GA ČR podepsala memorandum se São Paulo Research Foundation

Předsedkyně GA ČR podepsala 5. listopadu 2018 memorandum o vzájemné spolupráci s brazilskou agenturou São Paulo Research Foundation (FAPESP). Díky tomu budou mít čeští vědci možnost rozšířit své aktivity v oblasti základního výzkumu o další zemi. Rádi připomínáme, že v květnu letošního roku bylo také podepsáno memorandum s  Russian Foundation for Basic Research (RFBR). Pro obě nové spolupráce platí, že návrhy projektů bude možné podat poprvé v roce 2019. Spolupráce je na bilaterální úrovni a projekty budou mít délku řešení 3 roky.