Dva nové česko-německé projekty budou zkoumat reakce DNA na změnu stavu buňky a trhy práce ve střední Evropě

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s partnerskou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) podpoří dva nové česko-německé projekty. Jeden se zaměří na výzkum reakcí dynamických struktur DNA na změny fyziologického stavu buňky a druhý na  reakci trhů práce ve střední Evropě v důsledku pandemie COVID-19 a ruské invaze na Ukrajinu.

Projekty se začnou řešit ještě v letošním roce a jejich předpokládaná doba trvání jsou tři roky. Návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jsou projekty hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala jako Lead Agency — návrhy hodnotila a poté předala hodnocení německé straně. Každá z agentur financuje tu část nákladů, která připadá na vědce z jejího území.

Česko-německé projekty (GA ČR – DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10605K doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. Dynamický polymorfismus nekanonických strukturních motivů nukleových kyselin ve vnitrobuněčném prostoru Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut 3 OK2 – vědy o neživé přírodě
24-12151K Klára Kalíšková Trhy práce ve střední Evropě v náročných časech Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky 3 OK4 – společenské a humanitní vědy

Tato a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě Weave, které je GA ČR zakládajícím členem a jejímž cílem je propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum.