Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc. – Laureát Ceny předsedkyně GA ČR 2020

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc., vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a obdržel titul Ph.D. v oboru Biochemie na Vídeňské univerzitě. Na Mikrobiologickém ústavu AV ČR se jeho skupina v rámci široké mezinárodní spolupráce zabývá regulací syntézy proteinů. Cílem je odhalit a popsat molekulární mechanismy, které umožňují přesně rozpoznat, kde má syntéza jednotlivých proteinů začít a kde skončit, a jakým způsobem je tento proces regulován za stresových podmínek, popř. deregulován v rakovinných buňkách. Tým je podporován řadou prestižních zahraničních i tuzemských grantů.

Popis oceněného projektu „Detailní analýza funkcí a regulačního potenciálu jednotlivých podjednotek lidského translačního iniciacního faktoru 3 a jejich dílčích pod-komplexů”

Tento projekt základního výzkumu se zabýval regulací syntézy proteinů, tzv. translace. Jedná se o proces, během kterého dojde k přečtení a následnému překladu genetické informace uložené ve formě DNA v genech do proteinů.

V nadneseném smyslu slova lze říci, že syntézou proteinů se genetická informace zhmotní, a vdechne tak buňkám život. Translace probíhá na makromolekulárních buněčných „mašinách“, takzvaných ribozomech. Jejich precizní fungování zajišťuje celá řada faktorů. Klíčovým hráčem zejména během začátku translace je multi-proteinový eukaryotický translační iniciační komplex eIF3.

Nám se podařilo zjistit, jak lidský eIF3 zajišťuje sestavení tzv. pre-iniciačních komplexů v buňce, které mají za úkol přesně rozpoznat, kde má syntéza začít. Zkoumali jsme rovněž, jak je tento mechanismus narušen, když je narušena integrita eIF3.

Zjištění jsou důležitá pro další výzkum, protože narušená integrita eIF3 vede k deregulaci syntézy proteinů. Ta významně přispívá k progresi některých typů zhoubného bujení a celé řady dalších onemocnění.

Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, DSc.