GA ČR podpoří dalších deset mezinárodních projektů

Dalších deset mezinárodních projektů se ve spolupráci se zahraničními agenturami začne řešit ještě v letošním roce. Návrhy projektů byly hodnoceny na principu Lead Agency, kdy návrh hodnotí jedna ze zúčastněných agentur a druhá, případně i třetí, od ní hodnocení přebírá. Konkrétně se jedná o pět česko-rakouských projektů, tři česko-německé projekty, dva trilaterální projekty, oba česko-slovinsko-rakouské. Náklady vždy hradí ta agentura, z jejíž země vědci pocházejí.

Projekty financované GA ČR a FWF – GA ČR LEAD

23-06542K Ing. Bc. Jitka Peterková Ph.D. Studium hygroakumulačního efektu materiálů na přírodní bázi a jejich vlivu na vlhkostní stabilitu vnitřního prostředí budov Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
23-05908K RNDr. Ivan Řehoř Ph.D. Mikrostroje na bázi hydrogelů pro stimulaci a biosenzorové monitorování kultur buněk na čipu Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
23-05142K doc. RNDr. Jiří Kvaček CSc. Pozdně křídová flóra z jižních Čech Národní muzeum
23-06433K Mgr. Lenka Waschková Císařová Ph.D. Emoce v politické žurnalistice: pohled napříč zeměmi Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
23-08007K Dr. Thomas Loy Židovský trojúhelník: propojení a rozdělení perských Židů v 19. a 20. století Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

 

Projekt financovaný GA ČR, FWF a ARRS – GA ČR LEAD

23-07883K Mária Vargha MA MA Ph.D. Náboženská politika – Imperium Christianum a jeho prostý lid (REPLICO) Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-rakouských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Projekty financované GA ČR a DFG – GA ČR LEAD

 

23-07040K doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. Naučené indexy pro podobností hledání Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
23-07490K prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. MUSE: vmísťování magmatu a zemětřesné roje Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
23-04902K Mgr. Jan Rückl, Ph.D. Koncepty biblického Izraele: počátky, vývoj, manifestace Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Projekt financovaný GA ČR, ARRS a FWF – GA ČR partnerská

22-04602L Ing. Tomáš Zikmund, PhD. Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut Vliv mikroplastů na modelové organismy a jejich osud v životním prostředí za použití zobrazovacích a spektroskopických technik

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání slovinsko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (pdf)

Výsledky rozhodnutí o podpoře dalších česko-německých projektů (GA ČR v roli Lead) budou oznámeny v dalších týdnech.

Spolupráce s těmito, ale i dalšími agenturami probíhá díky iniciativě WEAVE, jejímž je GA ČR zakládajícím členem a která si klade za cíl propojit celkem 12 evropských agentur podporujících základní výzkum do roku 2025.