DOTAZNÍK: Vědci, co si myslíte o GA ČR?

Dotazník

Grantová agentura České republiky poskytuje na vědecké projekty ze všech oblastí základního výzkumu přes 4 miliardy korun ročně. Vědci a další zainteresované osoby mají nyní možnost vyjádřit se k řadě témat souvisejících s její činností v dotazníkovém šetření, a ovlivnit tak směřování agentury. Otázky se týkají například grantového schématu, podávání návrhů projektů, ale i oblíbených komunikačních kanálů a podpory rodičovství.

„Plně si uvědomujeme, že Grantová agentura České republiky je tu pro vědce a nikoli naopak. Zajímá nás tak názor vědecké komunity na naši činnost i podněty, jak bychom ji mohli zlepšit,“ řekl předseda GA ČR doc. RNDr. Petra Baldriana, Ph.D.

Dotazník se skládá z 35 stručných otázek a je anonymní. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5-15 minut.

VSTUP DO DOTAZNÍKU (dotazník je otevřen do 17. 7. 2022)