Dva nové mezinárodní projekty se zaměří na zapamatovatelnost obrázků a symbiózu lišejníků

MEZI_nahledovka

Grantová agentura České republiky (GA ČR) podpoří společně se svou partnerskou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dva nové česko-německé projekty. Cílem prvního je zjistit, jak odlišnost nebo podobnost obrázků ovlivňuje jejich zapamatovatelnost. Druhý z nově podpořených projektů se pak zaměří na paradox lišejníkové symbiózy s cílem objasnit mechanismy vzniku tohoto vztahu.

Začátek řešení projektů je plánován ještě v letošním roce s očekávanou dobou trvání projektů tři roky. Hodnocení návrhů projektů proběhlo formou Lead Agency, kdy byly projekty hodnoceny pouze jednou ze zúčastněných agentur — v tomto případě GA ČR, která následně své hodnocení předala německým kolegům. Každá z agentur bude financovat tu část nákladů, která připadne na vědce z jejího území.

Česko-německé projekty (GA ČR – DFG)

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-11506K Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Typičnost při rozpoznávání vizuálních scén: Srovnání neuronových sítí a lidských vzpomínek Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK4 – společenské
a humanitní vědy
24-10510K doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. Paradox lišejníkové symbiózy Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 3 OK5 – zemědělské
a biologicko-environmentální vědy

 

Mezinárodní spolupráce probíhá díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.