Dva nové česko-německé projekty

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří ve spolupráci s německou partnerskou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové projekty. Ty se začnou řešit od dubna, případně od července a jejich plánovaná doba řešení jsou tři roky.

První z projektů se bude zabývat výzkumem nových ekologicky šetrných tekutin, které by mohly nahradit škodlivé tekutiny v průmyslových procesech, jako jsou chladiva, rozpouštědla nebo teplosměnné kapaliny. Druhý se pak zaměří na zkoumání nových typů vodných elektrolytů, které by mohly být použity pro bezpečnější, rychlejší a efektivnější skladování energie v bateriích.

Oba návrhy projektů byly hodnoceny formou Lead Agency, kdy jsou návrhy hodnoceny pouze jednou ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. GA ČR vystupovala u obou projektů jako Lead agentura a její hodnocení převzali němečtí kolegové.

Projekty financované GA ČR a DFG

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10191K Ing. Václav Vinš, Ph.D. Vlastnosti alternativních technických kapalin na bázi hydrofluoretherů a jejich směsí Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 3 OK1 – technické vědy
24-10535K Ing. Jiří Červenka, Ph.D. Odhalení tajemství interakcí vody a iontů a mechanismů skladování energie v kvazi-pevných vodných elektrolytech Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK1 – technické vědy

Spolupráce s německou stranou probíhá již od roku 2005. Od roku 2020 jsou pak obě agentury členy iniciativy WEAVE, jejímž cílem je propojení a umožnění spolupráce mezi celkem 12 evropskými agenturami podporujícími základní výzkum.

Další mezinárodní projekty budou oznámeny v příštích týdnech.