Díky grantům JUNIOR STAR vznikne 17 nových vědeckých týmů

Od ledna příštího roku podpoří Grantová agentura České republiky (GA ČR) sedmnáct nových projektů JUNIOR STAR. Vysoce výběrová soutěž je určena pro excelentní vědkyně a vědce na začátku kariéry, kteří do České republiky přicházejí ze zahraničí nebo mají významnou zahraniční zkušenost. Díky nadstandardní podpoře 25 milionů Kč na 5 let jim umožní vybudovat nový vědecký tým a zaměřit se na nové oblasti výzkumu.

„Soutěž JUNIOR STAR je pro začínající vědce jedinečnou příležitostí se vědecky osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata. O podporu je enormní zájem. Dovolit si však můžeme financovat jen ty nejlepší z nejlepších,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Jedná se již o čtvrtý ročník této soutěže. Jsme velmi rádi, že díky ní pro českou vědu získáváme i vědkyně a vědce z prestižních zahraničních univerzit. Jsou to například vědci působící v USA, Spojeném království, Norsku nebo Německu. Věříme, že řešitelé mají potenciál zodpovědět významné otázky ve svém oboru výzkumu a vybudovat nové týmy, které českou vědu obohatí.“

Podpořeny jsou projekty ze všech oblastí základního výzkumu. Vědkyně a vědci se v nových projektech zaměří například na zrychlení vývoje léků, optimalizaci 3D tisku slitin, počítačové vidění pomocí neuronových sítí nebo na vliv bilingvismu v prvním roce života.

Projekty JUNIOR STAR 2024

Reg. čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
24-10275MMgr. et Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.Tituly a kosti staroegyptských úředníků: nový matematický přístup ke zpracování dat ze Staré říšeUniverzita Karlova, Filozofická fakulta5OK EX 7 – Humanitní vědy
24-10298MIng. Vít Svoboda, Dr. sc. ETH ZurichStudium chirální dynamiky na femtosekundových časových škáláchVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská5OK EX 3 – Chemie
24-10599MRNDr. Michal Zajaček, PhD.Hvězdy v galaktických jádrech: vzájemný vztah s masivními černými díramiMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta5OK EX 1 – Matematika a fyzika 1
24-10738MIng. Lukáš Neumann, Ph.D.Optimální struktury hlubokých sítí pro počítačové viděníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická5OK EX 8 – Technické vědy a informatika
24-11058MMgr. Milan Heczko, Ph.D.Design a optimalizace 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí pro extrémní prostředíÚstav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.5OK EX 8 – Technické vědy a informatika
24-11139MNikola Paillereau, Ph. D.Vliv bilingvismu na percepci a produkci řeči v prvním roce životaPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.5OK EX 6 – Společenské vědy
24-11259MRNDr. Ondřej Černý, Ph.D.Inhibice T buněčné imunity síťí efektorů bakterií rodu SalmonelaMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.5OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
24-11562MPaulo PaiotiKatalytická stereoselektivní syntéza nepolapitelných atropoizomerů pro urychlení objevu lékůÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.5OK EX 3 – Chemie
24-11622MMgr. Martin Lang, Ph.D.Komputace náboženské oddanosti: Jak zpevňování nadpřirozených věr ovlivňuje normativní modely mysliMasarykova univerzita, Filozofická fakulta5OK EX 6 – Společenské vědy
24-12183MKlára Marečková, Ph.D., M.Sc.Prenatální programování mozku a chování dítěte: Nové poznatky o mechanismech mezigeneračního přenosuMasarykova univerzita, Středoevropský technologický institut5OK EX 4 – Biologie člověka a lékařské vědy
24-11702MRNDr Martin Rejhon, PhDLaditelná grafen/SiC optoelektronikaUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta5OK EX 2 – Fyzika 2
24-11761MMgr. Lenka Gahurová, Ph.D.Transposony a ovulace - klíčové faktory pro dlouhodobú plodnost samic?Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta5OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy
24-11928MDr Vinicius Tadeu SantanaŘízení kvantových fází a kvantové provázání magnetickým polem v molekulárních systémechVysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut5OK EX 2 – Fyzika 2
24-12359MIng. Rafael Navrátil, Ph.D.Inovativní syntetické metody využívající katalýzu přechodnými kovy a elektrochemiiUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta5OK EX 3 – Chemie
24-12400MJan VáňaPřehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnostiÚstav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.5OK EX 7 – Humanitní vědy
24-12591MSamuel Walker BraunfeldTeorie modelů, strukturální kombinatorika a algoritmyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta5OK EX 1 – Matematika a fyzika 1
24-12912MMaria-Cecilia ChiriacEfektivní detekce hostitelů a kultivace sladkovodních CPR bakteríí (‘Ca. Patescibacteria’)Biologické centrum AV ČR, v.v.i.5OK EX 5 – Biologie a zemědělské vědy

Oznámení o výsledcích – JUNIOR STAR 2024 (pdf)

 

Granty JUNIOR STAR hodnotí výhradně zahraniční vědci, kteří garantují odbornost a objektivitu hodnocení. Na každý projekt jsou vypracovány čtyři posudky od členů zahraničních oborových komisích a další od externích oponentů, na jejichž základě navrhnou hodnoticí panely nejlepší projekty k podpoře.

Vyhlášení výsledků soutěžích Standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP proběhne 30. listopadu 2023.