GA ČR podpoří vynikající řešitelku juniorského grantu v získání grantu ERC

Grant na podporu ERC žadatelů získá Monika Baumanová ze Západočeské univerzity v Plzni. Díky němu začne řešit projekt „Transformace měst na úrovni domu: islámský dům na pobřeží východní Afriky z komparativní perspektivy (14.–20. století)“. Mentorkou tohoto projektu bude držitelka grantu Evropské výzkumné rady (ERC) Corisande Fenwick. Projekt bude řešen na University College London od začátku července do konce letošního roku. Jednou z podmínek grantu je, že po jeho skončení musí řešitelka požádat o grant ERC.

Oznámení o výsledcích výzvy k podávání projektů „Podpora ERC žadatelů“ v základním výzkumu (*.pdf)

Granty na podporu ERC žadatelů jsou určeny výhradně pro úspěšné řešitele juniorských grantů. Jejich cílem je obzvláště zvýšit úspěšnost vědkyň a vědců, kteří získali první samostatné badatelské zkušenosti, v hlavních soutěžích ERC (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants). Řešení grantu na podporu ERC žadatelů probíhá v zahraničí, za mentoringu řešitele projektu, který získal podporu ERC.