GA ČR podpoří dalších 60 standardních projektů

Předsednictvo GA ČR rozhodlo o financování 60 standardních projektů přihlášených do soutěže vyhlášené v minulém roce. Tyto projekty ze všech oblastí základního výzkumu se přidají k dalším téměř 300 již oznámeným projektům. Jejich realizace začne v nejbližších měsících.

„Myslím, že je pro všechny skvělá zpráva, že se ze soutěže z minulého roku podařilo financovat dalších šest desítek projektů. V listopadu, když jsme rozhodovali o tom, jaké projekty podpoříme a jaké ne, nebylo jasné, kolik prostředků můžeme na nové projekty dát. Nebylo totiž ještě ukončené hodnocení zahraničních projektů. Museli jsme si tak nechat finanční rezervu,“ řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., a dodal: „To, že se podařilo financovat všech šedesát projektů, je dobrá zpráva nejen pro jejich řešitele, ale i pro ty, kdo podávají návrh projektu letos, protože se jim alespoň o něco sníží již tak velká konkurence.“

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečOborová komise
21-01401SIng. Patrycja Magdalena Bober, Ph.D.Inovativní kompozity na bázi vodivých polymerů pro čištění vodyÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.OK1 – Technické vědy
21-02550SProf. Ing. Martin Orendáč, CSc.Plazmonem indukované zachycení excitovaného spinového stavu v komplexech se spinovým krosoveremVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologieOK1 – Technické vědy
21-03194Sdoc. RNDr. Josef Pešička, CSc.Nové trendy ve studiu komplexně koncentrovaných slitin.Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK1 – Technické vědy
21-05259Sdoc. Ing. Ivan Richter, Dr.Nanostrukturované multivrstvy s řízenou plazmonickou odezvou pro senzorické aplikace a kvantové technologieČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáOK1 – Technické vědy
21-11965Sdoc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčeníČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavebníOK1 – Technické vědy
21-14886Sprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostůVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebníOK1 – Technické vědy
21-21935Sprof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidyVysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíOK1 – Technické vědy
21-27338Sprof. Ing. Martin Lísal, DSc.Kapacitní deionizace: Porozumění pomocí molekulárního modelováníÚstav chemických procesů AV ČR, v.v.i.OK1 – Technické vědy
21-31000SMgr. Karla Štěpánová, Ph.D.Multimodální reprezentace robotických akcí aplikovaná v učení pomocí demonstracíČeské vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetikyOK1 – Technické vědy
21-00477SDoc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.Vodík-deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS) k identifikaci neznámých metabolitů detekovaných necílenou metabolomikouFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-00902Sdoc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.Nové triterpeny s protinádorovou aktivitou - syntéza, aktivita, studium mechanizmu účinkuUniverzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-01976Sprof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.Geometrická a harmonická analýza 2Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03156SMgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerůÚstav analytické chemie AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03538SVincent Mortet, Ph.D.Nové perspektivy v syntéze dopovaného diamantu v mikrovlnné plazměFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-07954Sdoc. RNDr. Radan Huth, DrSc.Měnící se proměnlivost atmosféryUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-09458Sdoc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan RatschanKvazirozhodovací procedury pro logické teorie reálných funkcíÚstav informatiky AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-12598SMgr. Roman Čurík, Ph.D.Teorie pro disociativni rekombinaci chladných molekulárních iontůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-15936SMgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D.Vliv shlukování makromolekul na strukturu a kinetiku enzymůÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.OK2 – Vědy o neživé přírodě
21-26463Sprof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.Procesy na magnetopauze, jejich příčiny a následkyUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-27987SRNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.Přesná molekulární dynamika kapalin a solvatace pomocí strojového učení ab initio interakcíUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě
21-03810SMgr. Michal Behuliak, Ph.D.Účinky inhibice acetylcholinesterázy na kardiovaskulární systém a ischemickou toleranci srdce u spontánně hypertenzních potkanůFyziologický ústav AV ČR, v.v.i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-06553Sdoc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.Inhibice onkogenních kinas malým molekulamiUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-08985SIng. Olga Zimmermannová, Ph.D.Eukaryotní antiportery Na+/H+ - klíčové prvky jejich struktury určující aktivitu, biogenezi a fyziologické funkceFyziologický ústav AV ČR, v. v. i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-19060Sprof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.Protinádorově aktivní koordinační sloučeniny s multimodálním účinkemUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-21413SRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.Komplexní funkční analýza deubiquitináz (DUBs) založená na CRISPR v procesech buněčné transformace pro identifikaci nových cílů v terapii rakovinyFakultní nemocnice OstravaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-21612SMgr. Lukáš Čajánek, PhDSouhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogenezeMasarykova univerzita, Lékařská fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-25504SVáclav VopálenskýLineární plasmidy kvasinek jako model transkripce poxvirůUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultaOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-27902SMUDr. Ludmila Vodičková, CSc.Homeostáza telomer od kolorektálního adenomu po metastatický nádor.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.OK3 – Lékařské a biologické vědy
21-32608SMUDr. Martin Brunovský, Ph.D.Charakterizace stavového repertoáru a dynamiky spontánní mozkové aktivity neurozobrazovacími metodamiNárodní ústav duševního zdravíOK3 – Lékařské a biologické vědy
21-00215SMgr. Michal Topor, Ph.D.Robert Saudek. Trasy písmaInstitut pro studium literatury, o.p.s.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-03085SProf. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesůSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-07494SRNDr. Martin Branda, Ph.D.Účinnost politiky snižování emisí uhlíkuÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-08218SMgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výukyMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-08447SMgr. Martin Lakomý, Ph.D.Digitalizace na trhu práce: výzvy, možnosti a nerovnosti pro starší pracujícíMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-11500Sdoc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.Budování „šťastné země“. Vznik a vývoj Frýdlantského vévodstvíUniverzita Karlova, Právnická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-12454SMgr. Zuzana Fonioková, Ph.DFakta a fikce v životních příbězích: narativní strategie autobiografického psaníMasarykova univerzita, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-13323Sdoc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.Mikro předpovídání a změny režimu v ekonometrii - MiFReSEUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-13807SPhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D.Sémantické typy a pragmatické aspekty recipročních sloves v češtině ve světle korpusových datÚstav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-14095Sprof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.Krize – reforma – (ne)stabilita. Jugoslávský socialistický systém v aktérské perspektivě (1980– 1986/1987)Univerzita Karlova, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-14325SPhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.Environmentální strategie urozených velkostatkářů při transformaci krajiny. Vichřice a kůrovec v oblasti „Böhmerwald“ 1868–1929Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-16304SMgr. Jan Blüml, Ph.D.Vývoj zkoumání populární hudby v českých zemích v kontextu středoevropské kultury a politiky od roku 1945Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-18014SMgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.Diverzita postojů a praktik péče o děti: jejich zdroje a dopadySociologický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-22224Sprof. Mgr. Karel Novotný, MA, Ph.D."Tvář přírody" v současné francouzské fenomenologii. Výzvy nové meta-etiky a ekologieFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-23328SMgr. Karel Svoboda, Ph.D.Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ RuskaUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-24234SMgr. Ivan Čižmář, Ph.D.Centrální aglomerace Němčice nad Hanou. Interdisciplinární výzkum klíčové lokality doby laténské na Moravě.Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-24776SMgr. Milan Hanyš, Ph.D.Felix Weltsch, Jindřich Kohn a intelektuální dějiny v meziválečném ČeskoslovenskuMasarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-28556SMgr. Markéta Supa, PhD, MA, PGCERole online médií v konstruování, vyjednávání a praktikování aktivního občanství dětíUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-30833SJUDr. Petr Podrazil, Ph.D.Gig ekonomika a její normativní rozměr v oblasti pracovněprávních vztahůUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakultaOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-31059Sdr hab. Konrad Talmont-KaminskiMeze náboženské kognice: Výzkum kognitivních a kulturních faktorů v české a polské společnostiFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.OK4 – Společenské a humanitní vědy
21-31490Sprof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendyNárodní ústav duševního zdravíOK4 – Společenské a humanitní vědy
21-03593Sdoc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.Anestezie v rostlinách: signalizace a odpovědiUniverzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-07247SRNDr. Hana Hršelová, CSc.Recyklace nekromasy arbuskulárních mykorrhizních hub v půdě - mechanismy a funkceMikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-15621Sprof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella entericaČeská zemědělská univerzita v Praze - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojůOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-18794SIng. Hana Šimková, CSc.Celogenomové mapování cis-regulačních elementů kontrolujících transkripci v embryu ječmeneÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-22488Sdoc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.Biologická kontrola rostlinných invazí a expanzí pomocí původních poloparazitických rostlinMasarykova univerzita - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-27454Sprof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.Dynamika primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a indikátory biodiverzityČeská zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařskáOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-28265SMgr. Eva Sýkorová, CSc.Úlohy ARM proteinů v signálních drahách a regulaci genové expreseBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-28946SProf. RNDr. Petr Horák, Ph.D.Vliv larev tasemnic na nádory a nádorové buňky u myšíUniverzita Karlova - Přírodovědecká fakultaOK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-29169SDoc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.Strategie sladkovodních ektotermů pro oteplující se svět: pohled od jedince po společenstvaÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.OK5 – Zemědělské a biologicko-environmentální vědy
21-30043Sdoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.Petrogeneze a vmístění hlubokomořských alkalických bazaltoidů: případ spodnokřídového magmatismu severní TethydyVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakultaOK2 – Vědy o neživé přírodě

Pokud byste rádi přihlásili i svůj návrh projektu do některé ze soutěží, všechny výzvy GA ČR jsou otevřeny až do 22. dubna.

Můžete se také podívat na seznam všech podpořených projektů.

 

Ke stažení

278 KB Datum přidání: 17. 3. 2021