne řešit příští měsíc

Na základě iniciativy WEAVE podpoří GA ČR ve spolupráci s polskou agenturou Narodowe Centrum Nauki (NCN) od ledna šest nových projektů. Na řešení tříletých projektů se budou podílet vědci z obou zemí. Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy pouze jedna z agentur projekty hodnotí a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR v tomto případě plnila roli hodnoticí agentury. Každá z agentur financuje náklady vědců ze své země.

 

Projekty financované GA ČR a NCN

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
23-07585K Ing. Jan Grym Ph.D. Heterostruktury nanodrátů ZnO/(Al,Ga)N pro optoelektroniku Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
23-05263K RNDr. Tomáš Novotný Ph.D. Supravodivé nanohybridy mimo rovnováhu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
23-06199K Assoc. Prof. Hans Gorris Ph.D Nové anti-Stokesové lanthanoidové nanočástice a vícebarevný FRET mechanismy pro jednomolekulové sekvenování DNA Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
23-05974K RNDr. Jan Kratzer Ph.D. Všestranné plazmové zdroje a pokročilé přístupy ke zpracování signálu jako nové koncepty ve stopové prvkové analýze a atomové spektrometrii Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
23-06303K doc. Mgr. Petr Beneš Ph.D. Izoforma tropomyosinu Tpm2.3 v regulaci dynamiky aktinu a tvorby metastáz u osteosarkomu Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
23-05403K Ing. Jan Pergl Ph.D. Dopady nepůvodních a původních druhů dřevin na vegetaci a půdu: dvě strany téže mince? Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-polských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.