Grantová agentura ČR zve do Prahy, Brna a Plzně na seminář pro uchazeče k soutěžím s počátkem řešení v roce 2019

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2018 a s počátkem řešení v roce 2019 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 8. 3. 2018 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

V Brně se seminář uskuteční 9. 3. 2018 od 9:30 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno.

V Plzni se seminář uskuteční 16. 3. 2018 od 11:00 hodin v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň. Podrobnější mapa včetně příjezdu k areálu ZČU

Vzhledem k omezené kapacitě sálů je třeba se předem na semináře registrovat