Dodatečně udělujeme 24 standardních projektů

Díky uvolněným prostředkům v rozpočtu GA ČR rozhodlo její předsednictvo o udělení další 24 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Celkem tak bylo rozhodnuto o podpoře 483 standardních projektů s počátkem řešení v letošním roce. Dodatečně financované projekty jsou rovněž ze všech oblastí základního výzkumu – jedná se o projekty, které se umístili v hodnocení bezprostředně za financovanými projekty.

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trváníOborová komise
23-05197Sprof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnostiVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-06222Sdoc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.Vliv stochastické interakce účinků klimatických zatížení na spolehlivost konstrukcíČeské vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav3OK1 – technické vědy
23-07349SRNDr. David Hoksza, Ph.D.Detekce kryptických aktivních míst proteinů pomocí strojového učeníUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-07951Sdoc. Ing. Eduard Belas, CSc.Vývoj detektorů rtg a gama záření na bázi objemových anorganických metal halogenidových perovskitůUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta3OK1 – technické vědy
23-08509SMgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.Plasmonová asistence v duální organické elektrochemiíVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie3OK1 – technické vědy
23-05642SRNDr. Pavel Šácha, Ph.D.Vývoj metody pro identifikaci membránových proteinových cílů biologicky aktivních látekÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05752SIng. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.Chytrá léčiva: Nové conjugovatelné self-immolativní spojky pro cílené doručení léčivUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06702SRNDr. Petr Malinsky, Ph.D.Změny elektronové struktury oxidu grafenu cíleným dopováním a modulací defektů iontovými svazky pro mikroelektroniku, katalýzu a senzorikuÚstav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06749SMgr. Ondřej Lhotka, Ph.D.Vlny veder jako třírozměrné jevyÚstav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-06963Sdoc. RNDr. Milan Češka, Ph.D.VESCAA: Verifikovatelná a efektivní syntéza kontrolerů pro autonomní agentyVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií3OK2 – vědy o neživé přírodě
23-05561SMgr. Pavlína Janovská, Ph.D.ROR1-pozitivní b-buňky v periferní krvi zdravých dárců a jejich souvislost s rozvojem chronické lymfocytární leukémieMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-05746SIng. Martin Hill, DrSc.Metabolomické a funkční účinky 3α5β neuroaktivních steroidů u perinatálního poškození mozkuEndokrinologický ústav3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07570Sdoc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.Biotransformace takrinu implikující jeho hepatotoxicituFakultní nemocnice Hradec Králové3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-07695SMgr. Anzhelika Butenko, Ph.D.Zkoumání evoluce genomu u eukaryot: poučení z nemodelových euglenozoíBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK3 – lékařské a biologické vědy
23-04883SJUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D.Etické a právní aspekty dárcovství pohlavních buněkMasarykova univerzita, Právnická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05494STanja Kocjančič Antolík, Ph.D.Artikulační poruchy - distorze hlásek u českých dětí: využití akustické, artikulační a percepční analýzy v logopediiUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05644SPhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.Progresivní proti konzervativním? Politické rozhodování a jeho aktéři v Československu (1960–1976)Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06488SMgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.Sídlištní a sociální sítě staroholocenních lovců-sběračů východního Sahelu na příkladu pohoří Sabaloka v centrálním SúdánuUniverzita Karlova, Filozofická fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-06567Sdoc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.Sjednocení paradigmat měření vazby od raného dětství do dospělostiMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-07577SEugenio LeviNávrat k “animal spirits”: Jak narativy ovlivňují ekonomická očekáváníMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta3OK4 – společenské a humanitní vědy
23-05081STatiana Shabarova, Ph.D.Hotspot mikrobiálních interakcí: kolonizace Fragilaria crotonensis jako model pro poznání procesů utvářejících mnohaúrovňová konsorcia mikroorganismůBiologické centrum AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05268Sprof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.Souvislost mezi oteplováním klimatu a rostoucí druhovou bohatostí bezobratlých v tekoucích vodách: od historických dat po experimentyMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-05901SIng. Lenka McGachy, Ph.D.Degradace UV filtrů benzofenonového typu ve vodném roztoku za použití peroxidisíranuVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
23-06591SLukáš Děd, Ph.D.3D in situ molekulární analýza reprodukčního procesu v normálních a patologických podmínkáchBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.3OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Proč GA ČR dodatečně uděluje projekty?

Při vyhlašování výsledků soutěží v listopadu a prosinci obvykle nejsou známy všechny proměnné, s kterými se při plánování rozpočtu na další rok musí počítat. Obzvláště není jasné, kolik a jaké mezinárodní projekty budou financovány, protože v tu dobu probíhá jejich hodnocení či potvrzování u zahraniční agentury. Stává se také, že některý grant odmítne jeho řešitel, například z důvodu, že uspěl v jiné grantové soutěži (například ERC). Jsme tak rádi, že takto uvolněné prostředky můžeme poskytnout na další kvalitní projekty, na které nebylo jasné, jestli bude dostatek prostředků.