Díky nové spolupráci se švýcarskou agenturou SNSF bude financováno 7 společných projektů

Švýcarská vlajka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) bude od nového roku financovat 7 projektů*, na kterých se budou podílet výzkumníci z obou zemí. Jedná se o první projekty společné spolupráce se SNSF.

„V mezinárodní spolupráci vidíme velký potenciál. Vědci díky ní mají možnost spolupracovat s kolegy ze zahraničí a navzájem se od sebe učit. Sdílení zkušeností a výzkumných postupů je jedním ze základních principů vědy, díky kterému vědci dosahují jedinečných výsledků. Ve spolupráci se švýcarskou stranou plánujeme pokračovat i v budoucnosti. V současné době dojednáváme také další partnerství, která bychom měli oznámit do konce roku,“ uvedla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

O financování v rámci výzvy GA ČR a SNSF usilovalo celkem 31 projektů. Na základě posudků zahraničních expertů jich bylo doporučeno celkem sedm, a to z různých oblastí základního výzkumu. Tři z těchto projektů budou realizovány na Masarykově univerzitě v Brně, dva Akademií věd ČR a po jednom v Českém vysokém učení technickém v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Projekty určené k financování

Navrhovatel Instituce Název projektu
Ivan Foletti Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

 

Kulturní dialogy v Jihokavkazském regionu ve středověku: historiografická a historicko-umělecká perspektiva

 

prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

 

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

 

Genomické substráty chromosomových přestaveb a dysploidie během evoluční diversifikace rostlin

 

Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

 

Biologická funkce a dynamika PHA cyklu u bakterie Rhodospirillum rubrum a jeho biotechnologické konsekvence

 

RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.

 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

 

Pokročilá buněčná biologie polarity rostlinných buněk

 

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

 

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

 

Nové individualizované přístupy mozkové stimulace založené na synchronizaci v mozkových sítích pro zlepšení kognice zdravých seniorů a pacientů s MCI

 

Ing. Jan Rusz, Ph.D.

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

 

Snížení negativních vedlejších efektů hluboké mozkové stimulace na kvalitu řeči u Parkinsonovy nemoci s využitím automatizované akustické analýzy

 

doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

 

Lidské protilátky proti klíšťaty-přenášeným flavivirům

 

Projekty byly vybírány metodou Lead Agency (LA), díky které je zefektivněn proces výběru.Na rozdíl od bilaterálních výzev jsou společné projekty doporučovány na základě nezávislých odborných posudků pouze jednou agenturou. Agentury se ve výběru zpravidla střídají. Letošní pozici Lead Agency zastávala SNSF.

*Financování je podmíněno splněním zákonných požadavků a přidělením prostředků GA ČR podle střednědobého výhledu státní rozpočtu.