GA ČR společně se slovinskou agenturou podpoří pět nových projektů

MEZI_nahledovka

Dalších pět česko-slovinských projektů s počátkem řešení od dubna příštího roku podpoří Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s partnerskou slovinskou agenturou Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS).

Hodnocení návrhů projektů, jejichž řešení potrvá tři roky, proběhlo formou Lead Agency, kdy návrhy hodnotí pouze jedna ze zapojených agentur a druhá od ní hodnocení přebírá. Hodnoticí agenturou byla v tomto případě GA ČR. Každá z institucí hradí tu část nákladů projektů, která připadne na vědce z dané země.

Projekty financované GA ČR a ARIS

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Doba trvání Oborová komise
24-10247K RNDr. Vladimíra Novotná CSc. Multifunkční hybridní materiály s laditelnými feroickými vlastnostmi Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK1 – technické vědy
24-10699K Mgr. Elena Buixaderas Ph.D. Design relaxorových antiferroelektrických keramik pro skladování energie Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK2 – vědy o neživé přírodě
24-11219K prof. MUDr. Tomáš Freiberger Ph.D. Charakterizace regulačních mechanizmů sestřihu mRNA ve skrytých donorových místech sestřihu Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 3 OK3 – lékařské a biologické vědy
24-12943K PharmDr. Eduard Jirkovský Ph.D. Náhrady bisfenolu A: zdravotní rizika ve vztahu k endokrinnímu a kardiovaskulárnímu systému Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 3 OK3 – lékařské a biologické vědy
24-12210K prof. Ing. Miroslav Svoboda Ph.D. Termofilní lesy jako klimatické analogy pro budoucí lesy mírného pásma v Evropě Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská 3 OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Tyto a další mezinárodní spolupráce probíhají díky iniciativě WEAVE, která vznikla s cílem odstranit bariéry přeshraniční vědecké spolupráce a propojit celkem 12 evropských agentur.